Politiikka |HS seuraa

Tällainen on Sipilän hallituksen viimeinen budjetti: Alkoholi ja virvoitusjuomat kallistuvat – tutkimus, Itämeri ja maatalous ovat voittajia

Pääministeri Juha Sipilä: Hallituksen asettamat kaikki talouspoliittiset tavoitteet täyttymässä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) esitteli tiistaina hallituksensa viimeisen budjetin hymyssä suin. Hän sanoi, että lähes kaikki hallituksen asettamat talouspoliittiset tavoitteet ovat täyttymässä.

Työllisyysaste nousee 72 prosenttiin, työllisten määrä on kasvanut yli 110  000:lla ja kokonaisveroaste ei nouse vaan on laskenut kahdella prosenttiyksiköllä. Julkisen talouden velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittui jo 2016.

”Minulla on teille yllättäväkin uutinen, tälle velaksi elämiselle tulee nyt piste”, Sipilä sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa Valtioneuvoston linnassa. Julkinen talous tasapainottuu vuonna 2021. Valtio ottaa ensi vuonna vielä noin 1,4 miljardia euroa velkaa, vaikka Suomi on noususuhdanteessa.

Kestävyysvajeesta Sipilä ei maininnut juurikaan mitään, vaikka hallitus on koko kautensa aikana painottanut, että sen keskeinen päämäärä on kuroa umpeen kymmenen miljardin euron kestävyysvaje. Ainakaan ilman sotea hallituksen itselleen määrittelemä tavoite ei toteudu.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Kestävyysvaje tarkoittaa sitä, kuinka paljon julkista taloutta pitää tasapainottaa ilman velanottoa, kun väestön ikääntyminen alkaa lähivuosina kiihtyvään vauhtia kasvattaa julkisia menoja.

Valtio käyttää ensi vuonna rahaa 55,3 miljardia euroa, mikä on puoli miljardia euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Vähennys johtuu määräaikaisten kärkihankkeiden päättymisestä, aikaisemmin tehdyistä säästötoimista ja pienentyneistä työttömyysturvamenoista. Menoja lisäävät palkankorotukset ja valtion eläkemenojen kasvu.

Sipilän hallituksen viimeisessä budjetissa on valtava määrä pienehköjä 1–10 miljoonan euron lisäyksiä muun muassa työttömyyden hoitoon ja koulutukseen.

Hallitus kehuu lisäävänsä resursseja osaamiseen ja koulutukseen, mutta unohtaa sanoa, että lisäykset ovat pieniä, jos niitä vertaa hallituksen aikaisemmin tekemiin noin 900 miljoonan euron koulutusleikkauksiin.

Suurin yksittäinen uuden rahan saaja viimeisessä budjetissa on tutkimus. Business Finland ja Suomen Akatemia saavat yhteensä lisää pysyvää rahaa 94 miljoonaa euroa. Lisäksi tutkimuksen määrärahoja lisätään 26 miljoonalla eurolla. Edelleen valtion panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat selvästi pienemmät kuin silloin kun Sipilän hallitus aloitti.

Toinen saaja on kuivuudesta kärsivä maatalous. Budjettiriihessä lisää rahaa maatalous sai 65 miljoonaa euroa, jonka lisäksi keväällä hallitus varasi jo 21,5 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Maataloudelle jaetaan 30 miljoonaa euroa kriisiapua jo tämän vuoden lisäbudjetissa.

Kolmas voittaja on Itämeri. Itämeren ja sisävesien suojeluun ohjataan kolmen vuoden aikana 45 miljoonaa euroa.

Verotuksessa parhaiten kävi matala- ja pienituloisille, joiden verotusta kevennetään suhteellisesti enemmän kuin muiden. Perusvähennyksellä, työtulovähennyksellä sekä eläketulovähennyksellä tehtävät verokevennykset ovat noin 130 miljoonaa euroa. Indeksijäädytykset jatkuvat, mikä on tarkoittaa, ettei köyhimmille olennaisia tukia koroteta kuluttajahintojen nousun tahtiin.

Kokoomus ajoi veroihin 200–300 miljoonan euron alennusta, joka olisi jakautunut varsin tasaisesti kaikille. Tällä olisi korvattu 0,4 prosenttiyksikön työeläkemaksun korotuksesta aiheutuva ostovoiman heikennys. Hallitus on pitänyt kiinni lupauksesta, ettei kenenkään verotus tiukkene.

Näin suureen veroaleen ei kuitenkaan tullut tarvetta, sillä Työttömyysvakuutusrahaston hallitus päätti juuri ennen Sipilän hallituksen viimeistä budjettivääntöä ehdottaa työttömyysvakuutusmaksuun 0,4 prosenttiyksikön alennusta sekä palkansaajille että yrittäjille. Palkansaajien osalta kyseessä on 300 miljoonan euron lisäys ostovoimaan.

Ansioverojen kevennys rahoitetaan muun muassa kiristämällä alkoholiverotusta 30 miljoonalla eurolla, virvoitusjuomaveroa 25 miljoonalla eurolla ja energiaverotusta 22 miljoonalla eurolla. Myös turveveroa nostetaan.

Suomen keskeisin ongelma on edelleen 360  000 ihmisen laaja työttömyys. Hallitus pyysi kolmelta kansliapäälliköltä ehdotuksia, joilla työttömyyteen voisi puuttua nopeasti. Hallitus toteutti päälliköiden ehdotuslistan jokseenkin sellaisenaan.

Muun muassa palkkatuen maksatuksen käsittelyaikoja lyhennetään ja byrokratiaa vähennetään. Yritykset saavat palkkion, jos työtön saa toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen palkkatukiaikana.

Hallitus toteuttaa viidellä miljoonalla eurolla niin sanotun Lex Lindström kakkosen, jossa 60 vuotta täyttänyt ja viisi vuotta työttömänä ollut pääsee odottamaan siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

Uusi piensijoittajan osakesäästötili aiheutti budjettiriihessä eniten kiistoja. Osakesäästötilillä halutaan edistää piensijoittajien osakesijoittamista niin, että omalla tilillä saisi vastaavia etuja, joita sijoittaja saa esimerkiksi sijoitusrahastoissa.

Kokoomus olisi halunnut sen katoksi 100 000 euroa, mutta etenkin siniset halusivat rajoittaa sen 50  000 euroon. Samalla muun muassa pääministeri Sipilän käyttämä vakuutuskuoren verotusta kiristetään.

Osakesäästötilillä piensijoittajat voisivat tehdä tilin sisällä arvopaperikauppaa verottomasti. Pääomatulovero maksettaisiin vasta sitten, kun sijoittaja nostaa tililtä varojaan. Osinkotuloja ei veroteta, jos osinkotulot sijoitetaan uudestaan. Tileille saa sijoittaa vain pörssilistattuja osakkeita.

Sijoitustilit tulevat käyttöön vasta 2020, sillä niitä koskeva laki vaatii vielä valmistelua.

Hallitus järjesti ensi vuoden budjetista tiedotustilaisuuden, jonka HS seurasi hetki hetkeltä.

Tiedotustilaisuus päättyy.

Hallituksen info budjettiriihen tuloksista päättyy. Samoin päättyy HS:n liveseuranta. Kiitoksia kaikille lukijoille!

Eduskunnalle on tulossa niin sanottua joululahjarahaa noin 40 miljoonaa euroa. Eli rahaa, jonka jaosta eduskunta saa ihan itse päättää.

"Ei jakovaara sielläkään pääse kukoistamaan", Orpo letkauttaa.

Orpo selventää vielä, että osakesäästötiliin liittyvät lait viedään eduskuntaan tällä kaudella, mutta liikkeelle tilit lähtevät vasta 2020 alussa.

Ministereiltä kysytään eläkeläisten verotuksesta.

"Tavoitteena on myös se, että eläketulon verotus ei myöskään kiristyisi", Orpo sanoo. Taustalla on hänen mukaansa eläketulon perusvähennys.

Sipilän mukaan perusvähennys auttaa myös etuuksilla elävien tuloja.

Hallitukselta kysytään talouskasvuodotuksesta.

"Vajaat kaksi prosenttia", Sipilä sanoo. Tämä perustuu valtiovarainministeriön ennusteeseen. Sipilän mukaan Suomen pitää tavoitella reilun kahden prosentin kasvua, jotta työllisyystavoitteet täyttyvät.

Orpon mukaan alkoholi- ja virvoitusjuomaverot menevät tarkempaan valmisteluun. Alkoholiverotuksen suhteen painotus on hänen mukaansa miedoissa ja viineissä.

"Tehdään fiksuja ratkaisuja."

Hallitukselta kysytään veroratkaisuista. 130 miljoonaa euroa tehtiin veronkevennyksiä, mutta miten ne maksetaan?

Lex Lindström ykkönen ei ole ollut suuri menestys, toimittaja sanoo. Miksi kakkososaan satsataan?

Sipilän mukaan hallitus piti huolen siitä, että kenenkään verotus ei kiristy. Siksi veronkevennykset tehtiin. Verojen korotukset vastineeksi ovat 103 miljoonaa euroa, kohteena muun muassa turve ja alkoholi.

Orpon mukaan finanssipolitiikka kiristyy lievästi. Kun työttömyysvakuutusmaksu laski, siksi kohdistettiin kevennys pienituloisiin.

Sampo Terhon mukaan Lex Lindströmiä on käytetty "tuhatmäärin". Kakkososa ei maksa paljon, Terho sanoo. Hänen mukaansa siinä ei ole signaalia, että yli 60-vuotiaat pitäisi siivota eläkkeelle.

Orpo sanoo, että työministeriössä tutkitaan syksyllä tarkemmin työttömyyden sisältöä, jotta tulisi tutkittua tietoa siitä, millaisia ihmisiä työttömien joukossa on.

Lex Lindströmiin tarttuneita on Terhon mukaan ollut "tuhatmäärin".

Sanavalinta on mielenkiintoinen, eikä varsinaisesti väärä, mutta ehkä harhaanjohtava.

Työministeri Jari Lindström (sin) sanoi aiemmin elokuussa, että ensimmäisen Lex Lindströmin piirissä oli noin 5 000 henkeä, ja tuosta määrästä eläketuen piiriin haki alle puolet oikeutetuista. Määrä oli siis yli 2 000 mutta alle 2 500 henkeä.

Onko se "tuhatmäärin" on jokaisen itse tulkittava.

"Ensi vuonna tulee vähemmän rahaa koulutukseen kuin tänä vuonna", Orpo myöntää. Tämä on hänen mukaansa seurausta kehysrahojen purkautumisesta.

"Siksi oli tärkeää osoittaa pysyväisluontoisia lisäyksiä", Orpo sanoo.

Sipilän mukaan kansliapäälliköiden muodostama kasvu- ja työllisyyspaketti on 45 miljoonan euron suuruinen.

"Aika paljon olemme löytäneet myös tehostamista nykyisten momenttien osalta. Työllisyysrahoja on paljon käyttämättä. Kansliapäälliköt kävivät läpi näitä rahoja", Sipilä sanoi.

Petteri Orpo sanoo, että joskus voisi sijoittaa osakesäästötilille. Nyt ministerinä on rajoitteita sijoittaa osakkeisiin.

"Kyllä se mielenkiintoinen on", Sipilä sanoo.

Sipilä vastaa kysymykseen Itämeren suojelupaketista.

"Toiveena on, että seuraava hallitus jatkaa nyt aloitettuja toimia."

Maatalouspaketissa on muun muassa energiaveron palautuksia ja elintarvikeviennin edistämistä.

Piensijoittajan osakesäästötilin valmistelu ottaa vielä aikansa ja voimaan se voi tulla 2020 alussa, Sipilä sanoo. Hän uskoo kiinnostuneita sijoittajia löytyvän.

Orpon mukaan oleellista on se, että osingot voi jättää tilin sisälle. Noin 400 000 suomalaisen osingot ovat alle 500 euroa vuodessa, Orpo sanoo.

"Ruotsissa tilejä on tullut satojatuhansia", Orpo sanoo.

Hallitukselta kysytään myös maatalouden paketin kohdistumisesta.

"Tavoitteena on ollut, että se kohdistuisi eniten tarvitseville", Sipilä sanoo.

Orpon mukaan lisäbudjetissa maataloudelle tulee jo 30 miljoonaa euroa. "Siinä täytyy tehdä hyvää yhteistyötä Euroopan komission kanssa."

Hallitus lisää poliisin toiminnan rahoja 36,3 miljoonalla eurolla vuodelle 2019.

Kehysriihessä päätettiin jo 18 miljoonan euron lisärahoituksesta, minkä päälle hallitus osoittaa haja-asutusalueiden poliisivirkojen lisäämsieen 3,3 miljoonaa euroa. "Tämä tarkotitaa kymmeniä uusia virkoja", hallituksen tiedotteessa sanotaan. Ennalta estävään toimitaan kohdennetaan 2,5 miljoonaa euroa, suojelupoliisille 2,5 miljoonaa euroa ja tiedustelulakien läpi mennessä Supolle osoitettaisiin 10 miljoonaa euroa lisää.

Ministereiltä kysytään julkisen talouden alijäämän ennusteesta ja julkisen talouden velan suhteesta bruttokansantuotteeseeen.

"Julkisen talouden ennuste julkaistaan yhtäaikaa budjettiesityksen kanssa, kun se annetaan eduskunnalle. Luvut ovat tiedossa, mutta ne eivät ole julkisia", Orpo sanoo. Budjettiesitys annetaan eduskunnalle syyskuun puolivälissä.

Orpon mukaan julkinen talous on vahvistunut vaalikaudella kuudella miljardilla. Julkinen talous pitää sisällään valtion budjetin, kunnat ja sosiaalirahastot.

"Sosiaalirahastot ovat jonkin verran plussalla, mikä vahvistaa julkista talousta."

Julkinen talous kokonaisuudessaan on Sipilän mukaan ensi vuonna "plus miinus nolla".

Sipilän mukaan piensäästäjän osakesäästötili toimii siten, että tuottojen ja pääoman suhdeluvun mukaan maksetaan veroja.

"Tämän kautta menevät verolle myös nämä paljon puhutut vakuutuskuoret."

Lisäksi Sipilän mukaan yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työttömyysturvaa parannetaan. Myös start-upien toimintaa autetaan.

"Start-up-yritykset ovat nostaneet esiin ongelmia avainhenkilöiden palkkaamisessa. Teemme muutoksia niiden osakejärjestelyihin. Toinen tehdään syksyn aikana ja myöhemmin tehdään perusteellisempi selvitys."

Sitten turvallisuus, joka on sinisille tärkeää. Sata virkaa puolustusvoimiin ja lisäresursseja poliisille on tulossa.

Pienimpiä päivärahoja nostetaan, mikä siis päätettiin jo kevään kehysriihessä, samoin takuueläkettä korotetaan.

"Siniset ovat erittäin tyytyväisiä kokonaisuuteen. Tällä vaalikaudella tuloerot eivät ole kasvaneet", Terho sanoo.

Terho mainostaa hallituksen työkykyohjelmaa. Jokaisesta työttömästä on tarkoitus tehdä henkilökohtainen kartoitus ja suunnitella polku takaisin työelämään.

Sen ohella toteutetaan Lex Lindström 2 eli päästetään työkyvyttömiä eläkkeelle.

Tutkimus- ja kehitysrahoihin osoitetuista yli 100 miljoonan potista puolestaan voi lukea täältä: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005807710.html

Osakesäästötilistä voi lukea tarkemmin HS:n jutusta täältä: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005807728.html

Sinisten eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho jatkaa vuorostaan.

Työ, talous ja turvallisuus, sanoo Terho riihen tavoitteiksi. Hän kertoo olevansa erityisen tyytyväinen verokokonaisuuteen.

"Autovero laskee edelleen. Lisäksi ajoneuvoveroa lasketaan 50 miljoonalla vuonna 2020", Terho sanoo.

"Budjetti tekee tilaa työllisyydelle ja kasvulle tässä ja nyt ja vahvistaa osaamisen ja kasvun perustaa. Se turvaa palvelut hyvällä taloudenpidolla", Orpo sanoo.

"Kun teimme veroratkaisua, pysyy palkansaajien verotus ennallaan, kun työttömyysvakutuusmaksumuutokset otetaan huomioon", Orpo sanoo.

Lisäksi budjetissa korotetaan työtulovähennystä ja eläketulovähennystä.

Piensijoittajan osakesäästötili on tulossa käyttöön vuonan 2020. Kyseessä on Orpon mukaan merkittävä uudistus.

"Tilin sisällä ostamiset ja myymiset ovat verovapaita, samoin osingot, kun ne jäävät tilin sisälle."

"Suomessa on 800 000 piensijoittajaa ja osakesäästäjää. Heistä 66 prosentin osinkotulot on alle 500 euroa. Tavallinen suomalainen saa tästä työvälineen", Orpo sanoo.

"Tilanne on vaikea Suomen maatiloilla. Teimme yhdessä hyvän paketin ja maatalousministeri Jari Leppä (kesk) teki hyvää valmistelua. Kriisirahoja maksetaan tänä vuonna 30 miljoonan euron edestä", Orpo sanoi.

Suomen Akatemialle annetaan 25 miljoonan euron myöntövaltuus lisää.

"Painopiste on varmaankin erityisesti nuorissa tutkijoissa", Orpo sanoo.

Business Finlandin myöntövaltuutta lisätään 65 miljoonalla eurolla.

Toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen osoitetaan syksyn lisätalousarviosta 20 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on antaa työttömille ja maahanmuuttajille lisäkoulutusta.

Orpon mukaan riihessä keskityttiin budjettikuriin, tilan luomiseksi uudelle kasvulle sekä työllisyyden hoitoon. Lisäksi hallitus halusi kantaa huolta kuivuuden kärsimästä maataloudesta.

"Palkaktukea yksinkertaistetaan. Siitä pyritään tekemään vähemmän byrokraattinen muoto. Tämä voi olla yksi keino auttaa työttömiä työpaikoille."

Lisäksi hallitus on Orpon mukaan panostamassa muuntokoulutukseen.

"Koulutuksen kautta, ammatillisesta koulutuksesta ja yliopistokoulutuksesta voidaan moduuleilla päästä kiinni työpaikkaan."

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) mukaan valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin ennusteiden tilannekuva Suomen taloudesta on hyvä. Ensi vuoden talouskasvu on yli kahdessa prosentissa, tämän vuoden kasvu yli kolmessa prosentissa.

"Velaksi eläminen loppuu näillä näkymin vuonna 2021 viimeistään, mutta meillä on mahdollisuus päästä siihen, että vuoden 2020 loppupuolella budjetti on tasapainossa."

"Murheitakin meillä oli. Vaikka työllisyys on parantunut, meillä on yhä laaja työttömyys 360 000 hengessä. Toinen murhe oli, että nousun vahvimmassa kohdassa joudutaan ottamaan velkaa budjetin täyttämiseksi. Kolmas murhe on, että 2020-luvulla kestävyys on ikääntymisen vuoksi oikeasti ongelma."

Hallitus kiristää alkoholiverotusta 30 miljoonalla eurolla ja virvoitusjuomaveroa 25 miljoonalla eurolla.

Energiaverotusta puolestaan kiristetään 22 miljoonalla eurolla. Hallituksen tiedotteen mukaan energiaverojen kiristykset kohdistuvat työkone- ja lämmityspolttoaineisiin. Turpeen energiaveroa niin ikään korotetaan.

Maatalouden kriisipaketti on noin 90 miljoonaa euroa. Itämeren tilan parantamiseksi aloitetaan 45 miljoonan euron kokonaisuus, josta ensi vuonna 15 miljoonaa euroa.

Yrittäjien perheenjäsenet ovat vastedes työttömyysturvan piirissä.

Verotuksessa painopisteenä ovat pienituloiset ja eläkeläiset. 60 miljoonaa kuntaveron puolella, 40 miljoonaa työtulovähennyksenä ja 30 miljoonaa eläketulovähennyksen puolella eli yhteensä 130 miljoonaa euroa, Sipilä sanoo.

"Miksi kasvu on tärkeää? Se takaa sen, että työllisyys kehittyy positiivisesti. Kun kävimme riskejä läpi, mainitsin jo työvoiman saatavuuden. Ulkoiset uhkat kauppapolitiikassa ovat myös riski."

Sipilän mukaan hallitus panostaa kasvuun noin 100 miljoonan euron paketilla. T & K panostukset suhteessa bkt:hen ovat menneet alaspäin kuin lehmän häntä, Sipilä sanoo. Nyt yritetään käännettä, Sipilä sanoo. (Hallitushan itse leikkasi näitä menoja aiemmin).

Sipilä kehuu kansliapäälliköiden työllisyysehdotuksia, jotka valmistuivat budjettiriiheen. Sieltä tulee muun muassa lisää palkkatukea.

Hallituksen viimeinen tavoite oli kestävyysvajeen saaminen kuriin. Sote-ratkaisu on siinä puuttuva palanen. Sipilän mukaan vaje mittaa Suomen kykyä vastata tuleviin palvelulupauksiin.

Itämeren ja sisävesien suojeluun hallitus on käynnistämässä 45 miljoonan euron kolmivuotisen ohjelman. Ensi vuodelle ohjelmaan osoitetaan 15 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Rahoituksella on tarkoitus vähentää maataloudesta vesistöille aiheutuvaa ravinnekuormitusta muun maussa kipsikäsittelyllä ja kuitulietekästitelyllä sekä edistää ravinteiden kierrätystä. Määrärahalla vahvistetaan myös tutkimusalus Arandan käyttöä.

Haasteellisin tavoite on työllisyysaste, Sipilä sanoo.

Yksi prosenttiyksikkö lisää työllisyysasteessa tarkoittaa, että 35 000 suomalaista saa töitä, Sipilä sanoo. Nyt ollaan lähellä 72 prosentin tasoa, mikä tarkoittaa yli neljän prosenttiyksikön parannusta hallituskaudella.

"Työttömyys alkaa kuutosella alkavilla luvuilla. Alamme olla rakenteellisen työttömyyden rajoilla", Sipilä sanoo.

Kohtaanto-ongelma on kasvun suurimpia riskejä, eli siis se, että työpaikat ja työttömät eivät kohtaa.

Toinen hallituksen tavoite on, että kokonaisveroaste ei nouse. Verojen korottamisen kautta tasapainon hakeminen poistettiin työkalupakista hallitusneuvotteluista.

Kolmas tavoite on, että velaksi eläminen loppuu 2021. Sipilän mukaan se on ollut ihmisten suurimpia huolenaiheita. "Mulla on teille yllättäväkin uutinen, tälle velaksi elämiselle tulee nyt piste."

Sipilän mukaan valtiontaloudessa on yhä 1,5 mrd alijäämä.

Valtion budjettitalouden alijäämän ennakoidaan olevan 1,4 mrd. euroa vuonna 2019, kertoo valtioneuvosto tiedotteessaan. Tälle vuodelle arvioitu alijäämä on 3,1 miljardia euroa.

Sipilän mukaan nyt oli eri tunnelmat kuin kolme vuotta sitten. Hän käy läpi viisi keskeisintä tavoitetta.

Velkasuhteen taittuminen on niistä ensimmäinen.

"Se on se terve puskuri mikä meillä on varautumisessa tuleviin sokkeihin. Raja nyt rikkoutuu ja pääsemme alle 60 prosentin."

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) aloittaa. Tämän hallituksen viimeinen vääntö meni nopeammin kuin aikaisemmin, hän sanoo. Hallituksella oli valmista jo eilen illalla.

"Ylisukupolvisuuden arvo on minulle äärimmäisen tärkeä", hän sanoo. "Nyt pitää arvioida millaisen kapulan siirrämme seuraavalle hallitukselle."

Lähetys budjettiriihen infosta alkaa kello 14

Hallitus sai budjettiriihensä aamulla päätökseen ja esittelee ensi vuoden talousarviota kello 14 alkaen. Odotettavissa on tietoa lisäpanostuksista tutkimukseen ja koulutukseen sekä maatalouden ja Itämeren suojelun tukipaketit. Hallituspuolueet ovat myös sopineet sijoitussäästötilin tai toiselta nimeltään piensijoittajan osakesäästötilin etenemisestä. Sijoitustilin saldon ylärajaksi hallituspuolueet sopivat 50 000 euroa.

HS seuraa tiedotustilaisuuden antia tässä artikkelissa.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Budjetti 2019
 • Hallitus
 • Verotus
 • Teemu Luukka

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   ”Ongelmista ykkönen on viina, kakkonen on viina ja kolmonen on viina” – Ensihoidon eläköityvä vastuulääkäri Teuvo Määttä on nähnyt Helsingin pimeän puolen

  2. 2

   Vihreiden kannatus laski edelleen – perus­suomalaisille saman verran nousua

  3. 3

   ”Luontainen taipumus” – Äiti teki itsemurhan, ja kun Sari Järn halusi ymmärtää miksi, paljastui suvun synkkä historia

   Tilaajille
  4. 4

   ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

  5. 5

   Mikä ihme saa amerikkalaiset luulemaan, että he säästyvät hirmu­myrskyjen tuhoilta? Vastauksia on ainakin kolme

  6. 6

   Orpo myönsi, että käytettävissä olevat tulot alenevat kolmas­osalla suomalaisista – Heinäluoma riemastui myönnytyksestä

  7. 7

   Teinityttöjen jengi terrorisoi muita nuoria Espoon kauppakeskuksissa – 13-vuotiaan tytön hiukset sytytettiin tuleen, sivustaseuraajat hurrasivat päähän osuneelle potkulle

  8. 8

   Alkoholisti on työpaikan musta lammas – pidin päiväkirjaa juomisistani, mutta valehtelin itselleni

  9. 9

   Sdp oli DDR:n vakoilijoiden ”pääyhteistyö­kumppani” Suomessa, väittää Suojelupoliisin pitkäaikainen päällikkö Seppo Tiitinen

  10. 10

   Etelänorjalaisen pikku­kaupungin rannoilla on tekeillä vallankumous, jossa suomalaisillakin on iso rooli: Frier­vuonossa liikennöi pian itse­ohjautuva laiva

  11. Näytä lisää
  1. 1

   ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

  2. 2

   Emilia Machucan auto hyytyi liikennevaloihin Espoon Olarissa – Muista autoista mulkoiltiin aggressiivisesti, mutta sitten paikalle kaarsi tyttö mopoautolla

  3. 3

   Teinityttöjen jengi terrorisoi muita nuoria Espoon kauppakeskuksissa – 13-vuotiaan tytön hiukset sytytettiin tuleen, sivustaseuraajat hurrasivat päähän osuneelle potkulle

  4. 4

   Rakkaus hiipui muttei kuollut – Näin elvytät väljähtäneen parisuhteen ja rakastut kumppaniisi uudelleen

   Tilaajille
  5. 5

   Kuka tämän suunnitteli? Arvotalon umpiseinään on puhkaistu yksinäinen ikkuna, taustalla ”jännittävä ja traaginen” tarina

  6. 6

   Pikkupojan hampaat reikiintyivät ikenen tasolle – äiti tuomittiin ehdolliseen vankeuteen lapsensa hammashoidon laiminlyönnistä

  7. 7

   Jos seksin määrästä tulee suhteessa riitaa, kannattaa katsoa, ovatko muut asiat kunnossa

  8. 8

   Orpo myönsi, että käytettävissä olevat tulot alenevat kolmas­osalla suomalaisista – Heinäluoma riemastui myönnytyksestä

  9. 9

   Kammottava näky odotti Rautatientorin käymälässä: Ulostetta, huumeneuloja ja verisiä papereita pitkin poikin

  10. 10

   Syyrian ilmapuolustus ampui alas venäläisen tiedustelukoneen, Putinin mukaan kyse oli onnettomasta tapahtumaketjusta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

  2. 2

   Auschwitziin matkanneet Kallion lukiolaiset kokivat Suomi-häpeää krakovalaisessa juutalaisravintolassa: ”Minun oli pakko mennä kysymään heiltä, että ymmärrättekö te yhtään, mitä teette”

  3. 3

   Mies havahtui hetkeksi hereille vesipuisto Serenassa, mutta jatkoi juhlintaa vielä viikon ympäri Etelä-Suomea – Lopulta mies tajusi rahoittaneensa 10–15 hengen elostelua 12 000 eurolla

  4. 4

   Tytti Peltosen palkka on niin pieni, että se on käytetty kaksi viikkoa ennen tilipäivää – Suomessa on kymmeniätuhansia työssäkäyviä köyhiä

   Tilaajille
  5. 5

   Virpi oli luokan priimus ja lääkäriperheen kultahippu – Hänestä tuli kirurgi, joka leikkasi potilaita lääkehuuruissa ja joutui lopulta vankilaan

   Tilaajille
  6. 6

   Helsinkiläisnaisen auto saarrettiin traktorilla Nuuksiossa – ”Espoon sumputtaja” Lucas Heimsch perheineen kertoo nyt, mikä kaupunkilaisten käytöksessä mättää

  7. 7

   Espoolainen oppilas kuoli saatuaan sairaus­kohtauksen liikunta­tunnilla, jolla tehtiin piip-testiä – Testistä on annettu tarkat ohjeet kouluille, sanoo sivistys­toimen johtaja

  8. 8

   Serena Williams -pilapiirroksesta rasismisyytöksiä saanut lehti iskee takaisin kansikuvallaan: ”Tervetuloa poliittisesti korrektiin maailmaan”

  9. 9

   ”Ihmiset eivät osaa nukkua, ovat superkireitä ja yli- tai alipainoisia”, sanoo joogaopettaja, joka uupui itsekin – Sitten hän löysi ratkaisun ja näyttää nyt kolme helppoa palauttavaa liikettä

  10. 10

   Kohufinaalin voittanut Naomi Osaka paljasti, mitä Serena Williams sanoi hänelle yleisön buuausten aikana

  11. Näytä lisää