Pertti Timonen 1943–2022

Politiikan tutkija, Tampereen yliopiston valtio-opin dosentti, YTT

Pertti Timonen

25.1. 2:00

Politiikan tutkija, Tampereen yliopiston valtio-opin dosentti, YTT Pertti Timonen kuoli Tampereella 29. joulukuuta 2022. Hän oli 79-vuotias, syntynyt 2. tammikuuta 1943 Pielisjärvellä.

Timonen oli lapsuudestaan lähtien kiinnostunut politiikasta. Niinpä hän heti armeijan jälkeen hakeutui Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun opiskelemaan valtio-oppia pohdittuaanensin lehdistö- ja tiedotusoppia sekä toimittajan uraa. Nämä molemmat intressit heijastuivat koko hänen uraansa: merkittävimmän jäljen hän jätti politiikan tutkijana ja opettajana.

Vuosikymmenien ajan hän myös kommentoi tiedotusvälineille Suomen politiikkaa, puolue-elämää ja vaaleja. Timonen piti kunnia-asianaan toimia tarvittaessa ”päivystävänä dosenttina”, palvella mediaa ja suurta yleisöä asiantuntevilla analyyseillään.

Jo professori Pertti Pesosen Timoselle antama pro gradu -työn aihe ennakoi tulevaa erikoisosaamisen alaa: tutkimus käsitteli SDP:n kansanedustajaehdokkaita ja sitä, missä määrin puolueen ehdokasäänestyksen tulokset ennakoivat vaalitulosta. Myöhemmin Pesonen kiinnitti Timosen projektiinsa analysoimaan eduskuntavaalien tuloksia.

Vuodesta 1967 alkaen hän työskenteli Tampereen yliopistossa valtio-opin assistenttina. Hänen väitöskirjansa Kansanedustajaehdokkaan alueellisen kannatuspohjan määräytyminen antoi vankan pohjan tieteelliselle uralle ja samalla valmiuden ennakoida ja analysoida vaalituloksia. Timosen ennakkoarviot niin äänestysaktiivisuudesta, puolueiden menestyksestä kuin yksittäisten ehdokkaidenkin mahdollisuuksista ovat olleet jopa hämmästyttävän tarkkoja. Akateemisella urallaan Timonen toimi myös valtio-opin vs. apulaisprofessorina ja valtio-opin dosenttina.

Timosella oli politiikan tutkimuksen lisäksi toinenkin pysyvä kiinnostuksen, jopa intohimon kohde, vapaa sivistystyö. Hän toimi kaksi vuosikymmentä Tampereen työväenopiston rehtorina ja tuona aikana hänen liberaali, ennakkoluuloton ja rohkea toimintansa kehitti opistoa merkittävästi. Lisäksi hän vaikutti maamme koko vapaaseen sivistystyöhön Kansalaisopistojen liiton hallituksessa.

Myöhemmin Timonen ehti toimia vielä tovin Tampereen apulaiskaupunginjohtajana.

Parhaiten Pertti tunnetaan puolueiden, vaalien ja äänestämisen asiantuntevana kommentaattorina. Häntä käytettiin asiantuntijana niin TV:ssä, radiossa kuin lehdistössäkin. Hän kirjoitti tarkkanäköisiä, nasevia kolumnejaan Aamulehteen ja oli esimerkiksi kaupunkilehti Tamperelaisen pysyvä politiikan asiantuntija.

Timonen liittyi SDP:hen 1970 ja osallistui aktiivisesti kunnallistason järjestötyöhön. Hänelle tärkeimmät mielenkiinnon kohteet olivat kuitenkin valtakunnan tason politiikassa ja valtiosääntökysymyksissä. Niinpä hän oli Tampereen Sosialidemokraattisessa Yhdistyksessä avainhenkilö laadittaessa puoluekokoukselle aloitetta presidentin vaalitavan muuttamiseksi suoraksi kansanvaaliksi. Hän oli huolissaan esimerkiksi vaalipiirien erisuuruisista äänikynnyksistä ja ehdotti ongelmaan korjausmekanismeja. Niin ikään hän kantoi aina huolta alhaisesta äänestysaktivisuudesta ja esitti ratkaisuksi Belgian mallin mukaista äänestyspakkoa.

Pertti Timonen oli SDP:n jäsen yli viiden vuosikymmenen ajan, mutta politiikan kommentaattorina hän arvioi kaikkia puolueita ja päättäjiä yhtä napakasti. Ytimekkäissä arvioissa oli aina mukana hänen ikioma tunnusmerkkinsä: kollegoiden, opiskelijoiden, ystävien ja lukijoiden arvostama lämminhenkinen huumori.

Laajan ystäväjoukon omaavan Pertin lähipiiriin kuului vaimo Eeva sekä lapset perheineen.

Matti Saari

Unto Vesa

Raimo Väyrynen

Kirjoittajat ovat Pertti Timosen pitkäaikaisia ystäviä ja kollegoita.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset