Miksi turvapaikanhakijan tekemä seksuaalirikos tuntuu tuomittavammalta kuin maassa ikänsä asuneen? Kysyimme etiikkaan erikoistuneelta professorilta

Oulussa ja Helsingissä on paljastunut useita alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, joista epäillään turvapaikanhakijoita. Kysyimme filosofian emeritusprofessorilta Timo Airaksiselta, miksi turvapaikanhakijoiden tekemät rikokset herättävät enemmän näkyvää tuomintaa kuin maassa ikänsä asuneiden.

Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat olleet viime päivien suurin puheenaihe Suomessa.

Aihe on äärimmäisen vakava. Oulussa seksuaalirikoksia on paljastunut sarjassa. Niistä epäiltiin jo aiemmin kahtatoista ulkomaalaistaustaista miestä, jotka ovat saapuneet Suomeen turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Tavallinen suomalainen seuraa tapahtumia kauhistuneena. Lapsille tehty väkivalta on kaikissa muodoissaan – mutta erityisesti seksuaalisessa muodossa – hyvin todennäköisesti suurin suomalainen yhteiskunnallinen tabu.

Vielä vaikeammaksi nimenomaan Oulun tapaukset tekee tekijöiden ulkomaalaistausta. Sekä poliittisessa keskustelussa että nettikommenteissa on noussut entistä enemmän esille äänenpainoja, joissa tekoja pidetään erityisen tuomittavana sen takia, keitä epäillyt ovat.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö kommentoi olevan ”kestämätöntä, että jotkut meiltä turvapaikkaa hakeneet ja jopa turvapaikan saaneet ovat tuoneet tänne pahaa ja luoneet tänne turvattomuutta”. Samalla kansalaisaloite seksuaalirikoksesta tuomitun oleskeluluvan automaattisesta peruuttamisesta saavutti muutamassa päivässä kymmeniätuhansia allekirjoituksia.

Toisaalta kysymys ei ole aivan yksinkertainen, sillä seksuaalisen väkivallan uhrille teko on hirvittävä tekijän taustasta riippumatta.

Kysymys on lisäksi herkkä myös poliittisesti, sillä se kytkeytyy käynnissä olevaan kiivaaseen maahanmuuttokeskusteluun. Maahanmuuton taas yleisesti arvellaan painavan kevään äänestyspäätöksissä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Koska puolueilla on aiheessa niin paljon kiinni, on poliitikoiden kannanottoja kuuntelemalla vaikea saada selvää, mikä on tekijöiden ulkomaalaistaustan painoarvo tai merkitys.

On siis kysyttävä asiasta filosofilta.

Siksi haastattelimme pitkän uran filosofian tutkimuksen parissa tehnyttä emeritusprofessoria Timo Airaksista. Airaksinen on tutkinut ja opettanut etiikkaa ja yhteis­kunta­filosofiaa. Kysyimme häneltä, miksi turvapaikanhakijan tekemä seksuaalirikos saattaa tuntua tuomittavammalta kuin maassa ikänsä asuneen, ja onko se oikein vain väärin.

Mutta ennen sitä on varmasti järkevää kerrata tapahtumien taustat.

Viime perjantaina poliisi tiedotti neljästä uudesta epäillystä ja rikoksista, joiden uhrit ovat alle 15-vuotiaita tyttöjä. Samalla poliisi tiedotti ottaneensa kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä, jotka ovat todennäköisin syin epäiltyjä teoista. Sen jälkeen viikonloppuna samantapainen epäilty seksuaalirikos paljastui Helsingissä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Vakavat rikosepäilyt ovat herättäneet ihmisissä järkytystä. Erityisesti Oulusta on muodostumassa symboli koko nyt kuumana käyvälle maahanmuuttopoliittiselle keskustelulle.

HS selvitti tällä viikolla, mitä keinoja eduskunnalla on estää vastaavat tapaukset jatkossa. Sisäministeriön maahanmuutto-osaston johtaja Jorma Vuorio sanoo jutussa, että kun uusintahakemusten käsittelyä kiristävä laki on viety läpi, ei uusia kiristyksiä turvapaikanhakijoiden suhteen juuri ole.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Lainsäädännön ja realistisen toiminnan näkökulmasta kaikki mahdollinen alkaa suurin piirtein olla tehty”, Vuorio sanoo.

Kansalaisaloite seksuaalirikoksesta tuomitun oleskeluluvan automaattisesta peruuttamisesta nousi räjähdysmäisesti esille viime perjantaina tulleen uutisen jälkeen. Aloite on tähän mennessä kerännyt jo yli 100 000 allekirjoitusta. Pelkästään maanantaina allekirjoituksia kertyi yli 50 000, joka riittäisi viemään aloitteen eduskuntaan.

Aloite on tosin oikeudellisesti ainakin kahdella tapaa ongelmallinen. Jo voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan saanut voidaan karkottaa, jos hän on syyllistynyt rikokseen, josta säädetty enimmäisrangaistus on yksi vuosi vankeutta tai hän syyllistyy rikoksiin toistuvasti.

Kansalaisaloitteessa ongelmallista on vaatimus oleskeluluvan ”automaattisesta perumisesta ja välittömästä karkottamisesta”. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaiselle on taattava oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Perustuslain mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Kun tuoreet rikosepäilyt ovat nousseet esille, on keskustelussa puhuttu paljon myös seksuaalirikosten kokonaismäärästä Suomessa.

Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä puhui viime viikonloppuna kokonaiskuvasta.

”Suomessa tapahtuu alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia viisi kappaletta päivässä keskimäärin. Katsoin tilastot kolme vuotta taaksepäin, ja joka ikinen niistä on liikaa”, Sipilä sanoi.

HS kävi rikostilastoja läpi maanantaina. Tilastokeskuksen mukaan poliisin tietoon tuli viime vuonna 1 360 lapsiin kohdistunutta seksuaalirikosta. Määrä on enemmän kuin toissa vuonna, mutta vähemmän kuin vuonna 2011, joka oli lukujen valossa 2000-luvun synkin vuosi. Tuolloin poliisin tietoon tuli lähes 1 700 lasten seksuaalisen hyväksikäytön rikosepäilyä.

Rikostilastot kertovat nimenomaan tapauksista, jotka tulevat viranomaisten tietoon.

Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan seksuaalinen väkivalta ei ole viime vuosina lisääntynyt. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan seksuaalista väkivaltaa kokeneiden määrä on pysynyt enintään kahdessa prosentissa. Viimeisin lapsiuhritutkimus on toteutettu vuonna 2013. Sen perusteella myöskään lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole yleistynyt. Sen sijaan se on vuodesta 1988 vähentynyt.

Valtaosa lapsen hyväksikäyttöön liittyvistä rikosepäillyistä on suomalaisia.

Ulkomaalaisia on silti epäiltyinä heidän määräänsä nähden poikkeuksellisen paljon. Viime vuonna lapsiin kohdistuneissa rikoksissa lähes viidesosa epäillyistä oli ulkomaan kansalaisia.

Näihin tilastoihin liittyy viime päivien keskustelussa kiivaasti esille noussut asia, johon myös presidentti Niinistö viittasi viikonloppuna antamassaan haastattelussa.

Niinistön mukaan kestämätöntä on juuri se, että turvapaikan täältä saanut tai sitä hakenut henkilö aiheuttaa itse turvattomuutta Suomessa.

Tähän sisältyy kysymys: onko turvapaikanhakijan tekemä seksuaalirikos tuomittavampaa kuin maassa koko ikänsä asuneen?

Tämän ajatuksen voimistumiseen näyttäisi viittaavan ainakin se, että yksi näkyvimmistä reaktioista viime päivien uutisiin on nimenomaan seksuaalirikoksesta tuomitun oleskeluluvan automaattista peruuttamista ehdottavan kansalaisaloitteen räjähdysmäinen suosion kasvu.

Olemme siis saapuneet pääkysymyksemme ääreen.

Professori Timo Airaksinen aloittaa aiheesta puhumisen huomaut­tamalla, että teemaan liittyy kolme eri näkökulmaa: lainsäädäntö, moraaliasiat ja kulttuuriset taustat.

Airaksinen aloittaa lainsäädännöstä.

”Lain edessä jokainen on yhdenvertainen. Oikeuden jumalatar on sokea. Se ei katso mitään muuta kuin yksilöä ja sen tekemiä tekoja. Sitä, ovatko teot rikoksia lain edessä vai eivät. Lain edessä on täysin samantekevää, mikä on tekijän ihonväri, sukupuoli tai muu määrite – kunhan on täysi-ikäinen ja täydessä ymmärryksessä.”

Airaksinen viittaa myös perustuslain määräämiin rajoituksiin siitä, miten ulkomaalaisen saa karkottaa.

”Jos lakiin halutaan karkotuksia, ongelma on se, mihin karkotetaan. Yleensä nämä henkilöt ovat sellaisia, että heillä ei ole paikkaa, mihin mennä. Tämä on iso kysymys Australiassakin, jossa olen parhaillaan käymässä. Täälläkin kysytään, mihin rikolliset karkotetaan. Eihän heitä voi laittaa Helsingin satamassa veneeseen ja potkaista menemään. Mutta nämä ovat juridisia ongelmia.”

Sitten on asian moraalinen puoli.

”Moraalin kannalta voi ajatella, että on erittäin paheksuttavaa tulla Suomeen hakeakseen turvaa ja sitten vaarantaa suomalaisten turvallisuus. Se on todella omituista.”

”Moraalisesta näkökulmasta näiden ihmisten pitäisi olla kiitollisia siitä, että suomalaiset ovat ottaneet vastaan. Heillä ei ole mitään vaatimusoikeutta, että heidät olisi pakko ottaa vastaan, joten me otamme heidät ikään kuin armosta. Silloin on moraalisesti erittäin tuomittavaa, että he toimivat suomalaista lainsäädäntöä vastaan. Kaikki seksuaalirikokset ovat moraalisesti tuomittavia, mutta tämä tuomittavuus tulee ikään kuin siihen päälle.”

Kolmas näkökulma on asian kulttuuriset taustat.

”Toisinaan maahanmuuttajat yrittävät vedota kulttuuritaustaan, joka ikään kuin sallisi heidän toimintansa. Esimerkiksi sanomalla, että heidän kulttuurissaan provokatiivisesti pukeutuneella naisella ei ole vastaavaa oikeutta koskemattomuuteen.”

”Moraalin ja lain kannalta tällaiset puolustukset eivät ole minkään arvoisia. He ovat suomalaisessa kulttuurisessa, ja heidän on toimittava suomalaisen kulttuurin mukaan. Siksihän he ovat täällä, että he eivät pärjää omassa kulttuurissaan, koska heitä on vainottu siellä.”

Airaksinen muistuttaa, että yksilön teon tuomitseminen ja syyllistäminen ei saisi johtaa ryhmän syyllistämiseen.

”Tässä on se riski, että jos tuomitaan kaikki tietyn ryhmän edustajat, saman ryhmän syyttömät joutuvat kärsimään. Moni hyvin täällä käyttäytynyt nuori mies on siksi nyt kauhuissaan. He pelkäävät joutuvansa vastuuseen väärin toimineiden teoista.”

Presidentti Niinistö kehotti uudenvuodenpuheessaan maahanmuuttajaryhmiä kantamaan vastuuta jäsenistään ”omiaan ohjaamalla”.

”Rikoksia tehneet henkilöt pettävät sen luottamuksen, jota Suomi on osoittanut heitä kohtaan. Samalla he vaarantavat muiden maahanmuuttajien aseman herättämällä suomalaisissa vihaa ja kiukkua, joka saattaa yleistyä muihin.”

Kokonaisuuden kannalta Airaksinen sanoo, että oleellisinta on tunnistaa omat motiivinsa keskustelussa.

”Kiteytyykö tässä vihassa ja raivossa jonkinlainen rasistinen motiivi? Vahva julkisuus tapausten ympärillä mobilisoi sen porukan, joka on kaikesta muukalaisvihamielisin ja vahvistaa heidän ennakkoluulojaan maahanmuuttajista. Keskustelussa sekoittuu aito perusteltu huolestuminen naisten ja tyttöjen puolesta sekä rasismi.”

Airaksinen itse pitää tehokkaampaa kotouttamista mahdollisuutena ongelman ratkaisuun.

”Pakolaisille ja turvapaikanhakijoille pitäisi entistä enemmän luennoida suomalaisesta moraalista, lainsäädännöstä ja symboliikasta. Mitä tarkoittaa, että naiset käyttäytyvät ja pukeutuvat tietyllä tavalla? On oleellista saada maahan tulleet ihmiset noudattamaan suomalaista logiikkaa ja moraalia ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria.”

Juttua muokattu 14.40: Jutussa puhuttiin viime perjantaina tietoon tulleen Oulun tapauksen kohdalla yhteensä neljästä epäillystä. Tarkennettu ilmaisua niin, että siitä käy ilmi, että kyse on neljästä uudesta epäillystä aiemmin tiedossa olleiden epäiltyjen lisäksi. Lisätty jutun alkuun maininta tarkasta aiemmin tiedossa olleista epäiltyjen määrästä.
Nyt.fi luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  J. Karjalaisen Väinö meni jo armeijaan

  Tilaajille
 2. 2

  Tubettaja Mentaalisavuketta suututtaa, kun häntä kutsutaan äärioikeistolaiseksi – tässä jutussa hän kertoo, mitä hän todella ajattelee vasemmistosta ja valkoisista heteromiehistä

 3. 3

  Pikatestissä Kampintorin Broo, jossa voi sekä syödä että juhlia, ja pizzaakin saa viikonloppuisin aamukolmeen asti

 1. 1

  Suomalaiset kuvittelevat puhuvansa sukupuolineutraalia kieltä, mutta ovat väärässä – suomi on piilomaskuliininen kieli, jossa ”ihminen” on enemmänkin ”mies”

 2. 2

  Tubettaja Mentaalisavuketta suututtaa, kun häntä kutsutaan äärioikeistolaiseksi – tässä jutussa hän kertoo, mitä hän todella ajattelee vasemmistosta ja valkoisista heteromiehistä

 3. 3

  Suomi mainittu! Amerikkalainen showpainija pukeutui suomalaisen folk metal -yhtyeen Korpiklaanin paitaan esiintyessään miljoonayleisölle

 4. 4

  Näin hähmäinen brittiläinen ääriyhdistys valkkasi Juha Sipilän brexit-kasvokseen – Facebook avaa mainostajien läpivalaisutyökalun pian Suomessakin

 5. 5

  Nuorten hittisovellus on nyt TikTok, ja siellä suomalainen 17-vuotias lukiolainen Jennifer Käld on maailmantähti

 6. 6

  Nytin toimitus valitsi vuoden 17 parasta tv-sarjaa – äänestä omaa suosikkiasi

 7. 7

  Pikatestissä Kampintorin Broo, jossa voi sekä syödä että juhlia, ja pizzaakin saa viikonloppuisin aamukolmeen asti

 8. 8

  Tähtien sodan Mark Hamill piikitteli puheita ”intiaaniperimästä” mutta sai osakseen ryöpytyksen, johon osallistui jopa Istuvan Karhun jälkeläinen

 9. 9

  Nyt.fin podcastissä arvioidaan suomen kielen maskuliinisuutta, opiskelijoiden pettymystä ja Dome Karukosken uutta elokuvaa

 10. 10

  Ympäri maailman Youtubesta katsotaan nyt suomalaista kymmenen lapsen äitiä, joka herää kello 2.55 urheilemaan, soittamaan pianoa ja rukoilemaan

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Suomalaiset kuvittelevat puhuvansa sukupuolineutraalia kieltä, mutta ovat väärässä – suomi on piilomaskuliininen kieli, jossa ”ihminen” on enemmänkin ”mies”

 2. 2

  Tubettaja Mentaalisavuketta suututtaa, kun häntä kutsutaan äärioikeistolaiseksi – tässä jutussa hän kertoo, mitä hän todella ajattelee vasemmistosta ja valkoisista heteromiehistä

 3. 3

  Suomi mainittu! Amerikkalainen showpainija pukeutui suomalaisen folk metal -yhtyeen Korpiklaanin paitaan esiintyessään miljoonayleisölle

 4. 4

  Blackface eli rasistinen kasvomeikki kaataa Yhdysvaltojen politiikassa ja muotitaloissa – viimeisimpänä kaupoista vedettiin Katy Perryn kammottavat kengät

 5. 5

  Poliitikot hylkäsivät kansalaisaloitteen maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta yhden väärän sanan vuoksi – somessa syntyi valtava pettymys

 6. 6

  Dome Karukosken Tolkien-elokuvan ensimmäinen traileri on julkaistu – analysoimme, mitä kaikkea se lupaa tulevalta elämäkertaelokuvalta

 7. 7

  Tähtien sodan Mark Hamill piikitteli puheita ”intiaaniperimästä” mutta sai osakseen ryöpytyksen, johon osallistui jopa Istuvan Karhun jälkeläinen

 8. 8

  Näin hähmäinen brittiläinen ääriyhdistys valkkasi Juha Sipilän brexit-kasvokseen – Facebook avaa mainostajien läpivalaisutyökalun pian Suomessakin

 9. 9

  Vallilan Plein toteuttaa Helsingin kuumimpia ravintolatrendejä neljän tähden arvoisesti

 10. 10

  Keskustelualusta Twitterin toimitusjohtaja antoi haastattelun palvelussaan ja koki kantapään kautta, kuinka huonosti se sopii keskusteluun

 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  Venäjä aloitti jo hiostamisen – Kremlissä on ehkä laskelmoitu, että kiltti Suomi saadaan vetämään Venäjän vankkureita

 2. 2

  Selvitys paljasti lohduttoman tilanteen: Tuhansien Helsingin seudun talojen jätevedet valuvat suoraan luontoon

 3. 3

  Vauraaksi mielletyssä Töölössä yli puolet ihmisistä asuu vuokralla – HS kertoo, minne vuokra- ja omistus­asunnot kasautuvat ja paljastaa, miten naapurissasi asutaan

  Tilaajille
 4. 4

  Sadattuhannet suomalaiset kärsivät pakon­omaisen virtsaamisen tarpeesta, ja ihminen voi myös ehdollistaa itsensä pissahätään – Apu saattaa löytyä elin­tapojen muutoksesta

  Tilaajille
 5. 5

  Vuoden urheilija vuonna 2019 on jo valittu

 6. 6

  Vaateteollisuus tuottaa yhtä paljon päästöjä kuin lentoliikenne ja rahtilaivat yhteensä – ja osuus kasvaa, jos kertakäyttö­shoppailu ei vähene

 7. 7

  ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio­miesten ja perheen­isien kanssa” – Pienessä suomalais­kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja ihmis­kaupan uhri

  Tilaajille
 8. 8

  Presidentti Niinistö HS:lle: USA:n varapresidentti Pence antoi kylmää kyytiä eurooppalaisille liittolaisille Münchenissä – presidentti nostaa esille kolme kipukohtaa

 9. 9

  Oikeusoppineet joutuivat useiden kärki­poliitikkojen höykytettäväksi – ”Tämä on poikkeuksellista”, sanoo professori Martin Scheinin

 10. 10

  Vladimir Putin heitteli judon olympiavoittajaa ja loukkasi sormensa – naisjudokan kanssa selvästi tiukempaa

 11. Näytä lisää
 1. 1

  ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio­miesten ja perheen­isien kanssa” – Pienessä suomalais­kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja ihmis­kaupan uhri

  Tilaajille
 2. 2

  Suomen ”sorvi ei pyöri”, kun helsinkiläiset juoksevat toistensa järjestämissä seminaareissa – Muu maa elättää etelää, sanoo vaasalainen miljonääri

  Tilaajille
 3. 3

  Vanhuus on rikos, ja siitä mummia nyt rangaistaan

 4. 4

  Stella Karlsson hankki purkukuntoiseksi tuomitun talon ja asuu siinä ilman suihkua ja sisävessaa – ”Menoni ovat pienet enkä joudu elämään yli varojeni”

  Tilaajille
 5. 5

  Itkuinen perheenäiti pakkasi lapset ja tavarat Seppo Ylösen autoon, ja matka poliisien suojaamaan turva­kotiin alkoi – Taksin­kuljettajia koulutetaan kohtaamaan perhe­väkivaltaa

  Tilaajille
 6. 6

  ”Autot kuuluvat teille”, julistaa kokoomuksen Orpo tienvarsi­taulussa – HS kysyi, mitä mainos tarkoittaa

 7. 7

  Himoksella lasketellessa kuollut 15-vuotias oli rippileirillä Paraisilta – putosi kirkkoherran mukaan jyrkästä kohdasta

 8. 8

  Nimi tekee kenraalin – ja siksi yksi ehdokas on yli muiden, kun valitaan Puolustusvoimien komentaja

 9. 9

  Joutuuko perillinen hoitamaan vihaamansa vainajan kuolinpesän? Velvollisuudelta välttyy vain täysin välinpitämätön

 10. 10

  Oikeusoppineet joutuivat useiden kärki­poliitikkojen höykytettäväksi – ”Tämä on poikkeuksellista”, sanoo professori Martin Scheinin

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Karski moottoripyörämies lähestyi minua parkkipaikalla eikä jättänyt perääntymiselle tilaa – hetken päästä seisoimme vaiti ja näin, millainen voima piilee eläimessä

 2. 2

  Sofia Pahtela aloitti työt bussikuskina maanantaina ja nousi heti ilmiöksi – Selitys on yksinkertainen

 3. 3

  Olli Lindholmista kirjan tehnyt Arno Kotro kertoo Lindholmin olleen perillä terveysongelmistaan vuonna 2017: ”Hän tiesi elävänsä veitsenterällä”

 4. 4

  Lauri Markkasesta voi tulla kaikkien aikojen suomalais­urheilija – HS:n erikois­artikkeli näyttää, mikä tekee nuoresta kori­palloilijasta niin poikkeuksellisen

 5. 5

  Kolmen metrin pudotuksesta jäi muistoksi rollaattori, jonka vauhti vain kiihtyy – Kirsti Paakkanen täyttää 90 vuotta ja muuttaa 300-neliöiseen makuuhuoneeseen

  Tilaajille
 6. 6

  Miksi Pohjois-Suomessa on paljon enemmän rivoja paikannimiä kuin etelässä? Vittulampien ja Paskaperien taustalla on monia hyviä syitä

 7. 7

  Yö-yhtyeen solisti Olli Lindholm, 54, on kuollut – Yhtye vahvisti syyksi sairauskohtauksen

 8. 8

  Ostaja löi sokkona pöytään voittavan tarjouksen Kivihaan 100-vuotiaasta puutalosta – Kohta alkoi kaduttaa

 9. 9

  Teemu ja Sirpa Selänne kohahduttivat ystävyyssäännöllä ja paljastivat erikoisen ilmiön – miehen ja naisen välinen ystävyys ei ole aivan yksinkertaista, kertoi tuhat lukijaa

  Tilaajille
 10. 10

  ”Koen elämäni menneen hukkaan” – Lasten saamista katuvat naiset piilottavat ajatuksensa jopa puolisoiltaan

 11. Näytä lisää