Ilkka Kuorinka 1937–2022

Lääketieteen ja kirurgian tohtori

Ilkka Kuorinka

28.10. 2:00

Lääketieteen ja kirurgian tohtori Ilkka Kuorinka kuoli 9. heinäkuuta 2022 Lahdessa 85-vuotiaana. Hän oli syntynyt Viipurissa 14. tammikuuta 1937.

Viipurilaisen perheen evakkomatka suuntautui Liperin kautta Helsinkiin. Kuorinka pääsi ylioppilaaksi Ressusta 1956. Hän väitteli 1976 lääketieteen tohtoriksi aiheenaan ”Väsymys ja lihasten sähköinen toiminta toistotyössä”.

Työterveyslaitos käynnisti 1968 hankkeen ”Ergonomian soveltaminen Suomen tuotantoelämään”. Kuoringasta tuli hanketiimin fysiologian asiantuntija. Hänen johtamansa ergonomiaryhmä tutki aluksi työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta betonielementtitehtaassa, rakennustyömailla, sahateollisuudessa ja tietokoneistuvassa graafisessa teollisuudessa. Tuolloin ergonomia oli työpaikoille uusi asia.

Ryhmä kehitti työpaikkojen ihmisille ergonomian neljän viikon kurssin, laati ergonomian opetuspaketit ja aloitti suunnittelijoiden koulutuksen.

Kuoringan yhtenä ominaispiirteenä oli verkostoituminen. Tutkimuskohteita ja yhteistyökumppaneita oli helppo saada, kun hän tunsi laajasti niin yritysjohtajia, työterveyslääkäreitä kuin työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen henkilöitäkin.

Kuorinka ymmärsi, että ergonomia moniammatillisena toimintatapana ei voi levitä Suomessa ilman yhteistyöfoorumia. Hän oli aktiivisesti kokoamassa kansallista ergonomiayhteisöä, ja vuonna 1985 perustettiin Suomen Ergonomiayhdistys ERY.

Nuorena tutkijana Kuorinka oli opiskellut ranskan kielen, ja kielitaitoisena ja osaavana ihmisenä hänen verkostonsa ulottuivat myös maailmalle.

Kanadassa havahduttiin 1980-luvulla työolojen kehittämistarpeeseen. Montrealissa toimivassa IRSST-tutkimuslaitoksessa oli saatu tieto suomalaisesta, ranskaa puhuvasta ja kansainvälisesti tunnetusta asiantuntijasta. He houkuttelivat Kuoringan vuonna 1984 ergonomia- ja turvallisuusosastolleen, jonka ergonomiaryhmää hän veti 1992 asti.

Vuonna 1988 Kuorinka valittiin Kansainvälisen ergonomiajärjestön IEA:n presidentiksi. Hän toimi myöhemmin kansainvälisenä konsulttina ja luennoitsijana. Päämaja hänellä oli Ranskan viiniseudulla. Kuorinka oli julkaisemassa kymmeniä kirjoja ja satoja tutkimusraportteja niin suomen-, englannin- kuin ranskankielelläkin.

Ilkka oli paitsi tutkija niin myös taiteilija ja toimija. Hän soitti huilua, ja pianokin soi taitavasti hänen sormissaan.

Ilkka oli lentävä lääkäri. 1970-luvun alussa pieni ryhmä saattoi tehdä projektimatkoja lentäen. Myöhemmin Ilkka suuntasi vesille. Purjehdusmatkat Albin Express -veneellä ”Quatre Vents” (Neljä Tuulta) gastina puoliso Tuulikki ulottuivat ympäri Itämerta.

Ilkan ergonomiataival ei olisi ollut mahdollista ilman hänen puolisoaan Tuulikkia ja tältä saatua tukea, arviointia ja joskus pientä toppuutteluakin. Myös Ilkan lukuisat kirjat kävivät läpi Tuulikin toimitustyön.

Ilkka ja Tuulikki palasivat Suomeen 2020 koronan sulkeman Euroopan läpi.

Jorma Saari

Pentti Seppälä

Hannu Stålhammar

Kirjoittajat ovat Ilkka Kuoringan työtovereita Työterveyslaitoksesta.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset