Poliitikot hylkäsivät kansalaisaloitteen maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta yhden väärän sanan vuoksi – somessa syntyi valtava pettymys

Kansalaisaloitteen vaatima selvitys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ei kuulunut eduskunnalle, joten kansalaisaloite hylättiin, vaikka valiokunta pitää asiaa ”tärkeänä huolena”.

Kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta hylättiin eilen tiistaina.

Näin siitäkin huolimatta, että päätöksen hylkäyksestä tehnyt sivistysvaliokunta kuvailee kansalaisaloitetta muun muassa seuraavilla ilmaisuilla:

”Valiokunta pitää erinomaisena, että yli hallituskausien esillä ollut asia toisen asteen koulutuksen maksullisuudesta on tuotu kansalaisaloitteen myötä voimallisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.”

”Valiokunta pitää erittäin tärkeänä kansalaisaloitteessa esille tuotua sivistyksellisten oikeuksien turvaamisen näkökulmaa ja painottaa, että Suomessa jokaisella on oltava perhetaustastaan ja varallisuudestaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka.”

”Valiokunta painottaa, että kansalaisaloitteessa tuodaan esille tärkeä huoli.”

Ehdotusta toisen asteen maksuttomuudesta pidetään siis erittäin tärkeänä ja maksullisen toisen asteen koulutuksen aiheuttamaa eriarvoisuutta puolestaan tärkeänä huolena.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Kansalaisaloitteen mukaan esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset ovat opiskelijaa kohden Suomessa jopa 2600 euroa. Yksi maksuttomuutta vaativan aloitteen perusteista oli se, että summa voi olla esimeriksi vähävaraisille monen lapsen perheille liian suuri, joten lapset jäävät peruskoulun varaan. Sillä koulutuksella puolestaan on hankala työllistyä. Tämä tilanne on jo noin 15 prosentilla nuorista.

Valiokuntakuulemisissa puolestaan sivistyslakivaliokuntakin tuntui yllättävän asiantuntijoiden huomiosta, että Suomi erottuu muista Pohjoismaista toisen asteen opiskelun maksuttomuuden suhteen aikalailla täysin. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa opiskelijat eivät maksa oppikirjoista tai materiaaleista. Myös opintotuki on isompi, eivätkä alaikäiset edes saa ottaa lainkaan opintolainaa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Kansalaisaloite oli erityisesti nuorten itsensä käynnistämä pyrkimys vaikuttaa politiikkaan: sen taustalla oli useita opiskelija- ja nuorisojärjestöjä sekä Pelastakaa lapset ry ja Vanhempainliitto. Kansalaisaloite keräsi noin 53 000 allekirjoitusta.

Miksi sitten erittäin ehdotus päädyttiin hylkäämään?

Siksi, että kansalaisaloitteessa on käytetty yhtä väärää sanaa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

Todellisuudessa lainvalmistelu kuuluu valtioneuvostolle (eli hallitukselle).

”Eduskunnan valtiosääntöinen asema huomioon ottaen eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lakiuudistuksen tekemiseen”, kansalaisaloitteen hylkäysperustelussa kerrotaan.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Hylätyn aloitteen tilalle sivistysvaliokunta ehdottaa hyväksyttäväksi kahta lausumaa. Ne ovat kuitenkin muotoilultaan huomattavasti lievempiä kuin alkuperäinen kansalaisaloite.

Niissä ei puhuta lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamisesta tai suorista lakiuudistuksista. Eli siis ei käytännössä ehdoteta enää samaa asiaa kuin alkuperäisessä kansalaisaloitteessa.

Sen sijaan niissä ehdotetaan, että toisen asteen koulutuksen järjestäjien pitää tiedottaa oppimateriaalikustannusten määrästä. Samoin on tiedotettava keinoista, joilla kustannukset voidaan ”kattaa tai mahdollisesti välttää”. Lisäksi ehdotetaan, että ”valtioneuvosto seuraa ja arvioi toisen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten kehitystä ja – – tekee tarvittaessa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi”.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Eli: kustannuksista on tiedotettava paremmin ja oppilaitosten pitää yrittää auttaa opiskelijoita kattamaan tai välttämään kulut. Hallitus seuraa ja arvioi sitä, miten kustannukset kehittyvät.

Ei ihan sama asia kuin toisen asteen koulutuksen maksullisuuden poistaminen.

Näille lausumille kaikki puolueet antoivat kuitenkin tukensa.

Perustelua lukiessa tulee helposti sellainen olo, että valiokunta on takertunut nimenomaan muotoseikkaan hylätäkseen kansalaisaloitteen, jota ei kuitenkaan olisi hyväksytty myöskään sisältönsä puolesta.

Sivistysvaliokunnalla olisi esimerkiksi ollut mahdollisuus tehdä korvaava ehdotus, jossa vain korvattaisiin muotoseikkaan kaatuneen alkuperäisen kansalaisaloitteen eduskunta-sana valiokunnalla ja pidettäisiin ehdotuksen sisältö muuten täsmälleen samana. Eli tehdä ehdotus, että valtioneuvosto ryhtyisi toimiin maksullisuuden poistamiseksi.

Tätä ehdottivat valiokunnassa olevat oppositiopuolueiden edustajat, mutta enemmistö valiokunnan jäsenistä ei kannattanut ehdotusta. Kaikkia näitä ehdotuksia käsitellään ensi viikolla eduskunnassa, mutta opposition ehdotuksella ei todennäköisesti ole mahdollisuuksia.

Kokonaisuudessaan tämä erikoinen muotoseikoilla kikkailu nousi eilen sosiaalisessa mediassa puheenaiheeksi sen jälkeen, kun eduskunta oli itse twiitannut aiheesta ja kun HS oli uutisoinut tapauksesta.

Aihetunnisteella #maksuton2aste syntyi koko päivän jatkunut pettynyt keskustelu.
Monille heräsi kysymys: Eikö aloitteen kaatumista väärään sanaan olisi voitu estää mitenkään?
Sivistysvaliokunnan päätös kirvoitti erityisesti opiskelija-aktiiveilta kärjekkäitä kommentteja.
Kansalaisaloitteen takana olleet järjestöt ilmoittivat yhteisessä kannanotossaan olevansa pettyneitä muotoseikkoihin takertumiseen ja siihen, että muotoseikan korvaavaa lausumaa ei hyväksytty.

Erikseen asiasta twiittasivat muun muassa Pelastakaa lapset ry, Suomen lukiolaisten liitto ja Sakki ry.
Soitimme ruotsinkielisten opiskelijoiden liiton puheenjohtajalle Bicca Olinille, joka on yksi aloitteen alullepanijoista. Olin on myös vihreiden eduskuntavaaliehdokas.

Olitteko varautuneet siihen, että kansalaisaloite voitaisiin hylätä tällaisen muotoseikan vuoksi?

”Emme olleet, se oli ikävä uutinen. Meille on tärkeintä, että ehdottamamme sisältö menee läpi. Siksi meitä harmitti, että valiokunta ei ottanut nimiinsä opposition ehdotusta siitä, että eduskunta vain korvattaisiin valtioneuvostolla. Meidät yllätti, että valiokunnalla ei löytynyt tarpeeksi kiinnostusta, vaikka kuulemisvaiheessa he tuntuivat suhtautuvan ehdotukseen positiivisesti.”

Olisiko teidän ollut mahdollista estää väärään sanan päätyminen kansalaisaloitteeseen?

”Olimme käyneet monta kertaa kansalaisaloitteen teksti läpi oikeusministeriön kanssa, minkä takia tämä päätös nimenomaan yllättää. Emme olleet toki kysyneet erikseen, että kaikki termit olisi käyty läpi, mutta emme voineet kuvitella, että oikeusministeriössä ei olisi mainittu tällaisesta väärästä sanamuodosta. En keksi muuta vaihtoehtoa, kuin että tässä on käynyt inhimillinen virhe.”

Mitä mieltä olet valiokunnan lausumaehdotuksista?

”On toki myönteistä, että ajatus meni valiokunnassa eteenpäin. Tässä on pelkona, että ehdotuksen pohjalta tehdään vain jonkinlainen selvitys, jotta voidaan pestä kädet. Me haluamme oikean päätöksen toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta.”

Mikä vaikutelma koko prosessista jäi?

”Tuntuu kuin olisi tullut märkä rätti naamaan. Teimme todella paljon työtä kansalaisaloitteen eteen, ja kukaan ei voinut sanoa, että tässä pitäisi olla yksi termi toisin.”

Soitimme myös sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle Tuomo Puumalalle (kesk), jonka mielestä tähänastisessa keskustelussa on keskitetty epäolennaiseen asiaan, eli kansalaisaloitteen muodolliseen hylkäämiseen.

”Hyväksyminen ja hylkääminen on tässä kankeaa byrokratiaa, johon huomio on kiinnittynyt hassusti. Minunkin mielestäni on maalaisjärjen vastaista, että muotoseikan vuoksi kansalaisaloite pitää hylätä, mutta meidät oli käytännössä pakotettu tekemään tämä hylkäyspäätös, jotta voisimme tehdä omat ehdotuksemme.”

Omilla ehdotuksilla Puumala siis tarkoittaa valiokunnan omia lausumia, jossa ehdotetaan opiskelijoiden kulujen selvittämisen, seuraamisen ja tiedottamisen lisäämistä.

”Kannattaisin itse sitä, että kansalaisaloitetta kevennettäisiin instituutiona niin, että ehdotukset voitaisiin suoraan ehdottaa hyväksyttäväksi ilman, että aloitetta tarvitsee erikseen hylätä.”

Puumala korostaa, että hylkäämisen sijaan olennaisia ovat nimenomaan valiokunnan tekemät ehdotukset, joita käsitellään eduskunnassa.

Puumalan mukaan kaikkien valiokunnan jäsenten hyväksymässä ehdotuksessa päädyttiin ”pienimpään yhteiseen nimittäjään”.

Sen takia koko valiokunta ei hyväksynyt oppositiopuolueiden edustajien ehdotusta alkuperäisen kansalaisaloitteen mukaisesta täyteen maksuttomuuteen pyrkimisestä.

Valiokunnan arvion mukaan maksuttomuuteen siirtyminen tarkoittaisi vähintään 109–153 miljoonan euron vuotuisia menolisäyksiä valtiolle. Tästä summasta kaikki edustajat eivät olleet samaa mieltä.

”Vaaleihin on yhdeksän viikkoa aikaa. Ei tässä vaiheessa puolueilla ole yhteistä linjaa siitä, että käytettäisiin yli 100 miljoonaa euroa tähän malliin. Opposition ehdotus on tiukempi kuin tämä pehmeämpi malli, jonka kaikki ovat hyväksyneet”, Puumala sanoo.

Puumala sanoo, että puolueilla on tietenkin erilaisia malleja siitä, kuinka paljon valtion rahaa toisen asteen uudistuksiin halutaan käyttää. Hän sanoo, että keskustan omassa mallissa on se, että jokaiselle nuorelle lisättäisiin 18 vuoteen saakka oppioikeus, mikä tarkoittaisi maksutonta koulutusta 18-vuotiaaksi saakka. Puumala myöntää, että myös tämä malli lisäisi valtion kuluja.

Opiskelijajärjestöjen pettymystä Puumala kommentoi sanomalla, että hän toivoisi järjestöjen olevan tyytyväinen siihen, että asia on noussut näkyvästi esille vaalien alla ja on todennäköisesti myös kysymys vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa.

”Toivon heidän ajattelevan, että he ovat tehneet hienoa työtä ja saaneet nostettua kysymyksensä hallitusneuvotteluiden aiheeksi. Tuskin enempää voisivat tässä vaiheessa toivoa. Tuskin he olettivatkaan, että eduskunta viime töikseen myöntäisi yli 100 miljoonaa euroa lisää koulutukseen.”

Tarkennus kello 15.43: Tarkennettu tietoa valiokunnan lausumien jatkoprosessista.
Nyt.fi luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  Yli 5 000 lukijaa äänesti vuoden parasta Fok_It-sarjakuvaa – tässä ovat niukasti ratkennut yleisön suosikki ja piirtäjän neljä omaa lempistrippiä

 2. 2

  Nuorisotutkijat miettivät, mikä ilmiö olisi erityisen suomalainen – Vastaus on kilju, ja nyt kansakunnan kiljumuistot on tarkoitus koota yhteen

 3. 3

  Fok_itin menestystarina alkoi 10 vuotta sitten homovitsistä, joka nyt hävettää – Oma ahdistus on oiva muusa, kun Joonas Rinta-Kanto piirtää hittisarjakuvaansa

  Tilaajille
 4. 4

  Musta näyttelijä lavasti rasistisen ja homofobisen hyökkäyksen, koska hän oli tyytymätön palkkaansa, sanoo poliisi – Näin Yhdysvaltoja repinyt vyyhti eteni

 5. 5

  Monet pojat harrastavat huonoa seksiä, koska eivät kuuntele tyttöjä, sanoo kehutun seksioppaan tehnyt kirjailija

 6. 6

  Foxin juontaja yritti haastatella historioitsijaa asiallisesti – päätyi sanomaan törkeyksiä ja kutsumaan haastateltavaa ”pikkuaivoiseksi ääliöksi”

 7. 7

  JVG:n vanha hittibiisi: Tätä ”häissä” oikeasti tarkoittaa – häkää, ei häitä

 8. 8

  Pikatestissä Munkkiniemen kortteliravintola Odessa, joka tarjoaa Ukrainan makuja luomupainotuksella

 9. 9

  Katsoimme Muumilaakson tarinoiden kolme Suomessa sensuroitua jaksoa – tällaisia ne ovat

 10. 10

  Kymmenet tuhannet lukevat Fok_It-sarjakuvaa, ja nämä stripit naurattivat lukijoita eniten – Äänestä viime vuoden parasta strippiä

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Foxin juontaja yritti haastatella historioitsijaa asiallisesti – päätyi sanomaan törkeyksiä ja kutsumaan haastateltavaa ”pikkuaivoiseksi ääliöksi”

 2. 2

  Yli 5 000 lukijaa äänesti vuoden parasta Fok_It-sarjakuvaa – tässä ovat niukasti ratkennut yleisön suosikki ja piirtäjän neljä omaa lempistrippiä

 3. 3

  Nuorisotutkijat miettivät, mikä ilmiö olisi erityisen suomalainen – Vastaus on kilju, ja nyt kansakunnan kiljumuistot on tarkoitus koota yhteen

 4. 4

  Musta näyttelijä lavasti rasistisen ja homofobisen hyökkäyksen, koska hän oli tyytymätön palkkaansa, sanoo poliisi – Näin Yhdysvaltoja repinyt vyyhti eteni

 5. 5

  Fok_itin menestystarina alkoi 10 vuotta sitten homovitsistä, joka nyt hävettää – Oma ahdistus on oiva muusa, kun Joonas Rinta-Kanto piirtää hittisarjakuvaansa

  Tilaajille
 6. 6

  Monet pojat harrastavat huonoa seksiä, koska eivät kuuntele tyttöjä, sanoo kehutun seksioppaan tehnyt kirjailija

 7. 7

  Kymmenet tuhannet lukevat Fok_It-sarjakuvaa, ja nämä stripit naurattivat lukijoita eniten – Äänestä viime vuoden parasta strippiä

 8. 8

  Nämä ovat pelottavimmat hetket Muumilaakson tarinoissa – kolme jaksoa sensuroitiin Suomessa liian kammottavina

 9. 9

  Yksi elämän osa-alue tuo ihmisten piilotetut ennakkoluulot pintaan – ilmiö on erityisen kiusallinen nuorille liberaaleille

 10. 10

  Katsoimme Muumilaakson tarinoiden kolme Suomessa sensuroitua jaksoa – tällaisia ne ovat

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Saturday Night Live pilkkasi hätätilajulistusta, ja Donald Trump sai tarpeekseen: ”Miten kanavat selviävät tästä ilman seuraamuksia?”

 2. 2

  Monet pojat harrastavat huonoa seksiä, koska eivät kuuntele tyttöjä, sanoo kehutun seksioppaan tehnyt kirjailija

 3. 3

  Internet on juuri nyt täynnä tästä kokoomuksen vaalimainoksesta tehtyjä pilaversioita – kokosimme kaikki parhaat

 4. 4

  Yksi elämän osa-alue tuo ihmisten piilotetut ennakkoluulot pintaan – ilmiö on erityisen kiusallinen nuorille liberaaleille

 5. 5

  Foxin juontaja yritti haastatella historioitsijaa asiallisesti – päätyi sanomaan törkeyksiä ja kutsumaan haastateltavaa ”pikkuaivoiseksi ääliöksi”

 6. 6

  Kymmenet tuhannet lukevat Fok_It-sarjakuvaa, ja nämä stripit naurattivat lukijoita eniten – Äänestä viime vuoden parasta strippiä

 7. 7

  Tieteisklassikko Dyynin uusi versio ilmestyy marraskuussa 2020 – näyttelijöinä tunnettuja tähtiä

 8. 8

  Nämä videot varapresidentti Mike Pencen puheista levisivät hetkessä ympäri nettiä, koska kukaan ei taputa hänelle

 9. 9

  Fok_itin menestystarina alkoi 10 vuotta sitten homovitsistä, joka nyt hävettää – Oma ahdistus on oiva muusa, kun Joonas Rinta-Kanto piirtää hittisarjakuvaansa

  Tilaajille
 10. 10

  Lavastiko musta näyttelijä raa’an pahoinpitelynsä? Kysymys synnytti riidan, joka kielii jälleen Yhdysvaltojen syvästä kahtiajaosta

 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  IS: Antti Rinne menetti sairauden vuoksi liikuntakykynsä – artikkelin yhteydessä ollut lääkärintodistus herätti ihmetystä

 2. 2

  Thaimaan rinnalle on noussut takuulämmin, monipuolinen ja melko edullinen lomakohde, jonne kaikki tuntuvat nyt matkaavan

 3. 3

  Oikeustieteilijät kehuvat perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa ja ihmettelevät hallituksen jääräpäisyyttä

 4. 4

  ”Pesulla käyn milloin missäkin” – Riitta-Liisa Tauriainen muutti syvimpään Lappiin, ja 12 neliön koti on oikeasti peräkärry

  Tilaajille
 5. 5

  Vuosikymmenien kiista Chagosin paratiisisaarista ratkeamassa: Toimiko Britannia väärin, kun se vei saaret Mauritiukselta ja pakkosiirsi asukkaat USA:n tukikohdan tieltä?

 6. 6

  Politiikan kulisseissa on käyty jo pitkään näkymätöntä taistelua: Valinta tunnin junan ja Lentoradan välillä määrää Suomen kasvun suunnan vuosikymmeniksi

 7. 7

  Laskettelija loukkaantui vakavasti Häkärinteillä Hankasalmella

 8. 8

  Kolmilapsinen helsinkiläisperhe päätti siirtää ruokaostokset verkkoon, eikä arki enää ollut entisensä – näin rahankulutus muuttui

  Tilaajille
 9. 9

  Iivo Niskanen on arvokisoissa ääripäitten mies – yksi asia kävi selväksi uuden epäonnen keskellä

 10. 10

  Venäläiset hävittivät kaiken eteensä tulevan nykyisen Vantaan alueella 300 vuotta sitten – Keskeltä liikenteen melua löytyy kuitenkin vielä 1700-luvun aarre

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Thaimaan rinnalle on noussut takuulämmin, monipuolinen ja melko edullinen lomakohde, jonne kaikki tuntuvat nyt matkaavan

 2. 2

  ”Pakko olla ylpeä, jos pystyy tuhoamaan kymmeneksi vuodeksi kokonaisen musiikkityylin” – Näin suomiräpistä tuli ensimmäisen kerran hittimusiikkia, kunnes kaikki alkoivat vihata sitä

  Tilaajille
 3. 3

  ”Pesulla käyn milloin missäkin” – Riitta-Liisa Tauriainen muutti syvimpään Lappiin, ja 12 neliön koti on oikeasti peräkärry

  Tilaajille
 4. 4

  IS: Antti Rinne menetti sairauden vuoksi liikuntakykynsä – artikkelin yhteydessä ollut lääkärintodistus herätti ihmetystä

 5. 5

  ”Luulin sitä vitsiksi” – Tanska alkaa eristää karkotuspäätöksen saaneita ulkomaalaisia viruskokeisiin erikoistuneelle pikkusaarelle

  Tilaajille
 6. 6

  Kolmilapsinen helsinkiläisperhe päätti siirtää ruokaostokset verkkoon, eikä arki enää ollut entisensä – näin rahankulutus muuttui

  Tilaajille
 7. 7

  Venäläiset hävittivät kaiken eteensä tulevan nykyisen Vantaan alueella 300 vuotta sitten – Keskeltä liikenteen melua löytyy kuitenkin vielä 1700-luvun aarre

 8. 8

  Saako syöpäpotilasta hieroa? Osa hierojista ei halua tehdä sitä – ja siinä on myös riskinsä

 9. 9

  Uusi pettämätön matkakonsepti säästää rahaa, aikaa ja luontoa

 10. 10

  Sipilän lausunnot Bernerin siirtymisestä ruotsalaispankin hallitukseen ihmetyttävät: ”Berner sanoi, että Sipilä on tiennyt ehdokkuudesta alusta asti”

 11. Näytä lisää
 1. 1

  ”Pakko olla ylpeä, jos pystyy tuhoamaan kymmeneksi vuodeksi kokonaisen musiikkityylin” – Näin suomiräpistä tuli ensimmäisen kerran hittimusiikkia, kunnes kaikki alkoivat vihata sitä

  Tilaajille
 2. 2

  Miksi puoliso pettää? Psykoterapeutti Annikki Kaikkonen tutki uskottomuutta ja löysi kaksi toistuvaa tarinaa

  Tilaajille
 3. 3

  Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

 4. 4

  Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

  Tilaajille
 5. 5

  Kolmilapsinen helsinkiläisperhe päätti siirtää ruokaostokset verkkoon, eikä arki enää ollut entisensä – näin rahankulutus muuttui

  Tilaajille
 6. 6

  ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio­miesten ja perheen­isien kanssa” – Pienessä suomalais­kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja ihmis­kaupan uhri

  Tilaajille
 7. 7

  Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi

  Tilaajille
 8. 8

  Thaimaan rinnalle on noussut takuulämmin, monipuolinen ja melko edullinen lomakohde, jonne kaikki tuntuvat nyt matkaavan

 9. 9

  Oman työhakemuksen perään kannattaa soittaa vain yhdestä syystä – kolme rekrytoinnin ammattilaista kertoo, miten onnistut työnhaussa

 10. 10

  Elina Mäkinen, 25, on poikkeusyksilö, joka pysyy hengissä jäisessä vedessä lähes puoli tuntia – ”Antureiden mukaan minun pitäisi olla kuollut”

 11. Näytä lisää
Uusimmat
 1. Juuri nyt
 2. Harry Kane palasi pitkältä sairauslomalta, mutta Tottenham kärsi yllätystappion Burnleylle – valmentaja Mauricio Pochettino raivosi tuomarille
 3. MM-paikasta pelaava Susijengi pääsi Permiin perjantaina ja matkatavarat lauantaina – ”Onneksi oli treenivälineet käsimatkatavaroissa”
 4. Vuosikymmenien kiista Chagosin paratiisisaarista ratkeamassa: Toimiko Britannia väärin, kun se vei saaret Mauritiukselta ja pakkosiirsi asukkaat USA:n tukikohdan tieltä?
 5. IS: Antti Rinne menetti sairauden vuoksi liikuntakykynsä – artikkelin yhteydessä ollut lääkärintodistus herätti ihmetystä
 6. Laskettelija loukkaantui vakavasti Häkärinteillä Hankasalmella
 7. Tiede tarjoaa valoisan tulevaisuuden: Syöpä pysäytetään, lihaa saadaan ilman tappamista ja hiilidioksidi otetaan hyötykäyttöön Tilaajille
 8. Diego Simeone pyysi anteeksi erikoista haarovälituuletustaan Mestarien liigan ottelussa
 9. 40 vuotta sitten feministit julistivat ryhmäseksistä ja muistuttivat sukkahousujen kätevyydestä – nämä ovat ainoat asiat erona nykyaikaan, sillä naisia vastaan hyökätään edelleen
 10. Iivo Niskanen on arvokisoissa ääripäitten mies – yksi asia kävi selväksi uuden epäonnen keskellä
 11. Oikeustieteilijät kehuvat perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa ja ihmettelevät hallituksen jääräpäisyyttä
 12. Näytä lisää