Politiikka    |   HS-analyysi

Hallitus veti tuen ruoka-avulta – oliko kyseessä sinisten kosto vai perussuomalaisten Niikon kiistanalaisen hankkeen perusteltu lopetus?

Hallituspuolueet tukivat ruoka-apua kaksi vuotta. Kritiikkiä saaneen rahoituksen taustalla oli perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko. Perussuomalaisten lähdettyä hallituksesta ruoka-avun tukeminen loppui.

Hallituspuolueet ovat päättäneet lopettaa ruoka-avun tukemisen. Rahalla ei ostettu ruokaa, vaan sillä kustannettiin esimerkiksi kylmäautoja ja palkkoja. Tuki sisältyi vuosien 2016 ja 2017 budjetteihin, mutta ensi vuodelle rahaa ei enää ole luvassa.

Asia sai sinetin, kun eduskunnan täysistunnossa äänestettiin keskiviikkona nurin perussuomalaisten kansanedustajan Sami Savion aloite, joka olisi lisännyt edellisvuoden tapaan noin miljoona euroa ruoka-avun tukemiseen.

Sen sijaan rahaa myönnettiin esimerkiksi 300 000 euroa itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseen.

Päätös ruoka-avun rahoituksen lopettamisesta herättää kysymyksiä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Oliko kyseessä sinisten kosto entisille puoluetovereille? Vai oliko sittenkin kyse siitä, että rahoitus perussuomalaisten kansanedustajan Mika Niikon lempilapselle pantiin perustellusti jäihin?

Ruoka-apua on myönnetty kertaluonteisena osana eduskunnan niin sanottuja joululahjarahoja. Rahat myöntää eduskunnan valtiovarainvaliokunta, ja niiden kohdentumisesta päättävät hallituspuolueet.

Ruoka-avun tukeminen on ollut nimenomaan Niikon ajama hanke, jossa rahaa on kohdennettu myös Niikkoa lähellä oleville tahoille vastoin asiantuntijoiden suosituksia. Nyt, kun Niikon puolue perussuomalaiset ei enää ole hallituksessa, tämä poliittinen sopimus näyttää purkautuneen.

Perussuomalaiset jakautui kesällä kahteen osaan. Hallitukseen jäivät siniset, kun Niikko ja muut perussuomalaiset siirtyivät oppositioon.

”Hallitustaipaleen alussa sovimme keskustan ja kokoomuksen kanssa yksissä tuumin, että tuemme kaikkein köyhimpiä ohjaamalla resursseja ruoka-aputyöhön. Nyt olen pettynyt”, Niikko kommentoi Suomen Uutisille.

Sinisten kansanedustajat kiistivät eduskunnassa, että kyseessä olisi poliittisesti motivoitu päätös. Ryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo tiedotteessa ääneen sen, mitä moni on ajatellut.

”Kahtena edellisenä vuotena tukea on myönnetty edustaja Antero Laukkasta (kd) ja perussuomalaisten Mika Niikkoa lähellä oleville järjestöille, mm. Samarialle, jonka varsinainen toiminta ei edes keskity ruoka-apuun. Ei ihme, että hallituksen päätös aiheuttaa närää.”

Ruoka-apua myöntävät Suomessa edelleen muut tahot.

EU-rahoituksella pyörivä vähävaraisten avun toimenpideohjelma on jakanut ruoka-apuun vuonna 2016 noin 3,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 noin 3,6 miljoonaa euroa.

Kirkkohallitus koordinoi Yhteinen keittiö -hanketta, joka on eräänlaista ruoka-apua. Lisäksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (Stea) jakaa vuonna 2018 järjestöille yhteensä 342 miljoonaa euroa. Rahoja ei käytetä suoranaiseen ruoka-apuun vaan esimerkiksi vertaistukeen ja elämänhallinnan edistämiseen. Apua saavien ihmisten kohderyhmä on kuitenkin osittain sama.

Eduskunnan päätöksellä ruoka-avun tukeminen lähti käyntiin vuoden 2015 lopussa. Kilpailutusten jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi viime vuoden lokakuussa myöntävänsä Samaria-järjestölle 765 000 euroa ruoanjakelutoimintaan.

Päätös oli poikkeuksellinen. Leipäjonotutkija ja vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo kiinnitti tuolloin huomiota siihen, että STM on kautta historian pysytellyt mahdollisimman kaukana ruoka-aputoiminnasta.

Rahojen kohdentuminen herätti vielä lisää kysymyksiä.

STM valitsi kahden varteenotettavan hakijan, Sininauhaliiton ja Samarian, väliltä.

Sininauhaliiton hakemuksessa oli kaksi suurta toimijaa, Sininauhaliitto itse ja sen jäsenjärjestö, Suomen vapaakirkon diakoniatyöstä vastaava Via Dia. Via Dia on Suomen suurimpiin ja kokeneimpiin lukeutuvia ruoka-avun toimittajia.

Toista hanketta koordinoinut Samaria on kokenut sosiaalialan toimija, mutta sillä on pienempi kokemus ruoka-avusta. Ruoka-apua ei mainittu tuolloin Samarian kotisivuilla lainkaan.

STM päätyi kuitenkin antamaan koko potin, 765 000 euroa, Samarian hankkeelle.

Osa hankkeeseen kuuluvista yhdistyksistä oli tunnettuja ruoka-avun jakajia, kuten Hyvä arki, Manna-apu sekä Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö.

Mukana oli kuitenkin myös vähän tunnettuja, pieniä toimijoita, joilla ei ollut merkittävää kokemusta ruoka-avun jakamisesta.

Samarian toiminnanjohtajan Ismo Valkoniemen mukaan pienet ruoka-apujärjestöt tarvitsivat Samariaa valtakunnallisen ruoka-avustuksen hakuun.

Valkoniemi sanoo, että Porvoosta käsin toimiva yhdistys on epäpoliittinen ja puolueista lähimpänä Rkp:tä. Sen hallitus on ruotsinkielinen.

”Samaria rf:n hallitus on äärimmäisen allerginen perussuomalaisille, ruotsinkieleen kohdistuvan politiikan vuoksi”, Valkoniemi kirjoittaa sähköpostissa.

Monella rahaa saaneella, Samarian hankkeeseen kuuluvalla yhdistyksellä on kuitenkin läheiset suhteet Niikkoon.

Niikko on esimerkiksi perustanut Takaisin elämään -yhdistyksen, jolle STM myönsi 52 000 euroa vuonna 2016. Niikko jätti yhdistyksen vuonna 2011 noustessaan eduskuntaan. Hänen poikansa Sami Niikko on yhdistyksen toiminnassa aktiivinen.

Takaisin elämään -yhdistyksen toiminnanjohtajan Nina Havian perustamalle Ruoka-apuyhdistysten liitolle myönnettiin 47 000 euroa. Niikon vaalipäällikkönä toimineen Timo Valtosen johtamalle Joosua Missiolle myönnettiin 35 000 euroa.

Takaisin elämään ja Joosua Missio toimivat Vantaalla, jossa Niikko on kaupunginvaltuutettu. Yhdistykset ovat profiloituneet nuorisotyöhön, eivät ruoka-apuun. Ruoka-apuyhdistysten liitto puolestaan rekisteröitiin vasta vuoden 2016 huhtikuussa.

STM:ssä asiaa valmistelleet virkamies Elina Palola ja osastopäällikkö Kirsi Varhila sanoivat tuolloin HS:lle, että rahoituksen myöntämispäätöksessä tukeuduttiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvioon. Myös silloinen peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk) totesi, että asia on valmisteltu THL:ssä ja päätös tehty siltä pohjalta.

HS kertoi kuitenkin tuolloin, että Sininauhaliiton hakemus oli THL:n asiantuntijoiden mielestä huomattavasti parempi kuin Samarian.

STM siis päätti lopulta tukea Niikon suosimaa hanketta vastoin THL:n arviota parhaasta ehdokkaasta. Päätöstä perusteltiin sillä, että Samarian hankkeessa toimineet tahot suunnittelivat ostavansa kylmäkuljetusautoja.

Vuoden 2017 budjetissa sama kuvio toistui. Tosin tällä kertaa arviointia ei ulkoistettu THL:lle vaan se tehtiin ministeriössä.

Lokakuussa STM kertoi jakavansa Samarialle 790 000 euroa ruoka-apuun. Kyse oli vuoden 2016 joulukuussa myönnetyistä joululahjarahoista, jotka oli kilpailutettu vuoden 2017 aikana.

Niikkoa lähellä olevat, pääasiassa helluntailaiset yhdistykset saivat taas isoja summia. Takaisin elämään sai 40 000 euroa, Joosua Missio 25 000 euroa ja Ruoka-apuyhdistysten liitto 70 000 euroa. Mäntsälän helluntailähetys sai 55 000 euroa.

Tänä vuonna Veikko ja Lahja Hurstin järjestö ei ollut mukana Samarian hankkeessa.

Sen sijaan Suomen vapaakirkon diakoniatyöstä vastaava Via Dia sai yhteensä yli 160 000 euroa. Kyseessä vaikuttaa olleen Niikon kädenojennus vapaakirkolle, koska edellisvuoden jako aiheutti kiistaa järjestöjen välille.

Nyt poliittisesti alkanut järjestely ruoka-avun tukemisesta siis päättyi.

Hallituspuolueiden päätöstä on arvosteltu. Samalla on hyvä pitää mielessä kokonaiskuva.

Hurstin järjestö, kirkot ja monet muut toimijat ovat pitkään jakaneet ruoka-apua ilman mitään eduskunnan lahjarahaa. Toki ne toivottaisivat lisätuen tervetulleeksi.

Nyt kaksi vuotta myönnettyä rahaa on kuitenkin mennyt monille uusille, kokemattomille toimijoille.

Kumpanakaan vuonna ruoka-aputukea ei käytetty ruoan hankkimiseen, vaan autohankintojen lisäksi sillä maksettiin jakelukustannuksia ja palkkoja. Varsinainen ruoka-apu tulee kauppaketjuilta.

Olisi hyvä saada selko, mitä rahoilla on saatu aikaan ja miten toiminta jatkuu. Vastuullisten järjestöjen toiminta ei voi päättyä siihen, että kertaluontoinen rahoitus päättyy.

Esimerkiksi ruoka-avun kattojärjestöksi perustettu Ruoka-apuyhdistysten liitto vaikuttaa olleen sekaisin. Keväällä sen hallituksesta erosi kolme jäsentä, HS:n tietojen mukaan sisäisten riitojen takia.

Oma kysymyksensä on, pitäisikö valtion ylipäänsä rahoittaa kolmannen sektorin jakamaa ruoka-apua. Tällainen tuki on herättänyt leipäjonojen tutkijoiden piirissä arvostelua.

Tutkijoiden ajatuksena on, että nälän syihin pitäisi puuttua ensisijaisesti korjaamalla rakenteita. Suomessa esimerkiksi perusturvan varassa elävien köyhyys on lisääntynyt. Valtion pitäisi keskittyä näihin sosiaalisiin turvaverkkoihin, moni tutkija arvioi – sen sijaan että jaetaan ihmisille vain leipää.

Täsmennys kello 19.33: Jutussa sanottiin, että Sininauhaliitto on Suomen suurimpiin ja kokeneimpiin lukeutuvia ruoka-avun toimittajia. Sininauhaliitto ei kattojärjestönä itse ole, vaan sen jäsenjärjestöt, kuten Via Dia, ovat.

Oikaisu kello 19.33: Jutussa sanottiin, että Hurstin järjestöä ei jostain syystä hyväksytty mukaan Samarian hankkeeseen. Hursti ei hakenut Samarian hankkeeseen mukaan.

Lisäys kello 21.39: Lisätty Ismo Valkoniemen kommentit.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Ruoka-apu
 • Leipäjonot
 • Köyhyys
 • Hallitus
 • Perussuomalaiset
 • Paavo Teittinen

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Suihkuun sammunut voi aiheuttaa ison vesivahingon – ongelmaan on helppo ja halpa ratkaisu, ja se on tuttu uimahalleista

  2. 2

   Korkeakouluopintojen edistymisen seuranta muuttuu – Kela alkaa ottaa huomioon koko opiskeluajan

  3. 3

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  4. 4

   Nainen jäi itseohjautuvan robottiauton alle ja kuoli Yhdysvalloissa

  5. 5

   Nyt puhuvat alistamisesta syytetyn ohjaajan elokuvissa olleet naisnäyttelijät – Vera Kiiskinen: ”Kyseenalaistan Aku Louhimiehen työmetodit sekä suhtautumisen naisiin ylipäätään”

  6. 6

   Mies tulee vastaanotolle ja valittaa närästystä, vaikka tietää, että kyse voi olla jostakin vakavammasta – Lääkärit kertovat, mitä oireita suomalaiset salailevat vastaanotolla, vaikka ei kannattaisi

  7. 7

   Trump: Huumeidenvastainen kampanja edellyttää kovia otteita, ”myös kuolemantuomioita” – suora lähetys käynnissä

  8. 8

   Sähköpyöriä myyvä yrittäjä: Kiinteä 400 euron ostotuki on huono ehdotus

  9. 9

   Hallitus esittää sähköpyörän hankintaan 400 euron tukea – muutos voimaan pikavauhtia

  10. 10

   Asiakkaalle kuittaileva työntekijä jätti ravintolakriitikolle suuhun pahan maun – muuten uusittu Latva tarjoaa kekseliäisyyttä ja hyviä makuja

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  2. 2

   Mies tulee vastaanotolle ja valittaa närästystä, vaikka tietää, että kyse voi olla jostakin vakavammasta – Lääkärit kertovat, mitä oireita suomalaiset salailevat vastaanotolla, vaikka ei kannattaisi

  3. 3

   Seksityötä tekevien häpäisemisen on loputtava – olen tehnyt seksityötä vuosia, ja se on minulle kutsumus­ammatti

  4. 4

   Hallitus esittää sähköpyörän hankintaan 400 euron tukea – muutos voimaan pikavauhtia

  5. 5

   ”Kiveksiä syövä piraija” on runnellun Detroitin viimeisin vitsaus

  6. 6

   Asiakkaalle kuittaileva työntekijä jätti ravintolakriitikolle suuhun pahan maun – muuten uusittu Latva tarjoaa kekseliäisyyttä ja hyviä makuja

  7. 7

   Miksi suomalaiset masentuvat mutta ovat silti onnellisia? Italialaistutkija muutti Suomeen selvittämään pohjoisen kansan onnea

  8. 8

   HS kysyi työnantajilta, mitä uusilta työntekijöiltä oikeasti vaaditaan – Esiin nousivat omien rajojen tunnistaminen, kyky saada suu auki sekä yksi aivan ehdoton vaatimus

   Tilaajille
  9. 9

   Nyt puhuvat alistamisesta syytetyn ohjaajan elokuvissa olleet naisnäyttelijät – Vera Kiiskinen: ”Kyseenalaistan Aku Louhimiehen työmetodit sekä suhtautumisen naisiin ylipäätään”

  10. 10

   Suihkuun sammunut voi aiheuttaa ison vesivahingon – ongelmaan on helppo ja halpa ratkaisu, ja se on tuttu uimahalleista

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken – nyt hän tekee väitös­kirjaa, harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa

   Tilaajille
  2. 2

   Lauantaina päivystyksessä vielä puhuttiin ”kuin mies miehelle”, tiistaina turhaan apua hakenut Ilmari oli kuollut – Saako mieleltään sairas apua päivystyksestä?

   Tilaajille
  3. 3

   Useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut koirahyökkäyksissä Heinolan seudulla – ”Koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata hamstereihin”

  4. 4

   Suomalaismiljardöörin 25-vuotiaasta tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa – kämppä täynnä arvotaidetta, Guggenheim kutsui puheenjohtajaksi

  5. 5

   ”Liian älyllisen” tieteis­filmin teatteri­levitys peruttiin USA:n ulko­puolelta – nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita scifi­elokuvia vuosiin

  6. 6

   Meri Werkkomäki häpesi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan – Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä

   Tilaajille
  7. 7

   Suomalaiset on lellitty ruokakaupoissa pilalle

  8. 8

   USA:n hävittäjän kuvaamalla videolla näkyy nopeasti lentävä tunnistamaton kohde – CNN: Pentagonilla ehkä laajalti vastaavaa materiaalia

  9. 9

   Ravintolan perustanut Hanan Sneih, 24, on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turva­paikka­päätöksen saaneesta syyrialaisesta – ”Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin”

  10. 10

   Töölöläiskerrostalon kellarissa pyöritettiin salahotellia – huoneet oli kyhätty ohuista vanerilevyistä, tunnelmaa loivat patterin päällä loimottavat jouluvalot

  11. Näytä lisää