Politiikka

Supo on saamassa lisää rahaa, tehtäviä ja siviiliväkeä – Näin salainen poliisi paisuu, jos tiedustelulait hyväksytään

Ulkomaantiedustelu eli kohdevaltion näkökulmasta vakoilu on Supon seuraava iso askel, jos eduskunta hyväksyy tiedustelulait. Nykylainsäädäntö ei anna Supolle oikeutta tiedustella Suomen rajojen ulkopuolella. ”Suomi olisi tarvinnut ulkomaantiedustelua muun muassa saadakseen tietoa Syyrian konfliktialueilta”, Supon päällikkö Antti Pelttari sanoo.

”R, Python ja Apache Kafka – kuulostaako tutulta? Suojelupoliisissa on kiinnostavia töitä tarjolla data-analyytikolle, hakuaikaa maanantaihin”, suojelupoliisin (Supo) twiitti lähestyy suomalaisia dataosaajia.

Twiitti linkkaa rentoon ilmoitukseen, jossa Supo kysyy hakijoilta muun muassa ”Tunnetko paloa erimuotoisten tietosisältöjen moukarointiin?” ”Rakentaisitko mieluummin talosikin lego-palikoista?”
Mistä ihmeestä on kysymys, suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari?

”Haluamme kovan luokan asiantuntijoita, jotka ovat nykyisen teknisen kehityksen tasalla”, Suomen salaisen poliisin päällikkö selvittää vauhdikasta kieltä, josta hän itse ei tuttuja termejä tunnista.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Tämä on tietysti sukupolvikysymys, ja juuri uuden sukupolven siviiliosaajia on tarkoitus saada töihin”, 53-vuotias Pelttari kiteyttää.

Työpaikkailmoitus kertoo Supon muutoksesta ja yhdestä haasteesta: vanha poliisivaltainen talo palkkaa jo töihin enemmän siviilejä kuin poliiseja. Jos uudet siviilitiedustelulait tulevat voimaan, Supon uusista rekrytoinneista peräti 70 prosenttia on siviilejä, hallituksen esitys siviilivitiedustelulaiksi arvioi.

Nykyisessä Supossa poliisien ja siviilien määrä on suurin piirtein tasan.

Supo kasvaa, koska tiedustelulait tuovat sille paljon uusia tehtäviä ja työkaluja. Tehtävät eivät enää ole rikostutkintaa, vaan turvallisuustiedustelua eli tiedon keräämistä, analyysiä ja esittämistä. Siihen tarvitaan erityisesti siviiliväkeä, jolla on akateemista koulutusta ja osaamista.

Jo takavuosina salainen poliisi kasvoi vauhdilla: kun Pelttari aloitti Supossa 2011, hänen komennossaan oli 216 supolaista. Nyt väkeä Ratakadulla on miltei kaksinkertainen määrä ja heillä käytettävissään rahaa yli kaksinkertainen määrä.

Matkalla Supon lehdistötilaan näkyy työhuone, jossa väki tekee töitä vieri vieressä istuen.

”Viime ja tänä vuonna palkkasimme 53 henkilöä töihin. Jo tästäkin porukasta niukka enemmistö on siviilitaustaisia”, Pelttari kertoo Supon historiallisesta kasvusta. Historiallinen oli myös hakijamäärä, sillä 53:a tehtävää tavoitteli peräti 2 500 hakijaa.


Helpotusta Ratakadun tilapulaan on luvassa aikaisintaan vuonna 2021, kun Supo on määrä muuttaa kokonaan uusiin tiloihin Kaartinkaupunkiin Pääesikunnan viereen. Supon tulevan talon paikalla on nyt puolustusvoimien toimitiloja, jotka purettaisiin uudisrakennuksen tieltä.

Pelttari nimittää paikkaa ”Kaartin turvallisuuskortteliksi”.

Eikä kysyntä valtionhallinnon tiedustelupalveluille lopu kuluvan vuoden rekrytointeihin: Esitys siviilitiedustelulaiksi arvioi, että supolaisten neljänsadan hengen joukko kasvaa lähes sadalla hengellä viiteensataan ensi vuodesta alkaen, jos eduskunta hyväksyy tiedustelulait.

Millaista väkeä Supo sitten etsii riveihinsä?

”Monenlaista akateemista taustaa, kielitaitoa ja teknistä osaamista. Oikea pohjakoulutus pitää olla, minkä jälkeen henkilökohtaiset omaisuudet ratkaisevat”, Pelttari sanoo.

Supon analyysi- ja tiedonhankintatehtävissä työskentelevät ovat yleensä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita tutkijoita. Lisäksi talo tarvitsee jatkuvasti tietotekniikka-alan ammattilaisia.

Supon kaipaamasta kielitaidosta Pelttari suostuu mainitsemaan arabian, mutta sivuillaan Supo kertoo arvostavansa myös venäjän, kiinan ja ranskan osaajia.

Myös rahaa Supo on saanut huomattavasti lisää.

Terrorismin uhka ja muut kansallisen turvallisuuden uhat ovat näkyneet budjetissa selvästi vuodesta 2014 lähtien, laitoksen tilinpidosta selviää. Salaisen poliisin budjetti on kasvanut siitä lähtien 10–20 prosenttia joka vuosi noin 42 miljoonaan euroon. Sen verran Supo on budjetoinut kokonaiskuluikseen kuluvalle vuodelle.

Yksi suurimmista hankkeista on Supon toiminnallisen tietojärjestelmän täysi remontti. Huippusalaista tietoa sisältävän tietojärjestelmän uusiminen vie Supon budjetista muutaman vuoden aikana yhteensä 30 miljoonaa euroa tulivat tiedustelulait voimaan tai ei.

Hallituksen esitys siviilitiedustelulaiksi lupaa lisää: Jos lait tulevat voimaan, Supon budjetti kasvaa yli 50 miljoonaan euroon vuodessa. Supon budjetti paisuu silloin lähes kolminkertaiseksi verrattuna siihen aikaan, kun Pelttari aloitti tehtävässään 2011.

Rahaa Supo tarvitsee heti tänä vuonna kertaluonteisesti 9,7 miljoonaa euroa tietoliikennetiedustelun tekniseen järjestämiseen sekä muiden tietojärjestelmien muutoskustannuksiin. Uusien työntekijöiden palkkaamiseen tarvitaan kaksi miljoonaa euroa.

Myös painotukset muuttuvat vauhdilla: Supon budjetista suurimman osa vei pitkään vastavakoilu eli ulkomaiden vakoojien toiminnan torjuminen. Viime vuosina tilanne on muuttunut niin, että selvästi eniten budjetista haukkaa terrorismin torjunta.

”Noin puolet voimavaroista menee terrorismin torjuntaan. Vastatiedustelu on noin 30 prosentin paikkeilla ja loput 20 prosenttia ovat turvallisuustyötä ja turvallisuusselvitysten tekemistä”, Pelttari kuvaa nykytilannetta.


Mitä vuosittaisella 11–12 miljoonan lisärahalla sitten on tarkoitus saada aikaan?

Supon suuriin haasteisiin kuuluu ulkomaantiedustelu, jota laitos ei nykylain mukaan saa tehdä. Ulkomailla oleskelevat Supon yhdysmiehet eivät käytännössä saa edes puhuttaa paikallisia, koska lakia ulkomaantiedustelusta ei ole.

”Itsenäisiä tiedusteluvaltuuksia ei ole ollut, vaikka Supon yhdysmiehet ovat tehneet paljon yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Hallituksen esityksen mukaan tulevaisuudessa toimitaan Suomen lain mukaan sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen”, Pelttari sanoo.

Uusi siviilitiedustelulaki moninkertaistaa Supon tiedustelumahdollisuudet, koska se antaa Supon väelle oikeuden hankkia tietoa ulkomailla samoilla salaisilla tiedustelukeinoilla kuin kotimaassa. Se tarkoittaa monenlaista teknistä tiedonhankintaa kuten puhelinkuuntelua ja tietojärjestelmätiedustelua sekä tiedonhankintaa paikallisilta vaikka baarimikkona esiintyen.

Kovin isoja ulkomaan tiedusteluoperaatioita Supo tuskin alkuvuosina käynnistää.

Pohjoismaissa Supo siirtyy silti omaan sarjaansa: siitä on tulossa ainoa turvallisuuspalvelu, jolla on myös ulkomaantiedusteluoikeudet. Muissa pohjoismaissa ulkomaantiedustelu on puolustusvoimien tehtävänä.

Samalla Supon tehtävä muuttuu aiempaa vaikeammaksi – ja riskialttiimmaksi. Riski syntyy siitä, että tiedustelun kohteena olevat valtiot eivät pidä luvattomista tiedustelijoista, jotka kohdevaltion näkökulmasta ovat vakoojia.


Suomi pyrkii toki välttämään riskejä: Hallituksen esityksen mukaan ”ulkomaantiedustelun luonteesta johtuen” tarvittavat tiedot pyritään hankkimaan kevyimmällä mahdollisella keinolla.

Sellainen on esimerkiksi hallituksen esityksen kuvaama tiedustelun ”perustilanne”, jossa Suomen ulkomaille lähettämä tiedustelija tekee yleisiä havaintoja asemavaltion oloista ja käy keskusteluja asemavaltion edustajien tai kansalaisten kanssa. Tämä on myös yleisintä tiedustelutoimintaa, jota kohdevaltiot tiettyyn rajaan asti sietävät.

Sietämisen raja ylittyy yleensä silloin, kun tiedustelija alkaa houkutella ja värvätä vaikkapa virkamiehiä omiksi salaisiksi tietolähteikseen.

Ulkomaantiedustelun arkaluontoisuus heijastuu hallituksen esitykseen niin, että pykälät määräävät ulkomaantiedustelun päätöksenteon ja samalla epäonnistumisen riskit Supolle. Toinen mahdollisuus olisi ollut kirjata lakiin, että päätöksen ulkomaiden tiedusteluoperaatioista tekee poliittinen taho kuten ministeri.

”Ulkomaantiedustelun ulkopoliittisten herkkyyksien vuoksi on perusteltua, että riskin [tiedustelu]menetelmien käyttämisestä kantaisi ulkomaantiedustelua suorittava taho eli suojelupoliisi”, hallituksen esitys linjaa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

”Toimivaltuuksiin liittyy aina vastuu. Operatiivinen viranomainen kantaa vastuun. Tämä on suomalainen malli”, Pelttari selvittää.

Pelttarin mukaan Suomen ei ole tarkoitus alkaa tehdä ”aggressiivista” eli hyökkäävää ulkomaantiedustelua. Sellaista olisi vaikkapa teollisuusvakoilu suomalaisyritysten hyväksi tai toisen maan politiikkaan vaikuttaminen.

”Meidän toiminta on kaukana vakoiluelokuvien maailmasta. Se on arkista tiedonhankintaa. Lainsäädännössä on tietenkin varauduttu kaikenlaiseen”, Pelttari selvittää pykäliä.

Supon tarkoituksena on myös perustaa suojelupoliisiin koulutusyksikkö, joka vastaisi muun muassa viraston henkilöstön erikois- ja jatkokoulutuksesta ja siviilitiedustelulain edellyttämästä päällystön erikoiskoulutuksesta.

”Mietimme kotimaisten ja ulkomaisten kumppanien kanssa, millaista koulutusta tarvitsemme”, Pelttari sanoo.

Osan taktisesta koulutuksesta Supo hankkii kansainvälisiltä yhteistyötahoilta. Tähän ulkoiseen koulutustoimintaan Supo laskee tarvitsevansa 300 000 euroa vuodessa.

Mihin sitten Suomi tarvitsee tiedusteluoperaatioita ulkomailla?

”Kun katsoo menneeseen, niin Suomi olisi tarvinnut ulkomaantiedustelua muun muassa saadakseen tietoa Syyrian konfliktialueilta. Se tarkoittaa siellä oleskelevia suomalaisia ja vierastaistelijoiden kommunikaatiota”, Pelttari valottaa.

Hallituksen esitys säätää, että ulkomailla tehtävästä tiedustelusta ja sen keinoista päättää aina Supon päällikkö, joten vastuu on selvä. Hän määrää, käynnistääkö Supo operaation, joka joissain tapauksissa voi rikkoa kohdemaan lakeja.

”Kun mietitään juridiikkaa, niin ulkomaantiedustelussa on hyvin vaikeita asioita. Meidän uusi ulkomaantiedustelun lainsäädäntö on siksi yksityiskohtaisempaa kuin missään muualla Euroopassa”, Pelttari sanoo.

Ulkomaiset tiedustelupalvelut eivät ole halunneet avata kovin tarkasti sitä, millaisia lakeja heidän jamesbondinsa noudattavat. Näin palvelut uskovat suojaavansa tiedustelijoiden toimintaa.

Kun tiedustelusta on kyse, ulkomaille lähtevän tiedusteluvirkamiehen näkökulmasta tilanne on selkeä: Suomen lait ratkaisevat.

”Kun hän [tiedustelija] toimii Suomen viranomaisten lähettämänä ulkomailla, niin silloin hän toimii Suomen lainsäädännön puitteissa. Tosin kaikki muotomääräykset eivät tietenkään voi olla samanlaisia kuin kotimaassa tapahtuvassa toiminnassa”, Pelttari muotoilee.

Pelttarin mukaan ulkomailla tapahtuvaa tiedustelua ”ei olekaan perusteltua säädellä samalla tavalla tarkkaan” kuin Suomessa.

”Tämä pätee henkilöiden tekemään tiedusteluun sekä tietoverkoissa tapahtuvaan tiedusteluun”, Pelttari sanoo.

Suomalaisilla tiedustelijoilla on siis ulkomailla vapaammat kädet hankkia tietoa kuin Suomessa. Jos suomalainen tiedustelija ulkomailla vaikkapa nappaa yksityisen viestin, siitä ei tarvitse ilmoittaa kohteelle kuten Suomessa pitäisi.

Milloin ensimmäinen ulkomaantiedustelija lähtee matkaan?

”Tämä on taas sellaista toimintaa, mitä ei tietenkään ole järkevää julkisuudessa avata.”

Lisää tietoa yksityisille yrityksille

Tiedustelulakien kärkitavoite on lisätä ja parantaa ylimmän valtiojohdon tiedonsaantia Suomen turvallisuustoimintaympäristön muutoksista. Hallituksen esitys nostaa voimakkaasti esiin myös yksityisten yritysten tarpeet.

Odotukset analysoidun tiedustelutiedon tuottamiseksi yksityisen sektorin käyttöön kasvavat, kun lakeja uudistetaan, hallituksen esitys arvioi. Perusteena tiedustelutiedon luovuttamiselle on ”yhteiskunnan tärkeiden taloudellisten etujen turvaaminen”.

Tiedustelun tuottamaa tietoa voitaisiin tarvittaessa luovuttaa yksityisille yrityksille ja yhteisöille, jotta nämä voisivat torjua vakavia uhkia ja estää merkittäviä tappioita, hallituksen esitys katsoo.

”Yksi hyvä esimerkki tästä on kybervakoilu, joka kohdistuu yrityksiin tai vaikkapa tutkimuslaitoksiin Suomessa. Ilman tiedustelulain antamia valtuuksia Supo ei pysty havaitsemaan sellaista”, Pelttari sanoo.

Jo nykyisellä Supolla on ollut pitkään yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa. Supo järjestää yrityksille vuosittain yli kaksi sataa informaatiotilaisuutta.

Ollako poliisi vai tiedustelupalvelu?

Vaikka Supo tähtää nykyistä enemmän tiedustelupalveluksi, virasto on halunnut säilyttää asemansa poliisina. Vireillä ei ole suunnitelmia, jossa Supo irtaantuisi poliisiorganisaatiosta puhdasveriseksi siviilitiedusteluksi, eri lähteet kertoivat Helsingin Sanomille.

Siviilitiedustelu ei ole osa poliisia, vaan itsenäinen valtiollinen tiedusteluviranomainen. Niistä kuuluisin lienee CIA, joka ei ole osa poliisia eikä puolustusvoimia.

”Olemme nykyään turvallisuuspoliisi ja muutumme turvallisuuspalveluksi enemmän. Ja sitten tiedustelupalveluksi. Tämä on suomalainen malli”, Pelttari kuvaa.

Pelttari uskoo, että Supo on jo saavuttanut ulkomaisten yhteistyökumppanien luottamuksen toimimalla turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen tapaan – poliisin asemasta huolimatta. Pelttarin mukaan kyse on siitä, että Supo on osannut toimia tietojenvaihdossa ”tiedustelun pelisääntöjen mukaan”.

Näihin kirjoittamattomiin sääntöihin kuuluu esimerkiksi se, että toiselta tiedusteluorganisaatiolta saatua tietoa ei luovuteta eteenpäin kolmannelle. Supo ei siis anna näitä tietojaan ilman lupaa muulle poliisille, muuten Pelttari kehuu tietojenvaihdon poliisin kanssa sujuvan mallikkaasti.


Supo aikoo Suomessa jatkaa ”Supona”, mutta englanninkielisen nimen muuttaminen on harkinnassa. Nykyään Supo on englanniksi Finnish Security Intelligence Service eli jonkinlainen turvallisuustiedustelupalvelu.

”Olemmeko tulevaisuudessa sitten Finnish Security AND Intelligence Service, niin se voisi olla loogista”, Pelttari sanoo. Englanninkielinen JA -sana korostaisi Supon toimintaa tiedustelupalveluna.

Muutos on ollut nopeaa: Vielä vuonna 2009 suojelupoliisi oli englanniksi The Finnish Security Police ja se käytti tunnuksenaan poliisin miekkalogoa. Poliisitaustan korostus ei kuitenkaan ollut hyvä asia, kun Supo vaihtoi tietoa ulkomaisten tiedustelupalvelujen kanssa.

Supo on saanut entistä vapaammin miettiä ja hioa ulkokuvaansa ja nimeään, kun se siirtyi poliisihallituksen komennosta suoraan sisäministeriön alaisuuteen 2016 alusta. Samalla rahoituspohja muuttui niin, että budjetista säästöön jäävät erät eivät enää palaudu poliisihallitukselle, vaan Supo saa siirtää ne seuraavan vuoden budjettiinsa.

Oikaisu 6.3. kello 8.28: Tuorein Supon nimellä leikittelevä tunnus on vuodelta 2016, ei vuodelta 2015.

Fakta

Ulkomaantiedustelu tapahtuu kohteen tietämättä


 Kansainvälisen yhteistyön ja ulkomaantiedustelun erottaa se, onko kohdevaltio tietoinen suomalaisten tiedusteluoperaatiosta.

 Kansainvälinen yhteistyö tapahtuu kohdevaltion suostumukseen perustuen tai yhdessä kolmannen valtion kanssa kohdevaltion tietämättä.

 Ulkomaantiedustelu tapahtuu lähtökohtaisesti kohdevaltion tai kolmannen valtion tietämättä.

 Perustilanteessa tiedustelu tarkoittaa yleisten havaintojen tekemistä kohdevaltiosta ja keskusteluja maan kansalaisten kanssa.

 ”Poikkeuksellisiksi luonnehdittavissa tilanteissa” Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisen tärkeitä tietoja voi hankkia ulkomailla salaisten tiedustelumenetelmien avulla.

Lähde: Hallituksen esitys siviilitiedustelulaiksi

Nyt voit järjestää kommentit myös suosituimmuuden mukaan.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Poliisi on huolissaan albanialaisten huumerikollisten tulosta Suomeen – ”Suoraviivaisia, tehokkaita, kovan luokan aseistautuneita ryhmiä”

  2. 2

   Liian moni suomalainen elää sosiaalituilla, ja pian edessä on järjestelmän iso remontti – Tällaisia ovat suurten puolueiden suunnitelmat

  3. 3

   Asuntojen stailaus myyntikuntoon on huolestuttava ilmiö

  4. 4

   Vieläkö saisit ajokortin? Moni meistä pitää itseään mestarikuskina – testaa, miten oikeasti pärjäisit autokoulun teoriakokeessa

  5. 5

   Nopea lounas Tukholmassa? Liikenne tulee katoamaan maan pinnalta, eikä tunnin matka New Yorkiin ole enää vain utopia

   Tilaajille
  6. 6

   Bill Cosbyn uhrit saivat vihdoin oikeutta – tuomio on dramaattinen ja surkea loppu menestykselliselle uralle

  7. 7

   Aviciin perhe julkaisi avoimen kirjeen 28-vuotiaana kuolleesta pojastaan – ”Hän ei jaksanut enää”

  8. 8

   Etelä- ja Pohjois-Korean historiallinen tapaaminen alkoi johtajien kädenpuristuksella – Leppoisasti esiintynyt Kim Jong-un lupasi tarjota nuudeleita Moon Jae-inille, jos tämä tulee Pjongjangiin

  9. 9

   Kuvapäiväkirja Pohjois-Koreasta kurkistaa suljetun maan elämään – Kuvat vievät vesipuistoon, olympiavoittajan moderniin kotiin sekä maaseudulle, jossa elämä on selviämistä

  10. 10

   Katajanokalla koettiin rakennustarina, jossa lähes kaikki meni pieleen – nyt uudistalon pääurakoitsija meni konkurssiin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kuvapäiväkirja Pohjois-Koreasta kurkistaa suljetun maan elämään – Kuvat vievät vesipuistoon, olympiavoittajan moderniin kotiin sekä maaseudulle, jossa elämä on selviämistä

  2. 2

   ”Ylös sieltä, kyllä se siitä!” – Suomalaiset pojat kasvatetaan umpimieliseen kovuuteen, ja asiantuntijan mukaan koko yhteiskunta toistaa väärää signaalia

   Tilaajille
  3. 3

   Katajanokalla koettiin rakennustarina, jossa lähes kaikki meni pieleen – nyt uudistalon pääurakoitsija meni konkurssiin

  4. 4

   Otaniemessä porattiin Suomen syvin reikä 6,4 kilometrin syvyyteen – ja se saattaa ratkaista energiaongelmamme

  5. 5

   Aviciin perhe julkaisi avoimen kirjeen 28-vuotiaana kuolleesta pojastaan – ”Hän ei jaksanut enää”

  6. 6

   Loistavan veljessarjan sisar sai osakseen pelkkää kurjuutta – Erkkojen mahtisuku vaikeni Hilda-siskosta, joka päätyi kahdesti jätettynä ja mielisairaalan jälkeen köyhien nimettömään nurmihautaan

  7. 7

   Esteitä tielle asetellut 70-vuotias ammuttiin riidan päätteeksi pellolle Porvoossa – syytetty meni teon jälkeen elokuviin

  8. 8

   Jalankulkija jähmettyy keskelle suojatietä Itäkeskuksessa – Video näyttää, miten autot puikkelehtivat ohi täyttä vauhtia jalankulkijasta piittaamatta

  9. 9

   Seksi lakkasi, mutta Hanna halusi perheen ja jaksoi uskoa – millaista on elää seksittömässä suhteessa ja mitä sille voi tehdä?

   Tilaajille
  10. 10

   Mies saa käydä vieraissa, kunhan kertoo siitä, kirjoitti 36-vuotias nainen – mitä muuta kertoivat ne 3 000 ihmistä, jotka vastasivat HS:n kyselyyn seksittömästä parisuhteesta?

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tämä upea kuva Yhdysvaltojen presidenteistä ja heidän puolisoistaan on nyt kaikkialla – Erityinen huomio kiinnittyy hymyilevään Melania Trumpiin

  2. 2

   Ammattikorkeakouluihin haetaan vilpillä sisään Helsingissä, helposti – ”Koe mittaa enemmänkin kykyä olla epärehellinen kuin oikeaa osaamista”

  3. 3

   Onko koolla merkitystä ja kahdeksan muuta kysymystä – Urologi kertoo, mitä kumppanin on hyvä tietää peniksestä

  4. 4

   Sata vuotta sitten säveltäjä Toivo Kuula sai luodin päähänsä, eikä tappaja koskaan selvinnyt – Pari viikkoa sitten Kuulan tyttärenpoika sai puhelun, joka oli pudottaa hänet sängystä

   Tilaajille
  5. 5

   Kolme kuoliaaksi kuristettua ihmistä, lukuisia hyökkäyksiä naisten kimppuun, raiskaamista ja vankilapakoja – näin Oulussa pajatsoja huijanneesta nuorukaisesta tuli kylmäverinen tappaja

   Tilaajille
  6. 6

   Kuvapäiväkirja Pohjois-Koreasta kurkistaa suljetun maan elämään – Kuvat vievät vesipuistoon, olympiavoittajan moderniin kotiin sekä maaseudulle, jossa elämä on selviämistä

  7. 7

   Ruotsalaistutkija varoittaa: Suomi toistaa uudessa opetus­suunnitelmassa Ruotsin virheet – ”Pelkään, että sitä tullaan katumaan, koska me kadumme nyt”

   Tilaajille
  8. 8

   Onnistujia yhdistää yksi olennainen piirre, ja psykologi Satu Kaski löysi sen – Nyt hän kertoo, mitä ominaisuuksia kannattaa kehittää, jos haluaa menestyjäksi

   Tilaajille
  9. 9

   Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen: Suomeen tarvitaan vanhempien kansanliike, jos emme halua menettää lapsiamme peliriippuvuudelle

  10. 10

   Amerikkalainen lukiolaistyttö pyysi Dwayne Johnsonia parikseen tanssiaisiin – ”The Rock” vastasi kieltävästi, mutta järjesti korvaukseksi mahtavan yllätyksen

  11. Näytä lisää