Politiikka

Europarlamentti ehti kaudellaan hyväksyä yli 300 asetusta ja direktiiviä, mutta mikä päätöksistä oli paras?

Euroopan parlamentin kausi päättyy pian. Toukokuussa valitaan uudet euroedustajat. HS kysyi suomalaismepeiltä, mikä parlamenttikauden päätöksistä oli paras ja mikä huonoin.

EU:n jättimäinen tietosuojauudistus ja erilaiset ilmastopolitiikan toimet ovat suomalaisten europarlamentaarikkojen mielestä kuluvan vaalikauden onnistuneimpia päätöksiä Euroopan parlamentissa.

Parlamentin viisivuotinen kausi tulee tänä keväänä päätökseen, joten HS pyysi kaikkia 13:a suomalaista europarlamentaarikkoa nimeämään kuluvalta vaalikaudelta parlamentin parhaan ja huonoimman päätöksen. Kyselyyn vastasi yhdeksän meppiä.

Valinnanvaraa mepeillä oli, sillä parlamentti on kautensa aikana hyväksynyt kaikkiaan runsaat 300 asetusta ja direktiiviä.

Vihreiden Heidi Hautala ja sosiaalidemokraattien Liisa Jaakonsaari nostivat parlamentin parhaaksi päätökseksi toukokuussa 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen, joka tunnetaan lyhenteellä GDPR (general data protection regulation). Se on kiistatta yksi vaalikauden suurimmista uudistuksista ja se on mullistanut henkilötietojen käsittelyn Euroopassa.

Asetuksessa määrätään esimerkiksi, että käyttäjille pitää selittää ymmärrettävästi ja tiiviisti, mihin he sitoutuvat luovuttaessaan tietonsa jonkin yrityksen käyttöön. Henkilötietojen keruu ilman nimenomaista suostumusta on kielletty. Lisäksi ihmisille annettiin oikeus ”tulla unohdetuiksi” eli vaatia jo annettujen tietojen poistamista rekistereistä ja palveluista. Luvattomasta henkilötietojen käsittelystä voi nyt saada tuntuvat sakot.

Jaakonsaaren mukaan GDPR on rohkaiseva osoitus siitä, että EU pystyy vastaamaan digiajan haasteisiin. Hän ja Hautala uskovat, että EU näyttää sääntelyllä mallia muulle maailmalle.

”Tämä on osoitus siitä, että EU:n on mahdollista luoda myös pohjaa maailmanlaajuisille standardeille”, Hautala sanoo.

Lue lisää: Tänään astuu voimaan muutos, josta on puhuttu koko kevät – Mitä hyötyä uudesta tietosuojasta on tavalliselle ihmiselle?

Myös EU:n ilmastotoimet olivat useamman mepin mielestä vaalikauden parhaita päätöksiä. Ilmastorintamalla onkin tapahtunut kuluvalla vaalikaudella paljon, ja kaikkeen lainsäädäntöön parlamentti on jättänyt kädenjälkensä.

EU on asettanut tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvien osuus energian kulutuksesta nostetaan 32 prosenttiin. Päästökaupan sääntöjä kiristettiin, samoin autojen päästörajoituksia.

”Ympäristöasioissa olemme onnistuneet luomaan kattavan paketin, joka tähtää ilmastonmuutos­ongelman ratkaisemiseen, ja olen sitä mieltä, että se on kokonaisuudessaan aika hyvä”, sanoo Nils Torvalds (r).

”Sanoisin, että ympäristön alalla laajemmin EU-parlamentti on tehnyt merkittäviä päätöksiä ja EU ottanut globaalia johtajuutta”, Henna Virkkunen (kok) sanoo.

Aivan pelkkää ylistystä ilmastopolitiikka ei saa. Vasemmistoliiton Merja Kyllösen mukaan ilmastopolitiikasta on puuttunut kokonaisarvio, ja tämän hän nimeää parlamentin huonoimmaksi päätökseksi.

”Hiilidioksidivähennysvelvoitteita on asetettu laajasti monella eri toimialueella yhtäaikaisesti toisten lainsäädäntöjen kanssa, ja kukaan ei ole koordinoinut, miten ne pelaavat yhteen elinkaarimallin mukaisesti”, Kyllönen sanoo.

Keskustalaiset mepit Anneli Jäätteenmäki ja Elsi Katainen nostavat parhaaksi päätökseksi niin kutsutun lulucf-paketin, jolla asetettiin EU-tason säännöt metsien hiilinielujen ylläpitämiseksi. Suomessa hallitus ja metsäsektori pelkäsivät, että laki olisi rajoittanut metsien hakkuita ja estänyt metsäteollisuuden investoinnit. Jäätteenmäen mukaan parlamentin ympäristövaliokunnan huolestuttava kanta saatiin lopulta muutettua niin, etteivät hakkuut Suomessa ole vaarassa.

”Lulucf-prosessi oli esimerkki suomalaisten ja muiden metsäisten maiden edustajien onnistuneesta yhteisvaikuttamisesta, jossa ahkeralla työllä saatiin Brysselissä aikaan konkreettinen tulos”, Katainen sanoo.

Lue lisää: Suomen eliitti lähti vuosi sitten ”talvisodan hengessä” ajamaan yhtä asiaa Brysselissä – näin EU:n metsäpäätös lobattiin teollisuudelle sopivaksi

Hyviä päätöksiä mepit nimesivät hanakasti, mutta moni kieltäytyi nimeämästä yhtään huonoa päätöstä. Tai jos huonoja päätöksiä onkin tehty, syy on muualla kuin parlamentissa.

”Epäonnistuimme karkeasti yhtenäisen pakolaispolitiikan saavuttamisessa. Syy tähän ei kuitenkaan ollut parlamentti, vaan jäsenmaiden hallitukset estivät asian etenemisen neuvostossa”, Torvalds sanoo.

Europarlamentin laajaa toimivaltaa kuvaa hyvin se, että Petri Sarvamaa (kok) nostaa huonoimpana päätöksenä esiin sen, ettei parlamentti estänyt Euroopan investointipankin rahoitushankkeita Iranissa. Muodollisesti kyse oli EU-instituution rahoituspäätöksestä, mutta käytännössä kyse oli EU:n yhteisestä ulkopolitiikasta. Sarvamaan mukaan päätös oli huono, koska sen taloudelliset vaikutukset jäivät hämäriksi ja Iranin huonoa ihmisoikeustilannetta katsottiin läpi sormien.

”Koko säädös ylipäätään perustuu ongelmalliseen Iranin hirmuhallitsijoiden kanssa tehtyyn maan ydinaseteknologiaa rajoittavaan kansainväliseen puitesopimukseen, joka pönkittää vallassa olevien mullahien asemaa. Tässä lensivät EU:n arvot kokonaan romukoppaan pois taloutta häiritsemästä”, Sarvamaa sanoo.

Lue meppien vastaukset kokonaisuudessaan osoitteessa HS.fi.

Näin mepit vastasivat kysymykseen Euroopan parlamentin parhaasta ja huonoimmasta päätöksestä


Heidi Hautala (vihr)

Paras
: ”Suuri tieto­suoja­uudistus GDPR, jossa parlamentilla oli valtavan merkittävä rooli. Vihreiden raportoija Jan Philipp Albrecht teki suuren työn sen eteen, että asetuksesta tuli kunnianhimoinen ja kattava. Tämä on osoitus siitä, että EU:n on mahdollista luoda myös pohjaa maailmanlaajuisille standardeille. Digikaudella tietosuoja ei voi olla kansallinen tilkkutäkki eivätkä henkilötiedot saa olla kaupan. Käyttäjien on voitava luottaa siihen, että heidän tietonsa ovat turvassa.”

Huonoin: ”CETA eli EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus. Suomen kohdalla CETA-sopimus voi mahdollistaa kansainvälisten yhtiöiden oikeuden haastaa Suomen valtio oikeuteen, jos se yrittää muuttaa lainsäädäntöään tai heikentää yritysten investointien arvoa esimerkiksi kaivosteollisuudessa.”

Liisa Jaakonsaari (sd)

Paras
: ”Tietosuoja­-asetus eli GDPR oli merkittävä yksityisen ihmisen tietosuojan kannalta ja rohkaiseva esimerkki EU:n kyvystä vastata digimurroksen haasteisiin. Tietosuoja-asetuksesta tulee myös globaali suunnannäyttäjä. Mielestäni myös tehdyt kauppasopimukset EU:n ja Japanin sekä Singaporen välillä ovat työllisyyden kannalta merkittäviä aikana, jolloin presidentti Trump on purkamassa sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä.”

Huonoin: ”Periaatetasolla EU:n puolustusrahaston perustaminen. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitää jatkossakin perustua kriisinhallintaan, diplomatiaan ja kehityspolitikkaan eikä uusien aseiden kehittämiseen. EU on rauhanprojekti.”

Anneli Jäätteenmäki (kesk)

Paras
: ”Paras päätös oli metsien hiili­nielujen laskentaan liittyvä niin kutsuttu Lulucf-asetus. Se vaikuttaa merkittävästi metsiemme käyttöön. Tilanne näytti Suomen kannalta huonolta parlamentin ympäristövaliokunnan kannan jälkeen. Valiokunnan kannan mukaisesti päästöjen vertailujaksoksi olisi tullut Suomelle epäreilu lama-ajan ajanjakso, eikä kestävää metsänhoitoamme olisi huomioitu oikein. Saimme pohjoismaisin voimin muutettua vertailujakson Suomen kannalta paremmaksi parlamentin syyskuun 2017 täysistuntoäänestyksessä, jossa päätettiin parlamentin neuvottelupohjasta parlamentin ja neuvoston välisiin kolmikantaneuvotteluihin. Samoin metsien kasvu huomioitiin oikein: parlamentti ei velvoittanut tarkastelemaan metsien käytön intensiteettiä eli sitä, miten paljon kasvusta hakataan. Pääasia eli hiilinielujen kasvu huomioitiin asianmukaisesti. Myös kolmikantaneuvotteluiden lopputulos oli Suomen kannalta hyvä. Asetuksesta tuli lopulta tasapainoinen.”

Huonoin: ”En asettaisi yhtä päätöstä muita huonommaksi. Joskus parlamentin kannassa painottuu jokin asia suhteettoman paljon, mutta neuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa saavutetaan kokonaisuuden kannalta yleensä siedettävä lopputulos. Päätösten tekemisestä on kuitenkin vielä pitkä matka tehokkaaseen toimeenpanoon. Tässä unionin pitää mielestäni pystyä parempaan.”

Elsi Katainen (kesk)

Paras
: ”Lulucf-­äänestys, jossa parlamentti käänsi EU:n komission ehdotuksen perus­ajatuksen hiilinielujen laskentatavassa järkeville urille. Parlamentin ansiosta nykyistä ja tulevaa metsien käyttöä ei verrata historiallisiin hakkuutasoihin, jolloin yli 70 prosentin metsäpinta-alan omaavan Suomen merkittävä hiilinielu olisi näkynyt laskennoissa päästönä. Lulucf-prosessi oli esimerkki suomalaisten ja muiden metsäisten maiden edustajien onnistuneesta yhteisvaikuttamisesta, jossa ahkeralla työllä saatiin Brysselissä aikaan konkreettinen tulos.”

Huonoin: ”Luomuasetus, jossa kiellettiin luomutuotanto kasvihuoneissa. Luomutuotteeksi lasketaan jatkossa vain maa-aineksissa kasvaneet tuotteet, millä haluttiin päästä eroon ruukussa kasvaneista tuotteista. Edelleen kuitenkin luomuksi lasketaan toiselta puolelta maailmaa tuodut tuotteet. Pienenä lohtuna Suomi sai poikkeuksen jatkaa tuotantoa vain olemassa olevilla tiloilla nykyisessä koossa. Valittu linja oli huono, sillä se tyrehdytti luomukasvihuonetuotannon tulevaisuuden näkymät.”

