Politiikka

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa tänään – HS tiivisti ehdokkaiden pääteemat ja erot

HS etsi ehdokkaiden erot presidentin keskeisimmällä tontilla, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Jos vuoden 2012 presidentin­vaalit olivat arvovaalit, leimaa tämän vuoden vaaleja ennen muuta keskittyminen presidentin toimivallan ydinalueeseen, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Se on luonnollista, sillä kuudessa vuodessa maailma on muuttunut paljon: Venäjä valtasi Krimin niemimaan, Yhdysvallat haluaa vähemmän vastuuta maailman kriiseistä ja terrorismin uhka Euroopassa on koholla.

Vaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona.

HS tiivistää äänestyspäätöksen tueksi ehdokkaiden erot ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa teemoissa.


Venäjä, uhka vai ei?

Ehdokkaat ovat saaneet vaalitaistelun tiivistyessä avata erityisesti Venäjä-näkemyksiään moneen otteeseen. Kannoissa onkin näkyviä eroja.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Ehdokkailla on muun muassa eri näkemykset siitä, onko Venäjä uhka Suomelle.

Yhdestä ääripäästä löytyvät Paavo Väyrynen, Merja Kyllönen ja Sauli Niinistö, jotka ovat selvästi sitä mieltä, ettei Venäjä ole uhka Suomelle.

Voimakkaimmin Venäjän uhasta taas on puhunut Nils Torvalds, joka on korostanut Venäjän epävakauden muodostamaa uhkaa myönteisen Nato-kantansa perusteluna.

Torvaldsin asiasta antamat vastaukset ovat silti paikoin ristiriitaisia, sillä esimerkiksi Ylen vaalikoneessa hän on jokseenkin eri mieltä väitteestä, että Venäjä olisi uhka Suomelle.

Myös Laura Huhtasaari luokittelee Venäjän uhaksi.

Eroja ehdokkaiden Venäjä-linjoissa voi hakea myös sitä kautta, kuinka ehdokkaat suhtautuvat Krimin valtaukseen sekä talouspakotteisiin.

Väyrynen erottuu muista ehdokkaista selvästi siinä, että hän katsoo länsimaiden olevan syypäitä Ukrainan tilanteeseen.

”EU ja Nato saavat syyttää tästä kehityksestä paljolti itseään. EU:n itäisen kumppanuuden ohjelma sekä assosiaatiosopimus Ukrainan ja EU:n välillä synnyttivät Ukrainan kriisin”, hän sanoi HS:n haastattelussa.

Huhtasaari on samoilla linjoilla: hänestä assosiaatiosopimus on syy kriisiin, eikä sitä olisi pitänyt Ukrainalle tarjota. Huhtasaari myös vastustaa talous­pakotteita Suomen osalta.

MTV3:n vaalikoneessa useimmat ehdokkaat ovat sitä mieltä, ettei Suomi voi Krimin kriisin jatkuessa normalisoida suhteitaan Venäjään. Väyrynen ja Huhtasaari kallistuvat voimakkaimmin normalisoinnin kannalle.

Väyrynen korostaa ylipäätään lämpimiä läheisiä suhteita Venäjään.

Jotkut ehdokkaista painottavat, että kahdenvälisiä suhteita Venäjälle olisi vahvistettava pakotteista huolimatta.

”Hyväksyn nykyiset pakotteet, mutta niiden yhteydessä meillä kävi niin, että Venäjä-suhteet näyttävät kaventuneen presidenttien väliseen dialogiin. Sanktioiden oloissa muuta yhteydenpitoa olisi pitänyt tietoisesti lisätä ja tehdä aktiivisia toimia, että esimerkiksi kansalais­yhteiskunnan ja yrityselämän kontaktit olisivat säilyneet ja pysyneet virkeinä”, Pekka Haavisto sanoi HS:lle.

Kyllösen näkemys on samansuuntainen.

”Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen ja Suomen EU-jäsenyyden myötä kahdenvälisissä suhteissa on menty liian varovaiseksi ja mietitään, miten EU:ssa katsotaan Suomen ja Venäjän suhteita. Olemme EU:ssa turhan pelokas alustalaiskansa, kun pitäisi rakentaa taloudellista keskinäisriippuvuutta ja esimerkiksi ympäristö- ja kulttuuriyhteistyötä.”

Vain yksi Naton puolesta

Mahdollinen jäsenyys sotilasliitto Natossa on ollut luonnollisesti yksi vaalikeskustelujen näkyvimpiä kysymyksiä. Asian ajankohtaisuutta lisää tällä kertaa Ruotsin vaalivuosi ja paikallisen sisäpoliittisen tilanteen muutos.

Naapurimaan porvarit ovat löytäneet kuluvalla vaalikaudella yksimielisyyden Nato-jäsenyyden kannatuksesta. Vallan vaihtuessa Ruotsin jäsenyyden voisi siis katsoa olevan hiukan aikaisempaa todennäköisempää.

Maan suurin puolue sosiaalidemokraatit tosin yhä vastustaa Natoa.

Selkeimmin jäsenyyskannallaan erottuu jo tunnetusti Torvalds, joka ainoana kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Hänen perustelunaan on muun muassa juuri Ruotsin kehitys. Lisäksi Venäjän sisäinen ja taloudellinen kehitys luo Torvaldsin mielestä merkittävää epävakautta, mitä hän korosti sekä HS:n että Ylen haastatteluissa.

Toinen Nato-keskustelussa erottuja on Niinistö, jonka ei halua sijoittaa itseään kyllä- tai ei-leiriin. Vaalikoneissa asiasta kysyttäessä hän on ehdokkaista ainoa ei osaa sanoa -vastaaja.

Kaikki loput ehdokkaat ovat enemmän tai vähemmän Natoa vastaan.

Niinistö on saanut selittää epäselvyyttään vaalipäivän lähes­tyessä. Hän korostaa, että jäsenyyden tarve on täysin riippuvainen olosuhteista. Hän myös katsoo, että nykyhallituksen linja, jonka mukaan ovi hakemuksen jättämiselle pidetään auki, on hyvä ja jo itsessään turvallisuuspoliittinen väline.

Jos kysymys silti liittyisi juuri tämän hetken olosuhteisiin, olisi Niinistön vastaus useimpien muiden ehdokkaiden tavoin ei Natolle. Hän avasi ajatteluaan viimeksi Ylen yksilötentissä maanantaina.

”Näissä olosuhteissa tänään tai näköpiirissä olevissa olosuhteissa – elleivät ne muutu olennaisesti – minusta meillä ei ole mitään syytä hakea Nato-jäsenyyttä”, Niinistö sanoi.

Olosuhteiden muutos olisi hänen mielestään esimerkiksi juuri Ruotsin jäsenyyshakemus, minkä aiheuttaisi miettimisen tarpeen, kuten Niinistö totesi esimerkiksi HS:lle aiemmin.

Tulisiko Nato-jäsenyydestä sitten järjestää kansanäänestys?

Tässä kysymyksessä joukosta erottuu selvimmin Haavisto, joka on muuttanut kantaansa asiassa. Nykyisin hän suhtautuu kansanäänestyksen järjestämiseen kielteisesti.

Haavisto perustelee asiaa erityisesti sillä, että vastaavaan kansanäänestykseen kohdistuisi ulkopuolisia vaikutusyrityksiä.

”Nykyisessä idän ja lännen välisessä jännitteisessä ilmapiirissä kansanäänestys turvallisuuspolitiikasta ei olisi vain suomalaisten kansanäänestys vaan siihen osallistuisivat kaikki kynnelle kykenevät tahot hybridi- ja kybervaikuttamisella”, hän perusteli Ilta-Sanomien vaalikoneessa.

Muut ehdokkaat ovat pitäneet kansanäänestystä eriasteisesti tarpeellisena. Torvalds on tosin esittänyt myös epäilyjä.

Suomi on hoitanut puolustustaan viime vuosina paitsi tiivistämällä yhteistyötään Naton kanssa myös syventämällä sitä Ruotsin kanssa. Vuonna 2015 linjattiin, että yhteistyötä voidaan tehdä erikseen sovittaessa kriisiaikoina rauhan ajan lisäksi.

Kannatus yhteistyön syventämiselle edelleen on sekä Ruotsissa että Suomessa suurta.

Ruotsissa toivotaan tällä hetkellä erityisesti, että maat voisivat kehittää siviilipuolustuksiaan yhteistyössä.

Presidenttiehdokkailta Ruotsi-yhteistyö saa yleisesti ottaen laajaa kannatusta. Harva silti uumoilee täyttä puolustusliittoa, mikä käy ilmi esimerkiksi MTV3:n vaalikoneesta.

Ehdokkaista Väyrynen, Vanhanen ja Kyllönen ovat selvimmin eri mieltä väittämästä, jonka mukaan Suomen tulisi muodostaa puolustusliitto Ruotsin kanssa seuraavien kuuden vuoden kuluessa. ”Puolustusyhteistyötä on hyvä syventää Ruotsin kanssa, mutta puolustusliitoksi saakka sitä ei kannata syventää. Se vaatisi mailtamme käytännössä yhteistä ulkopolitiikkaa”, perustelee Vanhanen.

Haavisto erottuu muista ehdokkaista varovaisen suopealla puolustusliittokannallaan.

”Suomen ja Ruotsin turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä tulisi entisestään syventää, aina mahdolliseen puolustussopimukseen saakka”, hän muotoili HS:n vaalikoneessa.

EU:lle yhteinen puolustus?

Päivittäistä EU-politiikkaa hoitaa ensisijassa hallitus. Presidentin keskeisimpien tehtävien alueelle osuvat kuitenkin kysymykset EU:n yhteisen puolustuksen kehittämisestä.

Ehdokkaiden kannat eroavat näkyvästi siinä, missä määrin Suomen pitäisi olla aktiivinen asiassa. EU:n puolustuksen kehittämisen vahvoja ystäviä ovat Niinistö ja Vanhanen. Myönteisiä ovat myös Haavisto ja Tuula Haatainen.

”On luontevaa, että Suomi on mukana kaikissa keskeisissä EU:n kehittämisen muodoissa. Puolustusyhteistyö on käytännössä yhteistä harjoitustoimintaa, yhteisiä puolustushankintoja sekä yhteistyötä puolustukseen liittyvässä tutkimustoiminnassa”, Haatainen perustelee.

Toisella puolella Väyrynen, Kyllönen ja Huhtasaari suhtautuvat EU:n yhteisen puolustuksen kehittämiseen kielteisesti.

”Suomen ei pidä liittoutua myöskään Euroopan unionin puitteissa. Sotilasliitoksi kehittyvä EU olisi Naton eurooppalainen pilari”, totesi Väyrynen HS:lle.

Torvaldsille EU-puolustus on plussaa, mutta hän korostaa erityisesti sen riittämättömyyttä ja Nato-jäsenyyden tarpeellisuutta.

”Ennen kuin sellainen koneisto on olemassa, siihen on pitkä aika. Juuri siitä syystä meidän tulee tehdä myös muita turvallisuuspoliittisia päätöksiä”, hän sanoi taannoin Evan vaalikeskustelussa.

Suhtautuminen EU:hun jakaa ehdokkaita myös yleisemmällä tasolla. Selvästi joukosta eroavat Huhtasaari ja Väyrynen, jota ovat lähtökohtaisesti EU-kriittisiä.

Huhtasaari on kertonut haluavansa Suomen ulos EU:sta. Väyrysen kansalaispuolue ajaa eroa eurosta ja pitää myös EU-eroa tietyssä tilanteessa mahdollisena.

Molemmat äänestäisivät nyt muista ehdokkaista poiketen jäsenyyttä vastaan, kuten käy ilmi Ylen vaalikoneesta.

”Jos unionia ryhdytään toden teolla muuttamaan liittovaltioksi ja jos Suomesta uhkaa tulla sen osavaltio, Suomen tulee siitä erota”, perustelee Väyrynen.


Ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona 17. tammikuuta. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 23. tammikuuta.

Ulkomailla ennakkoäänestys­aika on 17.–20. tammikuuta. Osassa ennakkoäänestyspaikkoja aika voi olla lyhyempi.

Ennakkoäänensä voi antaa missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Äänestyspaikkoja on esimerkiksi kirjastoissa, kunnan- ja kaupungintaloilla sekä kauppakeskuksissa.

Ulkomailla äänestykset tapahtuvat Suomen edustustoissa ja niiden toimipisteissä.

Äänestämään tullessaan äänioikeutetun täytyy esittää vaalivirkailijalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti. Kotiin lähetettyä äänioikeudesta kertovaa lipuketta ei tarvita.

Ennakkoäänestyspaikkojen sijainnista saa tietoa verkkosivuilta vaalit.fi.

Ennakkoäänestyksen painoarvo on merkittävä, sillä vajaa puolet äänioikeutetuista tapaa antaa äänensä presidentinvaaleissa jo ennen varsinaista vaalipäivää.

Vuoden 2012 presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella yhteensä noin 1, 4 miljoonaa suomalaista äänesti ennakkoon. Suomessa asuvien Suomen kansalaisten ennakkoäänestysprosentti oli 45,7.

Ennakkoäänestäminen on ollut suosittua siitä alkaen, kun Suomessa luovuttiin toisesta varsinaisesta vaalipäivästä 1990-luvulla ja Suomi siirtyi nykyisen tyyppiseen ennakkoäänestyskäytäntöön, sanoo vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta. Erityisesti kannastaan varmat ja maaseudun pikkukunnissa asuvat sekä ikääntyneemmät äänioikeutetut äänestävät usein ennakkoon, hän arvioi.

Kaikkein suosituinta ennakkoon äänestäminen on tavallisesti presidentinvaalien toisella kierroksella, mikäli tällainen pidetään.

Tällöin verraten moni on jo päättänyt kantansa.

Tällä kertaa yhden ehdokkaan eli Sauli Niinistön asema on ollut mielipidemittauksissa hyvin vahva, mikä voi vaikuttaa osaltaan myös äänestysaktiivisuuteen, Borg uskoo.

Joissakin aiemmissa vaaleissa äänestäjät ovat viivyttäneet äänestyspäätöstään toiselle kierrokselle, koska sellaisen tuloon on uskottu. Nyt vaalin saatetaan ajatella ratkeavan jo ensimmäisellä kierroksella.

Ensimmäisen kierroksen varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28. tammikuuta.

Löydä oma ehdokkaasi HS:n vaalikoneen avulla

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   ”Minusta tehtiin pornonäyttelijä”, Matleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa – Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa

  2. 2

   Nyt puhuvat alistamisesta syytetyn ohjaajan elokuvissa olleet naisnäyttelijät – Vera Kiiskinen: ”Kyseenalaistan Aku Louhimiehen työmetodit sekä suhtautumisen naisiin ylipäätään”

  3. 3

   Suihkuun sammunut voi aiheuttaa ison vesivahingon – ongelmaan on helppo ja halpa ratkaisu, ja se on tuttu uimahalleista

  4. 4

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  5. 5

   Suomen elokuvaohjaajaliiton johtaja: Aku Louhimies on ylittänyt rajoja, joita ei pidä ylittää –”Hyvin poikkeuksellista”

  6. 6

   Mies tulee vastaanotolle ja valittaa närästystä, vaikka tietää, että kyse voi olla jostakin vakavammasta – Lääkärit kertovat, mitä oireita suomalaiset salailevat vastaanotolla, vaikka ei kannattaisi

  7. 7

   Asiakkaalle kuittaileva työntekijä jätti ravintolakriitikolle suuhun pahan maun – muuten uusittu Latva tarjoaa kekseliäisyyttä ja hyviä makuja

  8. 8

   Elävien kuolleiden kaupungilta näyttävän Daytonin ruumishuoneelta on tila loppu – Yhdysvaltoja riivaa historian pahin huume-epidemia, ja yliannostuksia ottavat niin eläkeläiset kuin lapsetkin

  9. 9

   Korkeakouluopintojen edistymisen seuranta muuttuu – Kela alkaa ottaa huomioon koko opiskeluajan

  10. 10

   Nainen jäi itseohjautuvan robottiauton alle ja kuoli Yhdysvalloissa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  2. 2

   Mies tulee vastaanotolle ja valittaa närästystä, vaikka tietää, että kyse voi olla jostakin vakavammasta – Lääkärit kertovat, mitä oireita suomalaiset salailevat vastaanotolla, vaikka ei kannattaisi

  3. 3

   Seksityötä tekevien häpäisemisen on loputtava – olen tehnyt seksityötä vuosia, ja se on minulle kutsumus­ammatti

  4. 4

   Hallitus esittää sähköpyörän hankintaan 400 euron tukea – muutos voimaan pikavauhtia

  5. 5

   ”Kiveksiä syövä piraija” on runnellun Detroitin viimeisin vitsaus

  6. 6

   Suihkuun sammunut voi aiheuttaa ison vesivahingon – ongelmaan on helppo ja halpa ratkaisu, ja se on tuttu uimahalleista

  7. 7

   Nyt puhuvat alistamisesta syytetyn ohjaajan elokuvissa olleet naisnäyttelijät – Vera Kiiskinen: ”Kyseenalaistan Aku Louhimiehen työmetodit sekä suhtautumisen naisiin ylipäätään”

  8. 8

   Asiakkaalle kuittaileva työntekijä jätti ravintolakriitikolle suuhun pahan maun – muuten uusittu Latva tarjoaa kekseliäisyyttä ja hyviä makuja

  9. 9

   HS kysyi työnantajilta, mitä uusilta työntekijöiltä oikeasti vaaditaan – Esiin nousivat omien rajojen tunnistaminen, kyky saada suu auki sekä yksi aivan ehdoton vaatimus

   Tilaajille
  10. 10

   Miksi suomalaiset masentuvat mutta ovat silti onnellisia? Italialaistutkija muutti Suomeen selvittämään pohjoisen kansan onnea

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken – nyt hän tekee väitös­kirjaa, harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa

   Tilaajille
  2. 2

   Lauantaina päivystyksessä vielä puhuttiin ”kuin mies miehelle”, tiistaina turhaan apua hakenut Ilmari oli kuollut – Saako mieleltään sairas apua päivystyksestä?

   Tilaajille
  3. 3

   Useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut koirahyökkäyksissä Heinolan seudulla – ”Koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata hamstereihin”

  4. 4

   Suomalaismiljardöörin 25-vuotiaasta tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa – kämppä täynnä arvotaidetta, Guggenheim kutsui puheenjohtajaksi

  5. 5

   ”Liian älyllisen” tieteis­filmin teatteri­levitys peruttiin USA:n ulko­puolelta – nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita scifi­elokuvia vuosiin

  6. 6

   Meri Werkkomäki häpesi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan – Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä

   Tilaajille
  7. 7

   Suomalaiset on lellitty ruokakaupoissa pilalle

  8. 8

   USA:n hävittäjän kuvaamalla videolla näkyy nopeasti lentävä tunnistamaton kohde – CNN: Pentagonilla ehkä laajalti vastaavaa materiaalia

  9. 9

   Ravintolan perustanut Hanan Sneih, 24, on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turva­paikka­päätöksen saaneesta syyrialaisesta – ”Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin”

  10. 10

   Töölöläiskerrostalon kellarissa pyöritettiin salahotellia – huoneet oli kyhätty ohuista vanerilevyistä, tunnelmaa loivat patterin päällä loimottavat jouluvalot

  11. Näytä lisää