Kenraalin ura katkesi Gmailissa - Pääkirjoitus | HS.fi

Kenraalin ura katkesi Gmailissa

Runsas viikko sitten Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja David Petraeus kiikutti eroanomuksensa Valkoiseen taloon presidentti Barack Obamalle. Liittovaltion poliisi FBI oli saanut Petraeusin kiinni avioliiton ulkopuolisesta suhteesta. Yhdysvalloissa ei pidetä salasuhteita sopivina kansallisen turvallisuuden johtohahmoille.

19.11.2012 2:28

Run­sas viik­ko sit­ten Yh­dys­val­tain kes­kus­tie­dus­te­lu­pal­ve­lun CIA:n joh­ta­ja Da­vid Pet­raeus kii­kut­ti ero­ano­muk­sen­sa Val­koi­seen ta­loon pre­si­dent­ti Ba­rack Oba­mal­le.

Liit­to­val­tion po­lii­si FBI oli saa­nut Pet­raeu­sin kiin­ni avio­lii­ton ul­ko­puo­li­ses­ta suh­tees­ta. Yh­dys­val­lois­sa ei pi­de­tä sa­la­suh­tei­ta so­pi­vi­na kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den joh­to­hah­moil­le.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?