Politiikka |HS seuraa

Eduskunta kävi vakavan keskustelun seksuaalisesta häirinnästä, vaati asennemuutosta ja kiitti hiljaisuuden rikkoneita naisia

Osa kansanedustajista vaati sanallisen häirinnän kriminalisointia. Moni totesi, että eduskunnan on näytettävä esimerkkiä nollatoleranssissa.

Keskustelun päättää Annika Saarikko, joka arvioi, että keskustelusta jää jälki niin eduskuntaan kuin suomalaiseen yhteiskuntaan.

"Erityisen arvokasta on ollut näkökulma lasten, nuorten ja haavoittuvien ihmisten huomioimisesta", Saarikko sanoo.

"Häirintä on menneen maailman hommaa. Näin ei sovi jatkaa", Saarikko sanoo. Hän kiittää Haataista aloitteesta.

Keskustelu päättyy.

Keskustelun aloittanut Tuula Haatainen sanoo keskustelun osoittavan, että eduskunta voi antaa selkänojan häirinnän kitkemiselle.

"Suurin kiitos kuuluu naisille, jotka ovat rikkoneet hiljaisuuden ja pistäneet itsensä likoon", Haatainen sanoo.

Ulla Parviainen (kesk) ihmettelee, miksi häirinnästä ei kerrota. Pitää löytää keinot madaltaa kynnystä viedä asioita eteenpäin, Parviainen sanoo.

Kalle Jokinen (kok) sanoo, että kokoomuksen eduskuntaryhmä tuomitsee häirinnän täysin.

Mika Niikko (ps) paheksuu Tom of Finlandin mainoksia Finlaysonin myymälässä. Eräs äiti oli niistä Niikolle kertonut.

"Kuka tarvitsee nahkahousuisia homomiehiä kahvipaketeissa?" Niikko kysyy.

Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan seksuaalinen häirintä on jo laissa, mutta sanallinen sukupuoleen kohdistuva häirintä ei. Hän toivoo oikeusministeriön miettivän myös tätä.

Häntä säestää Satu Hassi (vihr).

"Miksi tämän asian laajuus on tullut yllätyksenä? Niin moni on tullut suunnnilleen lynkatuksi, kun on ottanut näitä asioita esille", Hassi sanoo.

Hanna Sarkkinen (vas) esittää myös lainsäädäntömuutoksia.

"Olisi harkittava raiskauksen määritelmän ankkuroimista suostumuksen puutteeseen. Työnantajien työsuojelu- ja tasa-arvosuunnitelmavelvoitteita on tiukennettava. Koulujen toiminnassa täytyy olla matala puuttumiskynnys kaikkeen seksuaaliseen häirintään, ja opetussisällöissä tulee lapsia ja nuoria kasvattaa omien ja toisten rajojen kunnioittamiseen", Sarkkinen sanoo.

Suna Kymäläinen (sd) sanoo arvostavansa sitä, että salissa on läsnä paljon miehiä. Ruotsissa näin ei ollut, kun siellä käytiin vastaava keskustelu, Kymäläinen sanoo.

Markus Lohi (kesk) sanoo vielä paljon tärkeämpää olevan, että keskustelu virisi kansalaisyhteiskunnan kautta.

"Kynnys toimia väärin nousee tätäkin kautta", Lohi sanoo. "Rohkaiskoon tämä myös kaikkia sivullisia puuttumaan asiaan."

Anna-Mari Virolaisen (kok) mukaan ei pidä paikkaansa, että #metoo -kampanja olisi mennyt liiallisuuksiin. Tällaistakin hän kertoo kuulleensa.

Stefan Wallin (r) kyse on vääristä asenteista.

"Oikeat asenteet lähtevät toisten kunnioittamisesta ja normaaleista käytöstavoista."

Anna Kontula vasemmistoliitosta kertoo omasta kokemuksestaan.

Kun Kontula aloitti kansanedustajana, uusia kansanedustajia valistettiin seksuaalisesta häirinnästä.

"Kaikki miesoletetut ryntäsivät kahville yhtä lukuunottamatta. Vuonna 2015 koko osio oli poistettu aikapulaan vedoten", Kontula sanoo.

Se ei ole eduskunnassa meidän prioriteettilistalla sellaisella paikalla kuin sen kuuluisi olla, Kontula sanoo.

Hannakaisa Heikkinen (kesk) sanoo, että häirintään on aina puututtava. Ei voi olla niin, että asiaan puuttunut sivullinen leimataan hankalaksi ihmiseksi.

Sari Raassinan (kok) mukaan uhri voi joutua helposti syytetyn asemaan. Palaute voi olla yhtä loukkaavaa kuin varsinainen teko, Raassina sanoo.

Olli-Poika Parviainen (vihr) esittää häirintäyhdyshenkilöitä työpaikoille.

Ritva Elomaan (ps) mukaan työnantajilla on vastuu huolehtia työntekijöistään. Pitäisi olla luottamuksellisia palautekanavia ilmoittaa häirinnästä, Elomaa sanoo.

Kulttuurista vastaava ministeri Sampo Terho (sin) sanoo, että ministeriö ainakin haluaa tukea seksuaalisen häirinnän kitkemistä alalla.

"Omalta osaltani voin toimia niin, että opetus- ja kulttuuriministeriön ja Elokuvasäätiön välisissä keskusteluissa tämä otetaan esille."

Työministeri Jari Lindström (sin) sanoo hallituksen ensin katsovan, mitä työpaikoilla voitaisiin tehdä nykyistä enemmän.

Lindström sanoo, että työpaikoille pitäisi saada samanlainen asenne kuin on syntynyt alkoholinkäyttöön. Kun Lindström meni työelämään, sitä katsottiin läpi sormien.

"Tavoitteen pitää olla muutos, ei pelkkä keskustelu", Lindström sanoo.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) kiittelee puheenvuoroja.

"Tärkeintä on se, että kerromme tämän keskustelun päätteeksi, että Suomessa on nollatoleranssi häirinnälle ja ahdistelulle", Orpo sanoo.

Hänen mukaansa jokaisen pitää miettiä, miten käyttäytyy toisia ihmisiä kohtaan.

"Täytyy myös puuttua, jos näemme vieressämme tapahtuvan ahdistelua ja häirintää."

Päivi Räsänen (kd) kohdistaisi huomiota alaikäisiin häirinnän uhreihin. Yhdeksäsluokkalaisista tytöistä joka kolmas ja pojista joka neljäs oli kokenut häirintää, Räsänen siteeraa tutkimusta.

Markus Mustajärvi (vas) sanoo, että keskustelussa pitää välttää ylilyöntejä. Hän muistuttaa Helsingin Sanomien niin sanotusta kalapuikkoviiksijutusta, jossa puhuttiin maakuntien miehistä.

"Ei juuri voisi tehdä asenteellisempaa juttua", Mustajärvi sanoo.

Ville Niinistö (vihr) muistuttaa, että häirintä on yksi vallankäytön muoto ja koskee usein nuoria naisia.

"Liian usein sanotaan, että on uhrin vika, että hän tuli häirityksi. Meidän pitää yhdessä sanoa, että näin se ei ole."

Matti Torvinen (sin) haluaa puhua kulttuurista ja elokuva-alasta. Hän esittää kysymyksen, aikooko ministeri keskustella syvällisemmin "kulttuuriväen" kanssa.

Ville Tavio (ps) nostaa esiin maahanmuuttajanaiset.

"Heillä voi olla korkeampi kynnys mennä tekemään rikosilmoitus", Tavio arvelee. Hän arvioi sen johtuvan kulttuuritaustasta ja suosittelee kaikkia katsomaan tanskalaisen dokumentin sharia-laista.

Nyt siirrytään lyhyisiin puheenvuoroihin. Keskustelu kestää kaikkiaan puolitoista tuntia.

Pauli Kiuru (kok) muistuttaa urheilun ja liikunnan osuudesta. Siellä harrastusten vetäjien joukoon soluttautuu henkilöitä, joiden motiivit eivät kestä päivänvaloa, Kiuru sanoo.

Kristillisdemokraattien Peter Östmanin mielestä uutta on se, että seksuaalisesta häirinnästä uskalletaan nyt puhua.

Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku, Östman siteerasi Paasikiveä.

Anderssonin mukaan päättäjillä on erityinen vastuu huolehtia siitä, että häirintä kitketään eri työpaikoilla, myös eduskunnassa.

Anna-Maja Henriksson (r) sanoo, ettei pystynyt lukemaan kaikkia naisten julkaistuja kertomuksia ahdistelusta.

"Mittakaavan valtavuus on tullut koko maailman tietoisuuteen, kiitos sosiaalisen median."

