Suomalaisten nuorten osaamisen laskusta kertonut kuva hämmästytti – kukaan ei tiedä syitä pudotukseen, mutta lukeminen nuorilta on loppunut

Yksi kuva kertoi suomalaisten nuorten miesten osaamisen laskusta. Laskun syitä ei tiedetä, mutta se ei estä ihmisiä spekuloimasta.

Suomalaisten nuorten osaaminen laskee. Erityisen selvää se on armeijan p-koetuloksissa, joiden kehityksestä tehty graafinen esitys on pysäyttävä.

Kerroimme tuosta graafisesta esityksestä viime viikolla ja haastattelimme erityisasiantuntija Aleksi Kaleniusta Suomen OECD- ja Unesco-edustustosta.
P-kokeiden mittaama visuaalis-tilallinen osaaminen ei ole laskenut, mutta kielellinen ja matemaattinen päättely ovat olleet laskussa 1990-luvun lopulla armeijan käyneiden ikäluokista asti.

Erityisen huolestuttavaa on, että emme tiedä syitä osaamisen laskulle.

”Emme kauhean hyvin ymmärrä, mistä lasku johtuu”, Kalenius sanoi viime viikolla. Myös talouspolitiikan arviointineuvosto sanoo samaa: ”vakuuttavaa todistusaineistoa osaamistrendien kääntymiselle ei ole esitetty”.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Spekulaatiota kuitenkin riittää, ja sitä tuli toimitukseen asti.

Ensimmäisenä epäiltiin p-kokeiden todistusvoimaa. Niin moni tekee ”pällikokeen” tahallaan päin honkia välttääkseen pitkän palvelusajan, ettei sen tuloksiin pitäisi kiinnittää huomiota, päätteli useampi.

Tämä päättely on virheellistä. Talouspoliittisen arviointineuvoston tulkinta on, että osaamisen lasku matemaattisessa ja kielellisessä päättelyssä on aitoa. Mikä sen aiheuttaa, sitä emme tarkkaan tiedä.

Spekulaatio testin epäonnistumisesta on myös siinä mielessä turhaa, että erityisasiantuntija Kalenius kertoi viime viikolla osaamistason olevan ”laskussa kautta linjan riippumatta mittarista”.

(Mikäli haluat tarkemman selityksen siitä, miksi p-kokeiden tekeminen tahallaan päin honkia ei ole suuri ongelma, selitys on jutun lopussa.)

Testien luotettavuuden epäilyä kiinnostavampaa spekulaatiota on se, mistä osaamisen lasku johtuu. Toisaalta se on nimenomaan vain spekulaatiota: vakuuttavaa todistusaineistoa ei ole kellään.

Erityisasiantuntija Kalenius sanoi, että osa spekuloinnista on parempaa, mutta sen nostaminen esiin ilman empiiristä todistusaineistoa ei ole erityisen hyödyllistä. Tällä hetkellä erilaiset selitykset osaamisen laskulle ovat vain tarinoita, joita kerromme toisillemme iltanuotiolla.

Nykyajan iltanuotio on sosiaalinen media, ja siellä osaamisen laskun syillä tietenkin myös spekuloitiin.

Koska me Nyt.fi:ssä uskomme empiiriseen todistusaineistoon mutta haluamme myös kertoa tarinoita, nostamme osan sosiaalisen median keskusteluista tähän esiin.

Esimerkiksi tutkijatohtori Tommi Himberg neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitokselta Aalto-yliopistolta arvioi, että ”tietotekniikan kehittyminen on ainakin muuttanut sitä, mitä ihmisen on järkevää oppia ja tehdä itse, esimerkiksi päässälasku tai kaunokirjoitus ovat nykyään ’tarpeettomia’”.
Voi siis olla, että testit mittaavat vääriä asioita, asioita, joilla ei nyky-yhteiskunnassa eikä välttämättä huipputyöpaikoillakaan tee mitään.

Tämä voisi mahdollisesti selittää myös, miksi osaamisen laskun ajoittamisessa on hankaluuksia. Mitä vanhempi testi, sitä enemmän se on pielessä yhteiskunnan hengen kanssa. Ehkä siksi p-kokeessa osaaminen laskee lähes kymmenen vuotta aiemmin kuin Pisa-kokeessa.

Mikäli tietotekniikan kehitys on tehnyt esimerkiksi päässälaskusta todella tarpeetonta, tuo kehitys muuttaa todennäköisesti lopulta myös käsitteitämme.

Jossain vaiheessa luovumme miettimästä päässälaskua, kun mietimme matemaattista osaamista. ”Älykkyyden” ja ”viisauden” käsitteet muuttuvat nekin aikojen mukana. Usein emme edes ymmärrä noita muutoksia ennen kuin vasta paljon myöhemmin.

Kirjailija Pasi Ilmari Jääskeläisen selitys puolestaan oli, että ”ihmiset eivät enää lue kirjallisuutta ja siksi heidän kielitajunsa ja ajatuksensa tarkkuus jää alkeelliselle tasolle”.
Samaan asiaan viittasi Varusmiesliiton puheenjohtaja Jaakko Kivistö Ilta-Sanomien haastattelussa:

”Verbaalisten kykyjen heikkenemiseen vaikuttaa varmasti se, että lukeminen on vähentynyt. Kirjojen lukeminen. Porukka ei pidä pitkiä tekstejä enää niin relevantteina, ja keskusteluja käydään vähillä merkkimäärillä Twitterissä.”

Tässä voidaan hyvin olla ainakin tärkeän osasyyn äärellä.

”Nuorten lukemiseen käyttämä aika on vähentynyt dramaattisesti”, sanoi Pisa-vertailun kansallinen koordinaattori, professori Jouni Välijärvi HS:lle vuonna 2013.

Tilastokeskus kertoi vuonna 2014, että ”koululaiset lukevat vapaa-aikanaan kirjoja ja lehtiä selvästi vähemmän kuin 1980-luvun lopulla”.

”Lukemiseen käytetty aika on melkein puolittunut 20 vuodessa. Tietokoneen käyttö sisältää kuitenkin paljon ruudulta tapahtuvaa lukemista, joten osittain lukemiseen käytetyt välineet ovat vain muuttuneet”, Tilastokeskus sanoo.

Nyky-yhteiskunnassa on niin paljon muuta tekemistä, ettei pitkille teksteille ole aikaa. Tietokoneen ruuduilta luetaan harvemmin mitään kovin pitkää.

Ehkä videopelit ovat pilanneet nuorison ja turmelleet kielellisen ja matemaattisen osaamisen!

Tätä epäili sosiaalisessa mediassa moni, sillä pelikonsoleista tuli ensimmäistä kertaa todella suosittuja 1990-luvulla.

Ehkä, mutta todistusaineistoa ei ole.
Uusia medioita on aina parjattu nuorison pilaamisesta. Platonin (kyllä, sen kirjallisesti lahjakkaan tyypin) mielestä Antiikin Kreikka ei ollut entisensä kirjoitustaidon leviämisen jälkeen, kun se tuhosi vanhan suullisen kulttuurin. Vanha viattomuus oli mennyttä.

Kirjoittaminen heikentää Platonin mukaan muistia, lisää näennäisviisautta ja tietämättömyyttä, on epäinhimillistä, tuhoaa autenttisen dialogin, ei tunnusta keskustelukumppaneidensa yksilöllisyyttä ja on umpimähkäinen jakelussaan. Jotakuinkin samat asiat on sanottu kirjapainosta, valokuvauksesta, levysoittimista ja äänen tallentamisesta, elokuvasta, radiosta, televisiosta ja tietokoneista.

Koulutuksen tason heikkenemistä epäiltiin myös syyksi osaamisen laskulle, kuten esimerkiksi Henna Joronen arvioi.
Jälleen: ehkä näin, mutta vakuuttavaa todistusaineistoa ei ole. Koulutuksen nykyrahoituksesta asia ei ainakaan ole kiinni: OECD:n mukaan peruskoulun resurssitaso on hyvä, ryhmäkoko alle keskitason ja oppilaskohtaiset panostukset korkeita erityisesti yläluokilla.

1990-luvun lamalla ja koulutusleikkauksilla voi olla ollut vaikutuksia, mutta nykynuorissa niiden ei pitäisi enää näkyä.

Ehkä peruskoulu opettaa nuoria väärin. Professori Jouni Välijärven selvityksen mukaan peruskoulun kuningasidea, tasa-arvo, ei toteudu.

Välijärven aineiston mukaan yhä useampi koululainen jää Suomessa alle lukutaidon minimitason.

Kulttuurijournalisti Aleksis Salusjärvi huomautti lähes tasan vuosi sitten, että ”peruskouluissa lukemista tuputetaan kuin parsakaalin syömistä tai hampaiden harjausta”.

Salusjärven mukaan nelosluokkalaisille lapsille pitäisi kertoa, mihin lukutaitoa oikein tarvitaan, ei antaa heidän kuvitella, että lukutaidon tärkeydellä tarkoitettaisiin lukemisen lisäämistä ajanvietteenä.

”Kieliopin tai ajanvietteen sijaan lukutaito on avain olosuhteiden hallitsemiseen, aivan kuten merenkulussa. Se toki usein tuottaa nautintoa, mutta ennen kaikkea se on eloonjäämisen edellytys.”

Jälleen palataan lukemiseen. Entäpä matematiikka, jonka osaaminen on myös laskenut?

HS kirjoitti aiheesta pitkästi vuonna 2016. Sen pääviesti oli, että matematiikka ei kiinnosta peruskoululaisia – ehkä siksi, että opetus ei kerro, kuinka merkityksellistä matematiikka voi olla.

”Tutkimuksissa on huomattu, että alakoulussa oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaan muuttuu vuosi vuodelta vastahakoisemmaksi.”

”Motivaatio on yksi tärkeimmistä oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Vuonna 2012 julkaistun saksalaistutkimuksen mukaan se on matematiikassa tärkeämpää kuin äly. Siksi moni yläkoulun teini ajautuu viheliäiseen kierteeseen: Aluksi oppilas ajattelee, että hänen älynsä ei riitä. Motivaatio menee, koska motivaatioon tarvitaan uskoa omaan oppimiskykyyn.”

Jutussa haastateltu opettaja Laura Tuohilampi on väitellyt matematiikkaan liittyvistä asenteista.

”Tilastotiede auttoi ymmärtämään ilmiöitä uudesta näkökulmasta – ilmiöitä kuten psykologiaa, jota nämäkin valmennuskurssilaiset halusivat niin kiihkeästi oppia.”

”Ja kun Tuohilampi kurssilla tunti toisensa perään selitti, miten matematiikka liittyy siihen, mitä he tulevaisuudessa haluaisivat tehdä, he alkoivat oivaltaa.”

Suunnilleen sama asia vaivaa siis matematiikan oppimista kuin lukemisen oppimista, jos uskomme Laura Tuohilampea ja Aleksis Salusjärveä.

Mutta edelleen: empiirinen todistusaineisto osaamisen laskun syistä puuttuu.

Olisi aika tutkia.

***

Miksi epäilyt p-kokeen tulosten luotettavuudesta ovat turhia?

Mitä jos p-kokeen tekeminen tahallaan päin honkia selittää siinä havaitun osaamisen laskun 90-luvun lopulta lähtien?

Aseellisen varusmiespalveluksen pituus muuttui vielä juuri vuonna 1998 eli juuri kun aikasarjassa näkyy pudotus.

Ennen vuotta 1998 palvelusajat olivat 240, 285 tai 330 vuorokautta. Vuodesta 1998 vuoteen 2013 lyhin palvelusaika oli 180 ja pisin 362 vuorokautta.

Jos p-kokeeseen tahallaan huonosti vastaamalla voi välttää kaksi kertaa pidemmän palvelusajan, kai niin nyt tekee, mietti moni.

Toisaalta osaavammat saattavat jättää armeijan kokonaan väliin.

Nämä huolet on huomioitu talouspolitiikan arviointineuvoston raportissa. Graafisessa esityksessä näytetään sekä alkuperäiset testitulokset että peruskoulun loppuarvosanoilla painotetut tulokset.

Painotetut tulokset noudattelevat tarkkaan alkuperäisiä tuloksia. Toisin sanoen muutokset siinä, ketkä armeijaan ylipäätään menevät, eivät selitä havaittua osaamisen laskua.

Raportin mukaan on myös epätodennäköistä, että osaamisen lasku selittyisi motivaation muutoksilla eli toisin sanoen tahallisella huonosti vastaamisella.

Miksi? Koska testitulokset korreloivat erittäin vahvasti peruskoulun loppuarvosanojen kanssa ja ennustavat hyvin myöhempää tulotasoa.

Lisäksi tahallisen huonosti vastaamisen pitäisi näkyä melko tasaisesti kaikissa testeissä, mutta visuaalis-tilallinen osaaminen ei ole pudonnut käytännössä lainkaan.

Visuaalis-tilallista päättelyä mittaava koe muistuttaa eniten tavallista älykkyysosamäärätestiä. Siinä ei ole havaittavissa samanlaista osaamisen laskua kuin kielellisessä ja matemaattisessa päättelyssä.

Toisin sanoen 1980-luvulla ja siitä eteenpäin syntyneet suomalaiset tuskin ovat varsinaisesti tyhmempiä kuin parhaiten pärjänneet 1970-luvun ikäluokat. Kielellinen ja matemaattinen päättely ei vain ole samalla tasolla.

Samanlainen osaamisen lasku kielellisessä ja matemaattisessa päättelyssä on havaittu myös muissa Pohjoismaissa, joissa on tarjolla suuret otokset armeijan koetuloksia pitkältä ajalta, talouspoliittisen arviointineuvoston raportissa sanotaan.

Monet muut mittarit mittaavat osaamista lisäksi sukupuolesta riippumatta eli pelkästään miesten ongelmaksi osaamisen laskua ei voi panna.

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportissa on myös käyrä, jonka luomiseen on käytetty kansainvälisiä vertailuja vuodesta 1965. Siinä Suomi ottaa vertailumaiden keskiarvoa (Ranskaa, Saksaa, Israelia, Japania, Hollantia ja Yhdysvaltoja) kiinni aina 2000-luvun alkuun asti ja hetkeksi ohittaa tuon keskiarvon ennen kuin alkaa pudota kyydistä vuonna 2009.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Koulutus
 • Nyt
 • Pekka Torvinen
Nyt.fi luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  Sata vuotta pelkkää bailaamista – HS vietti illan kolmessa legendaarisessa yökerhossa ja kysyi, mikä on niiden loputtoman suosion salaisuus

  Tilaajille
 2. 2

  Janelle Monáe julkaisi niin upean biseksuaali­musiikkivideon, että se ampaisi Youtuben trendaavimmaksi

 3. 3

  Femmagaalan 15-vuotisjuhlassa Saimaa soittaa kaksi ja puoli tuntia ja palkintosarjat ovat toinen toistaan oudompia

 4. 4

  Pikatestasimme rantakahvila Nokkalan Majakan, jossa merimaisemat ja New England -sisustus ihastuttavat

 5. 5

  Ravintola Michelin sisustus hurmaa, mutta hinta huimaa päätä

  Tilaajille
 6. 6

  Donald Trump antaa tv:n vitsiniekoille loputtomasti aihetta, mutta samaa vitsiä vääntävät kaikki – John Oliverin Last Week Tonight palasi ruutuun tänään, katsoimme

 7. 7

  Tämän transnaisen vessaselfie nousi koko syrjivää lakia vastustavan liikkeen symboliksi, ja innoittaa mielenosoittajia kapinaan

 8. 8

  12 varmaa kevään merkkiä Helsingissä

  Tilaajille
 9. 9

  Uudistunut kalliolaispizzeria Mare Chiaro on nyt entistä kiltimpi, mutta myös tylsempi

  Tilaajille
 10. 10

  ”I hear you”, luki Trumpin lunttilapussa, kun hän kuunteli Floridan joukkosurmasta selvinneitä opiskelijoita ja ehdotti opettajille aseita

 1. 1

  Sata vuotta pelkkää bailaamista – HS vietti illan kolmessa legendaarisessa yökerhossa ja kysyi, mikä on niiden loputtoman suosion salaisuus

  Tilaajille
 2. 2

  ”I hear you”, luki Trumpin lunttilapussa, kun hän kuunteli Floridan joukkosurmasta selvinneitä opiskelijoita ja ehdotti opettajille aseita

 3. 3

  Pornoa katsovat lähes kaikki, mutta siitä ei puhuta, ja Amerikassa sen kieltämistäkin on ehdotettu – uuden tv-ohjelman toimittaja Ina Mikkola yrittää saada ihmiset keskustelemaan pornosta ja maksamaan siitä

 4. 4

  Janelle Monáe julkaisi niin upean biseksuaali­musiikkivideon, että se ampaisi Youtuben trendaavimmaksi

 5. 5

  Femmagaalan 15-vuotisjuhlassa Saimaa soittaa kaksi ja puoli tuntia ja palkintosarjat ovat toinen toistaan oudompia

 6. 6

  Pari kilometriä punkista härömpään suuntaan – tämä konsertti sai korvat savuamaan Rytmihäiriöklubilla

 7. 7

  15 upeaa ja yksi nolo reaktio Black Panther -elokuvaan, joka rikkoo ennätyksiä: ihmiset ympäri maailman hehkuttavat, alt-right pohtii, koska saamme ”valkoisen pantterin”

 8. 8

  Viikonloppuna Helsingissä: Kiitetyssä Nukkemusikaalissa parodioidaan valkoisen miehen historiankirjoitusta

 9. 9

  17 länsimetron varrella sijaitsevaa ravintolaa, joihin kannattaa pysähtyä

 10. 10

  Roasbergin Sivukonttori on mukava olohuone katutason alapuolella – giniä löytyy ja muutenkin ollaan siirtomaaimperiumien tunnelmassa

 11. Näytä lisää
 1. 1

  ”I hear you”, luki Trumpin lunttilapussa, kun hän kuunteli Floridan joukkosurmasta selvinneitä opiskelijoita ja ehdotti opettajille aseita

 2. 2

  Sata vuotta pelkkää bailaamista – HS vietti illan kolmessa legendaarisessa yökerhossa ja kysyi, mikä on niiden loputtoman suosion salaisuus

  Tilaajille
 3. 3

  15 upeaa ja yksi nolo reaktio Black Panther -elokuvaan, joka rikkoo ennätyksiä: ihmiset ympäri maailman hehkuttavat, alt-right pohtii, koska saamme ”valkoisen pantterin”

 4. 4

  Suomi mainittu! Amerikassa alkoi tällä viikolla Bachelor-ohjelman spin-off, jossa nähdään suomalainen Jenny Helenius – Näin hänelle kävi kilpailussa

 5. 5

  Pornoa katsovat lähes kaikki, mutta siitä ei puhuta, ja Amerikassa sen kieltämistäkin on ehdotettu – uuden tv-ohjelman toimittaja Ina Mikkola yrittää saada ihmiset keskustelemaan pornosta ja maksamaan siitä

 6. 6

  New York Times ilmoitti palkanneensa uuden toimittajan, internet selvitti hetkessä tyypin olevan ”avoin rasisti” ja ”natsien kaveri”, ja potkut tulivat samana päivänä – mutta onko hän kumpaakaan?

 7. 7

  17 länsimetron varrella sijaitsevaa ravintolaa, joihin kannattaa pysähtyä

 8. 8

  Donald Trump antaa tv:n vitsiniekoille loputtomasti aihetta, mutta samaa vitsiä vääntävät kaikki – John Oliverin Last Week Tonight palasi ruutuun tänään, katsoimme

 9. 9

  Roasbergin Sivukonttori on mukava olohuone katutason alapuolella – giniä löytyy ja muutenkin ollaan siirtomaaimperiumien tunnelmassa

 10. 10

  Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  ”Valtiolla ei pitäisi olla oikeutta käyttää kansalaisiaan sotakoneistona” – Totaalikieltäytyjä Elsa Tauria, 19, toivoo poikkeuksellisen päätöksen johtavan suureen muutokseen asepalveluksessa

 2. 2

  Kanadan Justin Trudeau herätti Intiassa myötähäpeää ja raivoa – pukeutui ”liian intialaisesti jopa intialaiselle” ja kutsui ministerin murhayrityksestä tuomitun miehen illalliselle

 3. 3

  Kolme vuotta sitten yhdysvaltalainen Allison Burger googlasi maailman parasta maata asua – nyt hän asuu poikansa kanssa Tuusulassa

 4. 4

  26-vuotias korkea­koulutettu paloi loppuun työssä, eikä stressi hellittänyt edes sairauslomalla – Tutkija: ”Olen huolissani siitä, millaiseen kulttuuriin nuori sukupolvemme on työelämässä opetettu”

 5. 5

  Tutkimus: Vakavaa masennusta sairastavilla on vajetta arginiinista

 6. 6

  Suomenlahdella seilaa pikkukaupunki, jossa raikuu alkuviikosta humppa ja viikonloppuisin teinipoppi – HS:n grafiikka näyttää, millainen kuhina Suomen ja Viron välillä päivittäin käy

 7. 7

  Sata vuotta pelkkää bailaamista – HS vietti illan kolmessa legendaarisessa yökerhossa ja kysyi, mikä on niiden loputtoman suosion salaisuus

  Tilaajille
 8. 8

  Työpaikat siirtyvät nyt huimaa vauhtia alalta toiselle – kaupan alalta katosi vuodessa 11 000 tekijää, vaikka työllisyys koheni

 9. 9

  Totaalikieltäytyjä vetosi oikeudessa siihen, että haluaa samanvertaista kohtelua kuin Jehovan todistajat – vankeustuomiosta vapautuksella voi olla laajoja seurauksia

 10. 10

  Paljonko vanhemman pitää sijoittaa, että lapsella on 35-vuotiaana 60 000 euroa? Ison pesämunan kasvattaminen on monille helppoa

