Markus Kaakinen tutki perusteellisesti nettivihaa, koska niin ei ole tähän mennessä mainittavasti tehty, ja tämä kaikki selvisi

Tänä kesänä julkaistiin Markus Kaakisen väitöskirja, joka kertoo, miten yleistä vihapuhe netissä on ja miten helposti sen kohteeksi voi joutua.

Mikä on viime vuosien nettikeskustelua parhaiten kuvaava termi?

Hyvin todennäköinen vaihtoehto on vihapuhe.

Siitä on puhuttu viime vuosina jatkuvasti enemmän – syystä.

Nettiviha on tuntunut yleistyvän, eivätkä vihapuheen ja ”normaalin nettikirjoittelun” rajat ole täysin selviä edes poliisille.

Sen osoittaa esimerkiksi poliisin viimesyksyinen reaktio toimittaja Rebekka Härköseen kohdistuneeseen vihakirjoitteluun.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Ongelma ylipäätään on se, ovatko Härköseen kohdistuneet kirjoitukset normaalista some-kirjoittelusta poikkeavia”, rikoskomisario Kimmo Heinonen pohti Ylellä viime syksynä.

Nettivihasta, vihapuheesta ja kaikesta siihen liittyvästä on kirjoitettu niin paljon, ettei jutuilla tunnu olevan edes väliä.

Siksi toimittaja Johanna Vehkoo ja sarjakuvataiteilija Emmi Nieminen tekivät viime syksynä julkaistun Vihan ja inhon internet -sarjakuva-albumin, joka käsitteli aihetta uudella tavalla.

Albumin julkaisun aikaan Vehkoo sanoi, että monet ovat jo turtuneet täysin aiheesta kirjoitettuihin lehtijuttuihin, eivätkä edes jaksa enää lukea niitä.

Juttuja ja puhetta on ollut, mutta yksi on suurimmaksi osaksi loistanut poissaolollaan: tutkimus.

Siksi tämän vuoden kesäkuussa julkaistu Markus Kaakisen väitöskirja Erillään verkossa: verkkovihan sosiaalipsykologinen tarkastelu on merkittävä poikkeus.

Kaakisen väitöskirja syntyi osana laajempaa Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistä hanketta, joka oli ensimmäinen nettivihaa kansainvälisesti kartoittanut tutkimusprojekti.

Kaakisella on selvä syy siihen, että hän halusi tehdä väitöskirjansa juuri nettivihasta.

”Pidän tätä yhteiskunnallisesti merkittävänä aiheena, joka on ollut pahasti alitutkittu. Sosiaalinen media on tuonut paljon positiivisia asioita, mutta olemme viime vuosina nähneet, että mukaan on tullut myös kielteisiä ilmiöitä. Asiasta puhutaan paljon, mutta tutkimusta ei ole ollenkaan samalla tavalla”, Kaakinen sanoo.

Väitöskirjassaan Kaakinen tutkii erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kokemuksia nettivihasta Suomessa, Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Mitä tuloksia Kaakisen tutkimuksesta sitten selviää?

1. Nettiviha on yleistynyt.

Yleinen tunne on jo pitkään ollut se, että nettivihan määrä on ollut kasvussa parin viime vuoden aikana. Kaakisen tutkimus antaa tästä nyt myös todistettua näyttöä.

”Vuosi 2015 näyttää olevan vedenjakaja tässä ilmiössä”, Kaakinen sanoo.

Vuonna 2013 noin puolet oli nähnyt vihakirjoittelua. Vuonna 2015 määrä oli jo kolme neljäsosaa.

Euroopan pakolaiskriisi nousi räjähdysmäisesti esille juuri vuonna 2015, ja nettivihan kasvu näyttää liittyvän siihen.

”Vielä vuonna 2013 vihakirjoittelut liittyivät etnisyyden lisäksi useimmiten seksuaalisuuteen ja ulkonäköön. Vuonna 2015 juuri etnisyyteen, terrorismiin, poliittisiin mielipiteisiin ja uskonnoliseen vakamukseen liittyvä vihakirjoittelu oli kasvanut merkittävästi.”

Kaakinen huomauttaa, että vaikka suuri enemmistö on nähnyt vihakirjoittelua, sitä tuottaa edelleen pieni vähemmistö.

”Suomessa uhreja on noin 10 prosenttia. Tekijöitä puolestaan noin neljä prosenttia. Kun puhumme nettivihasta, on muistettava, että se on hyvin pienen porukan tuottamaa. Se ei ole gallup tai kuva yleisestä asenneilmapiiristä. Vihakirjoittelu on ennemminkin megafoni, joka tarjoaa suuren näkyvyyden pienen joukon mielipiteille.”

2. Verkon ulkopuolisten suhteiden laadulla on yhteys nettivihan uhriksi joutumiseen.

Tutkimuksen toinen merkittävä tulos on se, että sosiaaliset suhteet verkossa ja sen ulkopuolella näyttävät olevan yhteydessä siihen, kuka joutuu nettivihan uhriksi ja ketkä kirjoittavat vihakirjoituksia.

”Jos on paljon tiiviitä suhteita verkon ulkopuolella, on harvemmin vihan uhri tai tuottaja. Jos taas on paljon tiiviitä suhteita verkossa, on todennäköisemmin uhri tai tuottaja”, sanoo Markus Kaakinen.

Suoraa syy–seuraus-suhdetta ei tutkimuksesta voi vielä vetää, mutta Kaakisen mukaan selvältä näyttää silti se, että verkossa on verkon ulkopuolista maailmaa enemmän tiiviitä yhteisöjä, joissa ihmisten loukkaaminen on sallitumpaa eikä siihen liity samanlaisia sosiaalisia sanktioita eli rangaistuksia.

”Jos kokee olevansa tiivis osa esimerkiksi kaveriporukkaa tai työyhteisöä, on vähemmän todennäköistä, että loukkaa ketään verkossa. Jos puolestaan kokee olevansa tiivis osa yhteisöä sosiaalisessa mediassa, on todennäköisempää, että loukkaa ihmisiä verkossa.”

Kaakinen korostaa silti, että kyse on todennäköisyyksistä ja että vihapuheiden kirjoittajat ovat pienemmässä vähemmistössä. Suurin osa tiiviisiin someyhteisöihin kuuluvista ei ole nettivihan kanssa ollenkaan tekemisissä.

Myös uhrit ovat useimmin aktiivisia netin käyttäjiä.

”Jos on joutunut aggression kohteeksi verkon ulkopuolella, on todennäköisempää joutua sen uhriksi myös verkossa”, Kaakinen sanoo.

Tutkimus osoittaa myös se, että miehet ovat naisia useammin vihapuheen kirjoittajia. Sen sijaan Kaakisen tutkimuksessa kokemuksista kysyttäessä ei näy eroa miesten ja naisten kokeman aggression määrässä.

”Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että kokemusten tyypeissä voi olla miesten ja naisten välillä selviä eroja. Naisiin liittyy enemmän esimerkiksi seksuaalista häirintää. Naiset myös kokevat nettivihan häiritsevämmäksi.”

3. Suomessa nettiviha on verrattain yleistä.

Kaakisen tutkimuksessa tutkittiin nettivihaa neljässä maassa: Suomessa, Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Nettiviha ja sen määrä vaihtelevat maittain. Neljästä tutkitusta maasta kokemukset nettivihasta olivat kaikkein vähäisimpiä Saksassa.

”Siellä uhriksi joutuminen on paljon vähäisempää kuin muissa tutkituissa maissa. Samoin siellä lainsäädäntö esimerkiksi nettikirjoittelusta on paljon tiukempi kuin muissa maissa.”

Näyttää siis siltä, että tutkimus tukee arkijärjelläkin syntyvää ajatusta: jos vihakirjoitteluun puututaan lainsäädännössä tiukemmin, vihakirjoittelu vähenee. Toki samalla herää kysymys siitä, miten paljon lainsäädännöllä halutaan rajoittaa sananvapautta.

Tässä kysymyksessä varsin vastakkaiseen näkemykseen on päädytty Yhdysvalloissa, jossa sananvapautta rajoitetaan vain aivan äärimmäisissä tapauksissa. Samalla Yhdysvallat on Kaakisen tutkimuksen maista se, jossa kokemuksia vihapuheesta on eniten.

Suomi ei kuitenkaan jää kovin kauaksi Yhdysvalloista. Maat ovat melkein samalla tasolla. Eikä lainsäädäntö selitä kaikkea. Vaikka Britanniassa lailla puututaan vihapuheeseen suunnilleen saman verran kuin Suomessa, siellä vihapuheen kohtaaminen on vähäisempää kuin Suomessa.

”Nettivihan kohteeksi joutumisesta puhuttaessa me olemme kansainvälisessä vertailussa aika kyseenalaisessa seurassa täällä Suomessa.”

4. Kaikki netissä kirjoitettu vihapuhe ei ole samanlaista.

Neljäs Kaakisen painottama asia on se, että nettivihasta puhuttaessa ei puhuta aina samasta asiasta. Hän jakaa nettivihan ainakin kolmeen erilaiseen luokkaan.

Ensimmäinen on spontaani viha.

”Tuntuu, että netissä on helpompi heittäytyä spontaanisti vihamieliseksi kuin netin ulkopuolella. Netissä eletään voimakkaasti tunteiden kautta ja saatetaan jonkin ärsykkeen vuoksi sanoa sellaisia asioita, mitä ei muuten sanottaisi.”

Toinen muoto liittyy hänen mukaansa eri ryhmien väliseen polarisaatioon, jakautumiseen.

”Netissä muodostuu omia tiiviitä ryhmittymiä, joissa ollaan vahvasti samaa mieltä keskenään. Kun nämä eri ryhmät kohtaavat toisensa esimerkiksi Twitterissä, alkaa leiskua. Sanotaan vihamielisiä asioita puolin ja toisin. Tämän takia kokemukset nettivihan kohteeksi joutumisesta ja nettivihan tuottamisesta myös yhdistyvät. Samat ihmiset saattavat kokea olevansa molemmilla puolilla.”

Kolmas nettivihan muoto on Kaakisen mukaan ideologista vihaa.

”Tämä nettivihan muoto voi olla vaikkapa kansainvälisten terroristijärjestöjen tai muiden viharyhmien levittämää materiaalia. Ideologinen viha on mahdollisesti verkkovihan vanhin muoto. Esimerkiksi Yhdysvalloissa erilaiset valkoista ylivaltaa ajavat järjestöt alkoivat käyttää internetiä jo 1990-luvulla vihamielisen sanomansa levittämiseen.”

Kaakisen mukaan nettivihan eri tyylien tunnistaminen on tärkeää siksi, että niitä voi myös suitsia eri tavalla.

Kaakisen tutkimuksen tulokset eivät kuulosta sokeeraavilta tai odotusten vastaisilta, mutta Kaakinen muistuttaa, että juuri se on tutkimuksessa yhtä oleellista kuin löytää yllättäviä tuloksia.

”Tutkimuksen tehtävä on myös osoittaa, että epäilymme asioiden laajuudesta ja tyylistä pitävät paikkansa.”

Tutkimuksestaan Kaakinen on saanut lähinnä myönteistä palautetta.

”Tässä ei ole ollut tarkoitus etsiä syyllisiä, vaan tutkia koko ilmiön taustalla olevaa sosiaalipsykologista dynamiikkaa. Tietenkin tiedostetaan, että ilmiö on vahingollinen ja että siihen pitää keksiä ratkaisuja. Mutta tutkimuksen motiivi ei ole ollut nimetä syyllisiä.”

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Internet
 • Vihapuhe
 • Nyt
 • Juuso Määttänen
Nyt.fi luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  Uudesta Jokerista julkaistiin ensimmäinen kuva, eikä hahmo näytä yhtään itseltään – kaikkein eniten faneja on silti hämmentänyt Jokerin nimi, johon piiloutuu vitsi

 2. 2

  Sannikka & Ukkola ”kaappasi” Pressiklubin seuraajat, ja siitä syntyi tietysti someprotesti – soitimme tutkijalle ja kysyimme, mitä tästä pitäisi ajatella

 3. 3

  Maija Li Raudaskoski löysi teininä oman paikkansa naisvihaa lietsovasta nettiyhteisöstä, kunnes sai tarpeekseen – Nyt hän kertoo, miksi kuvalaudat ovat vaarallisia

 4. 4

  Emmyjen todellinen taistelu käytiin HBO:n, Netflixin ja Amazonin välillä – Amazon voitti jotain mitä Netflix ei koskaan

 5. 5

  Ravintolalaiva Verna tarjoaa ronskia ruokaa, mutta pääruuaksi tarjoiltu pihviannos ei ole hintansa arvoinen ja sen perunayllätys tuo kriitikolta pitkän miinuksen

 6. 6

  Yllätyslaatikot ovat pelien uusi villitys – Suomen poliisi selvittää asiaa, koska se vaikuttaa laittomalta

 7. 7

  Hans Välimäki ja Arto Rastas perustavat ”koko kansan” tapas-ravintolan Mikonkadun Amarillon entisiin tiloihin – aterioidessa voi nähdä, kuinka Välimäki itse häärää avokeittiössä

 8. 8

  Pikatestissä Teurastamon Pizzala, jossa pizzat paistetaan puulla lämpenevässä uunissa – vaikutelma ei yllä hintojen edellyttämälle tasolle

 9. 9

  Ylistetyn Westworldin toinen kausi alkoi kaaoksella, mieltä riivaavilla kysymyksillä – ja suurella loppupaljastuksella

 10. 10

  Pikatestissä Tikkurilan Zilla, jossa napolilainen pizzapohja on kohdillaan

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Maija Li Raudaskoski löysi teininä oman paikkansa naisvihaa lietsovasta nettiyhteisöstä, kunnes sai tarpeekseen – Nyt hän kertoo, miksi kuvalaudat ovat vaarallisia

 2. 2

  Uudesta Jokerista julkaistiin ensimmäinen kuva, eikä hahmo näytä yhtään itseltään – kaikkein eniten faneja on silti hämmentänyt Jokerin nimi, johon piiloutuu vitsi

 3. 3

  Sannikka & Ukkola ”kaappasi” Pressiklubin seuraajat, ja siitä syntyi tietysti someprotesti – soitimme tutkijalle ja kysyimme, mitä tästä pitäisi ajatella

 4. 4

  Hans Välimäki ja Arto Rastas perustavat ”koko kansan” tapas-ravintolan Mikonkadun Amarillon entisiin tiloihin – aterioidessa voi nähdä, kuinka Välimäki itse häärää avokeittiössä

 5. 5

  Emmyjen todellinen taistelu käytiin HBO:n, Netflixin ja Amazonin välillä – Amazon voitti jotain mitä Netflix ei koskaan

 6. 6

  Iron Fistin ensimmäinen Netflix-kausi floppasi täysin, onneksi toisella kaudella Marvel korjaa sarjan pahimman ongelman – eli päähenkilön

 7. 7

  Ravintolalaiva Verna tarjoaa ronskia ruokaa, mutta pääruuaksi tarjoiltu pihviannos ei ole hintansa arvoinen ja sen perunayllätys tuo kriitikolta pitkän miinuksen

 8. 8

  Savoy-teatteri perusti uuden festivaalin Helsinkiin – ja julkisti asian uskomattoman upeassa konsertissa

 9. 9

  Yllätyslaatikot ovat pelien uusi villitys – Suomen poliisi selvittää asiaa, koska se vaikuttaa laittomalta

 10. 10

  ”Ihan kuin katsoisi junien törmäystä ” – Rikoselokuva Dog Eat Dog pahoinpitelee lajityyppinsä kliseitä

