Pääkirjoitus

Olemmeko valmiita rajoittamaan Suomen täysivaltaisuutta suuremman hyvinvoinnin hyväksi? EY:n päätöksiä ei voida ilman muuta leimata omien valtioelintemme ratkaisuja huonommiksi. EY-jäsenyyden seurauksia on vaikea arvioida, sillä järjestö elää voimakasta kehityskautta. EY-lait vaikuttavat jo nyt Suomen lainsäädäntöön

Tilaajille

Keskustelu Suomen EY-jäsenyydestä on pysähtynyt jäsenyyden ja Suomen suvereenisuuden, ulkoisen ja sisäisen itsemääräämisoikeuden, väliseen vastakkainasetteluun. Suvereniteettia käsitellään yksinomaan itseisarvona, jonka rajoittamisen nähdään kytkeytyvän EY-jäsenyyden aiheuttamiin oikeudellisiin muutoksiin.

EY taas oletetaan omaa vauhtiaan yhtenäistyväksi linnakkeeksi, jonka vaikutuksia tulevien sukupolvienkin elämään meidän tulisi kyetä arvioimaan. Keskustelusta on karsittava sitä pidättelevät valmiit arvot ja olettamukset.

Sopimuksetkin rajoittavat suvereniteettia

Suomen mahdollisuudet vaikuttaa kehittyvän eurooppaoikeuden syntyyn määräytyisivät säädettävien normien syntytavan ja poliittisen merkityksen mukaan. Ratkaisevaa olisi, millaiset neuvotteluasemat lainvalmisteluun osallistuvilla hallituksen ja muiden kansallisten intressitahojen edustajilla olisi valmistelun eri vaiheissa.

Yhteisöjäsenyys rajoittaisi selvästikin suvereenin lainsäätäjän asemaa kytkiessään osan Suomen alueella toteutettavasta oikeudesta suoraan ylikansalliseen politikointiin. Yhtä lailla rajoittuisi myös valtion ulkoinen liikkumavapaus, sillä jo nyt EY pidättää itsellään yksinoikeuden tiettyjen kaupallisten sopimusten solmimiseen, minkä lisäksi yhteinen ulkopolitiikka on jatkuvan kehittelyn kohteena.

Mielestäni on harhaanjohtavaa tarkastella Suomen täysivaltaisuutta vain jonkinlaisena normatiivisena itseisarvona. On näet selvää, että jo nyt monista asioista päätetään tilanteissa, joissa valtion mahdollisuudet toteuttaa suvereenisuuttaan ovat oikeudellisesti ja poliittisesti rajatut.

Vaikka ei ole selkeitä kriteerejä siitä, milloin erilaiset kansainväliset velvoitteet rajoittavat Suomen täysivaltaisuutta, on selvää, että jopa yksinkertainen kansainvälinen sopimus pelkän normatiivisen logiikan perusteella rajoittaa sitä jossakin määrin.

Pelkkä oikeudellinen argumentointi EY-jäsenyyden ja suvereniteetin yhteensopivuudesta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, sillä yhteisön vaikutukset suomalaiseen päätöksentekoon eivät riipu yksinomaan Suomen suhteesta EY:n perustussopimuksiin. Täysivaltaisuus on syytä avata laajempaan keskusteluun.

Jos Suomen täysivaltaisuutta pidetään tärkeänä kansallisena arvona, sen rajoittamisen EY-jäsenyydellä voidaan tulkita tapahtuvan toisten arvojen hyväksi. Suomen jäsenyyspäätöksen tulisi siis perustua EY:n kautta saavutettujen ja menetettyjen arvojen välisen suhteen arviointiin.

On kysyttävä, kuinka suuren osan omalle valtiolle luovuttamastaan päätöksentekovallasta suomalaiset ovat valmiita luovuttamaan edelleen suuremman hyvinvoinnin hyväksi. Kysymys sisältää sellaisia olettamuksia, joita jäsenyyskeskustelussa mielestäni tulisi ottaa huomioon.

Eta-sopimus jättää säädösten sisällön EY:n päätettäväksi

Euroopan yhteisön elinten tekemiä päätöksiä ei voida suoranaisesti leimata omien valtioelintemme tekemiä päätöksiä huonommiksi. Se, kuinka kielteisenä päätösvallan siirtymistä on pidettävä, riippuu yhteisön päätöksentekomekanismien demokraattisuudesta ja kyvystä vastata kansalaisten tarpeisiin, jos vertailukohteena on oma päätöksentekojärjestelmämme.

EY:n lainsäädäntö vaikuttaa jo nytkin vastaavan suomalaisen lainsäädännön sisältöön rajoittaen kansallisen vaikuttamisen mahdollisuutta. Eta-sopimuksesta käytävässä keskustelussa suvereniteetin loukkaukset esiintyvät huomattavasti harvemmin aiheena kuin EY:hyn liittymistä pohdittaessa. Omien lainsäädäntöelintemme asema sisämarkkinoita koskevaan jo valmiiseen normistoon nähden olisi kuitenkin sopimuksen puitteissa marginaalinen.

Tulevaisuudessa säädettävien säädösten sisältö riippuisi ennen kaikkea EY-maista samalla kun muiden Efta-maiden kannat säätelisivät Suomen mahdollisuutta irtisanoutua niiden toteuttamisesta.

EY:hyn ei mennä yksinomaan paraatiovesta

EY elää kuitenkin parhaillaan voimakasta kehitysvaihetta, ja uudet jäsenvaltiot muokkaavat edelleen yhteisön käytäntöjä. Tulevista jäsenmaista ainakin Itävallan ja Ruotsin kehittämispyrkimykset ovat monessa suhteessa samansuuntaisia suomalaisten EY:n toimivaltaa ja työmuotoja koskevien näkemysten kanssa.

EY:n lainsäädäntömenettelyn byrokraattisuutta ja epädemokraattisuutta on pyritty poistamaan muun muassa muuttamalla yhteisön parlamentin valintatapaa ja parantamalla sen konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia. Valtioilla on myös mahdollisuus vaikuttaa omiin toimivaltasuhteisiinsa sopeuttamalla omia päätöksentekojärjestelmiään yhdentymiskehitykseen.

Esimerkkinä voi mainita Tanskan parlamenttiin perustetun yhteismarkkinavaliokunnan. Sen toimivalta ulottuu yhteisön toimintaan liittyvän lainsäädännön valmistelusta hallituksen EY-politiikan viitoittamiseen ja suoraan kontrollointiin.

Suomen EY-keskustelussa on nyt aika eri tahojen arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yhteisön käytännöissä. Tältä pohjalta voidaan selvittää tarvetta ja mahdollisuuksia sekä suomalaisten toimijoiden että yhteisön käytäntöjen kehittämiseen.

Keskustelua on käytävä niin puolueissa ja etujärjestöissä kuin virkamies- ja hallitustasolla. EY:hyn ei mennä ainoastaan keskusjohtoisesti ikään kuin paraatiovesta, vaan sinne kuljetaan myös suojatummista takaovista.

Suomella ei ole mitään valmista kansallista etua tai linjaa, jota sen olisi puolustettava muuta Eurooppaa vastaan. Mielipiteitä ja etuja on monenlaisia ja ne muokkautuvat edelleen. Etujen vaalijoiden on tärkeätä ryhtyä arvioimaan omia neuvotteluasemiaan uudessa eurooppalaisessa kuviossa.

Hallitus nousee keskeiseen asemaan lainsäädäntötyössä

Yhtenäistäminen vaikuttaa kansallisen politiikan kehitykseen ja myös politiikalle asetettujen päämäärien uudelleen muotoutumiseen. Siitä johtuu, että samat toimijat arvioisivat luultavasti jäsenyyden merkityksen eri tavoin tarkastellessaan asiaa yhteisön sisältä kuin ollessaan sen ulkopuolella. Sen vuoksi jäsenyyden hyötyjen ja haittojen arvioinnin on tapahduttava nimenomaan selvittämällä toimintamahdollisuuksia.

Perustuslain tasolla EY-jäsenyyden vaikutukset maamme suvereniteettiin näkyisivät kiistatta olennaisina muutoksina hallitusmuodon 2. :ssä säädetyssä toimivallan jaossa. Eduskunnalle ja hallitukselle säädettyjen tehtävien jakautuminen muuttuisi hallituksen noustessa keskeiseen asemaan lainsäädäntötyössä.

Eduskunnan toimintamahdollisuuksien on nähty heikkenevän sitä mukaa kuin uusia asioita tuodaan kansainväliseen käsittelyyn ja niitä varten luodaan tehokkaampia päätöksentekomuotoja. Jäsenyyskeskusteluun tulisikin liittää selvitys siitä, minkälaisia poliittisia valmiuksia puolueista löytyy perustuslakien muuttamiseen siten, että Suomen valtioelinten välinen toimivallan jako voitaisiin paremmin sopeuttaa EY:n työmuotoihin.

Keskusteltaessa suvereniteetista on arvioitava Suomen perustuslain yhteensovittamista EY-normiston kanssa perustuslain tarkoituksen toteuttamiseksi uudessa tilanteessa. Jäsenyyspäätöksen on kuitenkin perustuttava poliittiseen arvioon, jossa Suomen suvereniteetin nähdään riippuvan yhteistoimintaan osallistumisen tavasta ja tehokkuudesta.

Päätöksentekoon osallistuvilta edellytetään kykyä sopeutua uusiin menetelmiin, valmiutta hankkia tietoa ja välittää sitä. EY-jäsenyyttä koskeva keskustelu on aika saattaa periaatepohjalta poliittisten käytäntöjen tasolle.

Teija Tiilikainen

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Tarina opiskelijanaisen täysin surkeasta seksiyöstä nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi – Miksi annamme huonon seksin tapahtua?

  2. 2

   Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

  3. 3

   Ultra Bran jälkeen Vuokko Hovatta menetti ensin lapsen ja sitten miehensä: ”On lohdullista tietää, että aika kauheistakin asioista voi selvitä”

   Tilaajille
  4. 4

   Helsinki-Vantaan lentokenttä meni sekaisin: Laukkujensa etsijöitä kehotettiin tiistaina lähtemään pois ja palaamaan aamulla asiaan

  5. 5

   Erikoisen ”tappaja-ankan” fossiili löytyi Mongoliasta – dinosaurus oli niin erikoinen, että tutkijat epäilivät otusta väärennökseksi

  6. 6

   Egyptiläinen laulajatar söi musiikkivideolla banaania alusvaatteissaan – tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan siveettömyydestä

  7. 7

   Äärimmäisen vaikean My Summer Car -pelin suomalainen tekijä ansaitsi yli puoli miljoonaa euroa – Hittipeli on ”käytännössä tyhmää sekoilua kännissä”

  8. 8

   Venäjä saattaa antaa Ruotsille ikävän joululahjan: Iskander-ohjuksia naapuriin – Mutta miksi ohjus­kohut hymyilyttävät Venäjän tuntevia suomalais­sotilaita?

   Tilaajille
  9. 9

   Väitteet siitä, että presidenttipari ei kutsunut Linnan juhliin kulttuuriväkeä, ovat totaalista hölynpölyä

  10. 10

   Uusi Tähtien sota -elokuva The Last Jedi on niin hyvä, että se pääsee jo lähelle alkuperäistä trilogiaa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tarina opiskelijanaisen täysin surkeasta seksiyöstä nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi – Miksi annamme huonon seksin tapahtua?

  2. 2

   #Metoo-kampanja voi lannistaa ujot ja kokemattomat pojat

  3. 3

   Venäjä saattaa antaa Ruotsille ikävän joululahjan: Iskander-ohjuksia naapuriin – Mutta miksi ohjus­kohut hymyilyttävät Venäjän tuntevia suomalais­sotilaita?

   Tilaajille
  4. 4

   Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

  5. 5

   Sikarin muotoista asteroidia tarkkaillaan radioteleskoopilla – se on niin outo, että siinä voisi olla merkkejä vieraasta sivilisaatiosta

  6. 6

   Ultra Bran jälkeen Vuokko Hovatta menetti ensin lapsen ja sitten miehensä: ”On lohdullista tietää, että aika kauheistakin asioista voi selvitä”

   Tilaajille
  7. 7

   Vuosikymmeniä paraatipaikalla polkuhintaan kirjoja myynyt antikvariaatti kaatui Helsingin kaupungin vuokran­korotuksiin – ”Olemme pelanneet tähänkin asti minimikatteella”

  8. 8

   Ensin Vantaa kaatoi tonnikaupalla lasten ruokaa roskiin, nyt kaupunkilaiset maksavat siitä miljoona euroa – ”Käsittämätön virhe”, luonnehtii poliitikko

  9. 9

   Mielikuva automarketissa ravaavasta ”prisma­perheestä” lykkää lapsen­tekoa – kolme–nelikymppisten ruuhka­vuodet pakkautuvat yhä lyhyempään jaksoon

  10. 10

   Suomalaismies vaati Googlelta 120 000 euron korvauksia henkisestä kärsimyksestä, kivusta ja särystä, mutta joutui itse maksajaksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Helsinkiläis­nainen otti kuvan pyörä­tielle pysäköidystä paketti­autosta – autosta tuli poliisi ja vei ilman henkilöllisyys­todistusta liikkeellä olleen naisen putkaan

  2. 2

   Kuvia Suomesta, osa 27: Mikko Suutarinen valokuvasi kuljettajia, jotka muistuttavat ajoneuvojaan

  3. 3

   Alma on julkaissut musiikkia vain vajaat 17 minuuttia – Onko hän todella kansain­välisesti menestynein suomalainen artisti?

   Tilaajille
  4. 4

   Tämä kysymys kysytään lähes jokaisessa työhaastattelussa, sillä se paljastaa työntekijästä paljon – Näin vastaat siihen oikein

   Tilaajille
  5. 5

   Onko tässä Linnan juhlien hervottomin kuva – Oletko koskaan nähnyt Timo Soinia yhtä onnellisena?

  6. 6

   HS:n lukijat äänestivät suosikkinsa Linnan juhlien näyttävimmistä puvuista – kärki­viisikossa säihkyviä paljetteja, upeita laahuksia ja Suomen leijonalla koristeltu housupuku

  7. 7

   Kummelin Heikki Silvennoinen on ymmällään ja otettu sketsinsä maailmanlaajuisesta suosiosta: ”Pääasia, että ihmiset nauravat”

  8. 8

   Viiden lapsen isä Topi Linjama erosi vanhoillislestadiolaisuudesta ja puolustaa nyt isien asemaa – Isä on monessa perheessä juoksupoika ja äiti projektipäällikkö, hän sanoo

   Tilaajille
  9. 9

   Järjestäjän Facebook-kirjoitus osoittaa: Töölöntorin alpakka­tapahtumalla haluttiin viedä huomio pois 612-kulkueesta ja saada se siirtymään muualle

  10. 10

   Toimittaja kyykkäsi viikon ajan: asennon vaikeus ja kivistys yllättivät, muiden kummastelu ja muotikin haittasivat – lopulta käteen jäi uusi, terveellinen tapa

   Tilaajille
  11. Näytä lisää