Jukka Rakemaa 1946–2022

Erityisnuorisotyönohjaaja

Jukka Rakemaa

21.9. 2:00

Nuorisotyönohjaaja Jukka Severi Rakemaa kuoli vaikeaan sairauteen 12. elokuuta 2022 Helsingissä. Hän oli 76-vuotias, syntynyt Turussa 2. elokuuta 1946.

Rakemaa ei paljon puhunut nuoruusvuosistaan. Sen verran kuitenkin, että ratkaisevaksi kokemukseksi muodostui kesäinen veneretki seurakunnan kesäkodille. Sieltä alkoi löytyä uutta suuntaa elämälle.

Rakemaa valmistui nuorisotyönohjaajaksi Luther-Opistosta 1967 ja aloitti työn Paavalin seurakunnassa. Siellä olivat ”jenginuoret” jo häntä odottamassa. Hän käväisi Virtain ja Hämeenlinnan seurakunnissa vuosina 1972–1974 mutta palasi sitten Helsinkiin Agricolan seurakuntaan. Sieltä tie vei seurakuntien erityisnuorisotyönkeskus Snellulle 1981.

Snellulla oli seurakuntatyön koko kirjo, joista etenkin Saapas-toiminta, vankilatyö ja aluetyö olivat Rakemaalle läheisiä. Yhteistyö kaupungin nuorisotyön, poliisin ja monien muiden toimijoiden kanssa oli mutkatonta ja tuloksellista. Työn viimeisiä vuosina Rakemaa laajensi työtään asuttamistoimintaan ja jäi eläkkeelle asuttamistoiminnan sihteerin tehtävästä 2014. Vielä eläkkeelläkin hän osallistui monenlaiseen toimintaan ja oli seurakuntansa luottamushenkilö.

Jukka oli oman tiensä kulkija, jonka äänen kuuli kaukaa. Kantavaa ääntä seurasivat raamikas olemus ja vankat mielipiteet. Etenkin kun oli kysymys rakenteista, organisaatioista tai esimiesten toiminnasta, riitti perusteltuja, suoraan esitettyjä kysymyksiä ja mielipiteitä. Mutta kun keskusteltiin työn sisällöstä ja työssä kohdattavista ihmisistä tuli vahvasti esiin empaattinen eläytymiskyky ja myötäelämisen taito. Vaistonvaraisella reagoinnilla ja elämänkokemuksen mukanaan tuomalla ymmärryksellä Jukka oli merkittävä vaikuttaja lukemattomien nuorten ja aikuisten elämässä tuoden lohtua ja toivoa.

Jukka oli työtovereittensa tukena sekä suoraan että ammattiyhdistysliike SVTL:n kautta. Osoitus työtovereiden luottamuksesta oli toimiminen pääluottamusmiehenä vuosien ajan.

Kun Viro alkoi vapautua, oli Jukka ensimmäisten joukossa järjestämässä yhteistyötä ja avustustoimintaa. Henkilökohtaiset suhteet olivat keskeisiä, mutta samalla kulki monenlaista tavaraa laitoskeittiöistä ATK-tarvikkeisiin. Puolan luterilaisen kirkon kanssa syntynyt yhteistyö kantoi hyvää hedelmää sekä puolalaisten että suomalaisten nuorten keskuudessa. Puolasta saatu Ecce Homo -tunnustus oli Jukalle tärkeä.

Jukka ei helposti mahtunut niihin nuotteihin, joita kirkon työntekijöille tarjotaan. Ehkäpä juuri siksi hän nautti suurta luottamusta yhteistyökumppaneidensa ja työtovereittensa keskuudessa.

Pekka Hietanen

Paavo Ripatti

Rauno Vänskä

Kirjoittajat ovat Jukka Rakemaan työtovereita ja ystäviä vuosien ajalta.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset