Petter Portin 1940–2023

Emeritusprofessori

Petter Portin

Emeritusprofessori Petter Erik Portin kuoli Turussa 25. helmikuuta 2023 pitkäaikaiseen sairauteen. Hän oli 82-vuotias, syntynyt Kokkolassa 12. joulukuuta 1940.

Portinin ura keskittyi tutkimus- ja opetustyöhön Turun yliopistossa. Hän väitteli filosofian tohtoriksi 1972 hedelmäkärpästutkimuksillaan, ja perinnöllisyystieteen professoriksi hänet nimitettiin 1980.

Eläkkeelle hän siirtyi 2004, mutta se ei hänen julkaisutoimintaansa lopettanut. Pikemminkin se mahdollisti entistä aktiivisemman osallistumisen luonnontieteen ja etenkin genetiikan tutkimustulosten soveltamisesta käytyyn keskusteluun.

Portinin tutkimusaiheita olivat muun muassa hedelmäkärpäsen meioosi ja mutaatiot, geenien toiminta ja vuorovaikutukset yksilönkehityksessä, ihmisen hampaiston genetiikka sekä genetiikan ja erityisesti geenin käsitteen historia, josta aiheesta hän kirjoitti siteeratuimmat julkaisunsa.

Lisäksi Portin oli yksi suomalaisen kaupunkilintututkimuksen pioneereista. Hänen ensimmäinen, vuonna 1965 julkaistu tieteellinen artikkelinsa käsitteli Nokian kauppalan linnustoa.

Portin oli ansioitunut tietokirjailija, joka kirjoitti tai oli mukana toimittamassa useita valistuneelle yleisölle suunnattuja tiedekirjoja. Hänen ylivoimaisesti luetuin teoksensa lienee kollegojen kanssa vuonna 1993 suomeksi ja 1998 englanniksi julkaistu Biologian sanakirja (Elsevier’s Dictionary of Biology).

Merkittävä kulttuurityö oli suomennos genetiikan isän Gregor Mendelin vuoden 1866 klassikkoartikkelista Versuche über Pflanzenhybriden. Tiedekirjojen ohella Portin julkaisi viisi mietelmä- ja runoteosta.

Suuri yleisö tunsi professori Portinin ajankohtaisiin kiistakysymyksiin pelottomasti kantaa ottavana tiedemiehenä.

Hän arvosteli lehtikirjoituksissaan genetiikan näkökulmasta liian pitkälle meneviä tulkintoja sosiobiologiassa ja geenimuunneltujen eliöiden käyttöön liittyvissä keskusteluissa. Geeniteknologian mahdollisuuksiin hän suhtautui toiveikkaasti jo vuonna 1980 Turun Sanomissa julkaisemassaan artikkelissa Geenimanipulaatiolla huimat mahdollisuudet.

Portin organisoi 1990-luvulla Flooran päivän seminaareja, joihin hän kutsui puhujiksi tieteen eri alojen edustajia. Hänet muistetaan myös yhtenä Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestön, Synapsi ry:n, perustajista.

Petter Portin oli kulttuuria rakastava ja sivistynyt kollega ja ystävä, jonka tapasi usein konserteissa ja muissa kulttuuritapahtumissa. Hän oli myös lämmin luonnonystävä, jota vielä vanhainkodissakin kiinnostivat luonnon tapahtumat.

Luontohavaintojaan hän raportoi puheluissa, jotka taudin edetessä lyhenivät muutaman lauseen pituisiksi. Vielä kesällä 2022 hän raportoi ikkunasta käsin havaitsemansa kaupunkiketun pesinnän Turun ydinkeskustassa. Vastaavia havaintoja on tiedossa vain muutamia.

Christina Nokkala

Harri Savilahti

Timo Vuorisalo

Kirjoittajat ovat Petter Portinin kollegoja.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset