Verotus antaa toisinaan aihettakin kateuteen

Pörssiyhtiöiden verotus on lievempää kuin palkkaverotus, mutta listaamattomilla yhtiöillä verotus vasta keveää onkin.

Pörssiin listaamattoman yrityksen omistaja pääsee yleensä helpommalla kuin palkansaaja samoilla tuloilla.

30.10. 16:30

Kansalaisjärjestö Finnwatch on nostanut esiin verotuksen epäkohdan, josta edunsaajat mieluiten vaikenevat: pörssiin listaamattomien yhtiöiden kevyen osinkoverotuksen.

Järjestön mukaan nykyinen järjestelmä tukee vuosittain yli 800 miljoonalla eurolla niitä, jotka tulevat muutenkin hyvin toimeen.

Verottaja kohtelee tavallista keskituloista palkansaajaa ankarasti. Suomalaisen noin 42 000 euron mediaanipalkasta veroihin menee 29 prosenttia. Valtionverotus on progressiivista eli kiristyy tulojen kasvaessa.

Sen sijaan osinkoverotus ei nouse samalla tavalla tuottojen kasvaessa. Pörssiin listattujen yhtiöiden osinkoverotus on 30 tai 34 prosenttia osinkotulojen määrästä riippuen.

Vieläkin kevyemmin verotetaan pörssiin listaamattomien yritysten osinkoja. Osingoista osa on täysin verovapaata, osaa verotetaan pääomatulon veroprosentilla. Veroprosentti siis jää joka tapauksessa alle sen, mitä pörssiyhtiöiden osingoista maksetaan.

Alun perin listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus säädettiin kevyeksi, jotta omistajayrittäjää ei verotettaisi kahteen kertaan ja yrittäjälle jäisi työstään jotain käteenkin. Listaamattomien yhtiöiden verotus on kuitenkin kääntynyt tarkoitustaan vastaan: yhtiöiden osingoista ei makseta veroa edes pörssiyhtiöiden osinkojen verran.

Epäreiluus vielä korostuu, kun katsoo, ketkä hyötyvät nykyisestä verojärjestelmästä: ne suurituloiset, usein erittäin korkeasti koulutetut, jotka kykenevät muuttamaan ansiotulojaan pääomatuloiksi. Porsaanreikää hyödyntävät esimerkiksi lääkärit ja juristit. Pienituloisilla ei ole mahdollisuuksia samaan kikkailuun.

Finnwatch on esittänyt muun muassa, että listaamattomien yhtiöiden verotus muutettaisiin progressiiviseksi. Se olisi askel tasavertaisempaan suuntaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita