Bengt Broms 1929–2023

Professori

Bengt Broms

Professori Bengt Broms kuoli Helsingissä 4. huhtikuuta 2023. Hän oli 93-vuotias, syntynyt Sortavalassa 16. lokakuuta 1929.

Broms kirjoitti ylioppilaaksi 1947. Suoritettuaan lainopin ja valtiotieteen kandidaatin tutkinnot hän jatkoi opintojaan sekä Suomessa että ulkomailla. Hän väitteli lakitieteen tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1959, ja hänet nimitettiin saman yliopiston valtiosääntö- ja kansainvälisen oikeuden professoriksi 1970.

Broms osallistui Suomen edustajana laajasti valtioidenväliseen yhteistyöhön. Vuonna 1974 hänet valittiin YK:n yleiskokouksen oikeudellisen komitean varapuheenjohtajaksi. Hänellä oli näkyvä rooli yleiskokouksen alaisessa ”hyökkäys”-käsitteen määrittelyä pohtineessa erityiskomiteassa. Taitavana diplomaattina hänet valittiin säännöllisesti YK:n peruskirjaa uudistamista käsitelleen komitean puheenjohtajistoon.

Niistä monista kansainvälisistä välityselimistä ja tuomioistuimista, joissa Broms toimi, mainittakoon kansainvälisten sijoitusriitojen selvityskeskus (ICSID) sekä vuonna 1899 perustettu Haagin pysyvä välitystuomioistuin. Kansainväliseen tuomioistuimeen Broms tuli vuonna 1992 käsiteltäessä Suomen ja Tanskan välisestä Ison-Beltin siltariitaa. Sittemmin hänen merkittävin tehtävänsä oli toimia yhtenä Haagissa sijaitsevan Iranin ja Yhdysvaltain välitystuomioistuimen kolmesta puolueettomasta tuomarista.

Broms valittiin Institut de droit internationalin jäseneksi vuonna 1973 ja varapuheenjohtajaksi vuonna 1997. International Law Association -yhdistyksen (ILA) puheenjohtajana hän toi järjestön yleiskokouksen Helsinkiin vuonna 1996.

Broms oli YK-kysymysten asiantuntija. Hänen vuonna 1976 julkaisemaansa teosta Yhdistyneet Kansakunnat käytettiin pitkään oppikirjana, ja muutkin hänen kirjoituksensa käsittelivät YK-oikeuden kysymyksiä sekä kansainvälisten riitojen rauhanomaista ratkaisemista.

Broms julkaisi myös kirjoituksia valtiosääntöoikeudesta. Hänen eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa koskenut tutkimuksensa ja laaja Suomen puolueettomuutta koskeva tuotantonsa yhdisti hänen kaksi erikoisalaansa. Samaa voi sanoa hänen toiminnastaan Ahvenanmaan valtuuskunnan ja Ahvenanmaa-komitean jäsenenä.

Opiskelijat muistavat Bromsin mukaansatempaavana luennoitsijana ja ystävällisenä opettajana. Luentojen kiinnostavuutta korosti se, että hän kykeni valottamaan alan ongelmia viittaamalla käytännön kokemukseensa. Hän myös tuki alan nuoria harrastajia ja myötävaikutti näiden yhdistys- ja julkaisutoiminnan taustalla.

Bromsin rakkautena oli tennis, ja hän oli suuri taiteen ystävä. Hänellä oli kolme lasta puolisonsa Airin kanssa, jonka menehdyttyä vuonna 1995 elämänkumppaniksi tuli Arja.

Martti Koskenniemi

Kirjoittaja on Bengt Bromsin professorikollega.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset