Ilmastopolitiikan pitkän linjan on kestettävä myös energiakriisin keskellä

Suomi on luvannut olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteessa pysyminen on tärkeää myös suomalaisille yrityksille.

Metsätalous on vahva osa ilmastopolitiikkaa.

31.10. 16:30

Akuutti energiakriisi sekoittaa niin Suomessa kuin globaalistikin ilmasto- ja energiapolitiikan yksityiskohtia, muttei suurta linjaa. Suomalainen vientiteollisuus haluaa seuraavankin hallituksen pitävän kiinni siitä, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Suomen edelläkävijyys vihreässä siirtymässä on tärkeä valtti yrityksille. Hyvällä maineella on saatu maailmalta niin asiakkaita kuin rahoitustakin. Jos Suomen ilmastositoumuksilta putoaisi pohja, hinta olisi valtava.

Seuraavan hallituksen ilmasto- ja luontokatopolitiikalta vientiteollisuus odottaa, että ilmastositoumuksissa pysytään ja biodiversiteettiä vaalitaan. Ilmastopolitiikka olisi myös kytkettävä nykyistä vahvemmin esimerkiksi vihreään vety- ja ammoniakkistrategiaan sekä tuulivoiman lisärakentamiseen.

Vihreässä siirtymässä ennustettavuus on ratkaisevaa. Elinkeinoelämälle oli tärkeää, että kannatusmittauksissa kärkipaikkaa pitävän kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sitoutui pitämään kiinni jo tehdyistä ilmastopäätöksistä.

Eduskunta käsittelee parhaillaan energiaan, ilmastoon ja maankäyttöön liittyviä ilmastostrategioita ja -suunnitelmia. Osa toimista saattoi hapantua käsiin, sillä strategiat on laadittu ennen akuuttia energiakriisiä. Lisäksi puun tuonti Venäjältä Suomeen loppui vielä tyystin. Energiakriisi on lisännyt Suomessakin kivihiilen kulutusta.

Kaasuriippuvuus ei ole Suomelle suuri ongelma, mutta se on, että Luonnonvarakeskus on joutunut muuttamaan arviota metsien hiilinielun kasvuvauhdista. Viime keväänä paljastui, että arviot metsien kasvutahdista eivät pidä paikkaansa.

Uusi tieto maankäyttösektorin hiilinieluista voi vaikeuttaa dramaattisesti vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsyä. Päivitetty arvio puuston kasvutiedoista on mukana joulukuussa julkistettavassa kasvihuonekaasuinventaariossa. Todellinen tilanne voi olla huomattavasti luultua huonompi.

Nettonollan maailmassa metsätalous on vahva osa ilmastopolitiikkaa. Hiilinielujen kasvattaminen on välttämätön edellytys kestävälle ilmasto- ja metsäpolitiikalle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita