Politiikka

Hallitus ja oppositio yhteis­ymmärrykseen – Nämä kolme lakia saatava nopeasti läpi seksuaali­rikosten torjumiseksi

Pienin hallituspuolue siniset esitti kovia vaatimuksia maahanmuuttoa sääntelevien lakien kiristämiseksi.

Sekä hallituksen että opposition eduskuntaryhmät pääsivät tiistaina yhteisymmärrykseen siitä, millä tavoin jäljellä olevan vaalikauden aikana lainsäädäntöä kiristetään seksuaalirikosten torjumiseksi.

Taustalla ovat laajaa kohua herättäneet rikosepäilyt, joissa ulkomaalaisia epäillään lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Tavoitteena on saattaa mahdollisimman nopeasti läpi kolme lakihanketta, kertoi ryhmien keskinäisen kokouksen koolle kutsunut keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Lakihankkeet koskevat lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien rangaistusten kiristämistä, poliisin henkilötietolakia sekä kansalaisuuden menettämistä. Lakeihin esitettiin myös pientä viilausta.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Eduskunnan istuntokautta on kaksi kuukautta jäljellä. Kaikkosen mukaan eduskunta voi käytettävissä olevan ajan puitteissa parhaiten torjua seksuaalirikoksia edistämällä jo eduskunnassa olevia hankkeita.


Mistä laeista eduskuntaryhmät sopivat?

Seksuaalirikoksia koskevan lain muuttaminen ja rangaistusasteikkojen kiristäminen.

Eduskunnassa on parhaillaan sisällä lakiesitys, jossa kovennetaan rangaistusta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Muutosesityksen on tarkoitus korottaa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä annettavan vankeusrangaistuksen enimmäisraja neljästä kuuteen vuoteen. Rikoslakiin lisättäisiin myös törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi rangaistussäännös. Sen rangaistusasteikko olisi neljästä kahteentoista vuotta vankeutta.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Kaikkosen mukaan ryhmäjohtajat myös edellyttävät, että lakivaliokunta kiristää törkeiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten minimirangaistuksia.

Poliisin henkilötietolaki

Henkilötietolailla parannettaisiin poliisin mahdollisuuksia käyttää monipuolisemmin henkilötietoja rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi.

Kaikkosen mukaan tämä on poliisille tarpeellinen työkalu seksuaalirikosten torjunnassa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Suomen kansalaisuuden menettäminen

Kansalaisuuslain muutoksen jälkeen kaksoiskansalainen voisi menettää Suomen kansalaisuuden, jos hän syyllistyy esimerkiksi maanpetos-, tai terrorismirikoksiin.

Eduskuntaryhmät linjasivat, että hallituksen tulee selvittää mahdollisuus täydentää esitystä seksuaali- ja väkivaltarikoksilla.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Yhtä kaikki tämäkin laki on ripeästi vietävä läpi, ehkä hieman tymäköitettynä vielä”, Kaikkonen sanoi.

Lisäkokouksia ja lisäresursseja

Valiokuntien tulee myös lisätä kokoustensa määrää, jotta lait saadaan käsiteltyä, eduskuntaryhmät linjasivat.

Hallitukselta puolestaan toivotaan lisäbudjettia, jotta esimerkiksi nettipoliisitoiminnalla ja poliisin rikostutkinnalla sekä rikosten uhrien auttamisella olisi lisää resursseja.

Turvapaikanhakijoille puolestaan ryhmäjohtajat toivoivat riittävän vahvaa kielen, kulttuurin ja lainsäädännön opetusta.

Tiistaina eduskuntaryhmien lisäksi myös hallitus kokoontui puimaan seksuaalirikosten torjuntaa. Aiemmin päivällä tapahtui muun muassa seuraavaa:

Siniset esitti kovia vaatimuksia

Pienin hallituspuolue siniset esitti aiemmin tiistaina kovia vaatimuksia maahanmuuttoa sääntelevien lakien kiristämiseksi. Osa niistä on ristiriidassa Suomen kansainvälisten sopimusten ja perustuslain kanssa.

Siniset ehdottaa muun muassa, että YK:n pakolaissopimusta ”arvioidaan uudelleen”. Lisäksi törkeisiin rikoksiin tuomittuja pitäisi pystyä palauttamaan ”riippumatta kohdemaasta”. Sinisten mielestä törkeitä seksuaalirikoksia tehneiden palauttaminen pitäisi olla mahdollista myös maihin, joissa ei ole turvallista. Se vaatisi perustuslain muutosta niin sanottua palautuskieltoa koskevan pykälän momenttiin.

Sinisten vaatimuksista kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

”Haluamme tehdä selkeästi rajatun poikkeuksen perustuslakiin, jolla törkeisiin seksuaalirikokseen syyllistyneet ulkomaalaiset eivät nauti perustuslain suojaa eli palautuskieltoa. Jatkossa tällaiset henkilöt voitaisiin karkottaa riippumatta kohdemaasta tai siellä koetusta uhasta”, Elo sanoi. Muutos toteutettaisiin hänen mukaansa poikkeuslailla.

Myöhemmin ryhmäjohtajien kokouksen jälkeen Elo sanoi ryhmäjohtajien vaatimusten eli kolmen lakihankkeen edistämisen olevan vastaus tarpeisiin tässä hetkessä ja sinisten omien vaatimusten olevan ainesta jatkoselvittelylle.

”Hallitus voi katsoa, onko lisätoimenpiteitä, joita voidaan tällä hallituskaudella laittaa valmisteluun.”


Oikeusministeri: Jäitä hattuun

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) totesi pian Elon ilmoituksen jälkeen, ettei minkään pykälän muuttaminen ”pienen kiihkon vallassa” ei ole järkevää.

”Pitää lukaista tuo [sinisten] esitys vielä tarkemmin, mutta sanoisin, että kannattaa pistää pikkuisen jäitä hattuun tässä asiassa. Yhtäkkiä perustuslain muutoksia ei voi tehdä tällaisissa kysymyksissä. Pitää punnita se, onko tarvetta tällaisiin muutoksiin.”

Perustuslain tai kansainvälisten sopimusten mukaan Suomesta ei voi karkottaa tai palauttaa ulkomaalaista sellaiseen maahan, jos häntä karkotuksen tai palautuksen vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Kansainvälisistä sopimuksista irtautumiselle ei eduskunnassa ole kovinkaan paljoa kannatusta, arvioi Häkkänen.

”Ylipäätään Suomi joutuisi irtautumaan monista ihmisoikeusjärjestelmän keskeisistä sitoumuksista. En pidä sitä mitenkään kannatettava”, Häkkänen sanoi ja lisäsi, että pitää poikkeuslakien säätämistä hyvin epätodennäköisenä.

Häkkäsen mukaan rikoslaissa on jo hyvin kattavasti kriminalisoitu lapsiin kohdistuvat rikokset. Hänen mukaansa viime aikoina on esitetty useiden asioiden kriminalisointia, jotka on jo kriminalisoitu.

”Olen nähnyt useita esityksiä viime päivinä, joissa sanotaan, että pitäisi kriminalisoida seksuaalissävytteisten viestien lähettäminen lapsille. Se on kriminalisoitu ajat sitten jo. Pitäisi kriminalisoida sitä, tätä ja tuota. Pitäisi tehdä lakiesityksiä, jotta lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista annettaisiin kovemmat rangaistukset. Ne on tuotu eduskuntaan jo.”

Hänen mukaansa resursseja lisätään tarvittaessa, jos viranomaiskoneisto ei toimi.

”Lainsäädäntömuutoksia tehdään aivan varmasti, jos epäkohtia havaitaan.”

Sipilä: Hallitus tukee, jos eduskunta haluaa kiristää rangaistuksia

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) sanoi hallituksen kokouksen jälkeen, että hallitus tukee, jos eduskunnassa on halua kiristää rangaistuksia seksuaalirikoksista. Eduskunnassa on sisällä tähän liittyvä lakiesitys.

Sipilän mukaan turvapaikanhakijoiden palautuksissa kielteisen päätöksen jälkeen ei ole päästy tuloksiin. Sipilä haluaa ulkoministeriöltä raportin perjantaiksi, mikä tässä suhteessa on tilanne.

Sipilän mukaan on mahdollista käynnistää lainsäädäntöhankkeita vielä tämän hallituksen aikana, ja seuraava hallitus vie ne loppuun.

Lue lisää mahdollisista keinoista täältä: Hallitus ja eduskuntaryhmät etsivät keinoja torjua lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia – HS listasi toimia, jotka voivat vaikuttaa vielä tällä hallituskaudella


Sisäministeri Mykkänen: Selvitämme, miten kielteisen päätöksen saaneet voidaan poistaa maasta tehokkaammin

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) sanoi oleellista olevan, että kielteisen päätöksen saaneet poistuvat maasta. Hallitus aikoo selvittää, miten tällaisia ihmisiä voitaisiin ottaa paremmin kiinni.

Mykkänen sanoi tiistaina HS:n haastattelussa, että Suomi ei voi vain lopettaa turvapaikkahakemusten vastaanottamista.

”Meillä on laaja kansainvälinen sitoumus, että hakemus pitää voida esittää viranomaiselle ja saada saada se käsittelyyn. Kannatan sitä, että esimerkiksi Venäjällä ja Turkissa vainotuilla ihmisillä on mahdollisuus hakea ja saada turvaa”, Mykkänen sanoi.

Mykkäsen mukaan on eri asia, tarvitseeko turvapaikan hakemisen ja päätöksen odottelun tapahtua kohdemaan sisällä.

”Olen yrittänyt Euroopan laajuisesti viedä eteenpäin, että siirryttäisiin ulkorajakeskuksiin. Kyllä Suomen pitää voida kansallisestikin muuttaa näitä malleja, jos ei yhteistä päätöstä synny.”

Mykkäsen mukaan nykyinen turvapaikkajärjestelmä suosii nuoria miehiä, ei hädänalaisimpia eli esimerkiksi naisia ja lapsia. Hänestä olisi järkevämpää ottaa suoraan kiintiöpakolaisia pakolaisleireiltä.

”Peruslinja on, että turvapaikanhaku pitäisi siirtää EU:n ulkorajoille. Valitettavasti näyttää, että vähintään Suomen puheenjohtajuuskaudelle mennään, ennen kuin EU pystyy asian korjaamaan”, Mykkänen sanoi.

Mykkänen korosti, että määrällisesti suurin osa seksuaalirikoksista lapsia kohtaan on suomalaisten tekemää edelleenkin. ”Yhtä väärin on hyväksikäyttö, riippumatta kuka sen tekee”, Mykkänen sanoi.


Mykkänen sanoi toivovansa, että eduskunta keskittyisi tekemään Suomesta turvallisemman. Hän sanoi toivovansa, että hallituksen ja opposition yhteistyö asiassa toimisi.

Mykkäsen mukaan poliisin nettipoliisitoimintaa on tarkoitus vahvistaa jo tänä vuonna. Yhteydenottoihin lapsiin ja nuoriin päästään väliin, mutta ei aukottomasti, Mykkänen sanoi.

Mykkänen sanoi, että lisäbudjetissa tulee nettipoliisitoimintaan rahaa, samoin sosiaalityön, koulujen ja poliisin yhteistyöhön kentällä.

Lisäksi Mykkänen haluaa poliisin resursseja suunnattavan partiointiin ja tutkintaan. Tärkeää on hänen mukaansa ehkäistä Ruotsin tyyppinen lähiöiden kehitys. Lähiöpoliisien lisääminen on hänen mielestään tärkein yksittäinen asia, mikäli poliisien resurssien lisäämisessä pitää painopisteitä valita.

Aiemmin Mykkänen on kertonut, että sisäministeriössä valmistellaan noin kymmenen kohdan ohjelmaa, joka tuodaan talven aikana hallituksen käsiteltäväksi.

Tätä listaa ei vielä tällä viikolla julkaista, vaan sen on tarkoitus tulla hallitukseen helmikuussa.

Tänään hallitus mahdollisesti kertoo, kuinka paljon Oulu saa valtiolta tukea. Alustavasti on puhuttu 1–2 miljoonasta eurosta. Eduskuntaryhmät myös todennäköisesti kertovat, mitä lakiesityksiä pyritään vauhdittamaan eduskunnassa.

Kyse on ainakin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevasta hallituksen esityksestä, jossa kovennetaan lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia nykyisestä.

Eduskunnassa olevaa kansalaisuuslakiesitystä sen sijaan pelkästään eduskunnan voimin voi olla vaikea muuttaa. Ministeri Mykkänen on esittänyt, että lakiin lisättäisiin kohta, jonka mukaan kaksoiskansalainen voisi menettää Suomen kansalaisuuden, jos hän on syyllistynyt törkeään seksuaalirikokseen.

Kyse on perusoikeuksien kannalta monimutkaisesta muutoksesta, joten se todennäköisesti vaatisi uuden hallituksen esityksen perusteluineen.

Poliisin henkilötietolain valmistelua yritetään mahdollisesti myös nopeuttaa.

Hallitus on käynyt läpi myös turvapaikkapoliittista toimenpideohjelmaansa. Ohjelmasta on 83 toimenpidettä, joista kaikkia ei ole vielä toteutettu. Hallitus etsii, josko ohjelmasta löytyisi vielä jotain, jonka voisi nopeasti laittaa toimeen.

Lue lisää: Oulu kertoo Suomesta, joka on kolme vuotta elänyt hiljaista poikkeustilaa

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Jos tämä kuva näyttää pyörivän, se johtuu viiveestä päässäsi

  2. 2

   Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

  3. 3

   Nachopelti on lohturuokien aatelia – näillä helpoilla vinkeillä valmistat siitä herkullisemman kuin koskaan aiemmin

  4. 4

   Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi

   Tilaajille
  5. 5

   Ministeri Anne Berner on nousemassa Ruotsin toiseksi suurimman pankin hallitukseen – ”En pyri toiselle kaudelle eduskuntaan”

  6. 6

   Kivikauden Euroopassa eivät naapurit paljon häirinneet: Asukkaita oli kaikkiaan ehkä 1 500

  7. 7

   Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

   Tilaajille
  8. 8

   ”Jokaisen kroppa tiesi, paljonko D-vitamiinia pitää vapauttaa vereen” – väitöstutkimuksesta uutta tietoa kiistellyn vitamiinin tarpeesta

  9. 9

   Suomi palautti turvapaikanhakijan Irakiin – nyt EIT vaatii Suomelta selvitystä miehen kuolemasta

  10. 10

   Maailmalla huomiota herättänyt suomalainen startup julkisti kohutut vr-lasinsa – pääsimme kokeilemaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

  2. 2

   Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi

   Tilaajille
  3. 3

   10 vuotta sitten maailma menetti musiikillisen neron, kun Miika Tenkula löytyi kotoaan kuolleena – Vain 34-vuotiaana kuollut hevikitaristi eli ristiriitaa, johon moni taiteilija on kaatunut

   Tilaajille
  4. 4

   Espoolaislähiössä tapahtuu kummia: Kauaksi keskikaupungin vilinästä on syntynyt kivijalkakauppojen keskittymä

  5. 5

   ”Jokaisen kroppa tiesi, paljonko D-vitamiinia pitää vapauttaa vereen” – väitöstutkimuksesta uutta tietoa kiistellyn vitamiinin tarpeesta

  6. 6

   Jos tämä kuva näyttää pyörivän, se johtuu viiveestä päässäsi

  7. 7

   Opettajat kapinoivat omaa järjestöään vastaan työajan muutoksista – ”Palkka laskee jopa 9 000 euroa vuodessa”

  8. 8

   Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

   Tilaajille
  9. 9

   Saturday Night Live pilkkasi hätätilajulistusta, ja Donald Trump sai tarpeekseen: ”Miten kanavat selviävät tästä ilman seuraamuksia?”

  10. 10

   Putkiremontti ilmaiseksi – Anna-Liisa Kuisman taloyhtiö sai omituisen hyvän tarjouksen, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Karski moottoripyörämies lähestyi minua parkkipaikalla eikä jättänyt perääntymiselle tilaa – hetken päästä seisoimme vaiti ja näin, millainen voima piilee eläimessä

  2. 2

   Sofia Pahtela aloitti työt bussikuskina maanantaina ja nousi heti ilmiöksi – Selitys on yksinkertainen

  3. 3

   Lauri Markkasesta voi tulla kaikkien aikojen suomalais­urheilija – HS:n erikois­artikkeli näyttää, mikä tekee nuoresta kori­palloilijasta niin poikkeuksellisen

  4. 4

   Ostaja löi sokkona pöytään voittavan tarjouksen Kivihaan 100-vuotiaasta puutalosta – Kohta alkoi kaduttaa

  5. 5

   ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio­miesten ja perheen­isien kanssa” – Pienessä suomalais­kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja ihmis­kaupan uhri

   Tilaajille
  6. 6

   Teemu ja Sirpa Selänne kohahduttivat ystävyyssäännöllä ja paljastivat erikoisen ilmiön – miehen ja naisen välinen ystävyys ei ole aivan yksinkertaista, kertoi tuhat lukijaa

   Tilaajille
  7. 7

   Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

  8. 8

   Oli huippulukio, oli harrastukset, oli liikaa intoa ja liian vähän aikaa – Ja niin Elena Shemyakin mieli hajosi

   Tilaajille
  9. 9

   Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

   Tilaajille
  10. 10

   ”Koen elämäni menneen hukkaan” – Lasten saamista katuvat naiset piilottavat ajatuksensa jopa puolisoiltaan

  11. Näytä lisää