Outi Alanko-Kahiluoto vihreistä sanoo, että eduskunnassa pitäisi keskustella lainsäädännön muutostarpeista. Tämä näyttää jakavan kansanedustajia: osa pitää nykylakeja riittävinä, osa haluaa kiristyksiä.

Li Andersson (vas) sanoo #metoo -tarinoiden olevan pysäyttäviä arkisuutensa ja yleisyytensä takia.

"Kukaan ei saa enää koskaan uskoa, että voi ahdistella ja häiriköidä jäämättä siitä kiinni. Häirintä tulee ilmi, se tulee julki, ja siitä jää kiinni."

Leena Meri perussuomalaisista pitää keskustelua aiheellisena, mutta haluaa laajentaa sitä koskemaan myös ihmisiä, jotka eivät voi puhua puolestaan.

Simon Elo (sin) sanoo lainsäädännön olevan Suomessa kunnossa, mutta asenteissa olevan parantamisen varaa. Hän haluaa nostaa erityisesti esiin Puolustusvoimat ja siellä koetun naisten syrjinnän.

Hän toivoo jokaiseen eduskuntaryhmään tasa-arvokummin, joka seuraisi sukupuolten tasa-arvon edistymistä. Sinisissä tämä kummi on työministeri Jari Lindström.

Saara-Sofia Siren (kok) sanoo, että eduskunta voisi keskustella syistä ja ratkaisuista.

Hänen mielestään kyse on rakenteista ja asenteista. Hän haluaisi laajentaa keskustelua laajemmin tasa-arvoon.

Keskustelu laajenee nyt koko saliin. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on vuorossa.

"Kaikkialla, tätä taloa myöten, on näytettävä hyvää esimerkkiä", Kaikkonen sanoo.

Hänen mukaansa kyse on pelkistetysti hyvistä käytöstavoista.

Kaikkosen mukaan flirtti on yhä sallittua, mutta mikä tahansa ei ole flirttiä.

Sdp:n Sanna Marinin mukaan häirintä ei ole hauskaa eikä imartelevaa.

"Ensimmäinen askel on ongelman myöntäminen", Marin sanoo.

Marin haluaa häirinnän kriminalisointia. Hän on ensimmäinen, joka on selkeästi vaatinut nykylakien kiristämistä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) jatkaa.

"Ongelman mittakaava ja laajuus on tullut tälle salille jonkin verran yllätyksenä", Häkkänen sanoo.

Hänen mukaansa nykylainsäädännössä on mekanismeja, joilla häirintään voi puuttua. Työpaikoilla esimerkiksi on jo nyt vastuu puuttua asiaan.

"Lakeja on olemassa, mutta asenteet ja toimintatavat vähät välittävät tästä lainsäädännöstä", Häkkänen sanoo.

Hän toivoo laajaa kansanliikettä asian korjaamiseksi. Tarvitaan hallituksen, eduskunnan ja järjestöjen johtovastuuta, mutta viime kädessä kyse on jokaisen ihmisen yksittäisestä vastuusta. Pitää olla häiritsemättä, ja myös puuttua asiaan, jos törmää seksuaaliseen häirintään, Häkkänen sanoo.

Saarikon mukaan myös koulutuksen järjestäjien kanssa päivitetään ohjeistukset, jotta oppilaitoksissa on valmiudet toimia ahdistelun estämiseksi.

"Seksuaalinen häirintä on lailla kielletty asia. Muutos työyhteisössä pitää aloittaa tästä talosta", Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa aihe tulee monelle kansalaiselle iholle. On syytä puhua myös vallasta ja valtajärjestelmistä, Saarikko sanoo. Hänen mukaansa on kyse siitä, miten itse kukin omasta asemastaan kohtaa toisen ihmisen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) vastaa hallituksen puolesta.

"On hienoa, että keskustelu rantautui melkoisella vyöryllä myös Suomeen", Saarikko sanoo.

Saarikko vastaa sukupuolten tasa-arvosta ministerinä. Hän sanoo hallituksen suhtautuvan asiaan vakavasti.

Saarikon mukaan hallitus on kutsunut maanantaiksi koolle työmarkkinajärjestöjen ja muiden vastaavien tahojen kanssa pyöreän pöydän keskustelun asiasta.

Haataisen mukaan alkoholi ei ole lieventävä asianhaara seksuaalisessa häirinnässä.

"Kännissä ja läpällä ei päde seksuaaliseen häirintään", Haatainen sanoo.

Hänen mukaansa sama nollatoleranssi pätee myös eduskuntaan. Tämänpäiväisten uutisten mukaan osa eduskunta-avustajista on kokenut erilaista häirintää.

"Ongelman ratkaisemisessa ei ole kyse iästä, sukupuolesta tai puoluekannasta. Kyse on oikeasta ja väärästä. Kyse on siitä, että sanomme yhteen ääneen: Nyt riittää. Me emme hyväksy seksuaalista häirintää missään emmekä missään muodossa", Haatainen sanoo.

Haatainen sanoo esittäneensä presidenttiehdokkaille vetoomuksen, että kaikki ehdokkaat sitoutuvat seksuaalisen häirinnän kitkemiseen.

"Samaa sitoutumista tarvitaan hallitukselta, eduskunnalta ja kaikilta puolueilta."

Haataisen mukaan tarvitaan lisäksi toimia kouluissa, opiskelupaikoilla ja työpaikoilla - joko kampanjoita tai ohjeistuksia opettajille ja esimiehille.

Lisäksi uhreiksi joutuneille on taattava paremmat mahdollisuudet kertoa asiasta ja saada ammattilaisen apua, Haatainen ehdottaa.

Haataisen mukaan politiikalla voi vaikuttaa siihen, että jokainen suomalainen nainen ja tyttö kokee, että he ovat arvokkaita yksilöinä ja voivat elää ilman ahdistelua ja häirintää.

"Yhteiskuntana me voimme muuttaa kulttuuria ja ilmapiiriä", Haatainen sanoo.

Eduskunnan täysistuntosali on toistaiseksi melko täynnä, ja myös ministeriaitiossa on paikalla kaikkiaan 11 ministeriä.

Tuula Haataisen mukaan kukaan asiasta kertoneista ei ole tehnyt mitään väärin.

"Sinulla on oikeus sinun omaan kehoosi. Sinulla on oikeus elää ilman häirintää ja ahdistelua."

Keskustelun avaa sitä ehdottanut Tuula Haatainen Sdp:stä. Haataisen mukaan nyt on eduskunnan tilaisuus näyttää koko suomalaiselle yhteiskunnalle, että eduskunta on kuullut kansalaisia puhuttaneen huolen.

"Kun koko Suomi puhuu asiasta, kansanedustajat ja eduskunta eivät voi vaieta. Siksi on niin tärkeää, että käymme parlamentaarisen keskustelun seksuaalisesta häirinnästä", Haatainen sanoi.

Haatainen sanoi toivovansa, että jokainen kansanedustaja olisi tullut saliin yhden asian takia: lähettämään selkeäsanaisen viestin, että Suomessa ei ole mitään sijaa seksuaaliselle häirinnälle.

 

Eduskunta aloittaa kohta keskustelun seksuaalisesta häirinnästä, mutta äänestää ensin muutamasta lakiesityksestä. Puhemiehenä tänään Arto Satonen (kok).

Tämä yli 90 päivää vanha arkistoartikkeli kuuluu HS Digi-tilaukseen
Saat HS Mini -tilaajana kokeilla HS Digiä maksutta
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Eduskunta
 • Seksuaalinen häirintä

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Köyhien lasten hätä alkoi näkyä, kun toimeentulotuki siirtyi Kelan hoitoon – ”Tapaan lapsia, jotka ovat silmät pyöreinä, kun vien heille juustoa tai jogurttia”

  2. 2

   Työelämä on ajautunut aivot turruttavaksi silpuksi, mikä ajaa kolmekymppiset työkyvyttömyyteen – Aivotutkijoiden ratkaisu on uusi työaika, ja näin se toimii

   Tilaajille
  3. 3

   HS selvitti krp:n operaation kohteena olleen Airiston Helmen omistukset Turun saaristossa – grafiikka näyttää, kuinka yritys on ostanut lukuisia saaria tärkeältä laivaväylältä

  4. 4

   Vastaako sinunkin lapsesi, että äiti siivoaa, kun pyydät häntä raivaamaan lelut huoneestaan? Opettele temppu, jonka avulla lapsi alkaakin siivota itse

  5. 5

   Sydämen jäykistyminen aiheuttaa nuorten äkkikuolemia – lihakseen kasvava sidekudos voi tuottaa kohtalokkaan rytmihäiriön

   Tilaajille
  6. 6

   Nuoriso on pilalla, taas

  7. 7

   Tutkijat antoivat mustekalalle ekstaasia, ja epäsosiaalinen eläin ryhtyi välittömästi halimaan

  8. 8

   Huippusuositun Tatu ja Patu -sarjan tekijät jättäisivät nykyään yhden kirjansa tekemättä ja paljastavat, miksi hahmot saattavatkin olla naisia

  9. 9

   ”Tällä kertaa sattuu vain yksi kolari” – Pasilan työmaasumpussa yksikään liikkuja ei tunnu tietävän, missä pitäisi olla

  10. 10

   Lehti: Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariehdokas Kavanaugh’ta syytetään myös toisesta ahdistelusta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Markku hakee Viipurista bensaa, seksiä ja puolisolle kukkia – Yhä useampi itärajan mies tuo myös hiv:n, mutta testeihin Markku ei mene

   Tilaajille
  2. 2

   Trump väitti, että Yhdysvalloissa on maailman puhtain ilma – WHO:n mukaan oikea vastaus on Suomi

  3. 3

   Sotilaslähde HS:lle: Airiston Helmi ollut vuosia Puolustus­voimien ja Supon tarkkailussa – ”Ne hankkivat strategisia kohteita ja me olemme hölmöjä, kun olemme myyneet”

  4. 4

   Keskellä Pitäjänmäkeä seisoo ainutlaatuinen omakotitalo – Se muistuttaa siitä, että taksikuski Alvi Hirvosella oli yksi aivan erityinen asiakas

   Tilaajille
  5. 5

   Lännen media: Ensimmäiset jäljittävät valvonta­kamerat Nelostielle syksyllä, jarruttelu ennen kameraa ei enää estä kiinni jäämistä

  6. 6

   HS:n pilapiirtäjä Karlsson kommentoi eduskunnan äänestystä – ”Ei uskalla”

  7. 7

   Krp:tä kiinnostaneet huvilat vilisevät valvonta­kameroita ja rannassa on viran­omaisilta ostettuja veneitä – HS tutustui poliisin ratsaaman yrityksen kiinteistöihin

  8. 8

   Kun kaljatölkki osui Konsta Pylkkäsen, 28, selkään, hän muisti, etteivät nämä olekaan oikeita kavereita – Moni vammainen kokee kiusaamista ja syrjintää

  9. 9

   Mitä Nokian johdossa tapahtui? Kirjan julkaiseva Risto Siilasmaa kertoo HS:lle yhtiön vaikeista vuosista Jorma Ollilan aikana 

   Tilaajille
  10. 10

   HS selvitti krp:n operaation kohteena olleen Airiston Helmen omistukset Turun saaristossa – grafiikka näyttää, kuinka yritys on ostanut lukuisia saaria tärkeältä laivaväylältä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

  2. 2

   Puolella miljoonalla suomalaisella on riittämätön lukutaito – Testaa, kuinka hyvin itse ymmärrät lukemaasi

  3. 3

   Äiti riehui, ryyppäsi ja teki lopulta itsemurhan – Kun Sari Järn halusi ymmärtää miksi, hän löysi suvun synkän historian

   Tilaajille
  4. 4

   Krp ottanut kiinni kolmannen henkilön Turun seudun laajoissa kotietsinnöissä – ”Etsinnät sujuneet suunnitelmien mukaan”

  5. 5

   Sotilaslähde HS:lle: Airiston Helmi ollut vuosia Puolustus­voimien ja Supon tarkkailussa – ”Ne hankkivat strategisia kohteita ja me olemme hölmöjä, kun olemme myyneet”

  6. 6

   Virpi oli luokan priimus ja lääkäriperheen kultahippu – Hänestä tuli kirurgi, joka leikkasi potilaita lääkehuuruissa ja joutui lopulta vankilaan

   Tilaajille
  7. 7

   Miehet ovat usein tajuamattaan henkisen väkivallan uhreja – ”Miehillä voi olla parinkymmenen vuoden kokemus alistamisesta”

  8. 8

   Markku hakee Viipurista bensaa, seksiä ja puolisolle kukkia – Yhä useampi itärajan mies tuo myös hiv:n, mutta testeihin Markku ei mene

   Tilaajille
  9. 9

   ”Ongelmista ykkönen on viina, kakkonen on viina ja kolmonen on viina” – Ensihoidon eläköityvä vastuulääkäri Teuvo Määttä on nähnyt Helsingin pimeän puolen

  10. 10

   ”Hän ei lopeta koskaan” – Tällainen mies on rahalla, viinalla ja nuuskalla lapsia Helsingin keskustassa houkutellut sarjahyväksikäyttäjä

   Tilaajille
  11. Näytä lisää