Politiikka

Seuraava hallitus saattaa pohtia oppivelvollisuuden pidentämistä, mutta kokkiopiskelijoilta ei tule tukea: ”Valtiollahan menee ihan sikana rahaa”

HS kysyi kokkiopiskelijoilta, mitä mieltä he olisivat oppivelvollisuuden pidentämisestä tai toisen asteen maksuttomuudesta. Kumpikaan ei saanut varauksetonta tukea: ”Valtiollahan menee ihan sikana rahaa.”

Pääsevätkö – tai joutuvatko – Eelit, Eevit ja muut viime vuonna syntyneet lapset aloittamaan esikoulun jo viisivuotiaana, ja jatkuuko heidän pakollinen opintiensä aina 19-vuotiaaksi asti?

Koulutusta koskevista aiheista oppivelvollisuuden laajennus noussee keskeiseksi seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Vaalien tuloksesta riippuu, mistä päästä pidennys pannaan alulle.

Jos Sdp:n gallupsuosio kantaa hallitukseen asti, ensisijainen puolueen päämäärä on ulottaa oppivelvollisuus kattamaan toinen aste eli lukio tai ammattikoulu.

Jo edellisen hallituksen loppu­kauden opetus­ministeri Krista Kiuru (sd) ajoi pontevasti lisävuotta nykyiseen oppivelvollisuuteen, mutta päätökseksi asti asia ei edennyt. Yksi syy oli uudistuksen kalleus.

Seuraavassa hallituksessa tukea oppivelvollisuusiän nostolle tulisi nyt varmimmin vasemmistoliitolta ja vihreiltä. Todennäköisesti sitä tukisi myös keskusta, joskin lopuillaan olevan vaalikauden pääministeripuolue on puhunut mieluummin oppioikeudesta kuin -velvollisuudesta.

Kokoomus taas vastustaa oppivelvollisuuden venytystä yläpäästä. Se satsaisi sen sijaan varhaiskasvatukseen ja viisivuotiaiden esiopetukseen, josta se tekisi myös velvoittavan eli käytännössä pakollisen.

Nyt kuntia ja vanhempia velvoittava esiopetus koskee kuusivuotiaita. Rangaistusta vanhemmat eivät saa, vaikka he eivät lähettäisi lastaan esikouluun, mutta käytännössä 99 prosenttia kuusivuotiaista osallistuu esiopetukseen.

Myös demarit ja vihreät kannattavat velvoittavaa viisivuotiaitten esiopetusta. Keskustalle se ei olisi helppo uudistus, koska puolue korostaa myös kotien mahdollisuutta tehdä omat valintansa.

Keskustan omassa hybridimallissa puhutaan ”pienten lasten koulusta”, joka muodostuisi esikoulusta ja peruskoulun kahdesta ensimmäisestä vuodesta.

Perussuomalaiset eivät jatkaisi oppivelvollisuutta kummastakaan päästä.

”Pidennys kohdistuisi myös niihin, jotka eivät sitä tarvitse, ja tulisi kalliiksi”, puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi esimerkiksi koulutusalan Educa-messujen puheenjohtajapaneelissa tammikuussa.

Halla-ahon kommentti kiteyttää oppivelvollisuuden jatkamisen keskeisen kritiikin: on tehotonta ratkoa pienen porukan ongelmia koko ikäluokkaa koskevilla eli paljon rahaa esimerkiksi oppimateriaaleihin vievällä velvoitteella edullisempien täsmätoimien sijaan.

Mutta mitä tuumivat ammattia opiskelevat nuoret?

HS kysyi neljältä Perho Liiketalousopiston kokki- ja tarjoilijaopiskelijalta, mitä mieltä he ovat oppivelvollisuuden pidentämisestä ja maksuttomasta toisesta asteesta.

Elokuussa opintonsa aloittaneet 16-vuotiaat Mats Wikstedt, Mila Henttonen, Iiro Nevalampi ja Joanna Nikka eivät ole juuri pohtineet mahdollista oppivelvollisuuden pidentämistä, mutta vaatteita ja välineitä he ovat jo joutuneet itse maksamaan.

Lukion tai ammattikoulun pakollisuus ainakaan heti peruskoulun jälkeen ei tulevia kokkeja innosta, vaikka he itse ovatkin jo paikkansa löytäneet.

Heidän mielestään ensin pitäisi kuulla, mitä nuoret itse haluavat tehdä ja sallia heidän pitää välivuosi tai mennä vaikka töihin, jos ei motivaatio riitä jatko-opintoihin.

”Peruskoulu ja varsinkin yläaste on tosi rankka. Voi olla kiusaamista ja mielenterveysongelmia niin, ettei vain pysty heti jatkamaan lukioon tai ammattikouluun”, Henttonen sanoo. Hän kertoo kaveristaan, jolle tuli niin vaikea masennus, että tämä joutui laitokseen ja toipuu nyt työskentelemällä kaupassa.

”Riippuu tilanteesta, mutta ei sen pitäisi olla pakollista, sillä kaikki eivät pysty heti jatkamaan opintoja”, sanoo myös Nikka.

Nuoret muistuttavat, että yhteishaku on joka kevät. Ammattikouluihin on nykyään jopa jatkuva haku, ja kaikille kyllä löytyy jokin opiskelupaikka. Siitä pitävät opot eli opinto-ohjaajat huolta.


Edes maksuttomuus ei saa nuorilta täyttä kannatusta, vaikka opintoihin tarvitsemistaan vaatteista ja välineistä he arvioivat joutuvansa maksamaan vähintään 500–800 euroa.

Lista on pitkä. Julkisuudessa on puhuttu kokkiopiskelijoiden kalliista veitsistä, mutta heidän on hankittava myös kokin hattu ja lippis, kaksi takkia kaksine nappeineen, paita, housut, turvakengät ja tavalliset kengät, tytöillä myös korkokengät, jos hankkii hameen, sivuliina, kaksi esiliinaa, reseptikirja, teroitustikku – ja ne veitset tai oikeastaan veitsisetti eli ainakin juuresveitsi, kuorimaveitsi ja fileerausveitsi.

”Jos haluaa laatua, menisi pelkkiin veitsiin 1 500 euroa”, sanoo Nevalampi.

Entä jos koulu maksaisi kaiken?

”Jos koulu rupeaisi maksamaan meidän vaatteet ja varusteet, se voisi näkyä vaikka siinä, että opetuskeittiön raaka-aineet olisivat sitten huonompia. Eihän raha vain tule jostain, vaan se tulee veroista, joita sitten joittenkin pitäisi maksaa enemmän. Valtiollahan menee ihan sikana rahaa, joten tukia pitäisi antaa vain vähävaraisimmille”, Henttonen sanoo.

Silti hän toivoo, että edes vaatteet tulisivat ”talon puolesta”, koska ne ovat kaikilla samat.

Wikstedt sanoo työskennelleensä vanhempiensa leirintäalueella ja panneensa rahaa säästöön, joten varusteet oli varaa hankkia. Henttosen vanhemmat taas olivat varautuneet säästötilillä koulumenoihin.

Oppivelvollisuuden pidennykselle on saatu laskettua useita erilaisia hintalappuja.

Kansalaisaloitteessakin perätyn maksuttoman toisen asteen vuotuisten kustannusten on arvioitu olevan 109–153 miljoonaa euroa, josta lukiokoulutuksen osuus olisi noin 52–90 miljoonaa euroa ja ammatillisen koulutuksen 57–63 miljoonaa euroa. Arvioissa ei ole huomioitu koulumatkakuluja.

Täsmätoimia, kuten hallituksen päättämää oppimateriaalilisää, oppositio ja kansalaisaloitteen tekijät ovat arvostelleet pelkäksi laastaroinniksi. Elokuun alusta alkaen opintorahaa voidaan pienituloisuuden perusteella korottaa oppimateriaalilisällä, jonka määrä on 46,80 euroa kuukaudessa.

Lisäkustannuksia koituisi myös esiopetuksen aientamisesta uuteen viisivuotiaiden ikäluokkaan. Jos oppivelvollisuutta pidennettäisiin sekä alku- että loppupäästä, odotettavissa olisi Kuntaliiton viimekeväisten laskelmien mukaan jopa liki 700 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset.

Oppivelvollisuuden pidentämistä vastustavat ovat kysyneet myös, kohentuvatko into ja motivaatio oppia pakollisuuden ja sen laiminlyöntien mahdollisten rangaistusten myötä.

”Toinen aste on tämän ajan perus­koulutus. Emmehän ajattele perus­kouluakaan pakkona vaan välttämättömyytenä”, julistaa kansanedustaja Pilvi Torsti (sd). Hän kiteyttää pidennyksen puolustajien pääperustelun: peruskoulupohjalla ei enää työllisty.

Käytännössä tosin jo lähes kaikki peruskoulun päättävät pyrkivät ihan vapaaehtoisesti lukioon tai ammattikouluun. Liki kaikki myös pääsevät jatkamaan opintojaan, jos ei heti ihan tutkintoon johtavassa koulutuksessa niin esimerkiksi kymppiluokalla tai valmentavissa opinnoissa.

Ongelma sen sijaan on yhä etenkin ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen, kun nuori ei ole päässyt haluamalleen alalle tai opinnot eivät vastaakaan mielikuvia.

Nuorten ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen on tosin pudonnut kymmenessä vuodessa kymmenestä prosentista noin seitsemään prosenttiin. Lukiossa keskeytysprosentti on laskenut samassa ajassa neljästä kolmeen, Tilastokeskuksen tuoreimmat luvut kertovat.

Oppivelvollisuuden pidentämisen puolustajat uskovat, että kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät pyrkisivät velvollisuuden myötä nykyistä pontevammin ehkäisemään keskeyttämisiä.

Järjestöistä esimerkiksi Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n mallissa esiopetus kestäisi kaksi vuotta eli alkaisi jo 5-vuotiaana. Oppivelvollisuus kattaisi myös toisen asteen eli lukion tai ammattikoulun siihen asti, kunnes nuori täyttää 19 vuotta.

Epätoivottavana ja jopa tuhlailevana kompromissina OAJ pitää vaihtoehtoa, jossa toteutuisi etenkin demareiden ja vihreitten ajama toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ilman kokoomuksen vastustamaa oppivelvollisuuden pidennystä.

”Olisi nuorten kannalta huono ratkaisu laittaa vaikka sata miljoonaa euroa ensimmäisenä vuotena oppimateriaaleihin, mutta koulutuksen keskeyttäminen siitä huolimatta jatkuisi”, sanoo koulutusjohtaja Heljä Misukka OAJ:sta.

Misukka muistuttaa, etteivät toimeentulo-ongelmat ole kyselyiden mukaan suurimpia syitä opintojen keskeyttämiseen.

Esimerkiksi amisbarometrin tuloksissa rahanpuute oli seitsemänneksi tärkein keskeyttämisen syy vuosina 2015 ja 2017. Sen kertoi syyksi vuonna 2015 vastanneista kaksitoista prosenttia ja toissa vuonna kahdeksan prosenttia.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä edustava Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke ei kannata oppivelvollisuuden ulottamista toiselle asteelle, vaan kääntäisi katseen mieluummin peruskouluun, jossa ongelmat jo syntyvät.

”Peruskoulun pitäisi olla joustava ja suosia yksilöllisiä opintopolkuja, jotta kaikki saisivat siellä valmiudet toisen asteen opintoihin. Jos oppivelvollisuutta halutaan jatkaa 18-vuotiaaksi asti, pitäisi se tehdä peruskoulussa, jottei sitten ammattikoulussa tarvitsisi antaa erityisopetusta”, sanoo Amken toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Vuonna 2016 lähes viidennes ammattikoulutuksen opiskelijoista sai erityistä tukea.


Fakta

Oppivelvollisuus nyt


 Suomessa esiopetus on velvoittavaa 6-vuotiaille. Maksutonta esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä päiväkodissa tai koulussa.

 Varsinainen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta, ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Käytännössä peruskoulusta valmistutaan 16-vuotiaana.

 Oppivelvollisuus säädettiin vuonna 1921. Sitä on pidennetty vuosina 1957 ja 1970.

 Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Laiminlyönnistä voi saada sakkoja.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Tarantino osoittaa uudella elokuvallaan olevansa edelleen maailmanluokan viihdyttäjä

  2. 2

   Itsemurhan tehneen taitoluistelijan pari kertoi olleensa kaksi vuotta seksuaalisen hyväksi­käytön uhri: ”Sitä tapahtui minulle, ja hän satutti monia tyttöjä”

  3. 3

   Suomalaiset ovat syöneet tuhansia vuosia ruokaa, jota suolistobakteerit rakastavat yli kaiken – Tutkija löysi ruista syöneiden ulosteesta merkittävän yhdisteen

  4. 4

   HS-analyysi: Pari puoluetta onnistui selittämään äänestäjille kirkkaasti, mitä ne EU-vaaleissa ajavat

   Tilaajille
  5. 5

   HS:n tiedot: Tuleva hallitus lisäämässä pysyviä menoja miljardilla eurolla, luvassa mittavat valtion omaisuuden myynnit

  6. 6

   Suosittu italialaisravintola pakotetaan lähtemään tiloistaan Töölössä

  7. 7

   Monessa parisuhteessa vallitsee tuhoisa kierre, jonka keskiössä on älypuhelin – Sadat lukijat kertoivat HS:lle karusta maailmasta, jossa some on aina läsnä ja pilaa suhteen

   Tilaajille
  8. 8

   Kaisa Määttänen menetti yöunensa ja ruokahalunsa, kun tajusi mitä oli ostanut: ”Ensinnäkin se muuli oli 13 senttimetriä luvattua matalampi”

  9. 9

   Jaksoarvio: Game of Thrones sai arvoisensa päätöksen

  10. 10

   Edes 700 euron palkankorotus ei houkuttanut hakijoita: Vantaa ei löytänyt tarpeeksi uinnin­valvojia kesäksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Suomalaiset ovat syöneet tuhansia vuosia ruokaa, jota suolistobakteerit rakastavat yli kaiken – Tutkija löysi ruista syöneiden ulosteesta merkittävän yhdisteen

  2. 2

   Uusi direktiivi tulee voimaan syksyllä: Näin maksaminen verkkokaupoissa ja tunnistautuminen pankissa muuttuvat

  3. 3

   Kaisa Määttänen menetti yöunensa ja ruokahalunsa, kun tajusi mitä oli ostanut: ”Ensinnäkin se muuli oli 13 senttimetriä luvattua matalampi”

  4. 4

   Suosittu italialaisravintola pakotetaan lähtemään tiloistaan Töölössä

  5. 5

   Itsemurhan tehneen taitoluistelijan pari kertoi olleensa kaksi vuotta seksuaalisen hyväksi­käytön uhri: ”Sitä tapahtui minulle, ja hän satutti monia tyttöjä”

  6. 6

   Terä kaulalle ja pippurikaasua naamalle – Irakissa taistellut erikoisjoukkojen luutnantti kertoo, ettei aja kaikkialle Helsingin yössä

   Tilaajille
  7. 7

   Jaksoarvio: Game of Thrones sai arvoisensa päätöksen

  8. 8

   Monessa parisuhteessa vallitsee tuhoisa kierre, jonka keskiössä on älypuhelin – Sadat lukijat kertoivat HS:lle karusta maailmasta, jossa some on aina läsnä ja pilaa suhteen

   Tilaajille
  9. 9

   HS:n tiedot: Tuleva hallitus lisäämässä pysyviä menoja miljardilla eurolla, luvassa mittavat valtion omaisuuden myynnit

  10. 10

   Maailman­ympärys­matkan päätteeksi Tapio Lehtinen söi häntä piinanneen barnakkelin suoraan veneen pohjasta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Maailma tähtäimen läpi – HS:n erikoisartikkeli vie maahan, jossa rynnäkkökivääri on kodin perusvaruste

   Tilaajille
  2. 2

   Kirsi Hytönen on naimisissa, etsii netistä seuraa ja kertoo maksaneensa seksistä – Hän kertoo vilkkaasta seksielämästään, jotta naiset eivät häpeäisi itseään

   Tilaajille
  3. 3

   Moni tarkkailee luomiaan, mutta harva tunnistaa paljon yleisemmän ihomuutoksen – Tällainen on aurinkokeratoosi, joka altistaa ihosyövälle

  4. 4

   Legendaarisen laulajatähden huvila lahoaa niille sijoilleen Helsingissä – Vesivahinko turmeli taloa 2011 eikä korjauksia ole vieläkään aloitettu

  5. 5

   Tässä on ruokavalio, johon maapallolla on varaa: Uusi lautasmalli muuttaisi suomalaisten ruokailua radikaalisti, mutta mistään ei tarvitse luopua

   Tilaajille
  6. 6

   Aleksi elää kolmen miehen perheessä, ja nyt hän synnytti toisen vauvansa – ”Meillä on periaatteessa kaksi laitonta lasta”

   Tilaajille
  7. 7

   25 vuotta sitten muutama baari muutti koko Helsingin yöelämän, ja nyt ne kuolevat pois

  8. 8

   Kommentti: Mitä ihmettä tapahtui Madonnalle Euroviisuissa? Hirvittävä epävire vei huomiota Palestiinan lipun esittelyltä ja näppärältä Tšaikovski-lainalta

  9. 9

   ”Kun hyväksyy yksinäisyytensä, ei tarvitse juosta muiden perässä” – Aura Raulo oli erikoinen lapsi, joka kasvoi ulkopuolisena ja päätyi maailman huipulle

   Tilaajille
  10. 10

   Tuohtuneen vegaanin päivitys sai somen kuohumaan: menikö vihreä poliitikko liian pitkälle vaatiessaan huippuravintolaa boikottiin?

  11. Näytä lisää