Pääkirjoitus

Yhdyskuntajätehuolto on Yhdysvaltain suurimpia ympäristöongelmia. Uusien kaatopaikkojen perustaminen törmää asukkaiden vastustukseen, joten jätehuolto pyritään hoitamaan koko maan kattavin kokonaissuunnitelmin. Jätehuolto ratkaistaan kokonaisuutena USA:ssa

Tilaajille

Yhdyskuntajätteitä syntyy USA:ssa noin 200 miljoonaa tonnia vuodessa ja määrä kasvaa jatkuvasti. Kun vuonna 1980 oli käytössä 18000 kaatopaikkaa, niistä on vuonna 2000 jäljellä enää 2500. Viranomaiset, yritykset ja myös pääosa väestöstä näkevät, että vain kokonaisvaltainen ratkaisu on mahdollinen. Yhdistetty jätemäärän vähentäminen, kierrätys, kompostointi ja poltto vähentää kaatopaikalle sijoitettavaa määrää parhaimmillaan 90:llä prosentilla.

USA:n jätevirrasta 75 prosenttia eli noin 150 miljoonaa tonnia sijoitetaan nyt kaatopaikalle. Noin 13 prosenttia poltetaan ja 12 prosenttia kierrätetään. Jätteen kompostointi on toistaiseksi hyvin vähäistä.

1990-luvulla kaatopaikkojen määrä putoaa neljännekseen nykyisestä ja uusien avaaminen on väestön ja ympäristöliikkeiden vastustuksen takia erittäin vaikeaa. Vuoteen 2000 mennessä 25 osavaltiolla ei ole sijoituspaikkaa jätteilleen, ellei uusia toimintamalleja oteta käyttöön.

Jätteiden keräilymaksut ovat USA:ssa 60-120 mk tonnia kohti ja ne nousevat nopeasti. Vuonna 1995 maksut ovat jo 50 prosenttia suuremmat. Tämä johtuu ensisijaisesti kuljetusmatkojen pitenemisestä ja kaatopaikkojen tiukentuvista käyttö- ja ympäristövaatimuksista. Monissa kaupungeissa jätehuollon kustannukset ovat nopeimmin kasvava kustannuserä.

Jätehuollolle ei ole helppoa ja halpaa ratkaisua. On selvää, ettei voida palata järjestelmään, jossa jokainen vastaa itse jätteidensä hävittämisestä. Jäljelle jää uusi ratkaisumalli, joka koostuu tärkeysjärjestyksessä neljästä osa-alueesta: jätemäärän vähentämisestä, kierrätyksestä ja materiaalien uusiokäytöstä, kompostoinnista ja jätteiden poltosta.

Asiantuntijat pitävät USA:ssa mahdollisuuksia jätemäärän nopeaan ja tuntuvaan vähentämiseen vähäisinä. Muutamat yritykset ovat alkaneet soveltaa tuotteisiinsa ns. elinikä-analyysiä, jonka avulla minimoidaan tuotteen raaka-ainetarve, tuotannon ja käytön aiheuttamat päästöt ja tuotteen synnyttämät jätteet. Yritykset käyttävät ympäristöystävällisyyttä hyväksi tuotteidensa markkinoinnissa.

Jätteiden kierrätyksellä on keskeinen rooli kaatopaikoille menevän jätevirran vähentämisessä. Ongelmina kierrätyksessä ovat eri materiaalien lajittelu ja markkinoiden löytäminen uusioraaka-aineille. USA:ssa uskotaan noin 30-40 prosentin kierrätysasteen olevan saavutettavissa.

Kompostoinnille merkittävin potentiaali ovat USA:ssa puutarhajätteet, joita on volyymiltään 10 prosenttia jätemäärästä. Jätteiden ja yhdyskuntalietteiden kompostointilaitoksia on rakennettu muutamia.

Jätteiden poltto on nopein ja tehokkain menetelmä jätemäärän vähentämiseksi. USA:n jätevirrasta arvioidaan poltettavan vuonna 2000 neljännes ja vuonna 2010 noin puolet. Pitemmällä aikavälillä polton osuus vähenee kun jätteiden kierrätysteknologiat ja markkinat kehittyvät. Vaikka jätteiden polttoteknologia on hyvin kehittynyttä, polttolaitoshankkeet aiheuttavat vielä vastustusta joillakin alueilla USA:ssa.

Kaatopaikkasijoituksesta ei koskaan päästä eroon. Polttolaitoksilta tuleva tuhka ja jätevirran vaikeasti hyödynnettävät osat edellyttävät sijoitusta näitä varten tehdyille erikoiskaatopaikoille. Nämä ovat eristettyjä maaperästä ja myös ilmasta. Mahdollisia päästöjä seurataan jatkuvasti. Seuraavien 20-30 vuoden tavoitteena on USA:ssa, että vain noin 10 prosenttia jätevolyymista sijoitetaan kaatopaikoille.

Kierrätys mukaan uuteen lainsäädäntöön

USA:ssa valmistellaan uutta jätehuoltolakia, joka edellyttää 25 prosentin kierrätystä ennen kuin uusi polttolaitos saa käyttöluvan. Noin puolella USA:n osavaltioista on jo omat tavoitteelliset jätteiden kierrätysohjelmat. Korkeimmillaan tavoitteet ovat 60 prosenttia jätemäärästä, mutta yleisimmin 30 prosentin tasolla. Osavaltiot ja kunnat antavat kierrätyshankkeille halpakorkoisia lainoja ja veroetuja.

Useimmissa jätteiden kierrätysjärjestelmissä osalajittelu tapahtuu kotitalouksissa. USA:ssa on toiminnassa noin 1500 kierrätysohjelmaa, jotka ovat kunta- ja kaupunkikohtaisia. Mikäli kotitaloudet eivät noudata lajitteluohjeita, siitä annetaan varoituksia ja sakkorangaistuksia. Asukasyhdistykset opastavat asukkaita ja valvovat lajittelun onnistumista.

Kierrätettävät jätteet kuljetetaan kierrätyslaitokselle, jossa erotellaan erivärinen lasi, eri metallit ja eri muovit toisistaan. Materiaalit pakataan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Ongelmana uusioraaka-aineiden markkinoinnissa on niistä saatava alhainen hinta ja asiakkaiden asenteet.

Tilanne on kuitenkin paranemassa ja liiketoiminta tulossa kannattavaksi. Yritykset, jotka ovat rakentaneet jätteiden lajittelulaitoksia, ovat useasti rakentaneet koulutus- ja informaatiotilat laitoksen yhteyteen. Tavoitteena on kouluttaa kaikki asukkaat ja myös koululaiset jätteiden kierrätystoimintaan.

USA:ssa toimii noin 130 yhdyskuntajätteen polttolaitosta, jotka tuottavat sivutuotteena sähköä tai lämpöä tai molempia. Pääosa on ns. massapolttolaitoksia, joissa jäte poltetaan lajittelemattomana. Noin neljännes polttaa esikäsiteltyä ja -lajiteltua jätettä revittynä tai pellettien muodossa. Laitokset ovat joko yksityisten yritysten tai kunnan omistamia. 1990-luvulla polttolaitosten määrä tulee USA:ssa yli kaksinkertaistumaan.

Polttolaitosten ja polttotekniikoiden suunnittelun peruslähtökohtana on palamisen tehokkuus ja ympäristöpäästöjen minimointi. Palamista ja palamislämpötilaa seurataan tarkasti ja savukaasut puhdistetaan uudenaikaisilla puhdistuslaitteilla kuten savukaasupesureilla ja sähkö- tai kuitusuotimilla. Koska jätteen mukana on monimutkaisia kemiallisia yhdisteitä, kattilat on suunniteltu siten, että kaasut viipyvät riittävän kauan korkeassa lämpötilassa. Tällöin kaikki haitalliset aineet hajoavat vaarattomiksi yhdisteiksi.

Nykyaikaisilla savukaasujen puhdistusmenetelmillä raskasmetalli- ja hiukkaspäästöjä ei pidetä enää merkittävänä ongelmana. Polttolaitokset on velvoitettu seuraamaan päästöjä ja kaikki tiedot ovat viranomaisten käytettävissä. Viranomaiset tekevät lisäksi omia pistokokeitaan. Jätteiden esikäsittelyn ja kierrätyksen yleistyessä myös poltto tulee helpommaksi ja päästöt laskevat edelleen.

Suomen jätetilanne lähestyy pian USA:n nykytilaa

Suomessa ja USA:ssa löytyi vielä 1980-luvulla tilaa jätteille kaatopaikoilla, mutta 1990-luvulla Suomi näyttää ajautuvan samaan tilanteeseen kuin missä USA on nyt. Uusien kaatopaikkojen perustaminen on lähes mahdotonta ja jätehuolto on ratkaistava kokonaisvaltaisesti.

Jätteenpolttolaitokset herättävät Suomessa enemmän tunneperäistä vastustusta kuin USA:ssa. Nykyaikainen jätteenpolttotekniikka eroaa kuitenkin täysin vanhasta 1960-luvun tekniikasta, jollaista mm. Helsingin Kyläsaaren saastuttava polttolaitos käytti.

Uuden teknologian avulla poltto on hallittua ja päästöt hyvin pienet. Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on tutkinut monipuolisesti ja perusteellisesti jätteiden polttoa ja siitä syntyviä savukaasupäästöjä. Tulokset osoittavat, että poltto voidaan toteuttaa ympäristöystävällisesti. Samanaikaisesti yritykset ovat kehittäneet jätteiden käsittely- ja polttotekniikoita.

Mikäli Helsingin seutu ei pysty ratkaisemaan jätehuoltoaan kokonaisvaltaisesti, tilanne ajautuu samaan kuin useassa suurkaupungissa. Jätteitä rahdataan ympäri maata eri kaatopaikoille ja olemassa olevien kaatopaikkojen kapasiteetti ylitetään, jolloin ympäristöriskit edelleen kasvavat. Jätemäärää tulee vähentää, kierrätystä tulee lisätä ja kompostointi ottaa käyttöön. Kaikki nämä edellyttävät tutkimus- ja kehitystoimintaa ja alalle tulee syntyä kannattavaa liiketoimintaa. Muutos vie aikaa ja samanaikaisesti jätemäärät kuitenkin kasvavat.

Nopein tapa pienentää jätevirtaa on rakentaa jätteiden polttolaitos, josta tuotettu energia otetaan talteen ja hyödynnetään sähkönä ja kaukolämpönä. Mikäli mahdollista, polttolaitokseen tulisi yhdistää jätteiden esikäsittely, jolloin palamattomat ja hyödyntämiskelpoiset raaka-aineet otetaan kierrätykseen.

Helsingin seudun kunnat ovat kukin tahollaan kieltäneet jätteiden polttolaitoksen rakentamisen alueelleen. Myöskään uusille kaatopaikoille ei ole löytynyt tilaa. Tämä "ei minun takapihalleni" -ajattelu oli tavanomaista myös USA:ssa 1980-luvulla. USA:ssa ovat kunnat ja väestö jo ymmärtäneet, ettei todellisia vaihtoehtoja ole valittavana useita. Toivottavasti sama muutos ajattelutavassa ja vastuuntunto tulevat nopeasti myös Helsingin seudulle sekä muille Suomen paikkakunnille.

Keijo Mutanen

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Tarina opiskelijanaisen täysin surkeasta seksiyöstä nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi – Miksi annamme huonon seksin tapahtua?

  2. 2

   Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

  3. 3

   Walesilainen lammasfarmari äänesti brexitin puolesta, mutta nyt EU-ero vaarantaa koko elämäntyön: ”En koskaan halunnut kovaa brexitiä”

  4. 4

   Ultra Bran jälkeen Vuokko Hovatta menetti ensin lapsen ja sitten miehensä: ”On lohdullista tietää, että aika kauheistakin asioista voi selvitä”

   Tilaajille
  5. 5

   Ihminen tarttuu herkkuihin, kun elämä kaatuu päälle – ”Tunnesyöminen” on yleinen ilmiö, mutta sen voi saada kuriin yksinkertaisilla keinoilla

   Tilaajille
  6. 6

   Helsinki-Vantaan lentokenttä meni sekaisin: Laukkujensa etsijöitä kehotettiin tiistaina lähtemään pois ja palaamaan aamulla asiaan

  7. 7

   Espoo varautuu ongelmiin: Liikennekaaos uhkaa tammikuussa, kun länsimetron liityntäliikenne käynnistyy

  8. 8

   Raportti: Sairaalasta voi tulla Afrikassa vankila jopa kuukausiksi, jos ei ole varaa maksaa laskuja – synnyttävät naiset erityisessä vaarassa

  9. 9

   Egyptiläinen laulajatar söi musiikkivideolla banaania alusvaatteissaan – tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan siveettömyydestä

  10. 10

   Kiinan talous on arvoitus – ”Zombiyritykset” pitäisi päästää konkurssiin, sanoo Suomen Pankin tutkija

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tarina opiskelijanaisen täysin surkeasta seksiyöstä nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi – Miksi annamme huonon seksin tapahtua?

  2. 2

   #Metoo-kampanja voi lannistaa ujot ja kokemattomat pojat

  3. 3

   Venäjä saattaa antaa Ruotsille ikävän joululahjan: Iskander-ohjuksia naapuriin – Mutta miksi ohjus­kohut hymyilyttävät Venäjän tuntevia suomalais­sotilaita?

   Tilaajille
  4. 4

   Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

  5. 5

   Sikarin muotoista asteroidia tarkkaillaan radioteleskoopilla – se on niin outo, että siinä voisi olla merkkejä vieraasta sivilisaatiosta

  6. 6

   Ultra Bran jälkeen Vuokko Hovatta menetti ensin lapsen ja sitten miehensä: ”On lohdullista tietää, että aika kauheistakin asioista voi selvitä”

   Tilaajille
  7. 7

   Vuosikymmeniä paraatipaikalla polkuhintaan kirjoja myynyt antikvariaatti kaatui Helsingin kaupungin vuokran­korotuksiin – ”Olemme pelanneet tähänkin asti minimikatteella”

  8. 8

   Ensin Vantaa kaatoi tonnikaupalla lasten ruokaa roskiin, nyt kaupunkilaiset maksavat siitä miljoona euroa – ”Käsittämätön virhe”, luonnehtii poliitikko

  9. 9

   Mielikuva automarketissa ravaavasta ”prisma­perheestä” lykkää lapsen­tekoa – kolme–nelikymppisten ruuhka­vuodet pakkautuvat yhä lyhyempään jaksoon

  10. 10

   Suomalaismies vaati Googlelta 120 000 euron korvauksia henkisestä kärsimyksestä, kivusta ja särystä, mutta joutui itse maksajaksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Helsinkiläis­nainen otti kuvan pyörä­tielle pysäköidystä paketti­autosta – autosta tuli poliisi ja vei ilman henkilöllisyys­todistusta liikkeellä olleen naisen putkaan

  2. 2

   Kuvia Suomesta, osa 27: Mikko Suutarinen valokuvasi kuljettajia, jotka muistuttavat ajoneuvojaan

  3. 3

   Alma on julkaissut musiikkia vain vajaat 17 minuuttia – Onko hän todella kansain­välisesti menestynein suomalainen artisti?

   Tilaajille
  4. 4

   Tämä kysymys kysytään lähes jokaisessa työhaastattelussa, sillä se paljastaa työntekijästä paljon – Näin vastaat siihen oikein

   Tilaajille
  5. 5

   Onko tässä Linnan juhlien hervottomin kuva – Oletko koskaan nähnyt Timo Soinia yhtä onnellisena?

  6. 6

   HS:n lukijat äänestivät suosikkinsa Linnan juhlien näyttävimmistä puvuista – kärki­viisikossa säihkyviä paljetteja, upeita laahuksia ja Suomen leijonalla koristeltu housupuku

  7. 7

   Kummelin Heikki Silvennoinen on ymmällään ja otettu sketsinsä maailmanlaajuisesta suosiosta: ”Pääasia, että ihmiset nauravat”

  8. 8

   Viiden lapsen isä Topi Linjama erosi vanhoillislestadiolaisuudesta ja puolustaa nyt isien asemaa – Isä on monessa perheessä juoksupoika ja äiti projektipäällikkö, hän sanoo

   Tilaajille
  9. 9

   Järjestäjän Facebook-kirjoitus osoittaa: Töölöntorin alpakka­tapahtumalla haluttiin viedä huomio pois 612-kulkueesta ja saada se siirtymään muualle

  10. 10

   Toimittaja kyykkäsi viikon ajan: asennon vaikeus ja kivistys yllättivät, muiden kummastelu ja muotikin haittasivat – lopulta käteen jäi uusi, terveellinen tapa

   Tilaajille
  11. Näytä lisää