Miapetra Kumpula-Natri (sd)

Paras
: ”Ilmaston­muutoksen vastainen taistelu on aikamme tärkein haaste. Valitsenkin parhaimmaksi päätökseksi parlamentin hyväksymät ja ajamat toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja etenkin ilmastopaketin energiakokonaisuuden. EU:n leveillä hartioilla voimme ohjata markkinoiden suuntaa kohti ilmastoystävällisempää Eurooppaa ja maailmaa.”

Huonoin: ”Tältä parlamenttikaudelta historiankirjoihin on päätymässä valitettavasti EU:n huonoin päätös koskaan, kun europarlamentin on määrä sinetöidä äänestyksellään brexit – edellyttäen tietysti, että Britannia oman eroesityksensä saa aikaiseksi.”

Merja Kyllönen (vas)

Paras
: ”Väärin­käytösten paljas­tamiseen ja niihin liittyvän lainsäädännön korjaamiseen tähtäävien erityisvaliokuntien perustaminen. TAX-erikoisvaliokunnat keskittyvät talousrikosten, veropetosten ja veronkierron paljastamiseen ja rikollisen toiminnan estämiseen. EMIS-erikoisvaliokunta keskittyi ajoneuvojen päästövähennyshuijausten estämiseen.”

Huonoin: ”Ilmastopolitiikan kokonaisarvioinnin puute. Hiilidioksidivähennysvelvoitteita on asetettu laajasti monella eri toimialueella yhtäaikaisesti toisten lainsäädäntöjen kanssa ja kukaan ei ole koordinoinut miten ne pelaavat yhteen elinkaarimallin mukaisesti. Mitkä ovat esimerkiksi tuotannon tai toiminnan elinkaaren aikaiset kokonaispäästöt ja niiden vaikutus ilmastotavoitteiden täyttymiseen, suhde metaanipäästöihin ja kasvihuoneilmiöön?”

Petri Sarvamaa (kok)

Paras
: ”Paras ja tärkein päätös oli jäsen­maan EU-tukien sitominen oikeus­valtio­periaatteen noudat­tamiseen. Kyse ei ole enemmästä eikä vähemmästä kuin koko Euroopan tulevaisuudesta. Tarkoitus on, että jäsenvaltion saama EU-rahoitus katkaistaisiin periaatteen noudattamisessa todettujen huomattavien puutteiden ja räikeiden oikeusvaltiorikkomusten perusteella ilman politikointia ja vaatimusta jäsenvaltioiden yksimielisyydestä, mikä tällä hetkellä lamauttaa päätöksenteon. EU ei ole mikä tahansa valtioiden liitto vaan yhteistyö perustuu jaetuille arvoille, joita on kunnioitettava. Viimeistään Unkari, Romania ja Puola ovat osoittaneet, että nyt on jo erittäin kiire toimia ja todella seistä yhteisten eurooppalaisten arvojen takana. Kyseessä on parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyssä oleva asetus, jossa toimin parlamentin esittelijänä ja pääneuvottelijana.”

Huonoin: ”Huonoin päätös oli heinäkuussa 2018 olla vastustamatta komission ratkaisua käytännössä myöntää EU-takuu Euroopan investointipankille sen Iranissa mahdollisesti rahoittamia hankkeita varten. Ensinnäkin meillä ei ollut eikä edelleenkään ole riittävästi tietoa tämän komission delegoidun säädöksen taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisista seuraamuksista EU-budjetille. Toiseksi säädöksen perusteluissa ei anneta Iranin huomattavan heikolle ihmisoikeustilanteelle mitään painoarvoa ja samalla jälleen siunataan ja hiljaisesti hyväksytään maan johdon järkyttävä toiminta. Koko säädös ylipäätään perustuu ongelmalliseen Iranin hirmuhallitsijoiden kanssa tehtyyn maan ydinaseteknologiaa rajoittavaan kansainväliseen puitesopimukseen, joka pönkittää vallassa olevien mullahien asemaa. Tässä lensivät EU:n arvot kokonaan romukoppaan pois taloutta häiritsemästä.”

Nils Torvalds (r)

Paras
: ”Ympäristö­asioissa olemme onnistuneet luomaan kattavan paketin, joka tähtää ilmaston­muutos­ongelman ratkaisemiseksi. Olen sitä mieltä, että se on kokonaisuudessaan aika hyvä. Pakettiin kuuluu kaikki teollisuuden hiilidioksidin päästökaupasta henkilö- ja kuorma-autojen päästöihin. Ilmastonmuutos on nykyaikamme suurin haaste, ja olen ylpeä siitä, että parlamentissa olemme luoneet toivoa puhtaammasta tulevaisuudessa tuleville sukupolville.”

Huonoin: ”Epäonnistuimme karkeasti yhtenäisen pakolaispolitiikan saavuttamisessa. Syy tähän ei kuitenkaan ollut parlamentti vaan jäsenmaiden hallitukset estivät asian etenemisen neuvostossa. EU:n nykyinen järjestelmä ei ole toimiva, ja tästä kärsivät haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset.”

Henna Virkkunen (kok)

Paras
: ”Vaali­kauden tärkeimmät päätökset ovat koskeneet energia- ja ilmastolainsäädäntöä, jonka avulla EU-alueen päästöjä pyritään leikkaamaan 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Sanoisin että ympäristön alalla laajemmin EU-parlamentti on tehnyt merkittäviä päätöksiä ja EU ottanut globaalia johtajuutta. Pidän niitä tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkeimpinä päätöksinä.”

Huonoin: ”Mitään yksittäistä päätöstä en nosta huonoksi. Digitaalisen talouden alalla EU-parlamentilla on taipumus ylisääntelyyn, ja se jonkin verran näkyy digipuolen lainsäädännöissä turhana raskautena. Mutta mitään sellaista en ole joutunut neuvotteluissa hyväksymään, jonka kanssa ei voitaisi elää.”

Fakta

Eurovaalit 2019


 Euroopan parlamentin vaalit käydään kaikissa EU-maissa 23.–26. toukokuuta 2019.

 Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26. toukokuuta.

 Kaikkiaan europarlamenttiin valitaan 705 edustajaa. Parlamentin koko pienenee nykyisestä 751:stä Britannian EU-eron vuoksi.

 Suomesta valitaan 14 meppiä. Määrä kasvaa yhdellä, kun brexitin seurauksena parlamentin maakohtainen paikkajako muuttuu.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Kartta näyttää miltä Helsingin alueilta sijoittajat himoitsevat asuntoja

  2. 2

   Lapsen kiukun laannuttamiseen on yksi, yksinkertainen keino

   Tilaajille
  3. 3

   Helsingin eteläiseen kärkeen suunnitellaan koteja yli 7 000 ihmiselle – Tie pois vie tuskaisen ruuhkasumpun kautta

  4. 4

   Yksi katse muistuttaa toivon heittäneestä lama-Suomesta – Iltalypsyn karjakko kertoo, miten syntyi armoton satiiriohjelma, jota ei enää voisi tehdä

   Tilaajille
  5. 5

   Selvitys: Viranomaiset eivät löydä käyttöä kansalaispalveluksen suorittaneille

  6. 6

   Lapsen raiskauksesta tuomittu selvisi ehdollisella tuomiolla, koska vankila olisi haitannut miehen ”sosiaalista selviytymistä” – miksi tekijän oma selviytyminen vaikuttaa rangaistukseen?

   Tilaajille
  7. 7

   Tutkijat: Ilmastonmuutoksen kieltäjien jääkarhuväite tukeutuu yhteen lähteeseen, joka ei perustu tieteeseen

  8. 8

   Flunssat harvenivat, kun askelissa tuli kymppitonni täyteen

  9. 9

   Alma kertoo ensimmäistä kertaa haastattelussa homoudestaan – koska haluaa olla tyttöystävänsä kanssa aivan kuin kaikki muutkin

  10. 10

   Helsinkiläis­naisen patjan alta löytyi testamentti, joka käynnisti sotkuisen riidan: Korkein oikeus jätti rahoja vaatineet hyvän­tekeväisyys­järjestöt nuolemaan näppejään

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Junes Lokka on kutsunut itseään ”läpällä” rasistiksi, mutta saiko Johanna Vehkoo tehdä niin vakavissaan? Tätä pohdittiin tänään oikeudessa

  2. 2

   Kartta näyttää, miten ylivoimaisesti yksi automerkki on valloittanut Helsingin seudun

   Tilaajille
  3. 3

   En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

  4. 4

   Legendaarinen Roudasta rospuuttoon -sketsi ei olisi syntynyt ilman Petteri Summasen omaa tragediaa: ”Lapsuuteni oli turvallinen ja ihana, ja yhtäkkiä se loppui”

   Tilaajille
  5. 5

   Sairaaloiden Apotti-tietojärjestelmä on satoja miljoonia maksanut susi, jota ei olisi pitänyt päästää edes testikäyttöön

  6. 6

   Sdp:n etumatka kasvoi, keskusta heikkeni yhä – HS-gallup paljastaa asetelmat, joista ehdokkaat lähtevät vaalikentille

  7. 7

   20 vuotta sitten The Matrix muutti tapaamme katsoa elokuvaa – Nyt feminismiä vihaava äärioikeisto käyttää sitä hyväkseen tavalla, jota tekijät eivät koskaan olisi uskoneet mahdolliseksi

   Tilaajille
  8. 8

   Maailman ehkä harvinaisin muumimuki tulee myyntiin huhtikuussa huutokaupassa Turengissa

  9. 9

   Harvinainen möhkäkala ajautui rantaan Australiassa, jopa tuhat­kiloiseksi kasvavaa eläintä luultiin ensin laivan hylyksi

  10. 10

   Helsinkiläis­naisen patjan alta löytyi testamentti, joka käynnisti sotkuisen riidan: Korkein oikeus jätti rahoja vaatineet hyvän­tekeväisyys­järjestöt nuolemaan näppejään

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Lars Kihlström halusi uskoa hyvää isästä, mutta lopulta hän itki – Suomalaisen SS-miehen päiväkirjasta löytyi lause, joka kyseenalaistaa historian­kirjoituksen

   Tilaajille
  2. 2

   Kuvilleni saa nauraa, sanoo Iiu Susiraja, mutta hiljenee kun katselee lukioaikaista valokuvaa itsestään

  3. 3

   Uuden-Seelannin terrori-iskusta epäilty sai murhasyytteen, ainakin 50 ihmistä kuollut

  4. 4

   Kun Siskonpedistä tuttu Niina Lahtinen vei yksivuotiaansa päiväkotiin, vanhempainiltaan kutsuttiin psykologi paikalle: ”Vastuu ja syyllistäminen lankeavat lähinnä naisille”

   Tilaajille
  5. 5

   Missä on nainen, joka hyppäsi takaisin autoonsa ja hylkäsi pyöräilijän kuolemaan suojatielle? Vantaan poliisilta on loppumassa keinot poikkeuksellisen yliajotragedian selvittämisessä

   Tilaajille
  6. 6

   Sami Hedberg nauraa sketsisarjassaan homoille, venäläisille ja saamelaisille, Sami Hedbergille eivät naura edes lapset

  7. 7

   Junes Lokka on kutsunut itseään ”läpällä” rasistiksi, mutta saiko Johanna Vehkoo tehdä niin vakavissaan? Tätä pohdittiin tänään oikeudessa

  8. 8

   Jussi Halla-aho ei ole muuttunut, mutta hän on oivaltanut jotain

  9. 9

   Uusi liikunta­trendi parantaa terveyttä nopeasti, ja kenellä tahansa on siihen aikaa

   Tilaajille
  10. 10

   ”Suurin osa ihmisistä ei tajua, mistä siinä puhutaan” – Satumaa-tango täyttää 20 vuotta ja nyt Maija Vilkkumaa kertoo, miksi biisi saattoi sanoittaa perussuomalaisten nousun

   Tilaajille
  11. Näytä lisää