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Urheilumaailma on puhunut päivä­kausia Serena Williamsista tehdystä pila­piirroksesta – Kysyimme tutkijalta, miksi kuva on rasistinen

 2. 2

  Yllätyslaatikot ovat pelien uusi villitys – Suomen poliisi selvittää asiaa, koska se vaikuttaa laittomalta

 3. 3

  Maija Li Raudaskoski löysi teininä oman paikkansa naisvihaa lietsovasta nettiyhteisöstä, kunnes sai tarpeekseen – Nyt hän kertoo, miksi kuvalaudat ovat vaarallisia

 4. 4

  Miss Yhdysvallat -kilpailija käytti lyhyen esittelynsä poliittiseen näpäytykseen – ja nousi hetkessä internetin suosikiksi

 5. 5

  Suomalainen ruoka mainittu! Helsingin ravintolat innoittivat CNN:n toimittajan kritiikittömään ylistykseen – Soitimme hehkutetun ravintolan perustajalle

 6. 6

  Ihmiskunta on nyt tullut pisteeseen, jossa tekoäly on mennyt liian pitkälle: Yön uutta levyä markkinoidaan Olli Lindholm -botilla Messengerissä, testasimme ja järkytyimme

 7. 7

  Suomalaiset syytävät vaatteitaan roskiin yli 70 000 tonnia vuodessa – Linnea Larsson alkoi hyödyntää kodin vaatejätettä, ja nyt hän neuvoo, miten muut voivat tehdä samoin

 8. 8

  Ovatko opiskelijabileet oikeasti ”häirinnästä vapaita”? Kysyimme yliopistoilta

 9. 9

  Paul McCartney kertoi miestenlehden haastattelussa masturboineensa yhdessä John Lennonin kanssa – ja internet täyttyi kipeistä Beatles-tumputusvitseistä, tässä parhaat

 10. 10

  Who is America? oli uskomaton, häpeällinen, ällistyttävä – miten sen tekeminen on edes mahdollista? Ammattilainen perehtyi Boratin tekijän hittiin ja kertoo nyt, miten sarja on tehty

 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  SAK vetää pois irtisanomisten helpottamista vastustaneen #viimeinenniitti -kampanjan kuvat kovan kritiikin jälkeen

 2. 2

  ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

 3. 3

  Teinityttöjen jengi terrorisoi muita nuoria Espoon kauppakeskuksissa – 13-vuotiaan tytön hiukset sytytettiin tuleen, sivustaseuraajat hurrasivat päähän osuneelle potkulle

 4. 4

  Pikkupojan hampaat reikiintyivät ikenen tasolle – äiti tuomittiin ehdolliseen vankeuteen lapsensa hammashoidon laiminlyönnistä

 5. 5

  Emilia Machucan auto hyytyi liikennevaloihin Espoon Olarissa – Muista autoista mulkoiltiin aggressiivisesti, mutta sitten paikalle kaarsi tyttö mopoautolla

 6. 6

  Korruptio-oikeudenkäynnissä todistanut pietarilainen liikemies ammuttiin maantiellä autosta, jossa oli suomalaiset rekisterikilvet

 7. 7

  Rakkaus hiipui muttei kuollut – Näin elvytät väljähtäneen parisuhteen ja rakastut kumppaniisi uudelleen

  Tilaajille
 8. 8

  Kiinalainen super­tähti ja miljonääri on ollut kateissa kesäkuun alusta – se herättää hämmennystä, sillä Fan Bingbing ei ole arka­luontoinen henkilö Kiinan johdolle

 9. 9

  Uudesta Jokerista julkaistiin ensimmäinen kuva, eikä hahmo näytä yhtään itseltään – kaikkein eniten faneja on silti hämmentänyt Jokerin nimi, johon piiloutuu vitsi

 10. 10

  Arki-ilta, mitä ruoaksi? Tässä viisi helppoa keittoreseptiä, jotka jaksaa valmistaa vielä pitkän päivän päätteeksi

 11. Näytä lisää
 1. 1

  ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

 2. 2

  Hinausauton kuljettaja saapui työmaalle ja alkoi tuhota silmittömästi henkilöautoa Vantaalla – ”Minä tempaisin siitä asfaltinpalasella toisen sivuikkunan sisälle”

 3. 3

  Kuka tämän suunnitteli? Arvotalon umpiseinään on puhkaistu yksinäinen ikkuna, taustalla ”jännittävä ja traaginen” tarina

 4. 4

  Emilia Machucan auto hyytyi liikennevaloihin Espoon Olarissa – Muista autoista mulkoiltiin aggressiivisesti, mutta sitten paikalle kaarsi tyttö mopoautolla

 5. 5

  Yli kolmasosa aineesta puuttuu – tutkijat löysivät mysteeriin ratkaisun galaksien välisestä avaruudesta

 6. 6

  Jos seksin määrästä tulee suhteessa riitaa, kannattaa katsoa, ovatko muut asiat kunnossa

 7. 7

  Maija Li Raudaskoski löysi teininä oman paikkansa naisvihaa lietsovasta nettiyhteisöstä, kunnes sai tarpeekseen – Nyt hän kertoo, miksi kuvalaudat ovat vaarallisia

 8. 8

  Virpi oli luokan priimus ja lääkäriperheen kultahippu – Hänestä tuli kirurgi, joka leikkasi potilaita lääkehuuruissa ja joutui lopulta vankilaan

  Tilaajille
 9. 9

  Teinityttöjen jengi terrorisoi muita nuoria Espoon kauppakeskuksissa – 13-vuotiaan tytön hiukset sytytettiin tuleen, sivustaseuraajat hurrasivat päähän osuneelle potkulle

 10. 10

  Kammottava näky odotti Rautatientorin käymälässä: Ulostetta, huumeneuloja ja verisiä papereita pitkin poikin

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Auschwitziin matkanneet Kallion lukiolaiset kokivat Suomi-häpeää krakovalaisessa juutalaisravintolassa: ”Minun oli pakko mennä kysymään heiltä, että ymmärrättekö te yhtään, mitä teette”

 2. 2

  Mies havahtui hetkeksi hereille vesipuisto Serenassa, mutta jatkoi juhlintaa vielä viikon ympäri Etelä-Suomea – Lopulta mies tajusi rahoittaneensa 10–15 hengen elostelua 12 000 eurolla

 3. 3

  Tytti Peltosen palkka on niin pieni, että se on käytetty kaksi viikkoa ennen tilipäivää – Suomessa on kymmeniätuhansia työssäkäyviä köyhiä

  Tilaajille
 4. 4

  ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

 5. 5

  Virpi oli luokan priimus ja lääkäriperheen kultahippu – Hänestä tuli kirurgi, joka leikkasi potilaita lääkehuuruissa ja joutui lopulta vankilaan

  Tilaajille
 6. 6

  Pilapiirros raivoavasta Serena Williamsista tuomitaan rasistiseksi ja vastenmieliseksi – piirtäjä ihmettelee kohua: ”Yhtenä päivänä olet sankari ja toisena hylkiö”

 7. 7

  Helsinkiläisnaisen auto saarrettiin traktorilla Nuuksiossa – ”Espoon sumputtaja” Lucas Heimsch perheineen kertoo nyt, mikä kaupunkilaisten käytöksessä mättää

 8. 8

  Espoolainen oppilas kuoli saatuaan sairaus­kohtauksen liikunta­tunnilla, jolla tehtiin piip-testiä – Testistä on annettu tarkat ohjeet kouluille, sanoo sivistys­toimen johtaja

 9. 9

  Serena Williams -pilapiirroksesta rasismisyytöksiä saanut lehti iskee takaisin kansikuvallaan: ”Tervetuloa poliittisesti korrektiin maailmaan”

 10. 10

  Helsinkiläinen Vera Nevanlinna lähti retkelle syvälle Nuuksioon ja pysäköi autonsa tienlaitaan – Takaisin tullessa autolla odotti espoolainen sumputus

 11. Näytä lisää
Uusimmat