Olin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturi – kunnes halusin lopettaa sotimisen

Julkaistu: , Päivitetty:

Toim. huom: Veikka Lahtinen on internetin ”piireissä” tunnettu aktivisti, feministi, antirasisti, podcastaaja, bloggaaja ja influensseri. Alkukesästä Lahtinen ilmoitti haluavansa ottaa etäisyyttä edustamaansa tiukkaan ja moralistiseen aktivismiin.

Pyysimme häntä kirjoittamaan esseen, jossa hän kertoo mitä tapahtui.Suomalaisessa internetissä kuohui 2010-luvun puolivälissä. Sosiaalinen media oli yhtäkkiä täynnä keskusteluja, joista tuntui vaikealta saada kiinni, jos saapui niiden keskelle ulkopuolisena.

Käsitteet, kuten rodullistaminen, etuoikeus, ableismi ja intersektionaalisuus vilisivät näytöillä, ja sävy sanojen takana oli usein kiihkeä. Tuntui, että jotakin uutta oli purkautumassa nopealla tahdilla esiin suomalaiselle yhteiskunnallisen keskustelun näyttämölle.

Vuodesta 2019 katsottuna voidaan puhua jo osittain ohi menneestä vaiheesta, jolloin verkkokeskustelut ja samanaikaisesti myös ympäröivä yhteiskunta muuttivat muotoaan. Vaadittiin tilaa ja oikeutta vähemmistöille. Vaadittiin rasismin ja seksismin kitkemistä yhteiskunnan joka tasolta.

Jälkikäteen katsoen on myös selvää että joitain pysyvämpiä muutoksia myös tapahtui: esimerkiksi suomalaisessa mediassa näkyy nykypäivänä enemmän vähemmistöjä sekä tekijöinä että haastateltavina kuin koskaan aiemmin.

Paljon jäi myös entiselleen, mutta tuolloin vuosina 2015 ja 2016 näytti siltä että käsillä on todellinen vallankumous, joka muuttaa kaiken.

Siinä vallankumouksessa halusin olla täysillä mukana.

Olin ollut jonkin verran kiinnostunut politiikasta aiemmin, mutta vuoden 2015 alkanut perussuomalaisten hallituskausi, turvapaikanhakijakriisi ja siihen liittyvä äärinationalistisen liikehdinnän nousu saivat kiinnostukseni leimahtamaan aivan uudella tavalla. Aloin julkaista nopealla tahdilla rasismiin, seksismiin ja leikkauspolitiikkaan liittyviä blogimerkintöjä vuoden 2016 alussa ja saavutin paljon lukijoita.

Olin asenteeltani hyvin ehdoton ja vaadin yhteiskunnassa tapahtuvalle sorrolle nollatoleranssia. Olin vihainen ja kiihkeä, mutta sain myös kehuja analyyttisesta ja monipuolisesta asioiden käsittelytavasta. Kaltaisiani kirjoittajia ilmestyi sosiaalisen median näyttämöille muitakin, mutta varmaankin olin tuotteliaimmasta päästä.

 

Omaksuin kritiikittömästi sääntöjä, joita itseään intersektionaalisiksi feministeiksi kutsuvat verkossa saarnasivat

Osallistuin intensiivisiin keskusteluihin monessa kanavassa samaan aikaan. Julkaisin säännöllisesti blogitekstejäni ja photoshopilla askarreltuja poliittisia meemikuvia Twitterissä, Instagramissa ja sellaisissa Facebook-ryhmissä kuin Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan, Feministiryhmä ja RASMUS - valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastainen verkosto.

Jälkikäteen ajatellen silloista toimintaani voisi kuvata pilkallisella nimityksellä ”sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturi”. Amerikkalaisista verkkokeskusteluista Suomeen rantautunut termi on käännetty ilmaisusta social justice warrior tai lyhyemmin SJW. Sillä viitataan ihmiseen, joka vastustaa syrjintää verkossa.

Pilkkaamisen tausta-ajatus on että SJW toimii kiillottaakseen omaa moraalista sädekehäänsä tai jonkin irrationaalisen motiivin vallassa, esimerkiksi puolustaa vähemmistöjä oman etunsa vastaisesti. Termin käyttö haukkumasanana yleistyi amerikkalaisen Gamergate-kohun yhteydessä, jossa feminismiä ja muita oikeudenmukaisuusaatteita videopelimaailmassa ajavia ihmisiä häirittiin systemaattisesti ja nimiteltiin.

Oma ajatukseni olikin vahvasti, että haluan olla hyvän puolella pahaa vastaan, omasta edustani viis.

Omaksuin kritiikittömästi joukon sääntöjä ja ajattelutapoja, joita itseään intersektionaalisiksi feministeiksi kutsuvat ihmiset verkossa saarnasivat.

Intersektionaalisuudella tarkoitetaan ajattelua joka korostaa, että ihmisiin voi kohdistua päällekkäisiä sorron muotoja, jotka on kaikki huomioitava politiikassa. Monet näistä ajattelutavoista ovat mielestäni edelleen järkeenkäypiä. Valkoisten keski-ikäisten miesten ei tarvitse olla viemässä tilaa jokaisesta keskustelusta. Erilaisia sorron mekanismeja on tärkeää ymmärtää, ja yhteiskunnassa todella on paljon myös tiedostamatonta rasismia ja seksismiä.

Heräämiseni seurauksena päätin, että en mene yhteenkään rasismia käsittelevään keskustelutilaisuuteen puhumaan, ellei mukana ole myös ihmisiä, joihin itseensä kohdistuu rasismia. Aloin puuttua suoraan, mikäli kaveriporukassa joku sanoi jonkin rasistisen tai seksistisen vitsin. Tutustuin erilaisiin siirtolaisuuteen liittyviin epäkohtiin Suomessa, ja osallistuin muun muassa Romanian romanien hätämajoituksen järjestämiseen yhdessä muiden aktivistien kanssa.

Se, mistä tuona kuohuvana aikana minun oli vaikeampaa puhua, oli kuitenkin jonkinlainen piilotettu käyttäytymiskoodi, jonka aisti joka puolella ympärillään.

Ihmisiä, jotka korostivat verkossa sortokokemuksiaan, ympäröi pyhyyteen rinnastuva aura. Kärjistäen voidaan puhua kolmesta kategoriasta: pyhät sorretut, joista ei koskaan sanottu kriittistä sanaa, vaikka he toimisivat täysin älyttömillä tavoilla; heidän suojelijansa kuten minä ja muut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajajat; ja kolmanneksi sortajat, jotka olivat roskaväkeä, joille sai sanoa mitä vain.

Tämän huomasi myös, kun jutteli ihmisten kanssa kasvotusten. Moni ystäväni sanoi minulle, että he eivät uskalla osallistua verkkokeskusteluihin ollenkaan, koska pelkäävät sanovansa jotain ”väärää”. Huomasin myös itse olevani hyvin varovainen siinä, miten asetan sanani.

Se on aina huono merkki.

Ruotsissa tämän kaltaisen uuden, tiukkoihin sääntöihin, ihmisten sorrettuun asemaan ja puhetta säätelevään oikeamieliseen koodistoon perustuvan nettiaktivismin kritiikki oli alkanut aiemmin kuin Suomessa. Jo vuonna 2016 julkaistussa ja sittemmin suomennetussa sarjakuva-albumissaan Nousu ja tuho feministitaiteilija Liv Strömquist toteaa, että omiin kohdistuva katkeruus verkossa on seurausta siitä, että vasemmisto yhteiskunnallisena liikkeenä ei ole kyennyt saavuttamaan omia tavoitteitaan.

Niinpä nettiaktivistit hallitsevat sitä pientä aluetta maailmasta, jota hallita voi, eli omiensa kielenkäyttöä.

”Aggressio ei kohdistu vain poliittisiin vihollisiin tai valta-asemassa oleviin vaan myös marginaalisella tavalla eri mieltä oleviin aatetovereihin”, Strömquist kirjoittaa. ”Monet omistautuvat mieluummin tälle kuin toiminnalle, joka tähtäisi heidän omien poliittisten projektiensa toteuttamiseen”. Myös aktivistiteoreetikko Mathias Wåg kirjoitti vuonna 2018, että riitelevät aktivistit vievät huomion yksilön kipuun sen sijaan että yrittäisivät rakentaa jotakin yhteistä ja kasvavaa poliittista liikettä.

 

Ihmisiä, jotka korostivat verkossa sortokokemuksiaan, ympäröi pyhyyteen rinnastuva aura

Suomessa syitä verkkofeminismin itsekritiikkiin kyllä olisi löytynyt. Facebookin surullisenkuuluisaksi muodostuneessa Feministiryhmässä viuhui usein moderaattorien ruoska. Itse katselin vierestä kun ihmisiä poistettiin vääränlaisen kielenkäytön, esimerkiksi sortavien ilmaisujen takia. Keskustelussa piti osata hallita käsitteitä ja koodeja, jotka olivat ehkä minulle helppoja, koska olen opiskellut yhteiskuntatieteitä yliopistossa. Rakenteellisen rasismin, moninkertaisen syrjinnän, ableismin ja fluidin seksuaalisuuden kaltaisen käsitteiden ei kuitenkaan voi olettaa olevan ihan jokaiselle samalla tavalla ymmärrettäviä.

Samalla oli selvää, että uusi feminismi oli siinä tilanteessa kyvytön näkemään, että ihmisten koulutustaustoista johtuen heillä oli erilaiset valmiudet osallistua hienovaraisuutta ja monimutkaisia käsitteitä vaativaan keskusteluun. Kaikki eivät vain osanneet, mutta opettamisen sijaan heitä käskettiin usein vähättelevästi käyttämään googlea. Tämä tarkoitti, että jotkut sellaiset, jotka eivät löytäneet paikkaa verkkofeminismistä, löysivät tiensä helpommin joko poliittiseen passiivisuuteen tai oikeistoradikalismiin.

Twitterin pimeämmissä nurkissa vaani myös, ja vaanii vieläkin, roimasti feministiryhmiä pahempia moralisteja. Sellaisia, jotka jakelevat pitkissä twiittiketjuissa ohjeita ja sääntöjä siitä, miten etuoikeutetut ihmiset voivat olla hyviä ”liittolaisia” sorretuille ihmisille. Kun feministiaktivistit puhuvat ”liittolaisista”, he tarkoittavat moraalista velvollisuutta toimia toisten tukena.

Kehotukset liittolaisuuteen ovat useimmiten kuitenkin kaikkea muuta kuin houkuttelevia. Liittolaisen rooli nähdään poliittisesti passiivisena tukihenkilönä, jonka omia ajatuksia asioista ei kaivata. Joskus jopa kehotetaan olemaan kiitollinen siitä, että saa olla kantamassa jonkun toisen taakkaa. Ikään kuin politiikka olisi loputonta velanmaksua.

Vielä merkittävämpi asia, jota olen jälkikäteen alkanut pohtia, on tuolloin omaksumani ajatus identiteetistä.

Ajattelin, että koska minä olen valkoinen ja mieheksi kasvatettu, minun on annettava tilaa muille. Noudatan edelleen tätä periaatetta arjessani. Asiaan kuului kuitenkin myös sanomaton toinen puoli: mikäli minä tai joku muu ihminen ei osaa nimetä itselleen sopivaa vähemmistöidentiteettiä, kuten vaikkapa työväenluokkainen, aseksuaali tai neuroepätyypillinen, jää tälle ihmiselle ainoaksi osaksi tehdä politiikkaa muiden eteen.

Nyt ajattelen kuitenkin, että politiikassa olisi tärkeää, että nähdään myös ihmisiä laajasti yhdistäviä asioita joiden puolesta kamppailla, kuten vaikkapa planeetan elinkelpoisuus. Kaiken politiikan pelkistäminen sortoon perustuvaan identiteettiin erottaa meitä muista, ja voi estää näkemästä sitä mikä meitä yhdistää.

Vaikka feminismi ainakin teoreettisesti ajatellen on kaikkien asia, koin omasta asemastani jopa itseinhoa.

Se, että olin valkoinen ja taustani oli keskiluokkainen, tuntui verkkokeskustelujen yksinkertaistavassa maailmassa suureltakin voittajan asemalta. Todellisuudessa olin myös masentunut, sukupuoli-identiteetiltäni epävarma ja myös epävarmassa työmarkkina-asemassa.

Elämässäni oli yksi ratkaiseva hetki, joka lopulta johti siihen, että lopulta siirryin poispäin nettiaktivistien luomien sääntöjen kritiikittömästä seuraamisesta.

