Ilkka Vuori 1937–2022

Professori, lääketieteen tohtori

Ilkka Vuori

10.11. 2:00

UKK-instituutin ensimmäinen johtaja, professori, LKT Martti Ilkka Vuori kuoli nopeasti edenneen sairauden seurauksena 21. lokakuuta 2022 Tampereella. Hän oli 84-vuotias, syntynyt Kauhajoella 29. joulukuuta 1937.

Vuori opiskeli Turussa ja väitteli 1972 laturetkihiihdon sydämelle aiheuttamasta kuormituksesta. Hän erikoistui kliiniseen fysiologiaan ja sittemmin myös liikuntalääketieteeseen.

Uransa aikana hän oli Turun urheilututkimusaseman vastaavana lääkärinä, Kelan kuntoutustutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana ja kansanterveystieteen professorina Jyväskylän ja Turun yliopistoissa sekä vierailevana professorina Stanfordin yliopistossa USA:ssa.

Kun Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö perusti UKK-instituutin vuonna 1980, kutsuttiin Ilkka Vuori uuden tutkimuslaitoksen johtajaksi, jota tointa hän hoiti noin 20 vuotta. Vuoren johtamana UKK-instituutista kehittyi kansainvälisesti arvostettu terveyden edistämisen ja liikunnan tutkimus- ja asiantuntijalaitos.

Vuorella oli myös lukuisia kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä, ja hän toimi luottamustehtävissä myös lukuisissa kotimaisissa järjestöissä: Liikuntatieteellinen Seura, Suomen Latu, Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto, Suomen Saunaseura, Suomen Liikunta ja Urheilu, Suomen Urheilulääkäriyhdistys ja Voimaa Vanhuuteen -ohjelma.

Vuori oli liikunnan edistämisen pioneeri, jonka käyttöön ottama termi ”terveysliikunta” (”Health Enhancing Physical Activity”, HEPA) juurtui paitsi tieteellisiin raportteihin myös kuvasi häntä itseään säännöllisenä kävelyn, sauvakävelyn ja hiihdon harrastajana.

Vuori oli johtajana idearikas ja innovoiva, hän osasi delegoida ja tukea tutkijoitaan, ja hän luotti monitieteisten tutkijatiimien voimaan. Tiimipalaverit päättyivät usein hänen hyväntuuliseen kehotukseensa ”työn iloa”. Hänen aikanaan instituutissa valmistui noin 30 väitöskirjaa.

Hän oli ahkera kirjoittaja itsekin, sillä hän julkaisi joko itse, tai tutkijaryhmiensä kanssa, noin 400 tieteellistä artikkelia. Hän kirjoitti ja toimitti myös useita oppikirjoja, kirjoitti ammattilehtiin ja suurelle yleisölle.

Vuori jatkoi kirjoittamista vielä eläkevuosinaan ja viime vuonna julkaisi raportin Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta. Hän koki kirjoittamisen erityisen palkitsevana työnä.

Ilkan lähipiiriin kuuluivat puoliso sekä tyttäret perheineen.

Seppo Miilunpalo

Helka Urponen

Pekka Oja

Kirjoittajat ovat Ilkka Vuoren ystäviä ja pitkäaikaisia työtovereita.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset