Politiikka |HS seuraa

Yhteenveto: Eduskunta kävi kovan väittelyn tulevien maakuntien rahoista ja potilaan valinnanvapaudesta – Oppositio sätti kustannusten noususta, hallitus uskoo tehostamisen tuovan säästöjä

Oppositio oli huolissaan hallituksen asettamasta tavoitteesta hillitä kustannuksia kolmella miljardilla eurolla. Hallituspuolueissa uskottiin, että tavoitteeseen voi päästä myös tehostamalla ja tuottavuutta lisäämällä.

HS:n liveseuranta päättyy

Debattia kesti yli kolme ja puoli tuntia. Varapuhemies Tuula Haatainen (sd) oli jo päättämässä keskustelua, mutta kokoomuksen Ben Zyskowiczin puheenvuoro kirvoitti muilta edustajilta sen verran pyyntöjä, että Haatainen antoi debatin jatkua.

Salissa on kolmisenkymmentä kansanedustajaa. Ministereistä paikalla on enää kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk).

Nyt keskustelu hallituksen esityksistä on päättynyt. Samoin päättyy HS:n liveseuranta. Kiitoksia kaikille lukijoille!

Saarikon mukaan terveyspalveluiden markkinoinnissa tapahtuvista virheistä joutuu vastuuseen kuluttajansuojasäännösten mukaisesti.

”Epäasiallisista markkinointimenetelmistä joutuu vastuulle kuluttaja-asiamiehelle ja markkinatuomioistuimille. Epäasiallista toimintaa voi tapahtua ja siitä tulee joutua vastuuseen.”

Kapitaatiokorvaukset sote-keskuksen asiakkaista – siis summat, joita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakkaista palveluiden tuottajille maksetaan – on edelleen auki oleva kysymys. Korvausten asettelun vaikeuden Saarikko myöntää.

”Korvaukset tuottajille ovat maakunnille vaativa tehtävä. Ruotsissa ei ole löydetty vieläkään täydellistä ratkaisua, ja uudistuksessa sitä joudutaan hiomaan ja alueiden väliset erot tulevat vaikuttamaan lopputulokseen. Myös uudistusta on vaiheistettu, ja valinnanvapautta otetaan asteittain haltuun maakunnissa.”

”Uusi hallintotaso ei säästä koskaan yhtään senttiä, uusi hallintotaso maksaa aina enemmän”, sanoo Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja arvostelee kokoomuksen lähtöä ”keskustan maakuntajunaan”.

”Keskustalaiset taas uskovat, että maakunnille tulee itsehallinto. Ei näin tule olemaan, koska valtiovarainministeriöstä tulevat rahat ja sosiaali- ja terveysministeriöstä valvotaan, mitä leikataan missäkin sairaalassa. Tarvitsemme sote-uudistuksen, mutta tarvitsemme järkevän uudistuksen joka laittaa potilaan keskiöön, ei mitään muuta.”

Antti Rinne (sd) kysyy, onko hallitus antamassa hallituspuolueiden kansanedustajille oikeuden korjata lakiesitystä eduskunnassa.

Rinteen mukaan eri asiantuntijat ovat arvioineet, että hallituksen sote-malli nostaa kustannuksia 1,4-4 miljardia nykytasosta.

Vielä muutama kansanedustajan puheenvuoro, sitten ministereiden vastaukset, minkä jälkeen siirrytään puhujalistaan, toteaa varapuhemies Haatainen.

Debatti alkaa olla siis lopuillaan.

Oikeusministeri Antti Häkkänen vastaa opposition huoliin Luova-viraston päätöksenteosta esimerkiksi ympäristölupiin liittyen.

”Siinä hetkessä kun lupa myönnetään, luonnonsuojelulakia ja taloudellisia intressejä arvioidaan samaan aikaan. Mitään lupia ei saa myöntää ympäristösääntöjen vastaisesti”, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa virastossa asiantuntemus kasvaa.

”On hyvä, että valtiolle tulee yksi virasto, jossa osaamistaso on korkea arvioida ympäristöasioita luvanmyöntämishetkellä.”

Vehviläisen mukaan yleisen edun valvonta on edelleen valtion tehtävä.

”Haluan todeta, että se pitää käytännössä myös hyvin järjestää – niin, että yleinen etu valvotaan aidosti ja ennakoidusti.”

Perustuslakivaliokunta on Vehviläisen mukaan suhtautunut kriittisesti viranomaisten tekemiin valituksiin toisten viranomaisten päätöksistä.

”En pidä itsekään sitä järkevänä.”

Vihreissä on ollut huoli, että lupaviranomaisten päätösten lainmukaisuuden valvonta sälytetään nyt entistä enemmän kansalaisille ja järjestöille.

”Sen kyllä ymmärrän, että näin keväällä harakkaa naurattaa”, keskustan Hannu Hoskonen sanoo Timo Harakalle (sd).

Varapuhemies Tuula Haatainen, Harakan puoluetoveri, muistuttaa Hoskosta retoriikan asiallisesta tasosta.

”Kukin puhuu tasollaan”, Harakka toteaa.

Debattia on käyty nyt kolme tuntia ja intensiteetti alkaa laskea. Kas, uusi kansanedustaja Mia Laiho (kok) ottaa puheenvuoron. Taitaa olla hänen ensimmäisensä eduskunnassa.

"Meidät on äänestetty tänne, että teemme päätöksiä, ja nyt on aika tehdä jotakin", Laiho sanoo.

Laiho on siviilissä Helsingin Haartmanin ja Malmin päivystyksestä vastaava lääkäri.

Leena Meri (ps) kysyy, saako perustuslakivaliokunta riittävän työrauhan käsitellä valinnanvapauslakia, vaikka kiire painaa selvästikin päälle.

Valinnanvapauslaki pitäisi hallituksen aikataulun mukaan hyväksyä eduskunnassa kesäkuussa.

Annika Saarikko (kesk) hyökkää nyt sosiaalidemokraattien esittämän vaihtoehtoisen mallin kimppuun.

Demarit ovat tänään eduskunnassa jakaneet pientä brosyyriä, jossa kyseinen malli on kuvattu. Myös HS sai iloisen punaisen esitteen ystävällisesti demariavustajan salkusta.

Saarikon mukaan esite on vanhentunut, koska siinä puhutaan yhä pakkoyhtiöittämisestä - senhän hallitus laista poisti.

Saarikko kysyy, miten Sdp aikoo ratkaista erikoissairaanhoidon omassa aluekuntamallissaan. Nyt erikoissairaanhoito on 20 sairaanhoitopiirin vastuulla.

"Tuleeko sairaanhoitopiireistä osa aluekuntia, vai jaetaanko 20 piiriä, vai jäävätkö ne erilliseksi saarekkeeksi?" Saarikko kysyy.

Sdp:n aluekunnat perustuvat kuntalakiin, jota puolue muuttaisi niin, että kuntia suuremmille aluekunnille tulisi demokraattinen hallinto ja verotusoikeus. Erillistä maakunta- ja valinnanvapauslakia ei siinä mallissa tehtäisi.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok) mukaan valinnanvapaudella vahvistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta.

”Nykyisessä mallissa ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa sen suhteen, ovatko he työterveyden piirissä, työttöminä vai eläkkeellä. Siihen ei pelkästään hallintoremontti riitä, vaan siihen tarvitaan myös valinnanvapausmalli, jolloin ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa.”

Vihreiden Touko Aallon kritiikkiin Häkkänen vastaa sanomalla, että valtion ohjaus olisi yksi keino, mutta nyt valittu maakunnan ohjaus on toinen keino.

”Maakuntien valuutetuilla on vastuu ohjata palvelujärjestelmää oikeaan suuntaan ja estää epäterveet ilmiöt.”

Nykyjärjestelmä on Häkkäsen mukaan ollut kilpailukykyinen, mutta kustannukset ovat kasvaneet.

"Kuten Martti Hetemäki sanoi, nykyjärjestelmää ei edes kunnolla ohjaa mukaan. Järjestelmää pitää uudistaa, mutta paljon jää maakuntapäättäjien vastuulle, että uudistus onnistuu.”

Espoolainen Pia Kauma (kok) puolustaa uusimaalaisena uudistusta. "Olen hyvin harmissani, että erilaisia laskelmia liikkuu."

Hänen mukaansa 300 miljoonan euron vaje ei pidä paikkaansa, vaan luku perustuu kaikkien riskien toteutumiseen, ja uudistuksella yritetään nimenomaan välttää riskit.

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman kritisoi hallituksen tapaa pyytää oppositio nyt mukaan sote-uudistuksen valmisteluun, kun hallitus kieltäytyi vaalikauden alussa sote-uudistuksen valmistelusta parlamentaarisessa työryhmässä.

”Nyt te sanotte oppositiolle, että tulkaa mukaan, kun ensi töikseen hallitus kieltäytyi yhteisestä valmistelusta.”

Lisäksi Lindtman moittii pääministeri Juha Sipilän uhkauksia uusista vaaleista, jos sote-uudistus ei läpi mene.

”Hyväksyttekö sen keinon,  minkä pääministeri otti käyttöön: uhkaamalla uusilla vaaleilla, ylittämällä toimivaltuutensa?”, Lindtman kysyy kokoomuslaisilta.

”Oliko tämä keino hallituksen yhdessä sopima? Onko kokoomuksen eduskuntaryhmä tämän pääministerin uhkauksen takana?”

Hanna Sarkkinen (vas) sanoo, että tulevan maakuntapäättäjän osana on joko leikata palveluita tai itkeä ja leikata. Hänen mukaansa maakuntien olisi saatava verotusoikeus.

"Asiantuntijoilla on turnausväsymstä sote-uudistuksessa", sanoo Ville Niinistö (vihr).

Niin on varmasti itse kullakin suomalaisella.

Helsingin vaalipiirin kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) sanoo luottavansa oman maakuntansa päättäjiin, kuten ministerit Häkkänen ja Vehviläinen ovat kehottaneet.

”Minun alueeni päättäjät eivät luota antamaanne sote-malliin. Ja miksi eivät? Uudenmaan osuus sote-säästöistä on yksi miljardi. Kuten Lindtman toi esille, Uudenmaan sote-säästöt tarkoittavat kahden tuhannen ihmisen irtisanomista heti."

Alanko-Kahiluodon mukaan väestönkasvua ei huomioida sote-uudistuksessa millään tavalla.

"Vuoteen 2021 mennessä Helsingissä on 37 000 uutta ihmistä. Näistä ihmisistä ette anna minkäänlaista sote-korvausta Uudellemaalle.”

Annika Saarikon (kesk) mukaan Suomeen ei tule markkinamallia, kuten oppositio hallituksen mallia nimittää, vaan Suomen malli on verorahoitteinen ja perustuu julkisiin palveluiden järjestäjiin.

Porvoolainen kansanedustaja Mikaela Nylander (r) ei pidä ainakaan Uudenmaan maakunnan hallintoa demokraattisena, kun 1,6 miljoonaista maakuntaa edustaa vajaat sata maakuntavaltuutettua.

Käytännössä Uudellamaalla Helsinki, Espoo ja Vantaa tosiaankin tulevat jyräämään maakuntavaltuustossa (jos vaalit siis ikinä pidetään) ja esimerkiksi Porvoosta voi olla vaikea saada läpi edustajaa.

Nylanderin mukaan Uudellamaalla on edessään 300 miljoonan euron budjettivaje samana päivänä kun se aloittaa. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat sanoneet, että näin suurta ylimääräistä sopeutustarvetta ei Uudellamaalla ole. VM:n ja STM:n vastalauseet eivät selvästikään ole rauhoittaneet Uudenmaan edustajia - Outi Alanko-Kahiluodon mukaan laskelmassa ei ole otettu huomioon Uudenmaan kovaa väestönkasvua.

Vihreiden Touko Aallon mukaan kokoomus Häkkäsen johdolla ”väittää asioita vastoin parempaa tietoa”.

”Perustuslakivaliokunta kirjasi kolme tapaa edetä: Joko valtio ottaa kaiken tehtäväkseen, edetään kuntien rahoituksen kautta, tai mennä verotusoikeudellisten maakuntien kautta. Vihreät ovat valinneet maakunnat.”

Aalto kysyy, miksei keskustalle kelpaa malli, jossa kuntien järjestämisvastuu siirretään maakunnille, ja valinnanvapautta laajennetaan asteittain.

Vastaus on politiikkaa seuraavalle selvä: koska keskusta ja kokoomus ovat sopineet maakuntauudistuksen ja valinnanvapauslain etenevän yhteistä tahtia.

Tämä yli 90 päivää vanha arkistoartikkeli kuuluu HS Digi-tilaukseen
Vaihda HS Mini -tilauksesi helposti HS Digiin
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Sote-uudistus
 • Sote
 • Politiikka
 • Maakuntauudistus

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Suomi häviää isot datakeskus­hankkeet naapuri­maille, ja merkittävä syy on hyvin yksin­kertainen

  2. 2

   Mummon autotallista löytyi autofanien sydämet särkevä, jopa sadan tuhannen arvoinen yllätys

  3. 3

   Kansallisbaletin Tuhkimon ylipainoiseksi puettu hahmo loukkasi Ani Kellomäkeä niin, että hän lähti esityksestä pois: ”En halunnut osallistua yhteiseen kiusaamishetkeen”

  4. 4

   Henri Heinonen huomasi teininä olevansa erilainen kuin kaverinsa – Nyt hän kertoo elämästään, johon seksi ei kuulu

   Tilaajille
  5. 5

   Meidän sukupolvemme on sössinyt ihmiskunnan yksityisyyden – Näin sanoo F-Securen Mikko Hyppönen, joka kokeili elää ilman Googlea muttei pystynyt

  6. 6

   Äänestä HS:n piparikisan voittajaa: Helsingin kuuluisuudet elävät joulupipareina

  7. 7

   Aiemmin taloyhtiössä sai remontoida miten haluaa ja mutta enää ei – Onko tämä oikein ja toteutuuko yhdenvertaisuus?

  8. 8

   Metoo-liikettä tarvitaan mutta ihmisiä ei saa tuhota, sanoo Tarja Halonen, joka ei enää välttele feministi-sanaa

   Tilaajille
  9. 9

   Venäläinen huippu­robotti paljastui ihmiseksi

  10. 10

   Viran­omaisten innostus brändäämiseen luo virastoille ja palveluille outoja nimiä, jotka voivat pahimmillaan olla laittomia – Suomen kielen asiantuntija kertoo, millainen nimi toimii

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Autoilijalta vaaditaan nyt suuria muutoksia: Työryhmä tekisi autoilusta niin kallista, että kaikki vaihtaisivat menopeliä

  2. 2

   Kansallisbaletin Tuhkimon ylipainoiseksi puettu hahmo loukkasi Ani Kellomäkeä niin, että hän lähti esityksestä pois: ”En halunnut osallistua yhteiseen kiusaamishetkeen”

  3. 3

   Kun 35-vuotias nainen haluaa lapsen, mutta ei kelpuuta mukavaa miestä, naisen täytyy olla sekaisin

  4. 4

   Venäläinen huippu­robotti paljastui ihmiseksi

  5. 5

   Uusi Harry Potter -elokuva raivostuttaa faneja, koska se paljastaa asioita, joiden ei pitänyt olla mahdollisia

  6. 6

   Angela Merkel katseli punaiselta matolta, kun lapsilukko sulki Theresa Mayn autoonsa – tämä oli paras brexit-vertauskuva ehkä ikinä

  7. 7

   Suomi häviää isot datakeskus­hankkeet naapuri­maille, ja merkittävä syy on hyvin yksin­kertainen

  8. 8

   Pitäisikö ylipainon vuoksi sairastuneen maksaa hoito itse? Tutkija uskoo tietävänsä ainoan keinon, jolla koko kansa saadaan laihtumaan

   Tilaajille
  9. 9

   Räjähdysmäisellä tulipalolla Käpylässä tehdystä murhan yrityksestä epäilty mies jatkaa pakoaan, poliisi julkaisi nimen – ”Kiinnisaaminen välttämätöntä”

  10. 10

   Miestä epäillään vakavasti sairaan lapsen murhasta Nurmijärvellä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kansanedustaja Touko Aallon päälle käytiin Linnan juhlissa – ”Kahdella kädellä rintakehään niin voimakkaasti kuin pystyy”

  2. 2

   Kuvakooste: Valitsimme Linnan juhlien kymmenen säväyttävintä pukua – lukijoiden suosikiksi nousi 19-vuotias yllätysnimi

  3. 3

   Helsingissä hakaristilippujen kantaminen johti käsirysyyn, pidätyksiin ja epäilykseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – Kaksi pidätettiin myös 612-soihtukulkueen häirinnästä

  4. 4

   Suomesta on tullut myrkkyä – Venäjällä tunnetaan syvää tyytymättömyyttä suomalaisia kohtaan

  5. 5

   Suurta osaa naisista koskevaa terveysongelmaa ei ole tutkittu, vaikka se haittaa elämänlaatua merkittävästi – Professori: ”Pidetty liian banaalina ongelmana”

  6. 6

   Kesän jälkeen äitien kasvoilta katosivat ilmeet, ja kätilö Rosmariini Tolonen näki sen – HS:n erikoisartikkeli vie vainottujen rohingyojen pakolaisleirille

   Tilaajille
  7. 7

   Näyttelijä Jasper Pääkkönen rikkoi asuvalinnallaan etikettiä – kumppanilla kultainen, käärmeteemainen paljettiasu

  8. 8

   Kun 35-vuotias nainen haluaa lapsen, mutta ei kelpuuta mukavaa miestä, naisen täytyy olla sekaisin

  9. 9

   Mies oli hurmaava, mutta kun yksiön ovi yöllä sulkeutui, Minna tajusi jotain olevan vialla – ”Minulle tapahtui asioita, joita en olisi halunnut tapahtuvan”

   Tilaajille
  10. 10

   Ennätykselliset veronpalautukset maksuun tänään – ensi vuonna valtaosa ei enää saa ”joulupalautuksia”

  11. Näytä lisää