Poliitikot hylkäsivät kansalaisaloitteen maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta yhden väärän sanan vuoksi – somessa syntyi valtava pettymys

Kansalaisaloitteen vaatima selvitys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ei kuulunut eduskunnalle, joten kansalaisaloite hylättiin, vaikka valiokunta pitää asiaa ”tärkeänä huolena”.

Kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta hylättiin eilen tiistaina.

Näin siitäkin huolimatta, että päätöksen hylkäyksestä tehnyt sivistysvaliokunta kuvailee kansalaisaloitetta muun muassa seuraavilla ilmaisuilla:

”Valiokunta pitää erinomaisena, että yli hallituskausien esillä ollut asia toisen asteen koulutuksen maksullisuudesta on tuotu kansalaisaloitteen myötä voimallisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.”

”Valiokunta pitää erittäin tärkeänä kansalaisaloitteessa esille tuotua sivistyksellisten oikeuksien turvaamisen näkökulmaa ja painottaa, että Suomessa jokaisella on oltava perhetaustastaan ja varallisuudestaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka.”

”Valiokunta painottaa, että kansalaisaloitteessa tuodaan esille tärkeä huoli.”

Ehdotusta toisen asteen maksuttomuudesta pidetään siis erittäin tärkeänä ja maksullisen toisen asteen koulutuksen aiheuttamaa eriarvoisuutta puolestaan tärkeänä huolena.

Kansalaisaloitteen mukaan esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset ovat opiskelijaa kohden Suomessa jopa 2600 euroa. Yksi maksuttomuutta vaativan aloitteen perusteista oli se, että summa voi olla esimeriksi vähävaraisille monen lapsen perheille liian suuri, joten lapset jäävät peruskoulun varaan. Sillä koulutuksella puolestaan on hankala työllistyä. Tämä tilanne on jo noin 15 prosentilla nuorista.

Valiokuntakuulemisissa puolestaan sivistyslakivaliokuntakin tuntui yllättävän asiantuntijoiden huomiosta, että Suomi erottuu muista Pohjoismaista toisen asteen opiskelun maksuttomuuden suhteen aikalailla täysin. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa opiskelijat eivät maksa oppikirjoista tai materiaaleista. Myös opintotuki on isompi, eivätkä alaikäiset edes saa ottaa lainkaan opintolainaa.

Kansalaisaloite oli erityisesti nuorten itsensä käynnistämä pyrkimys vaikuttaa politiikkaan: sen taustalla oli useita opiskelija- ja nuorisojärjestöjä sekä Pelastakaa lapset ry ja Vanhempainliitto. Kansalaisaloite keräsi noin 53 000 allekirjoitusta.

Miksi sitten erittäin ehdotus päädyttiin hylkäämään?

Siksi, että kansalaisaloitteessa on käytetty yhtä väärää sanaa.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

Todellisuudessa lainvalmistelu kuuluu valtioneuvostolle (eli hallitukselle).

”Eduskunnan valtiosääntöinen asema huomioon ottaen eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lakiuudistuksen tekemiseen”, kansalaisaloitteen hylkäysperustelussa kerrotaan.

Hylätyn aloitteen tilalle sivistysvaliokunta ehdottaa hyväksyttäväksi kahta lausumaa. Ne ovat kuitenkin muotoilultaan huomattavasti lievempiä kuin alkuperäinen kansalaisaloite.

Niissä ei puhuta lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamisesta tai suorista lakiuudistuksista. Eli siis ei käytännössä ehdoteta enää samaa asiaa kuin alkuperäisessä kansalaisaloitteessa.

Sen sijaan niissä ehdotetaan, että toisen asteen koulutuksen järjestäjien pitää tiedottaa oppimateriaalikustannusten määrästä. Samoin on tiedotettava keinoista, joilla kustannukset voidaan ”kattaa tai mahdollisesti välttää”. Lisäksi ehdotetaan, että ”valtioneuvosto seuraa ja arvioi toisen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten kehitystä ja – – tekee tarvittaessa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi”.

Eli: kustannuksista on tiedotettava paremmin ja oppilaitosten pitää yrittää auttaa opiskelijoita kattamaan tai välttämään kulut. Hallitus seuraa ja arvioi sitä, miten kustannukset kehittyvät.

Ei ihan sama asia kuin toisen asteen koulutuksen maksullisuuden poistaminen.

Näille lausumille kaikki puolueet antoivat kuitenkin tukensa.

Perustelua lukiessa tulee helposti sellainen olo, että valiokunta on takertunut nimenomaan muotoseikkaan hylätäkseen kansalaisaloitteen, jota ei kuitenkaan olisi hyväksytty myöskään sisältönsä puolesta.

Sivistysvaliokunnalla olisi esimerkiksi ollut mahdollisuus tehdä korvaava ehdotus, jossa vain korvattaisiin muotoseikkaan kaatuneen alkuperäisen kansalaisaloitteen eduskunta-sana valiokunnalla ja pidettäisiin ehdotuksen sisältö muuten täsmälleen samana. Eli tehdä ehdotus, että valtioneuvosto ryhtyisi toimiin maksullisuuden poistamiseksi.

Tätä ehdottivat valiokunnassa olevat oppositiopuolueiden edustajat, mutta enemmistö valiokunnan jäsenistä ei kannattanut ehdotusta. Kaikkia näitä ehdotuksia käsitellään ensi viikolla eduskunnassa, mutta opposition ehdotuksella ei todennäköisesti ole mahdollisuuksia.

Kokonaisuudessaan tämä erikoinen muotoseikoilla kikkailu nousi eilen sosiaalisessa mediassa puheenaiheeksi sen jälkeen, kun eduskunta oli itse twiitannut aiheesta ja kun HS oli uutisoinut tapauksesta.

Aihetunnisteella #maksuton2aste syntyi koko päivän jatkunut pettynyt keskustelu.
Monille heräsi kysymys: Eikö aloitteen kaatumista väärään sanaan olisi voitu estää mitenkään?
Sivistysvaliokunnan päätös kirvoitti erityisesti opiskelija-aktiiveilta kärjekkäitä kommentteja.
Kansalaisaloitteen takana olleet järjestöt ilmoittivat yhteisessä kannanotossaan olevansa pettyneitä muotoseikkoihin takertumiseen ja siihen, että muotoseikan korvaavaa lausumaa ei hyväksytty.

Erikseen asiasta twiittasivat muun muassa Pelastakaa lapset ry, Suomen lukiolaisten liitto ja Sakki ry.
Soitimme ruotsinkielisten opiskelijoiden liiton puheenjohtajalle Bicca Olinille, joka on yksi aloitteen alullepanijoista. Olin on myös vihreiden eduskuntavaaliehdokas.

Olitteko varautuneet siihen, että kansalaisaloite voitaisiin hylätä tällaisen muotoseikan vuoksi?

”Emme olleet, se oli ikävä uutinen. Meille on tärkeintä, että ehdottamamme sisältö menee läpi. Siksi meitä harmitti, että valiokunta ei ottanut nimiinsä opposition ehdotusta siitä, että eduskunta vain korvattaisiin valtioneuvostolla. Meidät yllätti, että valiokunnalla ei löytynyt tarpeeksi kiinnostusta, vaikka kuulemisvaiheessa he tuntuivat suhtautuvan ehdotukseen positiivisesti.”

Olisiko teidän ollut mahdollista estää väärään sanan päätyminen kansalaisaloitteeseen?

”Olimme käyneet monta kertaa kansalaisaloitteen teksti läpi oikeusministeriön kanssa, minkä takia tämä päätös nimenomaan yllättää. Emme olleet toki kysyneet erikseen, että kaikki termit olisi käyty läpi, mutta emme voineet kuvitella, että oikeusministeriössä ei olisi mainittu tällaisesta väärästä sanamuodosta. En keksi muuta vaihtoehtoa, kuin että tässä on käynyt inhimillinen virhe.”

Mitä mieltä olet valiokunnan lausumaehdotuksista?

”On toki myönteistä, että ajatus meni valiokunnassa eteenpäin. Tässä on pelkona, että ehdotuksen pohjalta tehdään vain jonkinlainen selvitys, jotta voidaan pestä kädet. Me haluamme oikean päätöksen toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta.”

Mikä vaikutelma koko prosessista jäi?

”Tuntuu kuin olisi tullut märkä rätti naamaan. Teimme todella paljon työtä kansalaisaloitteen eteen, ja kukaan ei voinut sanoa, että tässä pitäisi olla yksi termi toisin.”

Soitimme myös sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle Tuomo Puumalalle (kesk), jonka mielestä tähänastisessa keskustelussa on keskitetty epäolennaiseen asiaan, eli kansalaisaloitteen muodolliseen hylkäämiseen.

”Hyväksyminen ja hylkääminen on tässä kankeaa byrokratiaa, johon huomio on kiinnittynyt hassusti. Minunkin mielestäni on maalaisjärjen vastaista, että muotoseikan vuoksi kansalaisaloite pitää hylätä, mutta meidät oli käytännössä pakotettu tekemään tämä hylkäyspäätös, jotta voisimme tehdä omat ehdotuksemme.”

Omilla ehdotuksilla Puumala siis tarkoittaa valiokunnan omia lausumia, jossa ehdotetaan opiskelijoiden kulujen selvittämisen, seuraamisen ja tiedottamisen lisäämistä.

”Kannattaisin itse sitä, että kansalaisaloitetta kevennettäisiin instituutiona niin, että ehdotukset voitaisiin suoraan ehdottaa hyväksyttäväksi ilman, että aloitetta tarvitsee erikseen hylätä.”

Puumala korostaa, että hylkäämisen sijaan olennaisia ovat nimenomaan valiokunnan tekemät ehdotukset, joita käsitellään eduskunnassa.

Puumalan mukaan kaikkien valiokunnan jäsenten hyväksymässä ehdotuksessa päädyttiin ”pienimpään yhteiseen nimittäjään”.

Sen takia koko valiokunta ei hyväksynyt oppositiopuolueiden edustajien ehdotusta alkuperäisen kansalaisaloitteen mukaisesta täyteen maksuttomuuteen pyrkimisestä.

Valiokunnan arvion mukaan maksuttomuuteen siirtyminen tarkoittaisi vähintään 109–153 miljoonan euron vuotuisia menolisäyksiä valtiolle. Tästä summasta kaikki edustajat eivät olleet samaa mieltä.

”Vaaleihin on yhdeksän viikkoa aikaa. Ei tässä vaiheessa puolueilla ole yhteistä linjaa siitä, että käytettäisiin yli 100 miljoonaa euroa tähän malliin. Opposition ehdotus on tiukempi kuin tämä pehmeämpi malli, jonka kaikki ovat hyväksyneet”, Puumala sanoo.

Puumala sanoo, että puolueilla on tietenkin erilaisia malleja siitä, kuinka paljon valtion rahaa toisen asteen uudistuksiin halutaan käyttää. Hän sanoo, että keskustan omassa mallissa on se, että jokaiselle nuorelle lisättäisiin 18 vuoteen saakka oppioikeus, mikä tarkoittaisi maksutonta koulutusta 18-vuotiaaksi saakka. Puumala myöntää, että myös tämä malli lisäisi valtion kuluja.

Opiskelijajärjestöjen pettymystä Puumala kommentoi sanomalla, että hän toivoisi järjestöjen olevan tyytyväinen siihen, että asia on noussut näkyvästi esille vaalien alla ja on todennäköisesti myös kysymys vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa.

”Toivon heidän ajattelevan, että he ovat tehneet hienoa työtä ja saaneet nostettua kysymyksensä hallitusneuvotteluiden aiheeksi. Tuskin enempää voisivat tässä vaiheessa toivoa. Tuskin he olettivatkaan, että eduskunta viime töikseen myöntäisi yli 100 miljoonaa euroa lisää koulutukseen.”

Tarkennus kello 15.43: Tarkennettu tietoa valiokunnan lausumien jatkoprosessista.
Nyt.fi luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  Juha Sipilä puhui Ylen tentissä pehmoisia velkaantumisesta ja liioitteli työmarkkinoiden surkeutta – tässä parhaat palat giffeinä

 2. 2

  Kun poptähdet pysyvät vaiti homoudestaan, he antavat ymmärtää, että siinä on jotain väärää. Alman peloton avoimuus on muutos, jota olemme odottaneet

 3. 3

  Yhdysvaltalaiskanava keksi jälleen uuden tavan suitsuttaa Suomea: 10 000 dollarin synnytysoperaatio maksaa Suomessa 60 dollaria, mutta miten?

 4. 4

  Alma kertoo ensimmäistä kertaa haastattelussa homoudestaan – koska haluaa olla tyttöystävänsä kanssa aivan kuin kaikki muutkin

 5. 5

  Teuvo Hakkarainen teippasi auton kylkeen ”Matu, mistä tulet? Sinne menet” ja selitteli tarkoittaneensa maaseudun tulevaisuutta ja muitakin asioita – soitimme

 6. 6

  Sari Essayah turvautui Ylen tentissä hämäykseen, kun puheeksi tuli sukupuolten moninaisuus – tässä parhaat palat giffeinä

 7. 7

  Uutisraportti podcastissa keskustellaan Junes Lokan ja Johanna Vehkoon oikeudenkäynnistä

 8. 8

  En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

 9. 9

  Pikatestissä Tikkurilan Zilla, jossa napolilainen pizzapohja on kohdillaan

 1. 1

  Juha Sipilä puhui Ylen tentissä pehmoisia velkaantumisesta ja liioitteli työmarkkinoiden surkeutta – tässä parhaat palat giffeinä

 2. 2

  En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

 3. 3

  Alma kertoo ensimmäistä kertaa haastattelussa homoudestaan – koska haluaa olla tyttöystävänsä kanssa aivan kuin kaikki muutkin

 4. 4

  Kun poptähdet pysyvät vaiti homoudestaan, he antavat ymmärtää, että siinä on jotain väärää. Alman peloton avoimuus on muutos, jota olemme odottaneet

 5. 5

  Yhdysvaltalaiskanava keksi jälleen uuden tavan suitsuttaa Suomea: 10 000 dollarin synnytysoperaatio maksaa Suomessa 60 dollaria, mutta miten?

 6. 6

  Sari Essayah turvautui Ylen tentissä hämäykseen, kun puheeksi tuli sukupuolten moninaisuus – tässä parhaat palat giffeinä

 7. 7

  Anna-Maja Henrikssonin esiintymisessä Ylen tentissä oli niin vähän konkretiaa, että edes faktoja on vaikea tarkistaa – tässä parhaat palat giffeinä

 8. 8

  Teuvo Hakkarainen teippasi auton kylkeen ”Matu, mistä tulet? Sinne menet” ja selitteli tarkoittaneensa maaseudun tulevaisuutta ja muitakin asioita – soitimme

 9. 9

  Uutisraportti podcastissa keskustellaan Junes Lokan ja Johanna Vehkoon oikeudenkäynnistä

 10. 10

  Stranger Thingsin kolmannen kauden traileri on julkaistu, ja se lupaa lisää kasarimeininkiä ja hirviöitä

 11. Näytä lisää
 1. 1

  En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

 2. 2

  Näin syntyi Jankon betoni, kansainvälinen supermeemi: Heikki Silvennoinen kertoo nyt kaiken Yhdysvaltoihin levinneestä hittisketsistä

 3. 3

  Teuvo Hakkarainen teippasi auton kylkeen ”Matu, mistä tulet? Sinne menet” ja selitteli tarkoittaneensa maaseudun tulevaisuutta ja muitakin asioita – soitimme

 4. 4

  Anna-Maja Henrikssonin esiintymisessä Ylen tentissä oli niin vähän konkretiaa, että edes faktoja on vaikea tarkistaa – tässä parhaat palat giffeinä

 5. 5

  Alma kertoo ensimmäistä kertaa haastattelussa homoudestaan – koska haluaa olla tyttöystävänsä kanssa aivan kuin kaikki muutkin

 6. 6

  Vihaan Seppo-koiraa

  Tilaajille
 7. 7

  Juha Sipilä puhui Ylen tentissä pehmoisia velkaantumisesta ja liioitteli työmarkkinoiden surkeutta – tässä parhaat palat giffeinä

 8. 8

  Sari Essayah turvautui Ylen tentissä hämäykseen, kun puheeksi tuli sukupuolten moninaisuus – tässä parhaat palat giffeinä

 9. 9

  Maailman tunnetuimpiin pop-tähtiin lukeutuva Sam Smith kertoi viimein, ettei ole mies eikä nainen vaan muunsukupuolinen

 10. 10

  Trump menetti jälleen hermonsa satiiriohjelma SNL:ään, syytti sitä vehkeilystä Venäjän kanssa – Tästä on kyse presidentin ja SNL:n paisuneessa jupakassa

 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  Keskellä suomalaista metsää on pieni mökki, josta aukeaa näkymä ihmiskunnan kohtaloon – Tässä on hiilinielu, mutta onko siitä planeetan pelastajaksi?

  Tilaajille
 2. 2

  Helsingin seudulla kulkee busseja, joissa penkit ovat selkä menosuuntaan – Mistä on kyse, HSL?

 3. 3

  Vantaalaispitseriaan käveli nälkäinen mies, jolla ei ollut rahaa – omistaja Ahmet Ciray päätti alkaa jakaa ruokaa ilmaiseksi

 4. 4

  Puhelu kesti yhdeksän minuuttia, ja sen aikana luonto käänsi Becky Boydin kodin ympäri ja tappoi 23 naapuria

  Tilaajille
 5. 5

  Uusi laskelma: Vuonna 2050 Suomessa pitäisi olla 1,4 miljoonaa ulkomaalaista, jotta eläkemaksujen merkittävä nousu vältettäisiin

  Tilaajille
 6. 6

  Keskellä kauniaislaista metsää on satavuotias, valtavan talon kivijalka – Taustalla on tarina Stockmannin suvun unelmasta, joka loppui tragediaan

 7. 7

  ”Hymyt ovat hyytyneet jokaiselta naureskelijalta” – Näin syntyi legendaariseksi hehkutettu kappale, jota lukuisat pitävät suomiräpin vaikuttavimpana biisinä

  Tilaajille
 8. 8

  EU-johtajat: May saa lisäaikaa, mutta ehtona joko erosopimus tai mahdolliset eurovaalit

 9. 9

  Kaikkeen tottuu, myös Donald Trumpiin Yhdysvaltain presidenttinä

 10. 10

  Bernie Sanders ja Trumpin entinen YK-lähettiläs ottivat yhteen synnytyksen hinnasta ”sosialistisessa” Suomessa

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Kartta näyttää, miltä Helsingin alueilta sijoittajat himoitsevat asuntoja

  Tilaajille
 2. 2

  Bernie Sanders ja Trumpin entinen YK-lähettiläs ottivat yhteen synnytyksen hinnasta ”sosialistisessa” Suomessa

 3. 3

  Keskellä kauniaislaista metsää on satavuotias, valtavan talon kivijalka – Taustalla on tarina Stockmannin suvun unelmasta, joka loppui tragediaan

 4. 4

  Kun lapsi raivoaa, vanhemman tehtävä ei ole ratkaista asiaa – on tärkeämmän oppitunnin aika

  Tilaajille
 5. 5

  Helsinki vartioi tyhjää puutaloa yötä päivää Kumpulassa – Operaation hinta jopa 60 000 euroa kuukaudessa, arvioi turvallisuusalan yritys

 6. 6

  Maailman ehkä harvinaisin muumi­muki saattaa olla peräisin thaimaalaiselta jätelavalta, josta se päätyi 40 eurolla Pohjois-Pohjanmaalle

 7. 7

  ”Esitin, etten ymmärrä mistään mitään” – Nyt puhuu Iltalypsyn karjakko, jonka ikimuistoinen katse pyyhki poliitikoilla pöytää 25 vuotta sitten

  Tilaajille
 8. 8

  Helsingin seudulla kulkee busseja, joissa penkit ovat selkä menosuuntaan – Mistä on kyse, HSL?

 9. 9

  Jatkuva hyvä päivä saattaa olla merkki toksisesta positiivisuudesta

 10. 10

  Amsterdam sai tarpeekseen seksi­työläisiä pällistelevistä turisti­ryhmistä

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Lars Kihlström halusi uskoa hyvää isästä, mutta lopulta hän itki – Suomalaisen SS-miehen päiväkirjasta löytyi lause, joka kyseenalaistaa historian­kirjoituksen

  Tilaajille
 2. 2

  Uuden-Seelannin terrori-iskusta epäilty sai murhasyytteen, ainakin 50 ihmistä kuollut

 3. 3

  Kun Siskonpedistä tuttu Niina Lahtinen vei yksivuotiaansa päiväkotiin, vanhempainiltaan kutsuttiin psykologi paikalle: ”Vastuu ja syyllistäminen lankeavat lähinnä naisille”

  Tilaajille
 4. 4

  Missä on nainen, joka hyppäsi takaisin autoonsa ja hylkäsi pyöräilijän kuolemaan suojatielle? Vantaan poliisilta on loppumassa keinot poikkeuksellisen yliajotragedian selvittämisessä

  Tilaajille
 5. 5

  Sami Hedberg nauraa sketsisarjassaan homoille, venäläisille ja saamelaisille, Sami Hedbergille eivät naura edes lapset

 6. 6

  Junes Lokka on kutsunut itseään ”läpällä” rasistiksi, mutta saiko Johanna Vehkoo tehdä niin vakavissaan? Tätä pohdittiin tänään oikeudessa

 7. 7

  Jussi Halla-aho ei ole muuttunut, mutta hän on oivaltanut jotain

 8. 8

  Uusi liikunta­trendi parantaa terveyttä nopeasti, ja kenellä tahansa on siihen aikaa

  Tilaajille
 9. 9

  ”Suurin osa ihmisistä ei tajua, mistä siinä puhutaan” – Satumaa-tango täyttää 20 vuotta ja nyt Maija Vilkkumaa kertoo, miksi biisi saattoi sanoittaa perussuomalaisten nousun

  Tilaajille
 10. 10

  Suomalainen keksintö lupaa vähentää autojen päästöjä jopa 80 prosenttia: ”Mitä järkeä on tuoda fossiilista polttoainetta ulkomailta?”

 11. Näytä lisää