Huumepolitiikka kaipaa johtajuutta

Vakavista huumeongelmista kärsivät tarvitsevat ennen kaikkea sote-palveluja. Hoidon esteenä ovat liian usein byrokratia ja asenteet.

Poliisin tehovalvonta on rauhoittanut Sörnäisten Kurvia, mutta päihteidenkäyttäjät puhdistus ajoi yhä ahtaammalle.

13.6. 2:00

Vakavasti huumeriippuvaisten ihmisten elämä Helsingin kaduilla on entistä karumpaa. Markkinoilla liikkuu huonolaatuisia huumeita, ja hiv-tartunnat huumeita pistämällä käyttävien keskuudessa ovat kasvaneet. Jonot katkolle ovat pidentyneet ja katkojaksot lyhentyneet.

Levottomaan menoon on törmätty viime aikoina Helsingin Kurvissa. Lähiseudun yrittäjät ja asukkaat toivoisivat, että tilanne rauhoittuisi, mutta tilastojen mukaan harva Piritoriksikin kutsutulla Vaasanpuistikon aukiolla aikaansa viettävistä päihteiden käyttäjistä saa apua.

Hallitus on parhaillaan uudistamassa päihde- ja mielenterveyslainsäädäntöä. Lakiesityksen lausuntokierros päättyi perjantaina. Uudistuksessa muutettaisiin kokonaisuutta niin, että jatkossa päihdekuntoutuksesta päävastuun kantaa terveydenhuolto.

Uudistus on herättänyt huolta, sillä päihdetyötä tekevien mukaan se uhkaa kaventaa sosiaalihuollon valtuuksia. Nykyään sosiaalityöntekijä voi itsenäisesti arvioida matalan kynnyksen päihdepalveluihin osallistuvan ihmisen kuntoutustarpeen. Vaikuttavassa päihdetyössä käyttäjä muodostaa tyypillisesti luottamuksellisen suhteen kentällä työskentelevään sosiaalityöntekijään. Päihdetyö ei yleensä ole tehokasta silloin, kun asiakkaalle annetaan lähete käteen ja käsketään menemään tiettyyn kellonaikaan terveyskeskukseen.

Vakavasti huumeriippuvaisten ihmisten hoidossa tarvitaan joustavuutta. Uusi lainsäädäntö saattaa viedä päihdehuoltoa entistä kankeampaan suuntaan.

Se on huono asia, sillä entistä useampi tarvitsee kipeästi hoitoa. Suomalaisia menehtyy huumeidenkäytön takia jatkuvasti enemmän. Vuonna 2020 kuolleita oli peräti 258.

Rahat päihdehuollolle jaetaan samasta pussista kuin muukin sosiaali- ja terveyshuollon niukka rahoitus. Senkin takia olisi hyvä, että hoidon tarpeen arviointi ei muuttuisi monimutkaisemmaksi. Niin käy, jos asiakkaan pitäisi aina kiertää terveydenhuollon kautta. Helsingin sote-johto on jo pitkään ollut huolissaan siitä, että uudessa sote-rahoitusmallissa ei ole otettu huomioon niitä erityistarpeita, joita Helsingillä sosiaalihuollossa on.

Joustavuutta tarvittaisiin asenteisiinkin. Yksi pohdittava asia on huumeiden käytön rangaistavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkijat sekä monet oikeusoppineet kannattavat dekriminalisointia, sillä sen uskotaan ehkäisevän syrjäytymistä ja poistavan esteitä hoitoon hakeutumisen tieltä. Esimerkiksi Portugalissa huumekuolemat ovat vähentyneet selvästi dekriminalisoinnin jälkeen.

Näyttöä on myös käyttöhuoneiden hyödyistä. Niissä huumeita voisi käyttää valvotusti, mikä voisi myös rauhoittaa julkisia tiloja. Helsinki on tehnyt valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen erillislaista, joka oikeuttaisi huumeiden käyttöhuoneen kokeilun, mutta asia ei ole edennyt hallituksessa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi viime joulukuussa, että lakia ei tällä kaudella oteta asialistalle, sillä käyttöhuoneista ei ole linjattu hallitusohjelmassa.

Hallitusohjelmassa on kuitenkin kirjaus huumehoidon tehostamisesta ja käytön haittojen vähentämisestä. Jo tällä perusteella hallituksen olisi luontevaa esittää erillislain säätämistä. Kiurun vastaus kertookin siitä, että huumeet ovat poliitikoille hankala teema, jossa ei ole jaossa voittoja. Suurin osa päättäjistä laskee, että aiheesta kannattaa mieluiten olla hiljaa. Tällainen silmien sulkeminen ja vastuun pakoilu on saanut Suomessa jatkua liian kauan.

Kaduilla elävät, kovista huumeista riippuvaisiksi jääneet ihmiset ovat pieni ja erittäin huono-osainen ryhmä, jonka joukossa tuskin käydään ahkerasti vaaliuurnilla. Heidän asioidensa edistäminen vaatii johtajuutta, jossa pitää unohtaa poliittisten pisteiden kerääminen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?