Paavo Sarkkinen 1937–2023

Merenkulkuneuvos

Paavo Sarkkinen

Diplomi-insinööri Paavo Sarkkinen kuoli 85-vuotiaana 27. maaliskuuta 2023 Espoossa. Hän oli syntynyt Helsingissä 1. toukokuuta 1937.

Sarkkinen asui lapsuutensa ja nuoruutensa Helsingin Käpylässä. Joukkuepelit jääpallo ja jalkapallo opettivat yhdessä yrittämisen ja toisten huomioon ottamisen tärkeyttä, jolla oli varmasti merkitystä Sarkkiselle vaativien työtehtävien hoidossa. Vuosien ajan pelikavereiden kesken kokoonnuttiin yhteen eri suuruisissa ryhmissä.

Sarkkisen kiinnostus opiskelua kohtaan parani lukiossa, kun samalle luokalle ilmestyi hänen tuleva vaimonsa Inkeri. Yhteinen taival kesti miltei 70 vuotta. Sarkkinen kirjoitti ylioppilaaksi Käpylän yhteiskoulusta vuonna 1956 ja valmistui rakennustekniikan diplomi-insinööriksi Otaniemestä vuonna 1962.

Ensimmäinen työpaikka oli rakennesuunnittelijana VR:n pääkonttorilla. Matkalippuun oli merkitty virkanimikkeeksi ”tilapäinen III-luokan, alemman palkkausluokan ratainsinööri, alennetuin palkkaehdoin”. Tätä lippua Sarkkinen piti lompakossaan loppuun asti.

Sarkkinen pääsi mukaan Saimaan kanavan uudelleen rakentamista varten perustettuun suunnitteluryhmään ja siirtyi kanavan valmistumisen jälkeen Varkauden–Kuopion syväväylän rakennuspäälliköksi. Töiden pohjalta syntyi uusia vesirakennus- ja ruoppausmenetelmiä.

Meriväylähankkeet tulivat Sarkkisen johdettaviksi 1970-luvulla. Perämeren ahtojäiden aiheuttamat haasteet saatiin vuosien kehitystyön tuloksena ratkaistua. Sarkkisen johdolla syvennettiin merkittävimmät meriväylät ja uudistettiin valtakunnallinen luotsiasema- ja väylähoitotukiverkosto sekä toteutettiin lateraaliviitoitusjärjestelmän uudistus.

1990-luvun alusta saakka Sarkkinen toimi Suomenlahden merenkulkupiirin päällikkönä ja vastasi liikenteeltään Suomen vilkkaimman merialueen merenkulun toiminnan turvaamisesta ja noin 300 työntekijän töiden johtamisesta. Sarkkinen jäi eläkkeelle kesäkuun alussa 2000. Hänelle myönnettiin merenkulkuneuvoksen arvonimi 2002.

Päätyönsä ohella Sarkkinen opetti useiden vuosien ajan Teknillisessä korkeakoulussa vesirakentamista. Eläkevuosinaan hän julkaisi syväväyliä, ruoppaustyötä ja merenkulun turvalaitteita käsittelevää kirjallisuutta yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Sarkkinen tunnettiin kaukonäköisenä, isoja kokonaisuuksia hallitsevana ja harkitsevana mutta myös nopeana päätöksentekijänä, joka pystyi perustelemaan päätöksensä kaikissa tilanteissa. Tehdyt sopimukset pitivät poikkeuksetta, olivat ne sitten kirjallisia tai suullisia.

Vapaa-aikaa hän vietti mieluusti Anttolassa yhdessä Inkerin, lasten ja lastenlapsien kanssa. Mökkitouhut kohottivat mukavasti myös kuntoa. Vuosien aikana Saimaan rannalle rakentui komea pengertie vain lapiota ja kottikärryä apuna käyttäen.

Perheestään Paavo huolehti esimerkillisesti. Keskustelut jälkipolvien kanssa olivat hänelle tärkeitä. Lapsille ja lastenlapsille odotettu joululahja oli ukin vuosittain kokoama kuvakirja klaaninsa tapahtumista.

Risto Mäntynen

Antti Lämsä

Simo Sarkkinen

Kirjoittajat ovat Paavo Sarkkisen ystävä, työkaveri ja poika.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset