Aimo Tietäväinen 1937–2022

Professori

Aimo Tietäväinen

8.11. 2:00

Professori Aimo Tietäväinen kuoli 27. syyskuuta 2022 Savonlinnassa jonkin aikaa sairasteltuaan. Hän oli 85-vuotias, syntynyt Suistamossa 6. heinäkuuta 1937. Kun Suistamo jäi sotien jälkeen rajan taakse, perhe muutti Savonlinnaan, josta tuli Tietäväisen elinikäinen toinen kotikaupunki.

Kirjoitettuaan Savonlinnan lyseosta ylioppilaaksi Tietäväinen aloitti 1957 opiskelun Turun yliopistossa. Hän väitteli matematiikassa filosofian tohtoriksi 1965 ja toimi apulaisprofessorin ja professorin viroissa vuodesta 1967 lähtien sekä kotiyliopistossaan että lyhyitä jaksoja Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Hän siirtyi täysinpalvelleena eläkkeelle vuonna 2000. Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi hänet kutsuttiin 1978.

Tietäväinen liittyi väitöskirjallaan Turun yliopiston lukuteoreetikkojen koulukuntaan, jonka hänen opettajansa Kustaa Inkeri oli perustanut. Hän jatkoi tutkimustyötä lukuteoriassa ja siihen liittyvässä algebrassa ja sai huomiota herättäneitä tuloksia. Useat niistä koskevat tietyntyyppisten yhtälöiden ratkaisujen lukumäärää. Kuuluisimpia näistä tuloksista oli kauan avoimena pysyneen S. Chowlan otaksuman todistus.

1970-luvun alussa Tietäväinen siirtyi tutkimaan koodausteoriaa. Kyseessä oli tietokoneiden esiinmarssiin liittyvä uusi ala, jonka probleemat olivat pitkälti käytännön sanelemia. Niitä voitiin ratkaista klassisella lukuteorialla. Tietäväinen ”räjäytti pankin” esittämällä tyhjentävän ratkaisun kysymykseen ns. täydellisten virheitä korjaavien koodien olemassaolosta. Julkaisua siteerattiin laajalti. Tietäväistä voidaankin pitää suomalaisten koodausteoreetikkojen oppi-isänä.

Hänen saavuttamansa tulokset perustuivat jatkossakin menetelmiin, joissa käytettiin syvällistä matemaattista koneistoa. Aktiivista tutkimustyötä hän jatkoi eläkevuosiin asti. Uransa aikana hän myös koulutti lukuisia tohtoreita, joista jotkut ovat nykyään professoreita.

Tietäväinen toimi aktiivisesti kansainvälisessä matemaatikkoyhteisössä muun muassa alansa julkaisusarjojen ja aikakauslehtien toimituskunnissa. Kansainvälisissä kongresseissa hän sai moniin maihin ulottuvan tuttavapiirin. Myös kotimaan tiede-elämässä hänellä oli tärkeitä luottamustehtäviä, kuten jäsenyys valtion luonnontieteellisessä toimikunnassa. Turun yliopistossa hän hoiti vuorollaan sekä tiedekunnan dekaanin että matematiikan laitoksen johtajan tehtäviä.

Ihmisenä Aimo oli vaatimaton mutta toisaalta määrätietoinen. Hän oli pidetty opettaja, joka suhtautui työhönsä tunnollisesti ja piti huolta oppilaistaan. Ylemmillä kursseilla oppilaista tuli usein hänen henkilökohtaisia ystäviään. Kollegoiden kanssa hän harrasti vilkasta kanssakäymistä.

Kesäisin me kollegat perheinemme kävimme monesti Savonlinnassa, varsinkin oopperajuhlien aikaan, ja saimme nauttia hänen isännöimästään kaupunkivierailusta.

Tauno Metsänkylä

Arto Salomaa

Iiro Honkala

Kirjoittajat ovat Aimo Tietäväisen kollegoita.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset