Pääkirjoitus

Laman hillitseminen onnistuu vain, jos työpaikat voidaan säilyttää. Työllisyyden kohentaminen on otettava työmarkkinasopimusten lähtökohdaksi. On suuri harha ajatella, että kysyntää voidaan elvyttää palkankorotuksilla tässä tilanteessa. Varmuus työpaikasta elvytyksen lähtökohdaksi

Tilaajille

Taloudellisissa ennusteissa on lyhyessä ajassa tapahtunut muutos pessimistiseen suuntaan. Kokonaistuotannon odotetaan kuluvana vuonna Suomessa supistuvan edelleen. Arviot kotimarkkinoiden vaikeuksien kärjistymisestä vielä ensi vuonnakin ovat hälyttäviä. Esimerkiksi yksityisen kulutuksen ennakoidaan supistuvan edelleen useita prosenttiyksiköitä. Yritysten investointien laskukierre jatkuu niin ikään.

Talouskriisin syvyys alkaa paljastua koko laajuudessaan. Ennusteet vaihtotaseen tasapainottumisesta ensi vuonna ja jo toteutunut korkotason aleneminen eivät näytä riittäviltä luodakseen toiveita käänteen mahdollisuudesta. Syystä on kysytty, eikö kotimaisen kysynnän elvyttämiseen löydy keinoja.

Työmarkkina- järjestöjen rooli

Valtion nykyinen budjettivajaus ja velkaantumiskierre asettavat varsin ahtaat rajat meno- ja verotalouden käyttämiselle kotimaisen kysynnän elvyttämiseksi. Kun valtio ottaa kansalaisten puolesta työttömyyskorvausten, pankkituen ja vuotuisen maatalouslaskun maksamiseen kolmanneksen velkaa menoistaan, kysymys tuskin on oikeistolaisesta "uusliberalistisesta" ideologiasta. Kysymys on pikemminkin tuskallisesta viivytystaistelusta ja kansallisesta selviytymisstrategiasta. Miten laman tuska valtion budjetin kautta eri ihmisille jaetaan, on toki pitkälti valtakysymys. Valtaahan käyttävät vallassaolijat.

Kun viennin ja julkisen kulutuksen osalta keinovalikoima on käytetty loppuun, jää jäljelle tavoite kotimaisen kysynnän turvaamisesta. Yksinkertainen tosiasia on, että koko maan ostovoima on sen kuluttajien ja yrittäjien ostovoiman summa. Jokainen markan lisäys palkassa vähentää yritysten mahdollisuutta tehdä omia uusinvestointejaan. On suuri harha ajatella, että palkankorotuksilla voitaisiin kotimaista kysyntää elvyttää, kun sillä samanaikaisesti entisestään heikennetään investointien käynnistymisen edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä.

Kanavoituuko kansantaloudessa oleva ostovoima kotimaiseksi kysynnäksi, riippuu puolestaan kahdesta tekijästä. Tärkeää on se, uskovatko kuluttajat, että heillä on ostovoimaa myös tulevaisuudessa. Tämän määrää se, uskovatko he työpaikkansa säilyvän vai arvioivatko hekin joutuvansa työttömiksi. Toinen tekijä on ostovoiman jakautuminen eri tavoin kuluttavien ihmisten kesken. Tutkimukset osoittavat, että pienituloisilla on tulojensa puitteissa suurempi kulutusalttius kuin suurituloisilla, joilla puolestaan säästämisalttius on korkeampi.

Uhka työpaikan menettämisestä tämän päivän Suomessa on niin konkreettinen monille, että heillä onkin kaikki syy rajoittaa kulutustaan. Myös käänteinen on totta: varmuus työpaikan säilymisestä kanavoi ostovoimaa kulutukseen.

Työpaikan turvaaminen ja työn jakaminen

Työn jakaminen puolestaan vaatii niin ikään tilapäisesti työntekijäkohtaisen työajan lyhentämistä siellä, missä se on mahdollista. Samalla osa-aikatyötä tulisi edistää, kun taas ylityö olisi tehtävä nykyistä kalliimmaksi. Tätä kehitystä vastustavat osoittavat epäsolidaarisuutta työstä syrjäytyville.

Työnantajat voisivat tehdä aloitteen siinä, että he sitoutuisivat välittämään työntekijöille täsmällistä ja ajan tasalla olevaa informaatiota yritysten kannattavuudesta ja näkymistä. Tämä edellyttäisi uudentyyppisiä järjestelyjä yritysten sisällä. Ay-liikkeen edustajilla puolestaan tulisi olla mahdollisuus olla mukana työpaikkakohtaisia sopimuksia rakenneltaessa.

Rakennetaan tähän malliin samalla sisään ajatus siitä, että mahdollinen palkanalennus on tarkoitettu tilapäiseksi. Sovitaan työpaikalla siis siitä, että yritykselle tavallaan syntyy "velkasitoumus", jossa yritys on valmis tarkistamaan palkkoja heti, kun kannattavuus sen sallii. Tässä mallissa on mukana niin sanottua voitonjakoajattelua, mitä on pidettävä terveenä kehityssuuntana pidemmällä aikavälillä joka tapauksessa. Esimerkiksi Japanissa bonuksilla on tärkeä ja toimiva rooli. Yritysten ja työvoiman intressien samankaltaisuuden tunnustamisen tulisi olla avain uuteen työmarkkinakulttuuriin Suomessa.

Voitonjakoajattelu merkitsisi tavallaan taloudellisten riskien jakotavan muuttumista totutusta. Työntekijöiden kannalta työttömyysriski vaihtuisi tuloriskiksi. On oletettavaa, että tämä vaihtoehto alkaa näyttää houkuttelevalta. Työttömyysriski on pysyvästi kohonnut. Muissa Euroopan maissa on jo pitkään jouduttu alistumaan siihen, että työttömyys on korkea eikä siihen tavanomaisin keinoin voida enää vaikuttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työttömyys on saavuttanut jonkin tason laskukautena, paluu merkittävästi alempiin työttömyyslukuihin on hyvin vaikeaa nousukauden koittaessa.

Palkkojen on Suomessa joustettava myös epäsuorien työvoimaverojen nousun takia. Samalla nopeutettaisiin väistämättä edessä olevaa vääristyneen funktionaalisen tulonjaon palautumista. Pääomatulojen ja työtulojen suhde hakee muutoin uuden tasapainoarvonsa markkinavoimien avulla. Pääomatulojen ja voittojen syntyminen on myös välttämätöntä, jotta investoinnit käynnistyisivät uudelleen Suomessa. Toisaalta palkkasopimusten merkitys investointien kannattavuudelle on verrattomasti tärkeämpi kuin verotukseen jälleen kerran liitetyt mutta tehottomiksi tunnetut ylipoistot.

Yllä kuvattu malli edellyttää tiettyä solidaarisuutta. Tähän ei toistaiseksi ole ollut riittävästi valmiutta maassa, jossa solidaarisuuskin on ollut sosialisoitu, yhteiskunnan vastuulle siirretty.

Veronmaksajien nousussa oleva kapinahenki työttömyyskorvauksia vastaan on myös noteerattava. Ei ole kansalaisten oikeustajun mukaista, että työttömyyskorvauksien taso ei seuraa yleisen ansiotason alenemista.

Finanssipoliittinen pelivara on nykyisillä veroasteilla olematon. Valtio ei voi luoda resursseja tyhjästä; sen on otettava ne ensin kansalta. Verojen alennukset toisaalta heikentäisivät julkisen sektorin mahdollisuuksia kanavoida sosiaalisia tulonsiirtoja niitä tarvitseville. Elvytyskeskustelussa onkin liikaa keskitytty finanssipolitiikan ja kysyntäpuolen arviointiin. Tarvitaan keskustelun viemistä tarjontapuolelle, työmarkkinakysymyksiin.

Julkisia palkkoja alennettava

Palkkojen alentamista vastustavissa puheenvuoroissa on näkynyt huoli deflaatiokierteen voimistumisesta. Tässä on makrotalousteorian opetukset ymmärretty perin väärin. Jos työn ja siitä maksettavan korvauksen nykyistä tasapuolisempaan jakamiseen työntekijöille liittyy työpaikan säilyminen ja ostovoiman solidaarisempi jakautuminen, se päinvastoin elvyttää kokonaiskysyntää. Suomea ei tee halvan työvoiman maaksi järjen voitto, vaan pitkään jatkuva huipputyöttömyys.

Suomen Pankin rahapolitiikkaa ollaan rakentamassa sille ajattelulle, että niin sanottu perusinflaatio ei 1995 ylitä kahta prosenttia. Palkankorotukset vaikeuttaisivat tämän linjan onnistumista. Ne aikaansaisivat riskin siitä, että korot nousevat Suomessa jälleen ensi vuonna. Keskuspankille ei jäisi muuta vaihtoehtoa kuin rahapolitiikan kiristäminen.

On syytä korostaa, että edellä kuvattu malli ja nykyinen, työllistettyjen ankara verottaminen resurssien keräämiseksi työttömyyskorvauksia varten, ovat vain vaihtoehtoisia tapoja tasata ostovoimaa. Ratkaisujen ero on kuitenkin siinä, että edelliseen liittyy suurempi varmuus työpaikasta ja näin korkeampi kotimainen kysyntä. Samalla pitkäaikaistyöttömyyden muut sivuvaikutukset, kuten työkyvyn pysyvä menetys ja rikollisuuden kasvu, jäävät pienemmiksi. Suomalaisilla ei ole koskaan aihetta unohtaa sitä, että maassa olisi nyt vähemmän työttömiä, jos pankinjohtaja Kalevi Sorsan palkkaehdotus 1991 olisi saanut kansallisen hyväksymisen.

Vesa Kanniainen JARMO MATILAINEN / HA Kirjoittaja muistuttaa, että koko maan ostovoima on sen kuluttajien ja yrittäjien ostovoiman summa. -Kuva Helsingin Itäkeskuksen kauppakeskuksesta.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   #Metoo on kaukana, kun potilas kourii rintoja ja takapuolta – Sairaanhoitaja Rayan Hämäläinen kuulee huorittelua, seksiehdotuksia ja väkivaltaisia fantasioita

   Tilaajille
  2. 2

   It-veteraani kirjoitti koodaajien palkkaongelmasta – Jos tekijöistä on kerran pulaa, miksi heistä ei synny palkkakilpailua?

  3. 3

   Räikkösen kunnioitusta huokuva ele palkintojen­jaossa kerää ylistystä: ”Osoitti todellista tyylitajua”

  4. 4

   Onko Bitcoinin loppu kirjoitettu sen sisään? ”Miksi näin nerokkaan järjestelmän luojat eivät ole ottaneet tätä huomioon”

   Tilaajille
  5. 5

   Säässä täyskäännös tällä viikolla: Lunta pyryttää jopa 15 senttiä Etelä-Suomea myöten – Meteorologi suosittelee vaihtamaan talvirenkaat

  6. 6

   Ennennäkemätön Kimi Räikkönen on nyt myös kansikuvapoika ja maailmanlaajuisen lehden uuden numeron pääaihe

  7. 7

   Istanbulista löytyi diplomaattiauto, jota Saudi-Arabia ei anna tutkia – Valvonta­kamerakuvissa näkyy ilmeisesti surmatun toimittajan kaksoisolento

  8. 8

   Mikromuovia löytyy myös ihmisten sisältä, uusi tutkimus havaitsi – muovia tulee ruokapaketeista ja juomapulloista

  9. 9

   ”Koko maailma romahti kun aloin herätä joka yö kello 2” – HS:n lukijat kertovat, miten vaikea vaihdevuosioireita on tunnistaa, kun useimmiten puhutaan vain ”kuumista aalloista”

  10. 10

   Voiko Italiasta puhua kauniina maana?

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Säässä täyskäännös tällä viikolla: Lunta pyryttää jopa 15 senttiä Etelä-Suomea myöten – Meteorologi suosittelee vaihtamaan talvirenkaat

  2. 2

   Räikkösen kunnioitusta huokuva ele palkintojen­jaossa kerää ylistystä: ”Osoitti todellista tyylitajua”

  3. 3

   Työasussaan Roosa nauha -kampanjan symbolia pitänyt lentokenttä­työntekijä sai potkut – Turvatarkastajien ulosmarssi ei aiheuttanut ruuhkia

  4. 4

   Kuinka nopeasti nuuskan käyttö näkyy hammaslääkärillä? Voiko nuuska kairata reiän poskeen? Asiantuntijat käyvät läpi 15 netistä tuttua väitettä

   Tilaajille
  5. 5

   Vasemmisto­liiton Li Andersson pitää yrittäjien ruokakampanjaa ”vastenmielisenä” – Yrittäjien Mikael Pentikäisen mukaan ruoan jakelu on ”erinomainen” hanke

  6. 6

   Internet mullisti maailman, mutta seuraava vallankumous saattaa jättää sen varjoonsa

  7. 7

   Kalasatamaan rakennettiin katu, joka on tasa-arvoinen kaikille – uusi liikenne­järjestely aiheutti palaute­ryöpyn

  8. 8

   Brittipilotti ohjasi koneensa kiitoradalle kylki edellä – Finnairin lentäjä selittää, mistä on kyse ja paljastaa loma­kohteiden haastavimman kentän

  9. 9

   Ennennäkemätön Kimi Räikkönen on nyt myös kansikuvapoika ja maailmanlaajuisen lehden uuden numeron pääaihe

  10. 10

   Patrik Leppänen, 22, ei totellut työnantajan käskyä ottaa Roosa nauha pois rinta­pielestään lento­aseman turva­tarkastuksessa ja sai potkut – ”Halusin osoittaa tukea äidilleni”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Miksi naista pitää ”rakentaa” tunteja ennen kuin hän kelpaa televisioon? Jenni Pääskysaari kyllästyi näyttämään ”drag queenilta” ja teki radikaalin ratkaisun

   Tilaajille
  2. 2

   ”Joidenkin kohdalla on pakko toivoa, etteivät he koskaan saa töitä” – Ammattikouluista uhkaa valmistua hoitajia, jotka voivat olla vaaraksi hoidettavilleen, sanovat opettajat

   Tilaajille
  3. 3

   Kalusteita lahjoitetaan niin paljon, etteivät kaikki kelpaa edes kirpputoreille – Nämä käytetyt kalusteet viedään käsistä, näitä ei huolita edes ilmaiseksi

   Tilaajille
  4. 4

   ”Minun on ajateltava, että oli hänen aikansa mennä” – 39-vuotiaana kuolleen Perttu Häkkisen vaimo, ystävät ja työtoverit kertovat, kuinka paljon he menettivät

   Tilaajille
  5. 5

   Kettu istahti paikallisbussin penkille Kirkkonummella – Video näyttää, miten kuski paimentaa eläimen ulos katseen voimalla

  6. 6

   Brittipilotti ohjasi koneensa kiitoradalle kylki edellä – Finnairin lentäjä selittää, mistä on kyse ja paljastaa loma­kohteiden haastavimman kentän

  7. 7

   Audi, Lada ja Toyota haudattiin vuodeksi suohon ja kaivettiin sen jälkeen ylös – Venäläisen Youtube-porukan ”testi” vahvistaa vanhan totuuden

  8. 8

   Uuden lastensairaalan katolle ilmestyi englanninkielinen teksti: Varautuuko sairaala pommituksiin?

  9. 9

   Ranskassa on syntynyt poikkeuksellisen monta vauvaa, joilla on epä­muodostuneet kädet – viran­omaiset ovat ymmällään

  10. 10

   Säässä täyskäännös tällä viikolla: Lunta pyryttää jopa 15 senttiä Etelä-Suomea myöten – Meteorologi suosittelee vaihtamaan talvirenkaat

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. ”Mies ei oikein saa sanoa enää mitään mielipidettä” – Feministit voisivat rauhoittua, sanoo Kauko Röyhkä ja nauttii, kun some kuohahtaa Tilaajille
  3. ”Maailman pisin merisilta” avattiin Kiinasta Hongkongiin – mutta hongkongilaiset eivät ole pelkästään innoissaan
  4. #Metoo on kaukana, kun potilas kourii rintoja ja takapuolta – Sairaanhoitaja Rayan Hämäläinen kuulee huorittelua, seksiehdotuksia ja väkivaltaisia fantasioita Tilaajille
  5. Mitä tehdä, kun lapsi pelkää vieraita? Vierastaminen on osa kehitystä, mutta se vaatii vanhemmalta turvallisen vastauksen Tilaajille
  6. Onko Bitcoinin loppu kirjoitettu sen sisään? ”Miksi näin nerokkaan järjestelmän luojat eivät ole ottaneet tätä huomioon” Tilaajille
  7. Voiko Italiasta puhua kauniina maana?
  8. Carmen Pekkarinen muutti Kanadasta Suomeen 20 vuotta sitten ja hermostui roskaamiseen – lopulta luontoa rakastava sääfani keräsi 10 000 tupakantumppia Espoosta
  9. It-veteraani kirjoitti koodaajien palkkaongelmasta – Jos tekijöistä on kerran pulaa, miksi heistä ei synny palkkakilpailua?
  10. 2 tuntia sitten
  11. Oodi vanhemmuudelle – Arjen kiireen keskellä vanhempi suorittaa lukuisia toimia lapsensa mielenterveyden suojaamiseksi
  12. 4 tuntia sitten
  13. Brexit on kuin perheriita, ja siksi on normaalia, että sen seuraaminen nolottaa ulkopuolista
  14. Näytä lisää