Päivän lehti 30.4.2019 |HS seuraa

Näin puolueet vastasivat hallitustunnustelija Rinteen kysymyksiin – Lue yhteenveto kaikista vastauksista

Keskusta ja kokoomus julkaisivat pitkän listan kynnyskysymyksiä hallitukseen menolle. HS arvioi, miten puolueiden vastaukset vaikuttavat niiden asemaan hallituksen muodostamisessa.

Kokoomus

Kristillisdemokraatit

Perussuomalaiset

Rkp

Vasemmistoliitto

Näytä lisää(2 kpl)

Kokoomus

Kynnyskysymykset hallitukseen:

▪️ Hallituksen on sitouduttava päätöksiin, joilla asiantuntija-arvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75 prosentin työllisyysaste. Tavoitteen saavuttamista tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa sovitaan lisätoimista.

▪️ Hallituksen tulee jatkaa julkistalouden vahvistamista ja pienentää kestävyysvajetta. Julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita tulevien haasteiden varalle.

▪️ Kokoomus pitää välttämättömänä investointeja koulutukseen, osaamiseen ja sivistykseen. Koulutusjärjestelmän uudistamista on jatkettava.

▪️ Hallituksen pitää huolehtia kestävästä kasvusta niin ympäristön, ilmaston kuin taloudenkin osalta.

▪️ Työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Yrittämisen verotusta ei tule kiristää.

▪️ Sote-palveluiden kehittäminen tulee aloittaa heti nykylainsäädännön pohjalta muun muassa hoitotakuuta kiristämällä ja palveluseteleiden käyttöä lisäämällä.Hallituksen ei tule luoda tarpeettomia hallintorakenteita.

▪️ Hallituksen on toteutettava työelämän tasa-arvoa ja työllisyyttä edistävä perhevapaauudistus.

▪️ Kokoomus ei hyväksy perustuloa tai muuten vastikkeettomuuteen perustuvaa työttömyysturvamallia.

▪️ Hallituksen on edistettävä työperäistä maahanmuuttoa Suomen kilpailukykyä parantavalla tavalla.

▪️ Hallituksen tulee ylläpitää ja vahvistaa sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota. Turvapaikkapolitiikan tiukasta linjasta on pidettävä kiinni. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on palautettava.

▪️ Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän puolestapuhuja ja kannettava globaali vastuunsa kehityskysymyksistä.

▪️ EU:ssa suomen tulee toimia aloitteellisesti yhteisiä ratkaisuja hakien.

▪️ Hallituksen tulee sitoutua huolehtimaan vuoden 2017 puolustusselonteon mukaisesta resursoinnista. Suomen tulee pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa.

Asema neuvotteluissa: Kokoomus lätkäisi pöytään kaikista pisimmän listan kynnyskysymyksiä. Listan koko voi kuitenkin hämätä, sillä monet vaatimuksista on yleisluontoisia ja mukailevat hallitustunnustelija Sdp:n linjaa. Kipukohdat ovat sote-uudistuksessa, jollaista kokoomus ei Sdp:stä poiketen varsinaisesti halua tehdä, sekä talouslinjauksissa.

Kokoomus vaatii nyt valtiovarainministeriön tapaan, että julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita. Jos työllisyysaste ei nouse tavoitellun ripeästi, kokoomus vaatiisi julkisten menojen leikkaamista. Verotuksen keinoin puolue ei julkista taloutta vahvistaisi, vaan se päinvastoin vaatii työ- ja eläketulojen verotuksen keventämistä sekä sitä, että yrittäjien verotusta ei kiristetä.

Sdp taas haluaa tehdä merkittäviä parannuksia esimerkiksi hoivaan ja eläkkeisiin, ja näitä parannuksia rahoitettaisiin esimerkiksi juuri yritysten ja niiden omistajien verotusta kiristämällä.

Mahdolliseksi kolmanneksi hallituspuolueeksi povatun vihreiden kanssa vaikeasti sovitettavissa ovat ennen kaikkea kokoomuksen kynnyskysymykset sosiaaliturvasta. Vihreät haluaisi tehdä sosiaaliturvasta nykyistä vastikkeettomampaa, kokoomus taas lisätä vastikkeellisuutta. Lisäksi kokoomus ajaa tiukempaa turvapaikkapolitiikkaa kuin vihreät.

Kristillisdemokraatit

Lue kristillisdemokraattien koko vastaus täältä.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Epätodennäköistä, että osallistuisi hallitukseen, joka lähtökohtaisesti heikentää työnteon ja yrittämisen kannattavuutta, tai kaventaa perheiden valinnanvapautta lasten hoidon suhteen.

▪️ Hallituksen pitää myös panostaa vahvasti koulutukseen sekä edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Lainsäädännössä olevaa sukupuolikäsitystä ei saa muuttaa ilmoitusluonteiseen itsemääräytymiseen perustuvaksi.

▪️ Vanhustenhoidon hoitajamitoitus pitää määritellä laissa. Puolue korostaa vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisen tärkeyttä.

▪️ Hallitusneuvotteluissa puolue nostaisi pöydälle erityisesti vaalilain uudistamisen.

Mitä muuta sisältää: Vastauksissa nousevat esiin muun muassa työmarkkinoiden uudistamisen tarve, yrittäjien aseman parantaminen ja vanhempainvapaat. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on lisättävä lainsäädännöllä.

Yrittäjien sosiaaliturvaa pitää parantaa ja starttirahakautta pidentää. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista puolue helpottaisi. Puolue esittää, että 100 viimeistä ansiosidonnaista työttömyysrahapäivää voi käyttää palkkatukeen tai starttirahana. Puolue korottaisi muun muassa korottaisi omaishoidon tukea, lapsilisiä, eläkkeitä ja panostaisi vanhushoitoon.

Asema neuvotteluissa: Linjaukset vanhushoidosta, koulutuksesta ja pienituloisista menevät yhteen etenkin Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa. Sen sijaan puolueen perhevapaakäsitys on monia konservatiivisempi ja tulee aiheuttamaan hankausta. Puolue ei tule hyväksymään ratkaisuja, joilla lasten kanssa kotiin jääviä äitejä patistetaan työmarkkinoille. Kysymys translaista tulee olemaan ongelma etenkin vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa.

Verolinja taas on Sdp:n kannalta ongelma. Sdp kaavailee tiettyä kiristyksiä yritysten verotukseen, ja kristilliset ei todennäköisesti osallistu hallitukseen joka "heikentää yrittämisen kannattavuutta". Lisäksi kristilliset haluaisi joustavoittaa Suomen työmarkkinoita, eli puolue on hyvin eri linjoilla Sdp:n sekä vasemmistoliiton kanssa.

Perussuomalaiset

Lue täältä koko perussuomalaisten vastaus.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Kotimaisen teollisuuden ja pk-yritysten toimintakykyä ja työllistämismahdollisuuksia ei saa heikentää poliittisella päätöksenteolla.

▪️ Hallituksen on tunnistettava ja tunnustettava etenkin humanitaarisen maahanmuuton kielteiset vaikutukset Suomen julkiselle taloudelle ja suomalaisten turvallisuudelle ja pyrittävä määrätietoisin toimin vähentämään haitallista maahanmuuttoa.

▪️ Pieni- ja keskituloisten ihmisten arkipäivän kustannuksia ei saa nostaa vero- ja maksupolitiikalla, vaan niitä on päinvastoin pyrittävä alentamaan.

Mitä muuta sisältää: Perussuomalaisten mukaan "liika kansallinen kunnianhimo Suomessa" ei paranna globaalien tavoitteiden saavuttamista. Puolue myös vastustaa "abstrakteja prosentti- tai vuosilukutavoitteita". EU- ja Schengen -politiikassa puolue korostaa ulkorajojen tehokasta valvontaa ja sisärajatarkastuksia laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa bkt:hen puolue vastustaa. Poliisien määrää perussuomalaiset sen sijaan nostaisi. Maakuntamalli ja valinnanvapausajattelu eivät saa puolueelta kannatusta.

Asema neuvotteluissa: Perusuomalaisten kynnyskysymysten lista ei ole kovin pitkä, sillä niitä on vain kolme. Niistä kaksi liittyy epäsuorasti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen mahdollisiin kustannuksiin: kotimaisen teollisuuden toimintakykyä ei saa heikentää eikä ihmisten arkipäivän kustannuksia nostaa. Ongelmallisin saattaa silti olla vaatimus vähentää "määrätietoisin toimin haitallista maahanmuuttoa", onhan Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne puhunut paljon puolueiden erilaisista ihamiskuvista.

Rkp

Lue Rkp:n koko vastaus täältä.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Keskeisiä kysymyksiä ovat Suomen avoimuus ja kansainvälisyys, kaksikielisyys, ihmisten yhdenvertaisuus, tasa-arvo, yrittäjämyönteisyys, ilmastonmuutoksen torjuminen ja hyvinvointiyhteiskunnan kehitys kestävän talouden pohjalta.

▪️ Hallituspuolueiden on sitouduttava hallitusohjelmaan koko vaalikauden ajaksi. Hallituspuolueiden välillä on vallittava luottamus.

▪️ Osallistuminen hallitukseen ratkaistaan hallitusohjelmakokonaisuuden perusteella.

Mitä muuta sisältää: Vastauksissa nousevat esille ilmastonmuutoksen torjuminen ja cleantech, oikeusvaltion periaatteiden turvaaminen, perhevapaauudistuksen tärkeys ja yrittäjien aseman edistäminen. Verotuksen painopistettä on Rkp:n mukaan siirrettävä työn ja yrittämisen verotuksesta kohti erityisesti haittaverotusta. Puolue palauttaisi subjektiivisen päivähoito-oikeuden.

Asema neuvotteluissa: Rkp on liberaali porvaripuolue, joka on monilta osin samoilla linjoilla muun muassa Sdp:n, kokoomuksen, vihreiden ja myös vasemmistoliiton kanssa. Esimerkiksi perhevapaauudistuksen ja toisen asteen opintojen suhteen Rkp ja hallitustunnusteluja vetävä Sdp ovat samalla aaltopituudella. Rkp:n verolinjaukset ovat taas hankalammin yhteen sovitettavissa Sdp:n kanssa. Sdp haluaa kiristää listaamattomien osakeyhtiöiden verotusta ja asettaa esimerkiksi ulkomaisten rahastojen sijoituksille lähdeveron. Rkp taas puhuu "yritysystävällisestä yhteiskunnasta", jossa verotuksen painopistettä tulee siirtää pois myös yrittämisen verotuksesta.

Vasemmistoliitto

Lue vasemmistoliiton koko vastaus täältä.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Hallituksen on tehtävä ihmisoikeusperustaista politiikkaa.

▪️ Perusturvaa ei saa heikentää.

▪️ Työttömyysturvan aktiivimalli on purettava.

▪️ Sote-uudistus on toteutettava, ja sen on kavennettava terveyseroja.

▪️ Ilmastopolitiikan raamit on asetettava niin, että ne ovat linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

▪️ Hallituksen on pidettävä Suomi sotilasliittojen ulkopuolella.

▪️ Työehtojen yleissitovuus on varmistettava.

Mitä muuta sisältää: Vasemmistoliiton vastauksissa korostuu eriarvoisuuden kitkeminen muun muassa sosiaalietuuksia korottamalla. Puolueen kärkitavoitteisiin kuuluu myös kunnianhimoinen palkkatasa-arvo-ohjelma, jossa linjataan erikseen matalapalkka-aloille suunnatuista korotuksista. Tuloja julkiseen talouteen vastauksissa haetaan muun muassa pääomien ja varallisuuden nykyistä tiukemmalla verotuksella.

Asema neuvotteluissa: Vasemmistoliiton tavoitteet ja kynnyskysymykset ovat lähellä hallitustunnustelija Sdp:n vastaavia. Kynnyskysymyksensä vasemmistoliitto on muotoillut niin, että ne eivät runsaslukuisuudestaan huolimatta myöskään sulje pois hallitusyhteistyötä kokoomuksen kanssa. Vasemmistoliitto näyttää toden teolla haluavan hallitukseen.

Vihreät

Lue vihreiden koko vastaus täältä.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Merkittävät lisäpanostukset köyhyyden vähentämiseen sekä koulutukseen kaikilla asteilla.

▪️ Suomen ilmastotavoitetta on kiristettävä ja luonnonsuojelua vahvistettava. Merkittäviä päästövähennystoimia ja lisäpanostuksia luonnonsuojeluun.

▪️ Ei osallistu hallitukseen, joka suhtautuu kielteisesti Suomen EU- ja eurojäsenyyteen, edistää rajojen sulkemista tai Suomen eristäytymistä kansainvälisestä yhteistyöstä YK:n, EU:n tai pohjoismaiden tasolla.

▪️ Ei osallistu hallitukseen, joka ei paranna vähemmistöjen asemaa Suomessa tai suhtautuu kielteisesti ihmisoikeuksiin tai oikeusvaltioperiaatteisiin.

Mitä muuta sisältää: Vastauksissa painottuvat koulutus sekä ilmasto, ja myös alkavan EU-puheenjohtajuuskauden tärkeyttä korostetaan. Oppivelvollisuusiän vihreät korottaisi 18 vuoteen ja työikäisiä varten puolue perustaisi erityisen osaamisohjelman. Yritystukia vihreät leikkaisi vähintään miljardilla eurolla. Metsähakkuita pitäisi vihreiden mukaan vähentää.

Asema neuvotteluissa: Koulutukseen panostamisesta puolueet ovat yhtä mieltä, ja etenkin hallitustunnusteluja johtava Sdp jakaa vihreiden keinot myös köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumisesta. Eniten hankausta voi tulla ilmastotavoitteista, jotka menevät pidemmälle kuin kokoomuksella ja demareilla. Kemiin kaavailtu uusi sellutehdas asettaa vihreät hankalaan asemaan, koska puolue on vaatinut metsähakkuiden vähentämistä.

Keskusta

Lue keskustan koko vastaus täältä.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Julkinen talous pitäisi saada tasapainoon vuoteen 2023 mennessä.

▪️ Yrittäjien verotusta ei saa kiristää eikä yrittäjävähennystä perua eikä myöskään teollisuuden edellytyksiä heikentää.

▪️ Soteen on saatava 18 maakuntaa, ja maakuntien on oltava ”monialaisia”.

▪️ Vanhustenhoidon lakeja on tiukennettava.Pienimpiä eläkkeitä on korotettava, köyhiä lapsiperheitä tuettava ja perusturvaindeksin jäädytys on purettava.Maatalouden kannattavuutta on parannettava.

▪️ Turvataan puunkäytön ”maltillinen lisääminen” sekä ”kestävä metsien käyttö” ja sitoudutaan kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan.

▪️ Perhevapaauudistus pitää tehdä laajemman perhepaketin osana, eikä se saa olla heikennys nykyisestä.

▪️ Alueellisesti kattava korkeakouluverkosto on säilytettävä ja ammatillisen koulutuksen rahoitus turvattava, minkä lisäksi oppisopimuskoulutukseen pitää antaa lisärahaa.

▪️ Päätösten pitää olla koko Suomea tukevia.

Mitä muuta sisältää: Keskusta painottaa ilmastovastauksessaan puun käytön merkitystä Suomelle eikä esitä takarajaa turpeen käytölle lämmityksessä, vaan sen sijaan ”turvekomissiota” suunnittelemaan turpeelle uutta käyttöä. Puolue toistaa vaatimukset paikallisen sopimisen laajentamisesta niin, että myös liittoihin järjestäytymättömät yritykset olisivat mukana. Koulutuskysymyksissä keskusta haluaisi toisen asteen maksuttomuuden hitaasti edeten, ei kertarysäyksellä.

Asema neuvotteluissa: Pitkä kynnyskysymysten lista kertoo, että keskustalaisten hallitushalut ovat vähäiset, mutta puolue pitää yhä ovea raollaan. Keskusta neuvottelee, jos Sdp:n ensi yrityksestä muiden puolueiden kanssa ei tule mitään. Sdp:n kannalta keskustan kynnyskysymyksistä hankalin liittyy yritysten verotukseen, sillä keskusta ei halua perua yrittäjävähennystä kuten Sdp. Maakuntien määrästä keskusta ei tässä vaiheessa anna periksi.

Tämä sisältö kuuluu HS Digi -tilaukseen
Vaihda HS Mini -tilauksesi helposti HS Digiin
TILAAJILLE
Haluatko lukea koko artikkelin?
Sisällysluettelo
 1. Pääuutiset
  1. Tällaisen hallituksen suomalaiset haluaisivat – suosituin hallitus­pohja on sinipuna
  2. Viime vuonna oli 166 työtaistelua, suuri osa poliittisia – Tänä syksynä väännetään siitä, jatkuuko palkaton työajan pidennys
  3. Vuonna 1961 ikiteekkari teki kaikkien aikojen vappu­jäynän, joka hämmensi ruotsalais­lehdistöä pitkään
  4. Mies Kaliforniasta päätti kokeilla, voisiko ilmapallojen avulla nousta maasta – lopputulos häiritsi jopa Los Angelesin lentoliikennettä
 2. Pääkirjoitus
  1. Metsäteollisuus teki hallituskysymyksen, johon puolueet joutuvat vastaamaan täsmällisesti
  2. Hoitajamitoitus on lupaus, josta on vaikea lipsua
  3. Tuleeko taas lakkosyksy?
  4. Putinin lupaus passeista ukrainalaisille oli iso uutinen, mutta Ukrainan uuden presidentin vastaus taisi yllättää Kremlin
  5. Radikaali läpinäkyvyys voisi torjua myös Suomessa rehottavaa salailun kulttuuria
  6. Talous jäi sivuosaan Rinteen kysymyksissä
 3. Kotimaa
  1. Näin puolueet vastasivat hallitustunnustelija Rinteen kysymyksiin – Lue yhteenveto kaikista vastauksista
  2. Suomen suurissa kaupungeissa syntyvyys on pudonnut Euroopan hännänhuipun Maltan tasolle
  3. Lukiolaisten liitto: Nuorten jaksamiseen kiinnitettävä enemmän huomiota
  4. Tampereen teekkarien vappulehti syntyy melkein kokonaan miesvoimin, ylioppilaskunta haluaa asiaan muutoksen
  5. Vapunaattoa juhlitaan poutaisessa kevät­säässä, yökukkujille voi tulla ulkosalla kylmä
  6. Suomen metsissä kasvaa ihmemarja puolukka, joka paljastuu jatkuvasti terveellisemmäksi ja terveellisemmäksi
  7. Haukkaa pidettiin laittomasti lemmikkinä kodissa – poliisin takavarikoima lintu asuu nyt Korkeasaaressa
  8. Kuorma-autoon törmännyt autoilija kuoli Nurmijärvellä
  9. Joensuussa epäillään tuhkarokko­tapausta
  10. Kuopion bussiturman tutkinta valmistui: Linja-autoalan turvallisuutta parannettava, kuljettajan terveydentila vaikutti turmaan
  11. ”En ole puhunut totta” – Hussein al-Taee pyytää some­kirjoituksiaan anteeksi juutalaisilta, homo­seksuaaleilta, puolueeltaan ja tukijoiltaan
  12. Puoluesihteeri: Hussein al-Taeen tekstien aitous tuli Sdp:lle uutena tietona
  13. Hussein al-Taeen kirjoitukset tulivat CMI:lle järkytyksenä: ”Se Hussein, jonka me tunnemme, ei pystyisi kirjoittamaan tällaista”
  14. Porvoon Salibandyseura voitti naisten liigan runkosarjan
 4. Kaupunki
  1. Puolueet päättivät salassa Vantaan johtopaikoista: kokoomus luovuttaa vuosiksi valtaa Sdp:lle, mutta odottaa tulevaa jättipottia
  2. Kerrankin näin: suuren matkalippu-uudistuksen ensimmäinen arkiaamu sujui hyvin
  3. Luonnossa kulkijat eivät piittaa metsäpalo­vaarasta vaan sytyttävät nuotioita Nuuksion ja Sipoon kansallispuistoissa
  4. Epäilty vangittiin Helsingin Kontulassa tapahtuneesta tapon yrityksestä, poliisin mukaan kyseessä oli joukkotappelu
  5. Nuori moottoripyöräilijä kuoli ajettuaan kanttikiven kautta tolppaan Espoossa
 5. Ulkomaat
  1. Kun Lin Meijuan oli lapsi, Kiinassa opetettiin Falun Gongin olevan ”paholaisen kultti” – Aikuisena hän muutti Suomeen ja tajusi joutuneensa propaganda­koneiston aivo­pesemäksi
  2. Selvitys: Yhdysvaltojen huumeiden vastainen sota Afganistanissa on epäonnistunut kaikilla mahdollisilla mittareilla
  3. Maailman sotilasmenot kasvoivat ennätyksellisen suuriksi sitten kylmän sodan päättymisen
  4. Miksi suomalainen saa taistella kurdi­joukoissa, mutta ei Isisin riveissä?
  5. Viron presidentti otti paidallaan poikkeuksellisella tavalla kantaa hallituksen virkaanastujaisissa
  6. HS-analyysi: Ääri­konservatiivien nousu löi Espanjan oikeiston säpäleiksi
  7. CNN: Sri Lanka kieltää burkan käytön –  presidentin mukaan burka on turvallisuus­riski
  8. Norjassa miehen epäillään käyttäneen yli 250:tä lasta seksuaalisesti hyväkseen netin välityksellä, yksi uhreista on suomalainen
  9. Englannissa raiskauksen uhrin pitää antaa kännykkänsä poliisin tutkittavaksi, tai rikoksen selvitystä ei välttämättä jatketa
 6. Talous
  1. Kemin suurinvestointi voi mutkistaa hallitus­tunnusteluja – Miten sellu­tehdas vaikuttaisi Suomen hiili­nieluihin?
  2. Kampittaako Kemiin suunniteltu jättitehdas Kemijärvellä paljon pidemmällä olevan hankkeen? ”Peli on tosi raakaa”, sanoo hallituksen puheenjohtaja
  3. Tonnin vai satasen tuoli? HS selvitti, mitä eroa suosituissa peli­tuoleissa on ja millainen tuoli on hyvä pelaamiseen
  4. Selvitys: Yritystukien suunta Suomessa on ”huolestuttava”, teollisuuden energiatuet jopa kilpailukyvylle haitallisia
  5. Tutkimus: Osa alustatalouden yrityksistä ei olisi kannattavia, jos niille työskentelevien sosiaaliset kulut maksettaisiin
  6. Suur­sijoittaja Ilmarinen ennustaa työeläke­tuottojen laskevan
  7. Svea Ekonomi antoi väärää tietoa: Ei ollutkaan pyytänyt 83-vuotiaalta Krister Lindéniltä tulotietoja
  8. Hallinto-oikeus määräsi julkiseksi raportin, jonka lääketukkuri Oriola yritti salata
 7. Urheilu
  1. Emil Soravuo oli villi lapsi, jolla oli valtavasti energiaa, nyt se saattaa viedä hänet olympialaisiin
  2. HJK:lle murskatappio ja puolustaja Obilorille ulosajo törkeästä taklauksesta
  3. HIFK:n kannattajat protestoivat seurajohdon aikeita ja juhlivat lopuksi avausvoittoa
  4. Amsterdamissa ja Hollannissa hymyillään Ajaxin menestykselle, mutta surraan jo joukkueen hajoamista
  5. Kotimaisissa otteluissa parikymmentä rasismiin liittyvää tapausta vuodessa: katsomorasismi ei ole lisääntynyt
  6. Oulun Kärpät jätti HPK:n nollille ja on jo voiton päässä mestaruudesta
  7. Colorado rosvosi kotiedun – Rantanen kipusi vuosikymmenen viidenneksi parhaisiin suomalaislukemiin
  8. Krista Pärmäkoski valitsi maajoukkueen sijasta harjoittelun Ruotsin tähtihiihtäjän kanssa: ”Riskejä pitää uskaltaa ottaa”
  9. Mercedes lupaa: Bottaksen ja Hamiltonin keskinäistä kisaa ei sotketa tallimääräyksillä
  10. Suomen miesten lentopallomaajoukkue sai brittiläisen päävalmentajan, joka vei joukkueensa Belgian liigan finaaliin
  11. Tähtipelaaja antoi MM-kultaa tuoneet pelikengät hyväntekeväisyyteen, mutta tuotto jäi pettymykseksi: osa tavaroista ei mennyt kaupaksi lainkaan
  12. Minibussin kuski nukahti rattiin: jalkapalloilija paiskautui kohti kuolemaa
  13. Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua
 8. Kulttuuri
  1. Äiti saa sanoa ikäviä asioita kunhan tietää rajat – Lotta Sonninen kyllästyi positiivisuus­höttöön, ja nyt hän antaa naisille luvan pettyä äitiyteen ja lapsiinsa
  2. Avengers: Endgame rikkoi ennätyksen lippuluukulla – supersankarielokuva keräsi miljardin dollarin tulon viidessä päivässä
  3. Juicen musiikki onnistui aiheuttamaan kylmiä väreitä Tavastialla Riku Niemisen tulkintoina, ja lavalla käväisi myös Ellips
  4. Kuopiolaisen Petra Tiihosen turkistenvastainen kuva voitti uuden suomalaisen valokuvakilpailun
  5. A-lehtien designjohtaja Tuomas Jääskeläinen aloittaa elokuussa Helsingin Sanomien art directorina
 9. Tiede
  1. ”Riemastuttava” aivoimplantti auttaa muuntamaan ajatuksia puheeksi – Tältä se kuulostaa
  2. Universumin ensimmäinen molekyyli löytyi viimein etäisestä tähtisumusta
  3. Pimeän aineen ilmaisin havaitsi harvinaisimman koskaan havaitun ilmiön
 10. Mielipide
  1. Lukion opiskelijakunnan on vaikea hoitaa talouttaan
  2. Yhteiskunta opettaa jo nuorelle, kuinka kyykytys toimii
  3. Kukaan ei pyydä turhaan päästä päihdehoitoon
  4. Hautamuistomerkkien hoitoon on opas
  5. Suomi ansaitsee tiede- ja innovaatioministerin
  6. Kuopion sellutehtaan pelätään pilaavan vesiä
  7. Analyyseissa ei unohdettu laatua
  8. Suomalaisia lounasruokia kelpaa kehua
 11. Tänään
  1. Ammattiyhdistysliike kaipaa nuoria päättäjiä ja rohkeampia avauksia, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo
  2. Ritva Yara Urban Gonçalves 1930–2019
  3. Tulleihin puna-vihreät kaistat vapusta lähtien
  4. Tapahtumia tiistaina 30. huhtikuuta
  5. Mantan lakitus
  6. Tähtien vappu
 12. Sarjakuvat
  1. Rip Kirby
  2. Fingerpori
  3. Viivi ja Wagner
  4. Lassi ja Leevi
  5. Harald Hirmuinen
  6. Wumo
 13. Radio ja TV
  1. Kolme hienoa brittinäyttelijää esittää ystävyksiä draamakomediassa, joka voisi olla terävämpikin
  2. Vihapuhetta punaisesta ja valkoisesta kuplasta – Palefacen radioteoksessa soivat sisällissodan aikaiset laulut
  3. Mustan komedian mestareiden itseironinen lännenelokuva todistaa, että kliseitä tarvitaan
  4. Tiistain tv-elokuvia
 14. Ajanviete
  1. Päivän sudoku
  2. Miniristikko: Saatko häränsilmään vaiko punoittavaan silmäkulmaan?
  3. Mikä on Elli Haloon taiteilijanimi soolouralla? – Tämä ja muita kysymyksiä päivän Uutisgurussa

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Sodanaikainen pommi räjähti Saksassa ja jätti jälkeensä ison kraatterin pellolle

  2. 2

   Demokraatti: Toimittaja Matti Linnanahde on kuollut äkilliseen sairauteen

  3. 3

   EU-vaalitulos on lentämässä roskiin, sanoi parlamentin suurimman ryhmän johtaja – Onko se mahdollista?

  4. 4

   Aamupuuro on luultua huonompi aamupala

   Tilaajille
  5. 5

   Sähköpotkulaudalla kolaroineita potilaita leikataan viikoittain Töölössä: Vammat kohdistuvat useimmiten päähän

  6. 6

   Näyttelijät kieltäytyvät jo rooleista Ruotsissa Josefin Nilssonin tapauksen johdosta

  7. 7

   Pariisissa valmistaudutaan helleaaltoon, jossa ilma voi tuntua jopa 47-asteiselta

  8. 8

   ”Naisten Viagra” tulee Yhdysvaltain markkinoille

  9. 9

   Moottoripyöräilijöiden kanssa Yhdysvalloissa kolaroinut kuljettaja vangittiin, syytetään seitsemästä kuoleman­tuottamuksesta

  10. 10

   Suunnitelmat merelliseen Helsinkiin nousevasta 10 000 asukkaan asuinalueesta saivat kovan kolauksen: Pieni aktiivien ryhmä sai tahtonsa läpi oikeudessa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Aamupuuro on luultua huonompi aamupala

   Tilaajille
  2. 2

   Suunnitelmat merelliseen Helsinkiin nousevasta 10 000 asukkaan asuinalueesta saivat kovan kolauksen: Pieni aktiivien ryhmä sai tahtonsa läpi oikeudessa

  3. 3

   Helsingin edustalla kelluu luvaton saari, jota valvoo aurinkovoimalla toimiva turvakamera

  4. 4

   Poliisi tutkii: Huijarit tekivät espoolaisen Maarit Palomäen nimissä tuhansien eurojen Airbnb-varaukset, joiden peruminen oli liian myöhäistä

  5. 5

   Grillatessa voi syntyä syöpää aiheuttavia yhdisteitä, mutta isomman riskin muodostaa vilja

  6. 6

   Sähköpotkulaudalla kolaroineita potilaita leikataan viikoittain Töölössä: Vammat kohdistuvat useimmiten päähän

  7. 7

   Moottoripyöräilijöiden kanssa Yhdysvalloissa kolaroinut kuljettaja vangittiin, syytetään seitsemästä kuoleman­tuottamuksesta

  8. 8

   Analyysi: Politiikan toimittaja ja Twitter-ässä Timo Haapala suututti Suomen tutkijat, ja riita jatkui koko juhannuksen – mutta hänellä oli myös pointti

  9. 9

   Näyttelijät kieltäytyvät jo rooleista Ruotsissa Josefin Nilssonin tapauksen johdosta

  10. 10

   Lähihoitajan täytyy Helsingissä elää huomattavasti tiukemmin kuin maakunnissa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tokmanni myy juhannustorttua, joka näyttää aivan runebergintortulta – soitimme, ja sitten paljastui jotain vielä järkyttävämpää

  2. 2

   Särkynyt mieli pyrki raivoisasti eteenpäin, mutta lopulta se törmäsi seinään – Touko Aalto kertoo hetkestä, johon elämä ja ura pysähtyivät

   Tilaajille
  3. 3

   Yhdestä vahinko­vilautuksesta räjähti musiikki-ilmiö, joka hakee vertaistaan – Näin nousi ja hiipui artisti nimeltä Kikka

   Tilaajille
  4. 4

   Väestöliitto jakoi ihmiset kahteen tyyppiin sen mukaan, kuinka he käyttäytyvät parisuhteessa – Testaa, kumpaan ryhmään kuulut

  5. 5

   Aamupuuro on luultua huonompi aamupala

   Tilaajille
  6. 6

   Asuntolainat, palkat, säästöt, sijoitukset: Nolla­korkojen maailmasta on tulossa uusi normaali, ja se jakaa meidät voittajiin ja häviäjiin

   Tilaajille
  7. 7

   Maailman parhaaksi valittua suomalaista tv-sarjaa on pidetty kommunistien propagandana ja suuruudenhulluuden huipentumana

   Tilaajille
  8. 8

   75 vuotta sitten puna-armeija hioi huippuunsa strategian, jolla Venäjä on järkyttänyt maailmaa kerta toisensa jälkeen

  9. 9

   Helsingin koillisella laidalla asuu ryhmä miehiä, jotka ovat omistaneet elämänsä siniselle jumalalle

  10. 10

   HS:n erikoisartikkeli kertoo, miten Kaapo Kakosta varttui kenties historian lahjakkain suomalainen jääkiekkoilija

  11. Näytä lisää