Ulla Suojanen 1937–2022

Professori

Ulla Suojanen

Professori Ulla Suojanen (o.s. Aaltonen) kuoli Turussa 18. joulukuuta 2022. Hän oli 85-vuotias, syntynyt Loimaalla 17. syyskuuta 1937.

Suojanen kirjoitti ylioppilaaksi 1956, jonka jälkeen hän opiskeli käsityönopettajaksi ruotsinkielisessä Åbo hemslöjdslärarinstitutissa. Valmistuttuaan hän toimi Turun normaalilyseossa käsityönopettajana vuoteen 1974. Tämän jälkeen hän siirtyi tekstiilikäsityön didaktiikan lehtoriksi samana vuonna perustettuun Turun yliopiston Turun opettajankoulutuslaitokseen. Tässä virassa hän toimi vuoteen 1994.

Väiteltyään tohtoriksi Turun kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 1991, Suojanen jatkoi vielä didaktikkona ja kirjoitti työnsä ohella useita julkaisuja. Helsingin yliopiston käsityötieteen professoriksi hänet valittiin 1994, jossa virassa hän toimi vuoteen 1997. Eläköitymiseensä asti hän hoiti professorin virkaa Åbo Akademin Vaasan yksikössä. Vaasassa hänen toimialaansa kuului ruotsinkielisten tekstiiliopettajien ja luokanopettajien koulutus.

Suojasen kirjallinen tuotanto oli laaja. Hänen väitöskirjansa (1991) käsitteli käsityöllisten prosessien ja opetuksen kehittämistä toimintatutkimuksen avulla. Muusta tuotannosta mainittakoon julkaisut, jotka käsittelevät käsityökasvatusta, kuluttaja- ja yrittäjyyskasvatusta, tekstiilien ympäristövaikutuksia, kestävää kehitystä ja kestävän kehityksen elinkaarimallia.

Kansainvälisesti ja pohjoismaisesti Suojanen osallistui erilaisiin symposiumeihin ja kävi luennoimassa eri tilaisuuksissa ja yliopistoissa. Hän teki julkaisuja ja raportteja Turun ja Helsingin yliopistoille, Åbo Akademille, kuluttajavirastolle, maa- ja metsätalousministeriölle sekä opetusministeriölle.

Opettajana ja kouluttajana Suojanen oli käytännönläheinen, innostava ja kannustava. Normaalilyseon aikaiset auskultantit oppivat hänen ohjaaminaan puolen vuoden aikana runsaasti käsityönopetuksessa tarvittavia käytännön taitoja ja tietoja.

Didaktikkona hän opetti luokanopettajakoulutuksen käsityön perus- ja syventävissä opinnoissa olevia opiskelijoita ja ohjasi heidän harjoitustuntejaan Turun normaalikoulussa.

Professorina hän ohjasi opiskelijoitten pro gradu -tutkielmia. Työaikanaan Suojanen teki useita matkoja käsityön merkeissä ulkomaille, mm. opintovapaallaan 1990 matkan Skotlantiin, matkat Etelä-Amerikkaan ja Puolaan.

Eläköidyttyään Ulla ja Raimo Suojanen viettivät talviaan Espanjassa. Toukokuussa 2006 emerita käsityökasvatuksen professori Ulla Suojanen promovoitiin Turun yliopiston kasvatustieteen kunniatohtoriksi.

Ihmisenä Ulla oli sosiaalinen ja vieraanvarainen. Yhdessä miehensä Raimon kanssa hän järjesti kotonaan Mietoisissa monia juhlia ja vastaanottoja, jonne heidän kaikki ystävänsä ja työtoverinsa olivat tervetulleita.

Kirsti Kostia

Pirkko Liisi Kuhmonen

Raija Knuutila

Kirjoittajat ovat Ulla Suojasen työtovereita ja ystäviä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset