Hoitokulujen nousu voi iskeä rajusti vuokriin

Kiinteistöjen hoitokulujen raju nousu korottaa toimistovuokria kaksi kertaa lyhyen ajan sisällä. Sama ilmiö tulee näkymään tavalla tai toisella myös asuntojen vuokrissa.

Satakunnassa vuokrien nousua hillitsee asuntojen suuri tarjonta. Vuokralukaalin välittäjä Ilkka Repo odottaa mahdollista vuokralaista asuntonäytölle Liisankadulla sijaitsevassa uudehkossa kerrostalossa Porissa.

11.10. 16:30

Liike- ja toimistotilojen vuokrauksessa on nykyään tapana jakaa vuokra kahteen osaan: pääomavuokraan ja hoitovuokraan. Pääomaosuudella omistaja ottaa itselleen tilan riskitasoon sopivan vuokran, esimerkiksi Helsingin parhaissa eli prime-kohteissa noin 4,3 prosentin vuotuisen tuoton sijoitukselleen.

Pääomavuokran osuus on selvästi hoitovuokraa suurempi. Tyypillisesti 15 euron neliövuokrasta 12 euroa menee pääomavuokraan ja kolme euroa hoitovuokraan.

Hoitovuokra elää sen mukaan, mitä palveluja tilat vuokrannut yritys katsoo tarvitsevansa. Jos yhtiö esimerkiksi vaatii, että ikkunat on pestävä joka viikko, tuo kustannus menee sellaisenaan vuokralaisen maksettavaksi, samoin kuin muut vuokrattuun tilaan kohdennetut hoitokulut.

Esimerkiksi 1,2 miljardin euron kiinteistösijoituksia hallinnoivan kiinteistövarainhoitaja Trevianin kohteista jo noin kolme neljäsosaa on vuokrattu tällaisilla sopimuksilla. Trevianin toimitusjohtaja Reima Södervall kertoo, että hoitokulut ovat hintojen nousun myötä nousseet noin kahdeksan prosenttia. Määrä veloitetaan vuokralaisilta jälkikäteen toteutuneiden kulujen mukaan.

Tammikuussa hoitovuokraa tarkistetaan jälleen, todennäköisesti noin kahdeksalla prosentilla. Tällä korotuksella vuokranantajat varautuvat hintojen arvioituun nousuun vuonna 2023.

Yhteensä hoitovuokrat noussevat siis noin 16 prosenttia. Kohteissa tullaan näkemään suuria vaihteluja niiden kulurakenteiden mukaan. Jos energiakulut vähenevät, hoitovuokrakin voi laskea. Vuokranantaja ja vuokralainen pyrkivät yleensä yhdessä optimoimaan hoitokuluja.

Asuntojen vuokrauksessa on ollut tapana, että vuokranantajat ovat perineet vuokran yhtenä eränä. Hoitovastike on ollut niin ennakoitavissa, ettei sen heilahteluilla ole tarvinnut vaivata vuokralaista.

Kun kaukolämmön hinta nyt nousee ja hoitokulut nousevat, vuokrankorotuksiin kohdistuu paineita myös asuntomarkkinoilla. Korotusintoa voi tosin rajoittaa vuokra-asuntojen paikoin runsas tarjonta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.