Alkuperäinen tavoite alkaa karata kuntauudistukselta

Historialliseksi luonnehdittu kuntauudistus nousi hallitusneuvotteluissa nykyisiä kuutta hallituspuoluetta vahvimmin yhdistäväksi tekijäksi. Ikävien talouspäätösten rinnalla hallitus halusi käyttää uudistuksen läpivientiin suuren osan poliittisesta pääomastaan.

17.11.2012 2:26

His­to­rial­li­sek­si luon­neh­dit­tu kun­ta­uu­dis­tus nou­si hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa ny­kyi­siä kuut­ta hal­li­tus­puo­luet­ta vah­vim­min yh­dis­tä­väk­si te­ki­jäk­si. Ikä­vien ta­lous­pää­tös­ten rin­nal­la hal­li­tus ha­lu­si käyt­tää uu­dis­tuk­sen lä­pi­vien­tiin suu­ren osan po­liit­ti­ses­ta pääo­mas­taan.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?