 11. Näytä lisää
 1. 1

  26-vuotias korkea­koulutettu paloi loppuun työssä, eikä stressi hellittänyt edes sairauslomalla – Tutkija: ”Olen huolissani siitä, millaiseen kulttuuriin nuori sukupolvemme on työelämässä opetettu”

 2. 2

  Kolme vuotta sitten yhdysvaltalainen Allison Burger googlasi maailman parasta maata asua – nyt hän asuu poikansa kanssa Tuusulassa

 3. 3

  Lomille karkaavia perheitä kytätään lentokentillä Keski-Euroopassa – Lisälomalle lapsiaan vievät vanhemmat voivat saada jopa satojen eurojen sakot

 4. 4

  Totaalikieltäytyjä vetosi oikeudessa siihen, että haluaa samanvertaista kohtelua kuin Jehovan todistajat – vankeustuomiosta vapautuksella voi olla laajoja seurauksia

 5. 5

  ”Valtiolla ei pitäisi olla oikeutta käyttää kansalaisiaan sotakoneistona” – Totaalikieltäytyjä Elsa Tauria, 19, toivoo poikkeuksellisen päätöksen johtavan suureen muutokseen asepalveluksessa

 6. 6

  Paljonko vanhemman pitää sijoittaa, että lapsella on 35-vuotiaana 60 000 euroa? Ison pesämunan kasvattaminen on monille helppoa

 7. 7

  Sata vuotta pelkkää bailaamista – HS vietti illan kolmessa legendaarisessa yökerhossa ja kysyi, mikä on niiden loputtoman suosion salaisuus

  Tilaajille
 8. 8

  Mies yritti auttaa serkkuaan eroon väkivaltaisesta suhteesta, joutui pahasti hakatuksi Otaniemen Teekkarikylässä – oikeus tuomitsi tekijät vankilaan

 9. 9

  ”Halusin vatsani räjähtävän” – Gabrielle Deydier söi itsensä 150-kiloiseksi kunnes tajusi, että häntä haukkunut pomo oli väärässä

  Tilaajille
 10. 10

  Lasten tulehdukselliset suolistosairaudet ovat lisääntyneet hälyttävästi – Probioottien syöminen ei auta suojelemaan lasta IBD-sairauksilta, sanoo professori

 11. Näytä lisää
 1. 1

  ”Ei hätää, hoidetaan tämä alta pois”, ajatteli Samuel raskauden selvittyä – puoliso sanoi ei, ja nyt Samuel hoitaa yksin lasta, jota hän ei halunnut

  Tilaajille
 2. 2

  Kuoleva kenkätehdas keksi vuonna 1989 nerokkaan idean – nyt niitä seisoo rivillinen jokaisen päiväkodin eteisessä

  Tilaajille
 3. 3

  Amerikkalaisen mielestä suomalainen on vauva

 4. 4

  Lähes 30 vuotta Ylellä työskennellyt urheiluselostaja Tapio Suominen on saanut potkut

 5. 5

  26-vuotias korkea­koulutettu paloi loppuun työssä, eikä stressi hellittänyt edes sairauslomalla – Tutkija: ”Olen huolissani siitä, millaiseen kulttuuriin nuori sukupolvemme on työelämässä opetettu”

 6. 6

  Näiden sanojen runsas käyttö voi paljastaa puhujan masennuksen – Suomalais­asiantuntija vahvistaa: ”Kieli kertoo käyttäjästään asioita, joita hän ei itse tiedosta”

  Tilaajille
 7. 7

  Ilja Janitskin loi ja hylkäsi MV-lehden, ja nyt hän kääntää selkänsä sen kannattajille – ”Olen saanut tarpeekseni isänmaallisten skenestä, siitä pelleilystä”

  Tilaajille
 8. 8

  Naisleijonissa kuohuu, tähtihyökkääjältä Jatkoajassa suoraa puhetta: ”Meidän kisoja ei tule pilaamaan kukaan, ei oma valmentaja tai kukaan ulkopuolinen”

 9. 9

  Kuolinpesiä tyhjentävä Petteri Laine, 49, siivoaa työkseen asunnot puhtaaksi natsimenneisyydestä, salaisista eroottisten kirjojen kokoelmista ja ”mummotavarasta”

 10. 10

  Kolme vuotta sitten yhdysvaltalainen Allison Burger googlasi maailman parasta maata asua – nyt hän asuu poikansa kanssa Tuusulassa

 11. Näytä lisää