Kunnissa demokratiavaje - Pääkirjoitus | HS.fi

Kunnissa demokratiavaje

7.1.2002 2:00

Lehtien pääkirjoitukset pohtivat Kuntaliiton valtuustokyselyn tulosta, jossa kuntien valtuutetut arvioivat vaikutusmahdollisuutensa hyviksi.

Turun Sanomien mukaan päättäjät eivät näyttäisi siitä päätellen kärsivän kansalaisyhteiskuntaa vaivaavasta demokratiavajeesta. "Viime vuosikymmenellä uudistettuun kuntalakiin otettiin säädös, joka velvoittaa valtuustoa edistämään kunnan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista. Tehtävässä ei ole kuitenkaan kaksisesti onnistuttu." "Tässä törmätään alussa viitattuun demokratiavajeeseen, jota pidetään yleensä valtakunnallisen ja ylivaltiollisen päätöksenteon pulmana." "Kuilu julkisvallan käyttäjien ja sen kohteiden välillä on huolestuttavan lavea myös kansalaisten lähimmässä piirissä, paikallishallinnossa." "Kuilun umpeen kurominen on epäilemättä kunnallisvaltuutettujen ja heidän puolueidensa tärkeimpiä haasteita kauas tulevaisuuteen." Mikkeliläisen Länsi-Savon mielestä valtuustoryhmien keskinäisen vuoropuhelun voimistaminen on ainut keino, jolla valtuutetut voivat hillitä kumileimasimen tuntua. "Kunnanvaltuustojen pitäisi ottaa rohkea askel ja alkaa hakeutua tiiviimpään ja kuntarajat ylittävään keskusteluun kunnallisista kysymyksistä. Valtuustot ovat tärkeitä kunnallisstrategioiden luojia, ja tätä yleispoliittista tulevaisuuskeskustelua on välttämätöntä laajentaa myös kuntayhtymiä laajemmalle foorumille." "Jos naapureiden ongelmat ja ihmiset tulevat tutuiksi, se helpottaa kohentamaan kuntien ja seutukuntien yhteistyötä. Sen avulla monista ongelmista on helpompi selviytyä." Lahdessa ilmestyvä Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että olisi perin kummallista, jos päättäjät eivät voisi juuri vaikuttaa kunnan talousarvioon, palvelujen tuotantoon ja strategioihin eli niihin suuriin kokonaisuuksiin, jotka lopullisesti päätetään valtuustossa. "Ilmeisesti on niin, että yksittäinen valtuutettu pystyy kyllä vaikuttamaan haluamiinsa asioihin, kunhan vain hänellä riittää aikaa, malttia ja kärsivällisyyttä kuunnella äänestäjien toiveita, hankkia tietoa ja käydä keskusteluja niin valmistelevien virkamiesten kuin toisten päättäjien kanssa." "Tietenkin suuri merkitys on myös sillä, mikä on yksittäisen päättäjän asema omassa valtuustoryhmässä ja kuinka suuri oma ryhmä on verrattuna muihin." "Muutenkin on hyvä pitää mielessä, että kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä on kysymys edustuksellisesta demokratiasta, jossa enemmistön mielipide ratkaisee, ei yksittäisen päättäjän."

Luitko jo nämä?