Tietotekniikka muokkaa myös terveydenhuollon työtapoja - Pääkirjoitus | HS.fi
Pääkirjoitus|Pääkirjoitus

Tietotekniikka muokkaa myös terveydenhuollon työtapoja

Kyse ei ole vain yksilön osaamisesta vaan koko organisaation uudesta toimintatavasta.

Julkaistu: 2.2. 2:00

Digitalisaatiolta odotetaan paljon sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen digitalisoinnilla pyritään helpottamaan hoitotyötä esimerkiksi muuttamalla lomakkeet sähköisiksi tai korvaamalla vanhat tietojärjestelmät uusilla.

Digitalisaatio avaa myös uusia mahdollisuuksia organisaatioiden johtamiseen ja ennen kaikkea tiedolla johtamiseen. Parhaimmillaan se tarkoittaa, että hoitojen vaikuttavuuden seuranta auttaa parantamaan hoidon laatua. Muutos muokkaa myös organisaatioiden toimintatapoja, asenteita ja johtamista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) sekä kuusi alueen kuntaa ovat siirtymässä uuden Apotti-tietojärjestelmän käyttöön. Apotti yhdistää ensimmäisenä maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan järjestelmään. Tietojen integrointia pidetään tehokkaana keinona hillitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua.

Apotin käyttöönotto aloitettiin Husin Peijaksen sairaalasta marraskuussa 2018. Helmikuun alussa järjestelmä tulee käyttöön useissa muissa sairaaloissa kuten Jorvin sairaalassa Espoossa ja Naisten­klinikalla Helsingissä.

Viime päivinä on myös käyty kovaa keskustelua Apotin piirteiden mahdollisista seurauksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti viime vuonna tietojärjestelmien vaikutusta terveydenhuollon ammattilaisten työhön ja työhyvinvointiin.

Selvityksen mukaan tietojärjestelmien käytettävyys ja käyttäjien oma perehtyneisyys ovat suoraan yhteydessä siihen, kuinka kuormittaviksi tietojärjestelmät koetaan. Kuormittavuuteen vaikuttivat myös oma työkiire ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja hyvinvointiin.

Vaativa potilastyö tai suuren tehtävämäärän aiheuttama rasitus olivat usein ensisijaisia kuormitustekijöitä. Selvitys kehotti parantamaan tietojärjestelmien tilaajaosaamista sekä ottamaan käyttäjät paremmin huomioon suunnittelussa.

Koulutuksen määrään ja laatuun pitäisi selvityksen mukaan kiinnittää enemmän huomiota. Kyse ei ole vain yksilön osaamisesta vaan koko organisaation uudesta toimintatavasta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa. www.hs.fi/periaatelinja/