Politiikka

”Yksilökeskeisyys” ja ”hedonistinen kulttuuri” – Poliitikot selittävät huolestuttavaa väestöennustetta ajan hengellä

Perheministeri Annika Saarikon (kesk) mielestä perheellistymisen ajatuksia estää ihmisten epävarmuus. Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon mukaan syntyvyyden lasku liittyy ”yleiseen hedonistiseen kulttuuriin”.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) sanoo, että olisi toivonut väestöennusteesta toisenlaista tulosta.

”Luvut eivät valitettavasti yllättäneet”, Saarikko sanoo.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Toivon, että tämä ei johda lähestyvissä eduskuntavaaleissa puolueiden kilpalaulantaan siitä, kuka lupaa perheille parhaat etuudet. Pahin virhe, mitä nyt voisi tehdä, olisivat poukkoilevat ratkaisut.”

Lue lisää väestöennusteesta täältä: Suomen tulevaisuus vaikuttaa nyt aiempaa synkemmältä – Kahdeksan grafiikkaa näyttää uuden väestöennusteen madonluvut
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Saarikko puolustaa nykyisen hallituksen toimia, vaikka tällä hallituskaudella esimerkiksi lapsilisien taso ei ole noussut indeksijäädytysten takia lukuun ottamatta lapsilisän yksinhuoltajakorotusta.

”Ei tämä hallitus ole lapsiperheille kohdistanut merkittäviä leikkauksia, päinvastoin. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin merkittävästi ja lisäksi esimerkiksi vähimmäistasoisia äitiyspäivärahoja nostetaan ensi vuoden alusta.”

Saarikon mukaan väestöennusteesta kuultaa läpi ihmisten monenlainen epävarmuus, joka estää perheellistymisen ajatuksia.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Epävarmuus kumppanin löytymisestä ja parisuhteesta, epävarmuus työstä ja toimeentulosta ja epävarmuus omista voimavaroista”, Saarikko luettelee.

”Tämän ajan yksilökeskeisyydessä, jossa haetaan yhä parempia suorituksia, on hirveän vähän tilaa pohdinnalle ihmissuhteista. Peräänkuulutan ja haluan itse osallistua keskusteluun voimavaroista parisuhteessa, koska se on myös keskeistä perheellistymishaluille.”

Saarikon mukaan päättäjien pitäisi pystyä puhumaan syntyvyyteen liittyvistä asioista luontevammin. Lisäksi pitäisi hyväksyä se, että ihmisten toiveet esimerkiksi sopivasta lapsiluvusta ovat muuttuneet.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Jokaisen pitäisi saada toteutettua toiveensa omasta lapsiluvusta, oli se sitten nolla tai suurperhe. Ei niinkään, että valtio määräisi, montako lasta olisi hyväksi isänmaalle. Toinen on se, että perhevapaauudistuksen ei pitäisi kaavamaistaa perheiden arkea, vaan antaa joustavuutta.”

Saarikon mukaan väestöennuste on viesti myös siitä, että Suomeen tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. ”Tarveharkinnan keskustelu on ollut koko ajan läsnä. Meidän pitäisi löytää Euroopan tasoisia ratkaisuja, että tänne maanosaan voisi tulla tekemään töitä laillisesti.”
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä syntyvyyden lasku johtuu yleisestä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä eikä poikkea siitä kehityksestä, joka on nähty kaikissa teollistuneissa maissa.

”En usko, että sosiaali- ja perhepoliittisin toimenpitein syntyvyyden laskulle on kovin paljon tehtävissä. Tietenkin yhteiskunta voi erilaisilla toimilla lähettää signaaleja siitä, että lasten saamiseen suhtaudutaan myönteisesti.”

Halla-ahon mielestä asiat pitää laittaa globaaliin yhteyteen.

”Harvassa paikassa on niin turvallista sekä taloudellisesti että muilla tavoin saada lapsia kuin Suomessa. Se ei varmaan lopulta ole olosuhteista kiinni, vaan liittyy yleiseen hedonistiseen kulttuuriin, jossa koetaan, että elämässä ei ole tilaa lapsille. Ihmisillä on niin paljon virikkeitä ja tekemistä elämässä muutenkin, että lasten koetaan olevan tiellä.”

Halla-ahon havaintojen mukaan myös ilmastonmuutoskeskustelu näyttää aiheuttavan ihmisissä ahdistusta ja syyllisyyttä.

”Nuorilta ihmisiltä kuulee paljon sellaista, että ilmastonmuutoksen takia on tosi vastuutonta hankkia lapsia.”

Halla-ahon mukaan perussuomalaiset eivät näe periaatteellisesti tärkeäksi, että väestö kasvaa. Huolena on se, että järjestelmän rahoittajien osuus pienenee kaiken aikaa, mikä johtaa ongelmiin.

”Kun nettoveronmaksajien osuus väestöstä pienenee kaiken aikaa, niin silloin pitää entistä tarkemmin syynätä sitä, mihin rahaa käytetään. Ikävä kyllä väestön kutistuminen toimii nykyään pääasiassa keppihevosena niille, jotka haluavat muista syistä lisätä maahanmuuttoa”, Halla-aho sanoo.

Hänen mukaansa maahanmuutto ei ratkaise ongelmaa, vaan pahentaa sitä.

”Oleellista on työssä käyvien osuus väestöstä, ja OECD-maiden ulkopuolelta tulevien ihmisten nettovaikutus julkiseen talouteen on pahasti negatiivinen”, Halla-aho sanoo.

Toisin sanoen hänen mielestään maahanmuuttajat aiheuttavat enemmän julkisia menoja kuin saavat aikaan tuloja, koska kaikki tulijat eivät työllisty.

”Kehitysmaista muuttaa Suomeen ja Eurooppaan lähinnä ikuisia eläkeläisiä”, Halla-aho sanoo.

”Elinkeinoelämä varmasti haluaa tänne työntekijöitä, jotka polkevat palkkoja halpatyömarkkinoilla ja tekevät töitä ehdoilla ja palkalla, joka ei suomalaisille kelpaa. Mutta kun tällainen palkka ei riitä edes näiden ihmisten itsensä elättämiseen, puhumattakaan heidän perheistään, niin lasku lankeaa veronmaksajille.”

Halla-aho nostaa esimerkiksi Japanin, jossa ikärakenne on jo pitkään ollut huono, mutta joka on silti suhtautunut torjuvasti maahanmuuttoon.

”Yhteiskunta on etsinyt muunlaisia ratkaisuja esimerkiksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta. Pyritään pienemmällä nettoveromaksajien osuudella ylläpitämään välttämättömiä palveluita.”

Perussuomalaisilta on tulossa ennen vaaleja perhepoliittinen ohjelma. Halla-aho itse edistäisi sellaista perhevapaajärjestelmää, jossa vapaat jakautuisivat tasaisemmin puolisoiden kesken.

”Emme kannata radikaaleja muutoksia lapsilisäjärjestelmään, mutta sitäkin kannattaisi miettiä, voisiko olla sellainen käänteinen lapsilisä, jossa lapsiluvun kasvaessa ansiotulon verotus alenisi. Se kohdistuisi työssä käyviin ihmisiin voimakkaammin kuin nykyään.”

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne katuu vieläkin sitä, että puhui pari vuotta sitten ”synnytystalkoista” yhtenä ratkaisuna matalaan syntyvyyteen. Hän on tyytyväinen siihen, että asia nousi keskusteluun, mutta pitää sanavalintojaan onnettomina.

”Tuoreet luvut herättävät huolta. Olemme tilanteessa, että työikäisten ihmisten työllisyysasteen pitää nousta tosi korkealle, ja tiedetään hyvin, että jokainen prosentti 72:n jälkeen vaatii enemmän ja enemmän toimenpiteitä. Hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta tämä on tosi huolestuttavaa.”

Työllisyysaste on nyt, hyvän suhdanteen huipulla, hieman alle 72 prosenttia.

Rinne lisäisi perheiden tukea varhaiskasvatuksesta lähtien. Lapset, nuoret ja lapsiperheet pitäisi hänen mielestään ottaa päätöksenteon keskiöön niin valtion tasolla kuin myös kunnissa.

”Varhaiskasvatuksen maksut tiukentavat monen perheen taloutta. Siksi olemme esittäneet, että pitkällä aikavälillä koko varhaiskasvatuksesta tehtäisiin maksutonta. Toinen iso juttu on joustava koulupäivä. Nyt monella aikuisella on tunnontuskia, kun pitkän työpäivän takia muksut ovat yksinään. Joustavassa koulupäivässä harrastukset ja läksyjen teko linkitettäisiin koulupäivän yhteyteen maksuttomasti.”

Rinne uudistaisi perhevapaajärjestelmän ”totaalisesti” niin, että miehet saisivat mahdollisuuden olla lasten kanssa nykyistä huomattavasti enemmän, ja naiset saisivat mahdollisuuden kehittää omaa työuraansa.

”Moni nuori nainen miettii, mitä työuralle tapahtuu, jos lähden lapsia synnyttämään. Perhevapaajärjestelmä on yksi yhteiskunnallisen tasa-arvon keskeisiä elementtejä.”

Entä Sdp:n suhtautuminen maahanmuuttoon?

”Me emme saa missään olosuhteissa syntyvyyttä nousemaan niin nopeasti, että se oikaisisi meidän ikärakenteemme. Me tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa, mutta sen pelisääntöjen pitää olla oikeudenmukaiset. Työehtojärjestelmän ja työelämän sääntöjen pitää olla kunnossa.”

Myös Rinne sanoo, että ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu vaikuttaa ihmisiin.

”Poliittisten päätöksentekijöiden tehtävänä on luoda luottamusta ja turvallisuutta tulevaisuuteen, että me hallitsemme tulossa olevat muutokset. Kun syntyy varmuutta, että maailma pelastuu, niin se vaikuttaa myös mielialaan.”

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) pitää tärkeänä erityisesti sitä, että lapsiperheiden palveluja parannettaisiin.

”Syntyvyyden lasku ja huoltosuhteen heikkeneminen ovat kovia haasteita, mutta ei tilanne toivoton ole. Tavoite on se, että me pystymme luomaan Suomesta maan, jossa nuoret perheet voivat toteuttaa lapsihaaveensa ja uskaltavat ryhtyä vanhemmiksi.”


Palveluiden lisäksi Orpo uudistaisi varhaiskasvatusta ja perhevapaita.

”Me tarvitsemme lisäksi hyvää talouden ja työllisyyden kehitystä, jotta olisi näkymä siitä, että on työtä ja uskaltaa toteuttaa haaveensa lapsesta. Seuraavassa hallituksessa tämä on otettava yhteiskunnan suurena haasteena pöydälle, ja sitä on ratkottava yli ministeriö- ja hallintorajojen.”

Orpon mukaan yhä useamman työikäisen ja -kykyisen pitää päästä töihin. Pienemmällä työikäisten määrällä tarvitaan vielä korkeampaa työllisyysastetta kuin nyt.

”Seuraavalla vaalikaudella tavoite on nostettava 75 prosenttiin ja lähdettävä uudistuksiin, jotka mahdollistavat 80 prosentin työllisyysasteen”, Orpo sanoo.

”Yhtenä kokonaisuutena tulee myös työperäinen maahanmuutto. Se ei ratkaise tätä kysymystä, mutta se on välttämätön osa ratkaisua. Yrityksillä on pulaa työntekijöistä eri puolilla Suomea, ja siksi meidän pitää nopeasti poistaa tarveharkinta nimenomaan niin, että saamme osaavaa työperäistä maahanmuuttoa, sellaista väkeä, joiden työllisyysprosentti on korkea.”

”Heistä kilpailevat kaikki muutkin maat. Jos joku tässä tilanteessa esittää osaajien työn verotuksen kiristämistä, niin entistä syvemmällä suossa ollaan ja tehdään ihan vääränlaisia toimenpiteitä.”

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Syntyvyys
 • Väestö
 • Annika Saarikko
 • Perhe
 • Politiikka
 • Teija Sutinen

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Käpylän räjähdysmäistä tulipaloa tutkitaan murhan yrityksenä – Poliisi julkaisi kuvan epäillystä, jonka uskotaan heittäneen asuntoon poltto­pullon

  2. 2

   Venäjän suurlähettiläs piti puheen maailman tilasta suomeksi ja teki rehellisen tunnustuksen: Venäjän rahat eivät riitä ase­varusteluun Yhdysvaltoja vastaan

  3. 3

   Kauppakeskus Redi aikoo nyt ratkaista ongelmat 30 000 euron kilpailulla – Miksi ei vain piirretä nuolia lattiaan?

  4. 4

   Suurta osaa naisista koskevaa terveysongelmaa ei ole tutkittu, vaikka se haittaa elämänlaatua merkittävästi – Professori: ”Pidetty liian banaalina ongelmana”

  5. 5

   Max Verstappenilta todella tylyä tekstiä Valtteri Bottaksesta: ”Ei hän ole kuitenkaan edes paikalla”

  6. 6

   Saksalaislehti: Vladimir Putinin henkilö­kortti löytyi Stasin arkistosta

  7. 7

   Miss Norja esiintyi Miss Universum -kilpailussa saamenpuvussa, ja saamelaiset osoittivat suosiotaan: ”Olen erittäin ylpeä”

  8. 8

   Tältä näyttävät joulun uudet herkut – kokeile suosikkiasi tämän vuoden joulupöydässä, ja muista myös rakkaat klassikkoreseptit

  9. 9

   Suomeen rekisteröitiin uusi maahanmuutto­vastainen puolue

  10. 10

   Suora lähetys kosmonauttien avaruus­kävelystä juuri nyt: Venäläiset tutkivat miehistö­aluksensa kylkeen ilmestynyttä reikää, joka nostatti villit spekulaatiot

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Suurta osaa naisista koskevaa terveysongelmaa ei ole tutkittu, vaikka se haittaa elämänlaatua merkittävästi – Professori: ”Pidetty liian banaalina ongelmana”

  2. 2

   Oulun seksuaalirikoksesta etsitty mies otettiin kiinni Saksassa

  3. 3

   Iso amerikkalainen tutkimus­ryhmä on viemässä suomalaistutkijan kunnian viruslöydöstä – ”Kopioivat minun ideani”

   Tilaajille
  4. 4

   ”Kun vessanpönttö vedettiin, tavara meni väärään suuntaan ja levisi alakaton päälle” – Valvoja on huolissaan rakennus­työmaiden kokemattomista mestareista

  5. 5

   Suomeen rekisteröitiin uusi maahanmuutto­vastainen puolue

  6. 6

   Linnan juhlissa puvullaan huomiota herättänyt Elina Gustafsson kertoo saamastaan vihapuheesta: ”Olen oikeastaan kiitollinen”

  7. 7

   Rauhannobelisti johtaa maata, jossa muslimien talot poltetaan ja ihmisviha velloo avoimena – Mitä Aung San Suu Kyille tapahtui?

   Tilaajille
  8. 8

   Rekka pakeni kolaripaikalta Kehä III:lla Vantaalla – Henkilöauto raahautui keulaan takertuneena

  9. 9

   Parisuhde kärsii, jos tunnetyö jää toisen harteille tai se on unohdettu kokonaan

  10. 10

   Lähes 700 vuotta vanha Pähkinäsaaren rauhan raja jakaa Suomen yhä kahtia – Alueelliset terveyserot näkyvät Kelan tilastoissa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mies oli hurmaava, mutta kun yksiön ovi yöllä sulkeutui, Minna tajusi jotain olevan vialla – ”Minulle tapahtui asioita, joita en olisi halunnut tapahtuvan”

   Tilaajille
  2. 2

   Kansanedustaja Touko Aallon päälle käytiin Linnan juhlissa – ”Kahdella kädellä rintakehään niin voimakkaasti kuin pystyy”

  3. 3

   Kuvakooste: Valitsimme Linnan juhlien kymmenen säväyttävintä pukua – lukijoiden suosikiksi nousi 19-vuotias yllätysnimi

  4. 4

   Helsingissä hakaristilippujen kantaminen johti käsirysyyn, pidätyksiin ja epäilykseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – Kaksi pidätettiin myös 612-soihtukulkueen häirinnästä

  5. 5

   Suomesta on tullut myrkkyä – Venäjällä tunnetaan syvää tyytymättömyyttä suomalaisia kohtaan

  6. 6

   Oulun poliisi varoittaa: Ulkomaalaistaustaiset miehet saalistavat nuoria tyttöjä netissä

  7. 7

   Näyttelijä Jasper Pääkkönen rikkoi asuvalinnallaan etikettiä – kumppanilla kultainen, käärmeteemainen paljettiasu

  8. 8

   Kesän jälkeen äitien kasvoilta katosivat ilmeet, ja kätilö Rosmariini Tolonen näki sen – HS:n erikoisartikkeli vie vainottujen rohingyojen pakolaisleirille

   Tilaajille
  9. 9

   Ystäväni ei vieläkään tiedä, mitä hänen ex-poikaystävänsä teki päivisin

  10. 10

   Ihminen syttyi tuleen Espoon keskuksen terveysasemalla

  11. Näytä lisää