Peter Tigerstedt 1936–2022

Professori

Peter Tigerstedt

23.12.2022 2:00

Professori emeritus Peter Tigerstedt kuoli Espoossa 10. lokakuuta 2022. Hän oli 85-vuotias, syntynyt Helsingissä 8. joulukuuta 1936.

Tigerstedt valmistui Helsingin yliopistossa metsänhoitajaksi 1959. Hän jatkoi opintojaan pääaineenaan perinnöllisyystiede, jossa hän suoritti filosofian tohtorin tutkinnon 1969. Hän työskenteli myös useissa ulkomaisissa yliopistoissa.

Vuosina 1970–1999 Tigerstedt oli Helsingin yliopiston kasvin- ja metsäjalostustieteen professori, joka Viikin kampuksella teki merkittävän työn uuden oppiaineen perustajana. Hänen yliopistollinen työnsä keskittyi metsäpuiden populaatiogenetiikkaan ja metsänjalostuksen kvantitatiiviseen ja ekologiseen taustaan. Hänen innostavaa opetustaan muistelevat erityisellä lämmöllä hänen monet ulkomaiset oppilaansa.

Tigerstedtin isoisä Axel oli 1902 perustanut kotitilalleen Elimäen Mustilaan arboretumin, josta on kehittynyt kokonaisista eri puulajien metsiköistä koostuva puulajipuisto. Alue sisältää myös metsäpuutarhan, jossa puut, pensaat, liaanit ja ruohomaiset kasvit muodostavat esteettisesti kiehtovan ekologisen kokonaisuuden.

Peter Tigerstedtin yhtenä elämäntyönä oli uusien alppiruusulajikkeiden aikaansaaminen arboretumin tarjoaman laajan lajivalikoiman pohjalta. Kymmenet tuhannet Suomeen istutetut kestävät ja upeasti kukkivat alppiruusut ovat loistava näyttö hänen käynnistämästään käytännön jalostustyöstä.

Tigerstedt työskenteli maataloustutkimuslaitosten kansainvälisessä verkostossa CGIAR:issa ja erityisesti sen Intian Hyderabadissa sijaitsevassa Icrisat-tutkimuskeskuksessa. Hän toimi myös Euroopan kasvinjalostajien järjestön presidenttinä ja oli Viron maatalousyliopiston kunniatohtori.

Vuonna 1969 Tigerstedt oli aloitteentekijä Dendrologian Seuran perustamisessa, ja hän oli sen ensimmäinen puheenjohtaja. Samana vuonna hänen ehdotuksestaan luotiin Viikin ekologinen arboretum. Tigerstedt oli mukana perustamassa Suomen Kulttuuriperinnön Tuki -yhdistystä, jossa hän toimi myös puheenjohtajana. Jo 15-vuotiaana hänestä tuli radioamatööri, ja hän kohosi alan harrastajien järjestön kunniajäseneksi.

Tigerstedt kuunteli kamarimusiikkia ja jazzia sekä harrasti soittoa ja laulua. Hän oli promoottori 1996 maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan promootiossa, jossa hän ilmestyi läpi yöllisen Helsingin vaeltavalle promootioväelle Carl Michael Bellmanina, jonka musiikkia juhlaväki sai kadulla kuulla. Hän toimi Östra Finlands Nation -osakunnassa sekä kuraattorina että inspehtorina.

Tigerstedtin muita harrastuksia olivat maastohiihto ja sisävesisoutu. Hänen puolisonsa, kaksi lastaan ja kolme lastenlastaan olivat usein mukana näissä tapahtumissa.

Olavi Luukkanen

Veikko Koski

Kirjoittajat ovat Peter Tigerstedtin ystäviä ja työtovereita.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset