Poliitikot hylkäsivät kansalaisaloitteen maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta yhden väärän sanan vuoksi – somessa syntyi valtava pettymys

Kansalaisaloitteen vaatima selvitys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ei kuulunut eduskunnalle, joten kansalaisaloite hylättiin, vaikka valiokunta pitää asiaa ”tärkeänä huolena”.

Kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta hylättiin eilen tiistaina.

Näin siitäkin huolimatta, että päätöksen hylkäyksestä tehnyt sivistysvaliokunta kuvailee kansalaisaloitetta muun muassa seuraavilla ilmaisuilla:

”Valiokunta pitää erinomaisena, että yli hallituskausien esillä ollut asia toisen asteen koulutuksen maksullisuudesta on tuotu kansalaisaloitteen myötä voimallisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.”

”Valiokunta pitää erittäin tärkeänä kansalaisaloitteessa esille tuotua sivistyksellisten oikeuksien turvaamisen näkökulmaa ja painottaa, että Suomessa jokaisella on oltava perhetaustastaan ja varallisuudestaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka.”

”Valiokunta painottaa, että kansalaisaloitteessa tuodaan esille tärkeä huoli.”

Ehdotusta toisen asteen maksuttomuudesta pidetään siis erittäin tärkeänä ja maksullisen toisen asteen koulutuksen aiheuttamaa eriarvoisuutta puolestaan tärkeänä huolena.

Kansalaisaloitteen mukaan esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset ovat opiskelijaa kohden Suomessa jopa 2600 euroa. Yksi maksuttomuutta vaativan aloitteen perusteista oli se, että summa voi olla esimeriksi vähävaraisille monen lapsen perheille liian suuri, joten lapset jäävät peruskoulun varaan. Sillä koulutuksella puolestaan on hankala työllistyä. Tämä tilanne on jo noin 15 prosentilla nuorista.

Valiokuntakuulemisissa puolestaan sivistyslakivaliokuntakin tuntui yllättävän asiantuntijoiden huomiosta, että Suomi erottuu muista Pohjoismaista toisen asteen opiskelun maksuttomuuden suhteen aikalailla täysin. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa opiskelijat eivät maksa oppikirjoista tai materiaaleista. Myös opintotuki on isompi, eivätkä alaikäiset edes saa ottaa lainkaan opintolainaa.

Kansalaisaloite oli erityisesti nuorten itsensä käynnistämä pyrkimys vaikuttaa politiikkaan: sen taustalla oli useita opiskelija- ja nuorisojärjestöjä sekä Pelastakaa lapset ry ja Vanhempainliitto. Kansalaisaloite keräsi noin 53 000 allekirjoitusta.

Miksi sitten erittäin ehdotus päädyttiin hylkäämään?

Siksi, että kansalaisaloitteessa on käytetty yhtä väärää sanaa.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

Todellisuudessa lainvalmistelu kuuluu valtioneuvostolle (eli hallitukselle).

”Eduskunnan valtiosääntöinen asema huomioon ottaen eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lakiuudistuksen tekemiseen”, kansalaisaloitteen hylkäysperustelussa kerrotaan.

Hylätyn aloitteen tilalle sivistysvaliokunta ehdottaa hyväksyttäväksi kahta lausumaa. Ne ovat kuitenkin muotoilultaan huomattavasti lievempiä kuin alkuperäinen kansalaisaloite.

Niissä ei puhuta lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamisesta tai suorista lakiuudistuksista. Eli siis ei käytännössä ehdoteta enää samaa asiaa kuin alkuperäisessä kansalaisaloitteessa.

Sen sijaan niissä ehdotetaan, että toisen asteen koulutuksen järjestäjien pitää tiedottaa oppimateriaalikustannusten määrästä. Samoin on tiedotettava keinoista, joilla kustannukset voidaan ”kattaa tai mahdollisesti välttää”. Lisäksi ehdotetaan, että ”valtioneuvosto seuraa ja arvioi toisen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten kehitystä ja – – tekee tarvittaessa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi”.

Eli: kustannuksista on tiedotettava paremmin ja oppilaitosten pitää yrittää auttaa opiskelijoita kattamaan tai välttämään kulut. Hallitus seuraa ja arvioi sitä, miten kustannukset kehittyvät.

Ei ihan sama asia kuin toisen asteen koulutuksen maksullisuuden poistaminen.

Näille lausumille kaikki puolueet antoivat kuitenkin tukensa.

Perustelua lukiessa tulee helposti sellainen olo, että valiokunta on takertunut nimenomaan muotoseikkaan hylätäkseen kansalaisaloitteen, jota ei kuitenkaan olisi hyväksytty myöskään sisältönsä puolesta.

Sivistysvaliokunnalla olisi esimerkiksi ollut mahdollisuus tehdä korvaava ehdotus, jossa vain korvattaisiin muotoseikkaan kaatuneen alkuperäisen kansalaisaloitteen eduskunta-sana valiokunnalla ja pidettäisiin ehdotuksen sisältö muuten täsmälleen samana. Eli tehdä ehdotus, että valtioneuvosto ryhtyisi toimiin maksullisuuden poistamiseksi.

Tätä ehdottivat valiokunnassa olevat oppositiopuolueiden edustajat, mutta enemmistö valiokunnan jäsenistä ei kannattanut ehdotusta. Kaikkia näitä ehdotuksia käsitellään ensi viikolla eduskunnassa, mutta opposition ehdotuksella ei todennäköisesti ole mahdollisuuksia.

Kokonaisuudessaan tämä erikoinen muotoseikoilla kikkailu nousi eilen sosiaalisessa mediassa puheenaiheeksi sen jälkeen, kun eduskunta oli itse twiitannut aiheesta ja kun HS oli uutisoinut tapauksesta.

Aihetunnisteella #maksuton2aste syntyi koko päivän jatkunut pettynyt keskustelu.
Monille heräsi kysymys: Eikö aloitteen kaatumista väärään sanaan olisi voitu estää mitenkään?
Sivistysvaliokunnan päätös kirvoitti erityisesti opiskelija-aktiiveilta kärjekkäitä kommentteja.
Kansalaisaloitteen takana olleet järjestöt ilmoittivat yhteisessä kannanotossaan olevansa pettyneitä muotoseikkoihin takertumiseen ja siihen, että muotoseikan korvaavaa lausumaa ei hyväksytty.

Erikseen asiasta twiittasivat muun muassa Pelastakaa lapset ry, Suomen lukiolaisten liitto ja Sakki ry.
Soitimme ruotsinkielisten opiskelijoiden liiton puheenjohtajalle Bicca Olinille, joka on yksi aloitteen alullepanijoista. Olin on myös vihreiden eduskuntavaaliehdokas.

Olitteko varautuneet siihen, että kansalaisaloite voitaisiin hylätä tällaisen muotoseikan vuoksi?

”Emme olleet, se oli ikävä uutinen. Meille on tärkeintä, että ehdottamamme sisältö menee läpi. Siksi meitä harmitti, että valiokunta ei ottanut nimiinsä opposition ehdotusta siitä, että eduskunta vain korvattaisiin valtioneuvostolla. Meidät yllätti, että valiokunnalla ei löytynyt tarpeeksi kiinnostusta, vaikka kuulemisvaiheessa he tuntuivat suhtautuvan ehdotukseen positiivisesti.”

Olisiko teidän ollut mahdollista estää väärään sanan päätyminen kansalaisaloitteeseen?

”Olimme käyneet monta kertaa kansalaisaloitteen teksti läpi oikeusministeriön kanssa, minkä takia tämä päätös nimenomaan yllättää. Emme olleet toki kysyneet erikseen, että kaikki termit olisi käyty läpi, mutta emme voineet kuvitella, että oikeusministeriössä ei olisi mainittu tällaisesta väärästä sanamuodosta. En keksi muuta vaihtoehtoa, kuin että tässä on käynyt inhimillinen virhe.”

Mitä mieltä olet valiokunnan lausumaehdotuksista?

”On toki myönteistä, että ajatus meni valiokunnassa eteenpäin. Tässä on pelkona, että ehdotuksen pohjalta tehdään vain jonkinlainen selvitys, jotta voidaan pestä kädet. Me haluamme oikean päätöksen toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta.”

Mikä vaikutelma koko prosessista jäi?

”Tuntuu kuin olisi tullut märkä rätti naamaan. Teimme todella paljon työtä kansalaisaloitteen eteen, ja kukaan ei voinut sanoa, että tässä pitäisi olla yksi termi toisin.”

Soitimme myös sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle Tuomo Puumalalle (kesk), jonka mielestä tähänastisessa keskustelussa on keskitetty epäolennaiseen asiaan, eli kansalaisaloitteen muodolliseen hylkäämiseen.

”Hyväksyminen ja hylkääminen on tässä kankeaa byrokratiaa, johon huomio on kiinnittynyt hassusti. Minunkin mielestäni on maalaisjärjen vastaista, että muotoseikan vuoksi kansalaisaloite pitää hylätä, mutta meidät oli käytännössä pakotettu tekemään tämä hylkäyspäätös, jotta voisimme tehdä omat ehdotuksemme.”

Omilla ehdotuksilla Puumala siis tarkoittaa valiokunnan omia lausumia, jossa ehdotetaan opiskelijoiden kulujen selvittämisen, seuraamisen ja tiedottamisen lisäämistä.

”Kannattaisin itse sitä, että kansalaisaloitetta kevennettäisiin instituutiona niin, että ehdotukset voitaisiin suoraan ehdottaa hyväksyttäväksi ilman, että aloitetta tarvitsee erikseen hylätä.”

Puumala korostaa, että hylkäämisen sijaan olennaisia ovat nimenomaan valiokunnan tekemät ehdotukset, joita käsitellään eduskunnassa.

Puumalan mukaan kaikkien valiokunnan jäsenten hyväksymässä ehdotuksessa päädyttiin ”pienimpään yhteiseen nimittäjään”.

Sen takia koko valiokunta ei hyväksynyt oppositiopuolueiden edustajien ehdotusta alkuperäisen kansalaisaloitteen mukaisesta täyteen maksuttomuuteen pyrkimisestä.

Valiokunnan arvion mukaan maksuttomuuteen siirtyminen tarkoittaisi vähintään 109–153 miljoonan euron vuotuisia menolisäyksiä valtiolle. Tästä summasta kaikki edustajat eivät olleet samaa mieltä.

”Vaaleihin on yhdeksän viikkoa aikaa. Ei tässä vaiheessa puolueilla ole yhteistä linjaa siitä, että käytettäisiin yli 100 miljoonaa euroa tähän malliin. Opposition ehdotus on tiukempi kuin tämä pehmeämpi malli, jonka kaikki ovat hyväksyneet”, Puumala sanoo.

Puumala sanoo, että puolueilla on tietenkin erilaisia malleja siitä, kuinka paljon valtion rahaa toisen asteen uudistuksiin halutaan käyttää. Hän sanoo, että keskustan omassa mallissa on se, että jokaiselle nuorelle lisättäisiin 18 vuoteen saakka oppioikeus, mikä tarkoittaisi maksutonta koulutusta 18-vuotiaaksi saakka. Puumala myöntää, että myös tämä malli lisäisi valtion kuluja.

Opiskelijajärjestöjen pettymystä Puumala kommentoi sanomalla, että hän toivoisi järjestöjen olevan tyytyväinen siihen, että asia on noussut näkyvästi esille vaalien alla ja on todennäköisesti myös kysymys vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa.

”Toivon heidän ajattelevan, että he ovat tehneet hienoa työtä ja saaneet nostettua kysymyksensä hallitusneuvotteluiden aiheeksi. Tuskin enempää voisivat tässä vaiheessa toivoa. Tuskin he olettivatkaan, että eduskunta viime töikseen myöntäisi yli 100 miljoonaa euroa lisää koulutukseen.”

Tarkennus kello 15.43: Tarkennettu tietoa valiokunnan lausumien jatkoprosessista.
Nyt.fi luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

 2. 2

  Alma kertoo ensimmäistä kertaa haastattelussa homoudestaan – koska haluaa olla tyttöystävänsä kanssa aivan kuin kaikki muutkin

 3. 3

  Maailman tunnetuimpiin pop-tähtiin lukeutuva Sam Smith kertoi viimein, ettei ole mies eikä nainen vaan muunsukupuolinen

 4. 4

  Sari Essayah turvautui Ylen tentissä hämäykseen, kun puheeksi tuli sukupuolten moninaisuus – tässä parhaat palat giffeinä

 5. 5

  Anna-Maja Henrikssonin esiintymisessä Ylen tentissä oli niin vähän konkretiaa, että edes faktoja on vaikea tarkistaa – tässä parhaat palat giffeinä

 6. 6

  ”Miten menee omasta mielestä”, kysyi Jussi Halla-aho Turun Sanomilta, ja pian lehti poisti sivuiltaan pilatekstin rasismista yliopistoissa

 7. 7

  ”Naiseksi syntymistä pahempi epäonnistuminen on vain vanheneminen” – Ylen uusi komediasarja on naisten ohjaama ja ideoima, ja tätä se kertoo ajastamme

 8. 8

  ”Koko gastronominen näkemys kaipaisi kirkastamista” – Lumi-ravintolan keittiöstä löytyy osaamista, mutta skarpattavaa on runsaasti

 9. 9

  Uusi Harry Potter -elokuva raivostuttaa faneja, koska se paljastaa asioita, joiden ei pitänyt olla mahdollisia

 10. 10

  Extrauutiset, Kansalainen, Nykysuomi... Suomeen on syntynyt useita ”vaihtoehtomedioita”, joiden otsikot näkyvät somessa varsinkin vaalien alla – selvitimme niiden taustat

 11. Näytä lisää
 1. 1

  En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

 2. 2

  Alma kertoo ensimmäistä kertaa haastattelussa homoudestaan – koska haluaa olla tyttöystävänsä kanssa aivan kuin kaikki muutkin

 3. 3

  Sari Essayah turvautui Ylen tentissä hämäykseen, kun puheeksi tuli sukupuolten moninaisuus – tässä parhaat palat giffeinä

 4. 4

  Maailman tunnetuimpiin pop-tähtiin lukeutuva Sam Smith kertoi viimein, ettei ole mies eikä nainen vaan muunsukupuolinen

 5. 5

  Anna-Maja Henrikssonin esiintymisessä Ylen tentissä oli niin vähän konkretiaa, että edes faktoja on vaikea tarkistaa – tässä parhaat palat giffeinä

 6. 6

  Teuvo Hakkarainen teippasi auton kylkeen ”Matu, mistä tulet? Sinne menet” ja selitteli tarkoittaneensa maaseudun tulevaisuutta ja muitakin asioita – soitimme

 7. 7

  ”Koko gastronominen näkemys kaipaisi kirkastamista” – Lumi-ravintolan keittiöstä löytyy osaamista, mutta skarpattavaa on runsaasti

 8. 8

  ”Naiseksi syntymistä pahempi epäonnistuminen on vain vanheneminen” – Ylen uusi komediasarja on naisten ohjaama ja ideoima, ja tätä se kertoo ajastamme

 9. 9

  Stranger Thingsin kolmannen kauden traileri on julkaistu, ja se lupaa lisää kasarimeininkiä ja hirviöitä

 10. 10

  Näin syntyi Jankon betoni, kansainvälinen supermeemi: Heikki Silvennoinen kertoo nyt kaiken Yhdysvaltoihin levinneestä hittisketsistä

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Näin syntyi Jankon betoni, kansainvälinen supermeemi: Heikki Silvennoinen kertoo nyt kaiken Yhdysvaltoihin levinneestä hittisketsistä

 2. 2

  En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

 3. 3

  Teuvo Hakkarainen teippasi auton kylkeen ”Matu, mistä tulet? Sinne menet” ja selitteli tarkoittaneensa maaseudun tulevaisuutta ja muitakin asioita – soitimme

 4. 4

  Anna-Maja Henrikssonin esiintymisessä Ylen tentissä oli niin vähän konkretiaa, että edes faktoja on vaikea tarkistaa – tässä parhaat palat giffeinä

 5. 5

  Trumpin valinnan ja brexitin ratkaisi osin somessa tehtävä mikrotargetointi, ja Suomessa kaksi puoluetta tekee samaa

 6. 6

  Vihaan Seppo-koiraa

  Tilaajille
 7. 7

  Alma kertoo ensimmäistä kertaa haastattelussa homoudestaan – koska haluaa olla tyttöystävänsä kanssa aivan kuin kaikki muutkin

 8. 8

  Trump menetti jälleen hermonsa satiiriohjelma SNL:ään, syytti sitä vehkeilystä Venäjän kanssa – Tästä on kyse presidentin ja SNL:n paisuneessa jupakassa

 9. 9

  Maailman tunnetuimpiin pop-tähtiin lukeutuva Sam Smith kertoi viimein, ettei ole mies eikä nainen vaan muunsukupuolinen

 10. 10

  Tämä perinteisiä perhearvoja ylistävä mainos joutui nettipilkan kohteeksi, koska sitä tähdittää ”toisen naisen takapuolta arvostava poikaystävä”

 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  Kartta näyttää miltä Helsingin alueilta sijoittajat himoitsevat asuntoja

 2. 2

  Lapsen kiukun laannuttamiseen on yksi, yksinkertainen keino

  Tilaajille
 3. 3

  Helsingin eteläiseen kärkeen suunnitellaan koteja yli 7 000 ihmiselle – Tie pois vie tuskaisen ruuhkasumpun kautta

 4. 4

  Selvitys: Viranomaiset eivät löydä käyttöä kansalaispalveluksen suorittaneille

 5. 5

  Lapsen raiskauksesta tuomittu selvisi ehdollisella tuomiolla, koska vankila olisi haitannut miehen ”sosiaalista selviytymistä” – miksi tekijän oma selviytyminen vaikuttaa rangaistukseen?

  Tilaajille
 6. 6

  Yksi katse muistuttaa toivon heittäneestä lama-Suomesta – Iltalypsyn karjakko kertoo, miten syntyi armoton satiiriohjelma, jota ei enää voisi tehdä

  Tilaajille
 7. 7

  Tutkijat: Maapallon lähin naapuriplaneetta onkin Merkurius

 8. 8

  En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

 9. 9

  Flunssat harvenivat, kun askelissa tuli kymppitonni täyteen

 10. 10

  Idris Elba teki Netflixille huonon komedian

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Junes Lokka on kutsunut itseään ”läpällä” rasistiksi, mutta saiko Johanna Vehkoo tehdä niin vakavissaan? Tätä pohdittiin tänään oikeudessa

 2. 2

  Kartta näyttää, miten ylivoimaisesti yksi automerkki on valloittanut Helsingin seudun

  Tilaajille
 3. 3

  En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

 4. 4

  Legendaarinen Roudasta rospuuttoon -sketsi ei olisi syntynyt ilman Petteri Summasen omaa tragediaa: ”Lapsuuteni oli turvallinen ja ihana, ja yhtäkkiä se loppui”

  Tilaajille
 5. 5

  Sairaaloiden Apotti-tietojärjestelmä on satoja miljoonia maksanut susi, jota ei olisi pitänyt päästää edes testikäyttöön

 6. 6

  Sdp:n etumatka kasvoi, keskusta heikkeni yhä – HS-gallup paljastaa asetelmat, joista ehdokkaat lähtevät vaalikentille

 7. 7

  20 vuotta sitten The Matrix muutti tapaamme katsoa elokuvaa – Nyt feminismiä vihaava äärioikeisto käyttää sitä hyväkseen tavalla, jota tekijät eivät koskaan olisi uskoneet mahdolliseksi

  Tilaajille
 8. 8

  Maailman ehkä harvinaisin muumimuki tulee myyntiin huhtikuussa huutokaupassa Turengissa

 9. 9

  Harvinainen möhkäkala ajautui rantaan Australiassa, jopa tuhat­kiloiseksi kasvavaa eläintä luultiin ensin laivan hylyksi

 10. 10

  Helsinkiläis­naisen patjan alta löytyi testamentti, joka käynnisti sotkuisen riidan: Korkein oikeus jätti rahoja vaatineet hyvän­tekeväisyys­järjestöt nuolemaan näppejään

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Lars Kihlström halusi uskoa hyvää isästä, mutta lopulta hän itki – Suomalaisen SS-miehen päiväkirjasta löytyi lause, joka kyseenalaistaa historian­kirjoituksen

  Tilaajille
 2. 2

  Kuvilleni saa nauraa, sanoo Iiu Susiraja, mutta hiljenee kun katselee lukioaikaista valokuvaa itsestään

 3. 3

  Uuden-Seelannin terrori-iskusta epäilty sai murhasyytteen, ainakin 50 ihmistä kuollut

 4. 4

  Kun Siskonpedistä tuttu Niina Lahtinen vei yksivuotiaansa päiväkotiin, vanhempainiltaan kutsuttiin psykologi paikalle: ”Vastuu ja syyllistäminen lankeavat lähinnä naisille”

  Tilaajille
 5. 5

  Missä on nainen, joka hyppäsi takaisin autoonsa ja hylkäsi pyöräilijän kuolemaan suojatielle? Vantaan poliisilta on loppumassa keinot poikkeuksellisen yliajotragedian selvittämisessä

  Tilaajille
 6. 6

  Sami Hedberg nauraa sketsisarjassaan homoille, venäläisille ja saamelaisille, Sami Hedbergille eivät naura edes lapset

 7. 7

  Junes Lokka on kutsunut itseään ”läpällä” rasistiksi, mutta saiko Johanna Vehkoo tehdä niin vakavissaan? Tätä pohdittiin tänään oikeudessa

 8. 8

  Jussi Halla-aho ei ole muuttunut, mutta hän on oivaltanut jotain

 9. 9

  Uusi liikunta­trendi parantaa terveyttä nopeasti, ja kenellä tahansa on siihen aikaa

  Tilaajille
 10. 10

  ”Suurin osa ihmisistä ei tajua, mistä siinä puhutaan” – Satumaa-tango täyttää 20 vuotta ja nyt Maija Vilkkumaa kertoo, miksi biisi saattoi sanoittaa perussuomalaisten nousun

  Tilaajille
 11. Näytä lisää