Olavi Syrjänen 1936–2023

Professori, oikeustieteen tohtori

Olavi Syrjänen

Professori, oikeustieteen tohtori Olavi Syrjänen kuoli sairauskohtaukseen kotonaan Helsingissä 13. helmikuuta 2023. Hän oli 87-vuotias, syntynyt Tampereella 2. helmikuuta 1936.

Ylioppilaspohjalta työura avautui ensin toimittajana eri lehdissä. Valmistuttuaan juristiksi Syrjänen kiinnostuksesta kunnallishallintoon aloitti virkamiesuran, ensin Valkeakoskella ja sitten Tampereella, jossa hänet nimitettiin vuonna 1969 kaupunginsihteeriksi.

Vuodesta 1970 Syrjänen toimi kaupungin edustajana uutta rakennuslakia valmistelevassa sisäasiainministeriön neuvottelukunnassa. Tämä oli ponnahduslauta valtakunnallisiin tehtäviin, sillä vuosina 1976–1984 hän toimi ministeriössä kaavoitus- ja rakennusosaston osastopäällikkönä. Paikka oli arvostettu mutta tuulinen. Useita merkittäviä maankäyttö- ja ympäristöalan lakiuudistuksia oli vireillä, ja osa ehti myös valmistua.

Syrjänen nimitettiin Asuntohallituksen pääjohtajaksi vuosiksi 1984–1993. Siirtymä oli hänelle mieluisa ja antoi mahdollisuuksia sosiaalisen asuntopolitiikan moninaiseen kehittämiseen. Virkakaudella toteutuivat mm. vuokralaisdemokratialaki, valtion asuntorahaston perustaminen, asumisoikeusjärjestelmä ja korjausrakentamisen lisäys. Merkittävä oheistehtävä oli Asuntomessujen hallituksen puheenjohtajuus. Hän koki, että näyttelyiden konkretia ja erilaiset esimerkit olivat suurelle yleisölle tärkeä anti ja rakentamiselle oiva kehitys- ja tutkimuskenttä.

Asuntohallituksen lakkauttamisen jälkeen Syrjänen siirtyi tutkijauralle. Hän oli Helsingin yliopiston dosentti ja väitteli oikeustieteen tohtoriksi 1999 aiheenaan harkintavalta kaavoituksessa ja rakentamisessa. Vuonna 2005 seurasi tutkielma Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa. Hän oli myös yksi kirjoittaja hankkeessa, jonka tulos on laaja selitysteos Maankäyttö- ja rakennuslaki. Perustellusti hän on ollut aihepiirin yksi Suomen johtavista lakiasiantuntijoista.

Syrjänen oli mukana monessa. Puheenjohtajuuksista mainittakoon Suomen Matkailuliitto, Suomi-Unkari Seura sekä Tradeka-yhtymä ja sen järjestelyprosessit. Kiinnostuksella hän seurasi etenkin kotikaupunkinsa Helsingin rakentumista. Esimerkkinä tästä on vahva osallistuminen kansalaisena ja lakimiehenä Keskuspuiston suojeluun, mikä varmistuikin vuonna 2018 KHO:n päätöksellä. Lapinlahden sairaalan ja alueen tulevaisuuteenkin hän otti aktiivisesti kantaa.

Olavi Syrjänen eli myös perheelleen ja lähipiirilleen sekä arjessa että moninaisten tapahtumien ja harrastusten puitteissa.

Muistamme hänet rehtinä, toimien vaikutuksia ja edellytyksiä huomioon ottaneena asiantuntijana, aikaansaavana virkamiehenä ja ystävänä.

Erkki Kuoppamäki

Antti K. Mäkelä

Kirjoittajat ovat Olavi Syrjäsen työtoveri ja ystävä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset