Politiikka

Oikeuskanslerilta harvinainen kannanotto kesken tiedustelu­lakien säätämisen: Supon valta­oikeudet kasvavat poikkeuksellisen isoiksi

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ottaisi suojelupoliisin (Supo) tehtävät ja valtaoikeudet tarkasteluun 2–3 vuoden päästä. ”Olen yleensä ollut varovainen ottamaan kantaa tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin, mutta tässä on kyse perusoikeuksien toteutumisesta.”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ottaisi suojelupoliisin (Supo) tehtävät ja valtaoikeudet sekä niiden käytön tarkasteluun 2–3 vuoden päästä. Syynä perusteelliselle arvioinnille on se, että uusien tiedustelulakien myötä Supolle muodostuu oikeuskanslerin mukaan poikkeuksellisen laaja-alaiset valtaoikeudet sekä pääsy erilaisiin rekistereihin.

Oikeuskansleri sanoo ottavansa poikkeuksellisesti kantaa suojelupoliisin asemaan kesken tiedustelulakien säätämisen. Eduskunta keskustelee ja päättää tiedustelulakien sisällöstä keskiviikkona.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella Suomen ylin laillisuusvalvoja.

”Olen yleensä ollut varovainen ottamaan kantaa tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin, mutta tässä on kyse perusoikeuksien toteutumisesta. Tuleva Supon arviointi on osa perusoikeusmyönteistä lainsäädäntötapaa ja lakien soveltamista”, oikeuskansleri Pöysti sanoo.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Syynä kannanottoon nyt on se, että Supolle on muodostumassa kaksoisrooli poliisina ja tiedustelupalveluna, kun tiedustelulait tulevat voimaan.

Tiedustelulakien tarkoituksena ei ole hankkia tietoa rikostutkintaa varten, mutta Supolle jää salaisia tiedonhankintaoikeuksia rikosten ennaltaehkäisemiseen ja paljastamiseen. Siihen Supo saa käyttää muun muassa telekuuntelua ja televalvontaa.

Puhtaat siviilitiedustelupalvelut joutuvat yleensä luopumaan poliisin valtaoikeuksista, mutta Suomessa syntyvä tiedustelupalvelu Supo säilyttää osin asemansa poliisina.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Supo saa tiedustelulain myötä käyttöönsä uudet salaiset tiedusteluoikeudet, joita se voi käyttää ilman rikosepäilyä. Samalla Supo jää osaksi poliisia ja saa käyttää poliisilaissa määriteltyjä salaisia pakkokeinoja sekä poliisin tietojärjestelmiä.

Kyse on ennen varsinaista esitutkintaa käytettävistä salaisista tiedonhankintakeinoista, joita Supo käyttää rikosten ennaltaehkäisemisen ja paljastamisen tarkoituksessa. Supon oikeudet käyttää ennakolta telekuuntelua laajenivat 2011 terrorismirikoksista myös maanpetos- ja vakoilurikosten estämiseen ja paljastamiseen.

”Tämä tarkoittaa sitä, että Supon toimintapaletti on hyvin laaja-alainen. On erityislaatuinen tilanne länsimaissa, että samassa organisaatiossa on näin laajalti molempia salaisia tiedonhankintakeinoja”, oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoo.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Oikeuskansleri Pöysti mainitsee, että osassa länsimaita – kuten Britanniassa – pidetään tärkeänä, että poliisi ja tiedusteluviranomainen ovat erillisiä. Britanniassa tiedustelulla on satojen vuosien ”varsin kehittyneet” perinteet.

Pöystin mukaan suomalainen malli luo lisähaasteen Supon valvonnalle.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Kansainvälinen ihmisoikeusnormisto edellyttää selkeästi sitä, että mitä enemmän valtuuksia sitä vahvempia väärinkäytösten estäviä mekanismeja tarvitaan”, Pöysti sanoo.

Oikeuskanslerin mukaan tämä ei koske vain valvontaa, vaan myös tiedustelu- ja rikostietojen käyttömahdollisuutta eli luovuttamista Suposta rikospoliisin käyttöön.


Oikeuskanslerin mukaan suomalaisella mallilla on myös hyvät puolensa.

”Kansallisen turvallisuuden intressi tietyltä osin puoltaa tätä yhdistelmää pienessä maassa, koska meihin kohdistuu monenlaisia uhkia. Mutta palomuurien ja roolien selkeyden kannalta erillisyys on yleensä perustelluin ratkaisu.”

Tiedustelulakien myötä Supo luopuu 30 vuotta sitten saamastaan oikeudesta tehdä esitutkintaa. Tätä oikeutta Supo on käyttänyt hyvin harvoin: esimerkiksi terrorismirikosten esitutkinnan Supo on siirtänyt kokonaan keskusrikospoliisille.

”Kyllä tässä toisaalta iso ja perusteltu askel otetaan, kun Supon esitutkintaoikeudet poistetaan”, Pöysti sanoo.

Suojelupoliisin napanuora esitutkintaan ei katkea kokonaan, sillä tiedustelulakien mukaan Supo voisi edelleenkin ”osallistua tarpeen mukaan” esitutkintaan asiantuntijaviranomaisen ominaisuudessa.

Uutta siviili- ja sotilastiedustelulakien pykälissä on sekin, että ne antavat suomalaisille virkamiehille oikeuden rikkoa toisten maiden lainsäädäntöä niiden alueella. Hallituksen esityksen mukaan kyse on salaisista tiedustelumenetelmistä, mutta lainrikkomukset voivat tarvittaessa olla muutakin toimintaa.

Tällöin kyse olisi sen harkitsemisesta, onko toiminnasta kansalliselle turvallisuudelle aiheutuva etu selvästi suurempi kuin siihen liittyvät riskit, hallituksen esitys määrittelee.

Suomi on siis tarvittaessa valmis osallistumaan vakoojamaailman kovimpiin operaatioihin Yhdysvaltain CIA:n ja Venäjän SVR:n tapaan. Kyseessä on myös kulttuurisesti iso askel, kun käsite kansallinen turvallisuus tulee toden teolla käyttöön pienessä Suomessa.

”Tämä tyypillistä kansallinen turvallisuus -ajattelua ja siinähän voi käydä huonostikin. Ja siksi on tärkeää, että laissa selvästi on säädelty valtuudet ja rajat”, Pöysti sanoo.

Tiedustelumaailman uudet entistä isommat riskit on otettu huomioon lainvalmistelussa, vaikka sitä on lakiesityksistä vaikea havaita.

Siviili- ja sotilastiedustelulakien pykälät on nimittäin kirjoitettu niin, että käytännössä pieleen menneistä tiedusteluoperaatioista vastuun kantaa aina suojelupoliisin päällikkö tai sotilastiedustelun päällikkö. Heitä korkeammalla olevat kuten ministerit, pääministeri ja tasavallan presidentti voivat muodollisesti säilyttää kasvonsa ja asemansa, vaikka antavatkin tiedustelutehtäviä ja tietävät operaatioista.

”Tasavallan presidentin ja ministerivaliokunnan yhteiskokous antaa yleisluontoisen toimeksiannon sotilastiedustelun painopisteistä ja saa tuloksista säännöllisesti yleisemmän selvityksen”, Pöysti sanoo.

Oikeuskanslerin mukaan silmiinpistävää on, että lain perustelujen mukaan tiedusteluselvityksessä ”ei olisi kyse laillisuusvalvonnasta”, vaan tiedonhankinnan tuloksien kertomisesta.

”Tästä luen, että tiedusteluoperaation isosta virheestä vastaa aina tiedustelupäällikkö eikä tasavallan presidentti tai puolustusministeriö”, Pöysti sanoo.

Hänen mukaansa tällainen ajattelu on perusteiltaan tervettä, sillä näin lainsäätäjä erottaa tiedustelun strateginen ja operatiivisen työ toisistaan. Kansallisen turvallisuuden määrittelyn ja operaatioiden toteutuksen välillä pitää olla selvä ero.

”Hyvä puoli on se, että ratkaisu estää tiedustelukoneiston käyttämisen poliittiseen tarkoitukseen. Jos vaikka huonona hetkenä ja toisenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa tuleva pääministeri tai tasavallan presidentti saisi kiusauksen kerätä tietoa esimerkiksi oppositiosta.”

Oikeuskansleri Pöysti myöntää, että tällaiset uhkakuvat kuulostavat nyky-Suomessa vainoharhaiselta. Hänellä on kuitenkin kokemusta siitä, että ne sellaiset epäilyt saattavat konkretisoitua helposti.

”Euroopan petostentorjuntavirastossa (OLAF) selvitimme kysymystä, oliko komission silloinen puheenjohtaja antanut suullisesti liian laajan toimeksiannon OLAF:n pääjohtajalle, jotta yhdestä komissaarista olisi päästy eroon”, OLAF:in valvontakomitean puheenjohtajana 2014–2015 työskennellyt Pöysti mainitsee esimerkin tiedusteluoikeuksien mahdollisesta väärinkäytöstä.

Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan OLAF:n agentit olivat muun muassa kopioineet salaa komissaarin matkapuhelimen sisällön ja tunkeutuneet löytyneen salasanan avulla hänen sähköpostiinsa sekä kopioineet teletunnistetietoja. Lopulta EU:n terveyskomissaari John Dalli joutui eroamaan vuonna 2012 tehtävästään tupakkalainsäädäntöön liittyvän korruptioskandaalin vuoksi.

Belgiassa taas käydään oikeutta silloista OLAF:n johtajaa vastaan puhelinsalaisuuden loukkaamisesta, kun todistajan ja epäillyn välinen puhelinkeskustelu nauhoitettiin salaa epäillyltä.

”Innokas tutkija haluaa käyttää kaikki lain suomat keinot ja joskus vähän ylikin – toki hyvässä tarkoituksessa. Siksi katvealueita sääntelyyn ja valvontaan ei saa jäädä”, Pöysti sanoo.

Viimeistään 2–3 vuoden päästä joudutaan miettimään sitäkin, tulisiko Supon ja sotilastiedustelun päälliköille räätälöidä kultainen kädenpuristus. Kultaisia kädenpuristuksia on maksettu esimerkiksi pörssiyhtiöiden toimitusjohtajille silloin, kun he joutuvat eroamaan tehtävästään ilman selvästi osoitettavaa laiminlyöntiä.

”Sellaistahan ei ole aikaisemmin ollut, mutta se voi olla tarpeen. Paikka voi osoittautua tuulisemmaksi kuin on odotettu”, Tuomas Pöysti sanoo.

Tuulisuudella Pöysti tarkoittaa juuri sitä, että tulevassa tiedustelumaailmassa on enemmän riskejä kuin perinteisellä turvallisuuspoliisin toimialalla, jota suojelupoliisi on kohta 70 vuotta edustanut.

Pöysti huomauttaa, että tiedustelutoiminnassa myös strateginen taso eli tasavallan presidentit ja ministerit vaativat valvontaa. Se on lankeamassa oikeuskanslerin viraston harteille.

”Kun tasavallan presidentin ja valtioneuvoston laillisuuden valvonta yleensä kuuluu oikeuskanslerille, niin tiedustelun strategisen päätöksenteon valvonta on myös tulossa minunkin murheekseni. Valvon sitä, että tasavallan presidentin ja ministerivaliokunnan antamat toimeksiannot tiedustelulle pysyvät asianmukaisella tasolla”, Pöysti sanoo.

Perustuslain mukaan oikeuskansleri saa tietää valvontaansa varten tarvittavat tiedot eli tulevaisuudessa tarvittaessa myös tiedustelutoiveet. Jo nykyisin oikeuskanslerin tietoon tulevat hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiskokousten asialistat.

Supon ja sotilastiedustelun varsinaista tiedustelutoimintaa valvoo eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu, jonka hakuilmoitus oli mediassa viime sunnuntaina.

Supo: Elementtejä tiedustelupalvelusta, turvallisuuspalvelusta ja turvallisuuspoliisista

Helsingin Sanomat kysyi suojelupoliisilta muun muassa, mikä Supon toiminnassa muuttuisi, jos Supo luopuisi kokoaan asemastaan poliisina. HS kysyi esimerkiksi mistä poliisin rekistereistä Supo joutuisi tuolloin luopumaan.

Supo vastasi kertomalla, miten sen nykyiseen ja tulevaan asemaan on päädytty.


Suojelupoliisin mukaan sisäministeriön työryhmä linjasi Supon roolia loppuraportissaan vuonna 2014.

”Työryhmä päätyi tuolloin siihen, että Suomen olosuhteisiin ei sellaisenaan sovi ratkaisu, jossa suojelupoliisi olisi pelkästään tiedustelupalvelu. Työryhmä päätyi malliin, jossa yhdistetään elementtejä tiedustelupalvelusta, turvallisuuspalvelusta ja turvallisuuspoliisista”, Supo kirjoittaa vastauksessaan.

Suojelupoliisin mukaan sen nykyinen hallinnollinen asema sisäministeriön alaisena poliisiyksikkönä pohjautuu tähän raporttiin.

”Toisenlaisen mallin pohtiminen ei ole ainakaan tässä kohtaa ajankohtaista. Emme siis ole tehneet nyt arvioita kysymistäsi asioista, vaan kehitämme toimintaamme valtionjohdon linjausten mukaisesti”, Supon vastaa kysymyksiin.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Miksi puoliso pettää? Psykoterapeutti Annikki Kaikkonen tutki uskottomuutta ja löysi kaksi toistuvaa tarinaa

   Tilaajille
  2. 2

   Malli sai Burberryn vetämään ahdistavan hupparin mallistosta – ”Itsemurha ei ole muotia”

  3. 3

   Voit päätyä elämään jonkun toisen unelmaa, jos et keskity näihin neljään asiaan

  4. 4

   Berner ärsytti keskustalaiset – ja Sipilä riensi jälleen tueksi

  5. 5

   Päävalmentaja kertoi Patrik Laineen onnistumisista: ”Se toi hymyn kaikkien kasvoille, jopa maalivahtien”

  6. 6

   Elina Mäkinen, 25, on poikkeusyksilö, joka pysyy hengissä jäisessä vedessä lähes puoli tuntia – ”Antureiden mukaan minun pitäisi olla kuollut”

  7. 7

   Karl Lagerfeld jätti jälkeensä 170 miljoonaa – Menevätkö rahat Choupette-kissalle?

  8. 8

   Alaistensa kiusaamisesta epäilty Helsingin korkea johtaja sai syytteen työturvallisuusrikoksesta

  9. 9

   Modernit turbokiertoliittymät pelottavat monia kokeneitakin kuskeja – Yksinkertainen neuvo auttaa selviytymään ”kauhujen liikenneympyröistä”

  10. 10

   Töiden läikkyminen työajalta kotiin lisää tasa-arvoa, sanoo Evan uusi johtaja Emilia Kullas

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Miksi puoliso pettää? Psykoterapeutti Annikki Kaikkonen tutki uskottomuutta ja löysi kaksi toistuvaa tarinaa

   Tilaajille
  2. 2

   Elina Mäkinen, 25, on poikkeusyksilö, joka pysyy hengissä jäisessä vedessä lähes puoli tuntia – ”Antureiden mukaan minun pitäisi olla kuollut”

  3. 3

   Voit päätyä elämään jonkun toisen unelmaa, jos et keskity näihin neljään asiaan

  4. 4

   Modernit turbokiertoliittymät pelottavat monia kokeneitakin kuskeja – Yksinkertainen neuvo auttaa selviytymään ”kauhujen liikenneympyröistä”

  5. 5

   Jos tämä kuva näyttää pyörivän, se johtuu viiveestä päässäsi

  6. 6

   Suomi antoi 50 vuotta sitten itselleen lahjan, jonka piti valaa miljoonilla uskoa tulevaisuuteen – Nyt aarre­arkku halutaan ryöstää, koska tulokset jäävät ”uskon asiaksi”

   Tilaajille
  7. 7

   Isis-morsiameksi vuonna 2015 lähtenyt teini menettää Britannian kansalaisuutensa

  8. 8

   Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

  9. 9

   Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi

   Tilaajille
  10. 10

   ”Jokaisen kroppa tiesi, paljonko D-vitamiinia pitää vapauttaa vereen” – väitöstutkimuksesta uutta tietoa kiistellyn vitamiinin tarpeesta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Sofia Pahtela aloitti työt bussikuskina maanantaina ja nousi heti ilmiöksi – Selitys on yksinkertainen

  2. 2

   Lauri Markkasesta voi tulla kaikkien aikojen suomalais­urheilija – HS:n erikois­artikkeli näyttää, mikä tekee nuoresta kori­palloilijasta niin poikkeuksellisen

  3. 3

   Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

  4. 4

   Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

   Tilaajille
  5. 5

   ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio­miesten ja perheen­isien kanssa” – Pienessä suomalais­kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja ihmis­kaupan uhri

   Tilaajille
  6. 6

   Teemu ja Sirpa Selänne kohahduttivat ystävyyssäännöllä ja paljastivat erikoisen ilmiön – miehen ja naisen välinen ystävyys ei ole aivan yksinkertaista, kertoi tuhat lukijaa

   Tilaajille
  7. 7

   Oli huippulukio, oli harrastukset, oli liikaa intoa ja liian vähän aikaa – Ja niin Elena Shemyakin mieli hajosi

   Tilaajille
  8. 8

   ”Koen elämäni menneen hukkaan” – Lasten saamista katuvat naiset piilottavat ajatuksensa jopa puolisoiltaan

  9. 9

   Punnerrustesti ennustaa sydänterveyttä – yksinkertaisen testin voi tehdä missä ja koska vain

  10. 10

   Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi

   Tilaajille
  11. Näytä lisää