Ensio Romo 1943–2022

LVI-teknikko

Ensio Romo

24.10. 2:00

LVI-teknikko Ensio Romo kuoli 12. syyskuuta 2022 Raumalla 78-vuotiaana. Hän oli syntynyt Mikkelin maalaiskunnassa 4. lokakuuta 1943.

Romon elämä oli vaiheikas. Jo kolmevuotiaana hänet luovutettiin kasvatusvanhemmilleen Mikkelin seudulla. Romon kasvatusvanhemmiltaan saamaansa huolenpitoon sisältyi tärkeitä oppeja tulevaisuutta varten. Yksi näistä oli myönteinen asenne työn tekemistä kohtaan.

Ammatillisten perusopintojen jälkeen Romo hakeutui Mikkelin teknilliseen kouluun opintosuuntana LVI-tekniikka. Valmistumisvuoden kurssijulkaisussa 1970 ilmastointi nähtiin tulevaisuuden alana. Teknikkokoulutuksen loppuvaiheessa Romo näki yrittäjyyden mahdollisena uravaihtoehtonaan.

Romo aloitti yrittäjänä 1970-luvun alussa. Hänen merkittävimpiä yrityksiään olivat Salpausselän LVI-palvelut Ky ja Bestor Oy. Yrittäminen ei aina tuonut mukanaan menestystä, myös epäonnistumisia tuli.

Yrittämisen rinnalla Romo osallistui PTK:laiseen järjestötyöhön vuodesta 1973 alkaen. Puheenjohtajana hän oli muun muassa Valkeakosken ja Lahden käsi- ja pienteollisuusyhdistyksissä. Romo oli yksi niitä harvoja, jotka ymmärsivät käsityön ja pienteollisuuden merkityksen yrittäjyyden synnylle. Hän toimi alueellisen yrittäjäjärjestön, Päijät-Hämeen Yrittäjien, puheenjohtajana 1996–2000.

Marraskuussa 1991 Romo valittiin Pienteollisuuden Keskusliiton puheenjohtajaksi. Tätä ennen hän oli toiminut järjestön varapuheenjohtajana. Romon puheenjohtajuus 1992–1994 osui keskelle lamaa. Ahdingossa olleet yrittäjät soittivat hänelle lukuisia puheluja hyvien neuvojen saamiseksi. Yhteydenottojen runsaus ja ongelmien vaikeusaste koskettivat Romoa syvästi.

Romon puheenjohtajuuden aikana Pienteollisuuden Keskusliiton ja Suomen Yrittäjien Keskusliiton jäsenjärjestöissä voimistuivat vaatimukset yrittäjien edunvalvonnan tehostamiseksi. Näitä vaatimuksia oli esitetty jo 1980-luvulla. Monien värikkäidenkin vaiheiden jälkeen PTK ja SYKL allekirjoittivat aiesopimuksen uuden keskusjärjestön perustamiseksi, ja Suomen Yrittäjät aloitti toimintansa 1.1.1996.

Romo oli keskeinen henkilö tämän järjestön perustamisessa. Hän näki yrittäjien edunvalvonnan tarpeet yli vanhojen järjestörajojen. Romo valittiin Suomen Yrittäjien ensimmäisen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Järjestön kunniapuheenjohtajaksi hänet kutsuttiin 2011.

Romon onnistumiselle edunvalvontatyössä antoi edellytykset hänen laaja kontaktiverkkonsa. Hän tunsi henkilökohtaisesti huomattavan määrän kärkipoliitikkoja, ay-johtajia, virkamiehiä ja median edustajia. Pienten yrittäjien ja ay-liikkeen välillä hän näki enemmän yhteisiä intressejä kuin vastakohtia. Luonteeltaan hän oli avoin ja huumorintajuinen. Hän jaksoi kuunnella ja hänen seurassaan viihtyi.

Ensio Romon lähipiiriin kuuluivat puoliso Raija ja tytär Ella edellisestä avioliitosta.

Martti Pallari

Raija-Liisa Konkola

Kirjoittajat ovat Ensio Romon yhteistyökumppaneita ja ystäviä sekä Suomen Yrittäjien entisiä toimihenkilöitä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset