Sosiaali- ja terveyspalvelujen suuret asiakasmaksut kaipaavat kohtuullistamista - Pääkirjoitus | HS.fi
Pääkirjoitus|Pääkirjoitus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen suuret asiakasmaksut kaipaavat kohtuullistamista

Uudistus auttaisi monia paljon palveluja tarvitsevia.

Julkaistu: 17.2. 2:00

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat odottaneet uudistamista jo pitkään. Lakiesitys eteni jo pitkälle edellisen hallituksen aikana, mutta eduskunta ei lopulta ehtinyt käsitellä sitä ennen vaalikauden päättymistä viime vuoden keväällä.

Sanna Marinin (sd) hallitus on nyt viemässä uudistusta eteenpäin, ja lakiluonnos lähti lausuntokierrokselle viime viikolla. Esitys on suurelta osin samansuuntainen kuin edellisen hallituksen esitys.

Esitys poistaisi asiakasmaksut kokonaan muun muassa hoitajakäynneiltä terveyskeskuksissa. Vuotuiseen 683 euron maksukattoon sisältyisi jatkossa enemmän palveluja, kuten hammashoito. Maksut pienenisivät arviolta noin 900 000 asiakkaalla.

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat Suomessa kansainvälisesti vertailtuina suuret. Teollisuusmaiden järjestön OECD:n mukaan kotitalouksien rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista on Suomessa lähes viidennes, kun vastaava osuus esimerkiksi Ruotsissa on noin 15 prosenttia ja Norjassa ja Tanskassa vielä hieman sitäkin pienempi. Monissa Euroopan maissa terveydenhuollossa ei ole asiakasmaksuja lainkaan.

Suuret asiakasmaksut yhdessä pitkien etäisyyksien ja potilasjonojen kanssa heikentävät hoitoon pääsyä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan useampi kuin joka kymmenes pienituloinen ikäihminen on jättänyt käymättä lääkärissä heikon taloustilanteen vuoksi.

Lakiesitys yhdenmukaistaisi myös asiakasmaksuja vanhuspalveluissa. Tältä osin uudistus on myös hyvin tarpeellinen, koska toistaiseksi maksut esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa ovat kirjavia. Asiakkaalla ei ole sen vuoksi mahdollisuuksia vertailla niitä.

Asiakasmaksulain uudistus auttaisi monia paljon palveluja tarvitsevia. Uudistus sisältää myös säädökset siitä, että käyttämättä ja perumatta jääneistä vastaanottoajoista peritään asiakkailta maksu. Kun terveydenhuollon suurin ongelma on vaikeus päästä lääkärin vastaanotolle, asiakkaiden varsin yleistä välinpitämättömyyttä aikojen perumisessa on vaikea ymmärtää.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.