Eräs rodullistettu aktivisti katkaisi välit minuun Facebook-keskustelumme jäljiltä. Keskustelumme alkoi alkoi humoristisesta profiilikuvastani. Siinä luki “Je suis Charlie” -profiilikuvien tyyliin “Olen toinen ääripää”. Olin itse kritisoinut julkisesti usein ajatusta, että antirasistiset ihmiset olisivat rasistien ohella keskustelun yksi ääripää, ja nyt päätin leikillisesti ottaa tämän nimityksen haltuun.

Aktivistin mielestä kuva ruokki entisestään ajatusta kahdesta ääripäästä rasismikeskustelussa. Hän poisti minut kavereistaan. Kun yritin vielä kysyä, mikä käytöksessäni meni pieleen, jotta voisin oppia tilanteesta, hän ilmoitti, että mikäli olen halukas ”maksamaan hänelle”, hän voi kertoa.

 

Yritin kysyä, mikä käytöksessäni meni pieleen, jotta voisin oppia tilanteesta. Hän ilmoitti, että mikäli olen halukas ”maksamaan hänelle”

Rahan vaatiminen oli tuohon aikaan yleinen feministisessä verkossa toistuva retorinen keino. Sen taustalla on ajatus, että jos joku ei ymmärrä jotakin vaikkapa rasismiin tai seksismiin liittyvää ilmiötä, asiasta puhuvilla aktivisteilla ei ole velvollisuutta “tehdä työtä”, kuten asia usein ilmaistiin, ja kuormittaa itseään selittämällä asiaa. Pian sen jälkeen minut myös heitettiin ilman selitystä ulos eräästä salaisesta feministiryhmästä. Kunnon selitystä en tälle koskaan saanut. En tiedä, onko näiden tapahtumien välillä mitään yhteyttä, mutta silloin liitin ne toisiinsa.

Minulle nämä tapaukset osoittivat, miten pieni tila varsinaiselle argumentaatiolle lopulta jäi tarkkaan määriteltyjä identiteettejä painottavassa keskustelussa. En kokenut, että minulla oli enää mitään sanottavaa, koska rodullistettu aktivisti oli tehnyt selväksi, että hänen asemansa asetti minulle automaattisen väistäjän velvollisuuden. Oma ratkaisuni oli vetäytyminen, sen sijaan että olisin ryhtynyt avoimeen konfliktiin.

Suomessa uuden verkkoaktivismin kriittistä läpikäyntiä on kuultu aktivistipiirien sisältä toistaiseksi melko vähän.

Kritiikki on jätetty nokkavien populistien käsiin, jolloin tuomituksi tulee myös kaikki se hyvä, mitä intersektionaalinen aktivismi on saanut aikaan. Tällaisia saavutuksia ovat muun muassa julkisuus, jossa aidosti näkyy enemmän vähemmistöjä, joissa erilaiset äänet kuuluvat ja jossa ihmiset osaavat ottaa huomioon, että heillä on aina etuoikeuksia suhteessa muihin. Yleinen ymmärrys monista sortoon liittyvistä kysymyksistä on parantunut huomattavasti.

Nyt, kun pahimmat verkon tyrskyt ovat rauhoittuneet, olisi kuitenkin hyvä pohtia, mitä kaikkea annettiin samalla tapahtua. Ihmisten virheisiin keskittyvät aktivistit loivat sääntöihin perustuvaa ilmapiiriä, jossa oma harkinta ei ollut oleellista, vaan jokaisen asema identiteettien hierarkiassa ratkaisi puheen pätevyyden. Tämä ei tietenkään koske kuin pientä joukkoa ihmisiä, joilla epäilemättä oli omat traumansa, joista myrkyllinen käytös kumpusi.

Ongelma kuitenkin on, että muiden feministien ja antirasistien kyvyttömyys irtisanoutua tästä myrkyllisestä verkkoilmapiiristä tarkoitti, että se hiljaisesti hyväksyttiin. Sisäinen lempeä kritiikki jäi pois, ja niinpä epä-älyllinen sota sai jatkua.

Näen, että verkon kuohunnan nyt laannuttua voimme myös oppia tapahtuneesta. Mielestäni tärkein oppi on, että aidosti kasvamaan pyrkivien yhteiskunnallisten liikkeiden on löydettävä positiivinen paikka ja rooli kaikille halukkaille ihmisille. Mikäli monet kokevat, että liikkeessä ei ole heille tilaa itsenäisinä ja omaa asiaansa ajavina toimijoina sen vuoksi että joku muu on katsonut että heillä on etuoikeuksia, he kyllä löytävät tiensä muualle. Myös kaikki ne ihmiset, jotka jättäytyivät keskustelujen ulkopuolelle, koska pelkäsivät sanovansa jotain ”väärää”, ovat intersektionaalisen verkkofeminismin kannalta menetettyjä ihmisiä.

Omat ajatukseni eivät lopulta ole muuttuneet noista vuosista paljoa. Pidän edelleen feminismiä ja antirasismia kaiken toimintani edellytyksenä, enkä ikinä halua loukata ketään. Se, mihin kuitenkin teen pesäeron, on hyvää tarkoittavien mutta kömpelöiden ihmisten nopea tuomitseminen, sääntöjen laatiminen toisille, ja identiteetteihin perustuvien hierarkioiden muodostaminen ihmisten välille.

MeToo-keskustelujen myötä näkyviin nousseessa suostumus-ajattelussa korostetaan, että ihmisen suostumuksen tulee aina perustua ymmärrykseen tilanteesta, tai muuten se ei ole suostumusta. Tämä mielestäni sopii myös hyvin politiikkaan: Säännöt ovat pelkkää sanelupolitiikkaa, elleivät niitä noudattavat aidosti ymmärrä ja hyväksy niitä.

Uutta toivoa voi mielestäni nähdä siinä, että monet feministiset periaatteet ovat saaneet jalansijaa yhteiskunnassa samalla kun myrkyllisyys verkossa on laantunut. Toivonkin, että nyt Suomessa nouseva ilmastoliike osaa välttää nämä virheet ja on valmis ottamaan mukaan jokaisen, joka aidosti haluaa muuttaa yhteiskuntaa omasta asemastaan käsin.

Korjaus 26.8.2019 kello 16.32: Täsmennetty sanamuotoa lauseesta ”Kaiken politiikan pelkistäminen sortoon perustuvaan identiteettiin erottaa meitä muista, ja voi estää näkemästä sitä mikä meitä yhdistää.”
Nyt.fi luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  Suomalaiskarhu piileskeli puun takana – kisaa nyt maailman hauskimmasta luontokuvasta, tässä 20 hauskinta

 2. 2

  Lidl myy harvakseltaan ”nallesipsejä” ja ne saavat somen naisryhmät manian valtaan – testasimme, mikä sipsissä on niin erikoista

 3. 3

  Applen uusi puhelin laukaisi voimakkaan trypofobiareaktion – Varoitus, kuva fobian kohteesta voi ällöttää

 4. 4

  Tällaisista asetelmista lähtee Game of Thronesin toinen jatkosarja – sijoittuu vain noin 160 vuotta ennen alkuperäistä

 5. 5

  Ikea pyysi oppilaita haukkumaan yhtä ja kehumaan toista kasvia 30 päivän ajan todistaakseen kuinka pahasta kiusaaminen on – ja tulokset ovat ainakin videolla hirmuiset

 6. 6

  Billie Eilish, 17, joutui kohun keskipisteeksi viraaliksi menneen toppikuvan takia, kommentoi nyt ensimmäistä kertaa

 7. 7

  Pula-ajan ruoasta ammentava uusi ravintola sai Nytin kriitikolta täydet viisi tähteä

 8. 8

  Lopetettu viiden tähden finedine-ravintola Finnjävel avaa uudistettuna Helsingin Taidehallissa

 9. 9

  Miten meidän pitää suhtautua idoleihin, jotka paljastuvat hirviöiksi?

  Tilaajille
 10. 10

  Uusi moderni meksikolaisravintola Frida’s tekee uskottavaa katuruokaa neljän tähden arvoisesti

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Tällaisista asetelmista lähtee Game of Thronesin toinen jatkosarja – sijoittuu vain noin 160 vuotta ennen alkuperäistä

 2. 2

  Billie Eilish, 17, joutui kohun keskipisteeksi viraaliksi menneen toppikuvan takia, kommentoi nyt ensimmäistä kertaa

 3. 3

  Applen uusi puhelin laukaisi voimakkaan trypofobiareaktion – Varoitus, kuva fobian kohteesta voi ällöttää

 4. 4

  Suomalaiskarhu piileskeli puun takana – kisaa nyt maailman hauskimmasta luontokuvasta, tässä 20 hauskinta

 5. 5

  Lidl myy harvakseltaan ”nallesipsejä” ja ne saavat somen naisryhmät manian valtaan – testasimme, mikä sipsissä on niin erikoista

 6. 6

  ”Heti lähti menemään päin persettä” – Äitiyden ”luonnollisuuden” korostamista voi verrata toksiseen maskuliinisuuteen, sanovat Koko Hubara ja Astrid Swan

 7. 7

  Nuorten tyttöjen uusin somevillitys on VSCO girl – Vanhemmat voivat hengähtää helpotuksesta, sillä kyseessä on positiivinen trendi

 8. 8

  Lopetettu viiden tähden finedine-ravintola Finnjävel avaa uudistettuna Helsingin Taidehallissa

 9. 9

  Kävin yksin kylpylässä ja opin paljon suomalaisista, kun keski-ikäiset pitelivät minua kädestä ja kertoivat poikansa olevan uudelleensyntynyt Elvis

 10. 10

  Somessa leviää kuva, jossa Huuhkajien ottelun vip-aitioon kutsuttu presidentti Niinistö löytyykin fanikatsomosta – Soitimme

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Billie Eilish, 17, joutui kohun keskipisteeksi viraaliksi menneen toppikuvan takia, kommentoi nyt ensimmäistä kertaa

 2. 2

  Suomalaiskarhu piileskeli puun takana – kisaa nyt maailman hauskimmasta luontokuvasta, tässä 20 hauskinta

 3. 3

  Somessa leviää kuva, jossa Huuhkajien ottelun vip-aitioon kutsuttu presidentti Niinistö löytyykin fanikatsomosta – Soitimme

 4. 4

  Applen uusi puhelin laukaisi voimakkaan trypofobiareaktion – Varoitus, kuva fobian kohteesta voi ällöttää

 5. 5

  Lidl myy harvakseltaan ”nallesipsejä” ja ne saavat somen naisryhmät manian valtaan – testasimme, mikä sipsissä on niin erikoista

 6. 6

  Tällaisista asetelmista lähtee Game of Thronesin toinen jatkosarja – sijoittuu vain noin 160 vuotta ennen alkuperäistä

 7. 7

  Suomen some kohahti eilisyönä, kun LeBron James näytti pitävän leijonakorua – selvitimme, onko kyseessä ”aito” Suomi-leijona

 8. 8

  Kävin yksin kylpylässä ja opin paljon suomalaisista, kun keski-ikäiset pitelivät minua kädestä ja kertoivat poikansa olevan uudelleensyntynyt Elvis

 9. 9

  ”Heti lähti menemään päin persettä” – Äitiyden ”luonnollisuuden” korostamista voi verrata toksiseen maskuliinisuuteen, sanovat Koko Hubara ja Astrid Swan

 10. 10

  Big Bang Theory päättyy – sarjan alkaessa 12 vuotta sitten nörtit olivat kummallisuuksia, mutta nyt he ovat maailman kantava voima

  Tilaajille
 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 • Juuri nyt
 • Päivä
 • Viikko
 1. 1

  Näin kodin viikko­siivous sujuu kahdeksan sijaan 1,5 tunnissa – Kansalais­opistojen opettajat kertovat, miten arkea voi helpottaa

 2. 2

  Helsinkiin aukeaa maailman suurimman hotelli­ketjun huippu­hotelli – Taustalla häärii jälleen eläkeläinen Kasperi Saari, jonka mukaan luksus ei ole enää se juttu

  Tilaajille
 3. 3

  Yhdysvallat: Nämä kuvat osoittavat, että iskut Saudi-Arabian öljylaitoksiin tehtiin Iranin tai Irakin suunnasta

 4. 4

  Lankku on teho­liike, mutta nämä 5 muunnelmaa ovat vielä tehokkaampia – saat myös vahvat pakarat ja paremman ryhdin

  Tilaajille
 5. 5

  Ihmisen ei kuulu olla väsynyt – Uni­lääkärin mukaan moni uneton tekee illalla saman virheen

  Tilaajille
 6. 6

  Statusstressi kiristää hermoja ja pilaa terveyttä – oman yhteiskunta-aseman tiedostaminen vaikuttaa suoraan onnellisuuteen

  Tilaajille
 7. 7

  Korkeakouluihin tähtäävät lukiolaiset pänttäävät nyt matematiikkaa kielten kustannuksella, ja se voi johtaa jopa kielten opiskelun kuolemaan, sanovat opettajat

 8. 8

  Ihmisiin tarttuva jänisrutto yleistyy Suomessa, tautia levittävät etenkin hyttyset

 9. 9

  Opioidikriisistä todennäköisesti miljardikorvauksiin joutuva Sacklerien perhe siirtänyt omaisuuttaan Sveitsiin

 10. 10

  Alkavalla viikolla on luvassa yöpakkasia, mustaa jäätä ja jopa lumikuuroja

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Miljonääri liittyi perus­suomalaisiin Jussi Halla-ahon perässä, ja nyt ”Tampereen Trump” ilmentää puolueen muutosta

 2. 2

  Neljä vuotta sitten Vantaan Kivistö herätti innostusta: tuhansittain asuntoja ja Redin kokoinen kauppa­keskus – Vaan miten kävi?

  Tilaajille
 3. 3

  Käänne alkoi sala­kavalasti, ja nyt Stockmann on uppoamassa – Miten kriisin­ratkaisija Lauri Ratia aikoo pelastaa perinteisen tavara­talon?

  Tilaajille
 4. 4

  Jeffrey Epsteinin menestyksen salaisuus oli pieni musta muisti­kirja – Seksi­rikos­skandaali paisuu yhä, ja se voi tahria kaksi presidenttiä

 5. 5

  ”Pukki Pukki Pukki, sinä sinä sinä” – Teemu Pukki noussut Englannin jalka­pallon ykkös­puheen­aiheeksi, ikoninen britti­näyttelijäkin riehaantui

 6. 6

  Ihmisiin tarttuva jänisrutto yleistyy Suomessa, tautia levittävät etenkin hyttyset

 7. 7

  Kersti Juva keksi suomen kieleen sanan örkki, ja nyt hän kertoo, miksi yksin­kertaistenkin sanojen kääntäminen englannista suomeen on usein moni­mutkaista

 8. 8

  Vantaalla on hautausmaa, jonka puutarhuri Heli Hyystinmäki ei ole nähnyt yhtään omaista 20 vuoteen

 9. 9

  Alkavalla viikolla on luvassa yöpakkasia, mustaa jäätä ja jopa lumikuuroja

 10. 10

  Opioidikriisistä todennäköisesti miljardikorvauksiin joutuva Sacklerien perhe siirtänyt omaisuuttaan Sveitsiin

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Sadattuhannet kodit uhkaavat menettää arvonsa – Suomeen on kehittynyt kahdet asunto­markkinat, ja asian­tuntijan mukaan enää kolme aluetta on turvassa

  Tilaajille
 2. 2

  Teini-ikäinen kilpauimari hylättiin liian paljastavan uima­puvun vuoksi Yhdys­valloissa – käytti samaa asua kuin kaikki muutkin

 3. 3

  Joukko suomalaisnaisia riisuuntui kameralle kertoakseen kehohäpeästä ja sen kukistamisesta – ”Olen yhä keskeneräinen, mutta sairaudesta olen päässyt”

  Tilaajille
 4. 4

  Seitsemän vuoden parisuhdekriisi on vanhentunut käsite: On olemassa toinen hetki, jolloin eroriski kasvaa selvästi

  Tilaajille
 5. 5

  Maailman parhaat luontokuvat valitaan taas kymmenientuhansien kuvien joukosta: HS näyttää 14 huippuotosta

 6. 6

  Suoliston bakteerit määrittävät, miten ihminen voi, ja niitä ohjaa ravintomme – Suomalainen huippu­tutkija kertoo, millaista ruoka­valiota bakteerit janoavat

  Tilaajille
 7. 7

  Miljonääri liittyi perus­suomalaisiin Jussi Halla-ahon perässä, ja nyt ”Tampereen Trump” ilmentää puolueen muutosta

 8. 8

  Suomella on työhullu ulkoministeri, joka lähettää alaisille sähköpostia keskellä yötä ja joka puuhasi ensitöikseen yhden rauhansopimuksen

 9. 9

  Juutalaisvainoista kertova elokuva järkytti festivaalikatsojia, kymmeniä ihmisiä käveli ulos kesken näytöksen

 10. 10

  Ratsastajat ovat aiempaa isompia, ja moni talli on päätynyt asettamaan paino­rajoja: ”Aihe on monelle yli 40-vuotiaalle naiselle hirvittävän herkkä”

  Tilaajille
 11. Näytä lisää