Politiikka

Lähes tuhannesta kansalaisaloitteesta vain kaksi on hyväksytty – Kannattaako kansalaisaloite panna vireille?

Eduskunta hylkäsi aloitteen, joka olisi lopettanut vammaispalvelujen kilpailuttamisen. Aloitteen isä Markku Virkamäki ei ole antanut periksi, vaan lobbaa nyt vastaavia uudistuksia hallitusohjelmaan.

Vammaisten palvelujen parantamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen isä, Kehitysvammaisten palvelusäätiön toimitusjohtaja Markku Virkamäki ei vaikuta järin pettyneeltä, vaikka eduskunnan enemmistö maaliskuun alussa näytti punaista valoa aloitteeseen sisältyneelle lainmuutokselle.

Kyseessä oli hankintalain yhden pykälän rajaus, jolla lakia ei sovellettaisi asumista ja jokapäiväistä elämää koskeviin vammaispalveluihin.

Vammaisjärjestöjen kansalaisaloitteen tyly kohtalo ei ollut poikkeus, vaan pikemminkin sääntö: suoriin lainmuutoksiin on johtanut tähän mennessä vain kaksi aloitetta, kun eduskuntaan asti niitä on seitsemässä vuodessa yltänyt 25.

”Kyllä jo kuulemistilaisuudessa huhtikuussa 2018 alkoi näyttää siltä, ettei aloitteemme mene läpi”, Virkamäki sanoo ja myöntää haistaneensa huonot enteet hyvissä ajoin.

”Kävi ilmi, että Suomi tulkitsee EU-oikeutta niin, että rajausta ei voi tehdä. Eduskunta kuitenkin tunnisti ja tunnusti aloitteemme perustelut. Sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta että talousvaliokunta sanoivat terävästi monta asiaa kilpailutuksen kielteisistä vaikutuksista”, Virkamäki tiivistää aloitteen saaman kohtelun.

Erityisesti hän iloitsee eduskunnan hyväksymästä lausumasta, joka velvoittaa seuraavaa hallitusta panemaan pystyyn työryhmän.

Liikkeelle aloite lähti oikeastaan jo vuonna 2013, kun Pertti Kurikan Nimipäivien muusikot Kari Aalto ja Sami Helle tekivät oman kansalaisaloitteen kehitysvammaisten palveluiden kilpailuttamisen lopettamisesta. Se sai 6 000 kannattajaa.


Virkamäen mukaan jo vuosia sitä ennen vammaisjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan päättäjiin, jotta hankintalakia muutettaisiin niin, että ”alaa tuntemattomat ja monenlaisilla motiiveilla” toimivat vammaisten palveluiden järjestäjät saataisiin kuriin.

Ei myytävänä -aloite pantiin vireille 12. kesäkuuta 2017. Sen allekirjoitti 72 059 ihmistä eli reippaasti yli vaadittavan vähimmäismäärän, joka on 50 000.


Aloitteen takana olivat kaikki Vammaisfoorumin jäsenjärjestöt ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta. Myös Kalle Könkkölän Virkamäki mainitsee aloitteen henkisenä isänä.

”Elokuun loppuun asti oli todella hiljaista. Kansalaisaloitteellemme jopa naureskeltiin joissakin seminaareissa”, Virkamäki muistelee.

Syyskuussa kannattajia alkoi kertyä vauhdilla. Virkamäki muistaa tarkoin, milloin 50 000:n raja rikkoutui: 11. lokakuuta kello 22.02.

Osavoittona aloitteelle Virkamäki pitää työministeri Jari Lindströmin (sin) kunnille lähettämää yleiskirjettä, jonka mukaan hankintalaki ei edellytä kilpailuttamista vammaisten palveluissa: hankintalakia on noudatettava vain, jos päätetään kilpailuttaa.

”Tämä oli jo merkittävä voitto, koska siihen asti päättäjät ja virkamiehet olivat sanoneet, että hankintalaki edellyttää kilpailuttamista”, Virkamäki sanoo, mutta kirje ei kuitenkaan korjannut asiaa käytännössä, vaan lisätoimet ovat tarpeen.

”Olemme tehneet kovasti jatkovaikuttamista. Tavoitteena on kirjaus tulevaan hallitusohjelmaan säädöksistä, joilla tiettyjen palveluiden kilpailuttaminen lopetetaan”, Virkamäki kertoo ja kiittelee, että suhtautuminen on ollut myönteistä.

”Mutta teot ratkaisevat”, hän myöntää.

Virkamäen mukaan Suomen kaltaisessa säädöspohjaisessa maassa tarvitaan nimenomaan laintasoinen sääntely, jotta voidaan luottaa asioiden etenemiseen.

Uusien lakien säätäminen tai vanhojen lakien muuttaminen tai kumoaminen onkin kansalaisaloitejärjestelmän varsinainen päämäärä, joskin myös keskustelun herättäminen on arvo sinänsä.

Perustuslain muutos toi seitsemän vuotta sitten kansalaisille uuden vaikutuskanavan, kansalaisaloitteen. Kun allekirjoituksia on kertynyt puolessa vuodessa 50 000, aloitteen voi kiikuttaa eduskuntaan.

Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyn mukaan lähes puolet vastaajista oli joskus jo allekirjoittanut kansalaisaloitteen.


Turun yliopiston valtio-opin professorin Maija Setälän mukaan etenkin mahdollisuus sähköiseen allekirjoitukseen on aktivoinut erilaisia ryhmiä kuin vaaleissa: nuoria, työttömiä ja terveydeltään heikompia. Toki koulutetuimmat ihmiset ovat myös kansalaisaloitteesta eniten innostuneet.

Setälän mukaan ”käyttäjäystävällinen” kansalaisaloite on toiminut Suomessa kohtuullisen hyvin verrattuna moniin muihin Euroopan maihin, joissa vastaava on käytössä.

Toisaalta aloitteiden laatua on epäilty, sillä toisinaan niissä on vaadittu uudistuksia, jotka ovat jo voimassa.

Setälä perää myös eduskunnan valiokunnilta tarkkoja perusteluita, jos ne eivät tee aloitteesta edes mietintöä.

Aloitteita on pantu vireille liki tuhat, mutta osaan on kerätty hyvin vähän nimiä. Oikeusministeriön kansalaisaloite.fi-sivun mukaan käynnissä on 85 aloitetta ja kolmessa on nimienkeruu alkamassa. Uusimmassa vaaditaan kannabiksen laillistamista.

Maanantaina päättyi nimien keruu aloitteeseen, joka vaati julki-imetyksen turvaamista lailla, mutta sitä kannatti vain 3 000 kansalaista. Sen sijaan dieselautojen käyttövoimaveron poisto on saanut taakseen jo yli 100 000 kannattajaa, kuten myös seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun karkotus, vaikka nimien keruu on vielä käynnissä.

Yli 50 000 nimeä ovat keränneet myös aloitteet esimerkiksi avohakkuiden lopettamisesta, raiskauksen määrittelystä ja nuorten syrjäytymisestä. Uusi eduskunta pääsee niitä käsittelemään.

Tähän mennessä eduskuntaan asti on edennyt 25 kansalaisaloitetta, joista on hyväksytty kaksi, nekin tosin osin muutettuina: tasa-arvoinen avioliittolaki ja tuoreimpana äitiyslaki, joka sallii naisparin lapselle kaksi äitiä jo ennen syntymää.

Tällä vaalikaudella eduskuntaan tuotiin 19 kansalaisaloitetta, joista vain äitiyslaki hyväksyttiin.

Kaksi aloitetta raukesi niin, ettei valiokunta tehnyt niistä mietintöä. Ne olivat aloitteet perintö- ja lahjaverosta luopumisesta ja kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen jäsenyydestä euroalueessa.

Valtaosa kansalaisaloitteista on siis hylätty, mutta useimpiin on kuitenkin liitetty eduskunnan lausumia. Niissä edellytetään seuraavan hallituksen ryhtyvän toimiin, kuten lainvalmisteluun tai ainakin selvittelemään asiaa.

Aloitteen sisältö voidaan hyväksyä myös muilla keinoin, kuten kävi kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistossa, kun sitä koskeva kansalaisaloite sinänsä hylättiin.

Aiemmin myös energiatodistuksia käsitellyt aloite johti työryhmävalmisteluun ja vaikutustyöhön EU:n suuntaan. Ja vaikka rattijuopumuksen rangaistuksia koskeva aloite hylättiin, eduskunta hyväksyi joukon toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään rattijuoppoutta.

Eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi huomauttaa, että eduskunnan lausuma ei juridisesti sido seuraavaa hallitusta, vaan kyseessä on lähinnä poliittinen toive.

Yksi ensimmäisistä kansalaisaloitteista viisi vuotta sitten vaati ruotsin kielen muuttamista valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla. Vastaavia aloitteita on tehty useitakin.

Tämä aloite pääsi eduskuntaan asti mutta hylättiin. Hyväksytyksi tuli lausuma: eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) ei ollut kovin innokas kokeilulakia valmistelemaan, mutta vihdoin sellainen saatiin aikaan, ja 2 000 oppilasta olisi päässyt opettelemaan pakollisen ruotsin sijaan vaikka ranskaa.

Vain kuudessa kunnassa riitti mielenkiintoa väliaikaiseen kokeiluun, ja nekin luopuivat siitä vähitellen. Viimeisten joukossa oli Rovaniemi, vaikka Korkalovaaran koulun 30 oppilasta olisi halunnut vaihtaa ruotsin espanjaan.

Kaupunginvaltuutettu Mikkel Näkkäläjärvi (sd) oli tehnyt myös valtuustoaloitteen kokeilun kaatamiseksi kesällä 2018, koska katsoi sen nakertavan Suomen kaksikielisyyttä.


Eduskuntaan on tällä vaalikaudella 2015–2019 edennyt 19 kansalaisaloitetta

Hylätyt kansalaisaloitteet

- Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta.

- Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä.

- Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottaminen.

- Nollasopimusten kieltäminen lailla.

- Avioliiton säilyttäminen aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoaminen.

- Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi.

- Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen.

- Lex Malmi eli laki Helsinki-Malmin lentopaikasta.

- Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta.

- Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventaminen.

- Terveydenhuoltolain muutos, vasta-aloite Vaasan sairaalan päivystyksestä.

- Kansanedustajan sopeutu­miseläkkeen poistaminen.

- Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen.

- Aktiivimallin kumoaminen.

- Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja.

- Maksuton toisen asteen koulutus kaikille.

Rauenneet kansalaisaloitteet

- Kansanäänestyksen järjestäminen Suomen jäsenyydestä euroalueessa.

- Perintö- ja lahjaverosta luopuminen.

Hyväksytyt kansalaisaloitteet

- Äitiyslaki, joka sallii naispareille lasten vanhemmuuden tunnustamisen jo neuvolassa.

Fakta

Eduskuntaan edennyt kaikkiaan 25 kansalaisaloitetta


 Kansalaisaloitteita on voinut tehdä keväästä 2012 lähtien.

 Vireille on pantu liki tuhat aloitetta, eduskuntaan on edennyt 25 ja välittömiin lainmuutoksiin on johtanut kaksi. Ne koskivat tasa-arvoista avioliittoa ja naisparien äitiyttä.

 Lisäksi useat aloitteet ovat keskustelun lisäksi vauhdittaneet muuta kansallista lainsäädäntöä tai toimia esimerkiksi EU:n tasolla, kuten aloitteet energiatodistuksista ja kesäajasta luopumisesta.

 Kesäkuun alussa tulee voimaan uudistus, jonka mukaan aloitteen takana pitää olla heti alkuun vähintään yhden henkilön sijasta viisi.

 Toisaalta määräajat toimittaa aloite eteenpäin kasvavat puolesta vuodesta vuoteen. Sillä halutaan estää se, että aloitteet raukeaisivat eduskunnan aikapulaan.

 Kansalaisaloitetta ei edelleenkään voi siirtää vaalien yli seuraavalle eduskunnalle. Se vaatisi perustuslain muutoksen.

 Oikeusministeriön kansalaisaloite.fi-sivustolla voi tutustua aloitteisiin.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Timo Soini erehtyi luullessaan, että äänestäjät noudattaisivat hänen toiveitaan

  2. 2

   Analyysi: Putous kerää nyt televisiossa historiallisen vähän katsojia, eikä se ole mikään ihme – ohjelmaa vaivaa sama ilmiö kuin koko suomalaista tv-viihdettä

  3. 3

   Tuuliviiri, joka suuttuu ja leppyy nopeasti – Suomen toden­näköinen pääministeri Antti Rinne on mainettaan hauskempi mies, jonka epävarmuus mietityttää puolue­tovereita

   Tilaajille
  4. 4

   Naapurimme sai luvan jatkaa tupakointiaan, meitä kehotettiin tiivistämään ikkunamme

  5. 5

   ”Enkä itse näe suurta eroa Israelin valtion ja Isisin välillä” – Kansan­edustajaksi valittu Hussein al-Taee pyytää anteeksi kirjoituksiaan, Sdp:ssä aiotaan keskustella asiasta

  6. 6

   Vantaalaisella Marja Vinnillä on poikkeuksellinen harrastus: Hautajaiset

  7. 7

   Timo Soini ymmärsi lopettaa ajoissa

  8. 8

   Emilia Clarke valehteli olevansa kipeä ja livahti koekuvauksiin – Nyt hän on maailman parhaiten palkattuja tv-näyttelijöitä, jonka elämän Game of Thrones muutti

   Tilaajille
  9. 9

   Suomen futuristisin huoltoasema tuli myyntiin – lähtöhinta 10 000 euroa

  10. 10

   Jussi Karppinen oli asuntokaupan vallankumouksellinen, jolla oli idea – Vain kaksi vuotta myöhemmin tuho oli lähes täydellinen

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Analyysi: Putous kerää nyt televisiossa historiallisen vähän katsojia, eikä se ole mikään ihme – ohjelmaa vaivaa sama ilmiö kuin koko suomalaista tv-viihdettä

  2. 2

   Jussi Karppinen oli asuntokaupan vallankumouksellinen, jolla oli idea – Vain kaksi vuotta myöhemmin tuho oli lähes täydellinen

   Tilaajille
  3. 3

   Isä sai taas tuomion tyttärensä raiskauksista, vuosia sitten hänet oli tuomittu vanhempaan tyttäreen kohdistuneista seksuaalirikoksista

  4. 4

   Helsingissä on jo alueita, joilla yli puolet pikku­lapsista on vieraskielisiä – Hilja Alava, 2, oppii sujuvasti somalia

  5. 5

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  6. 6

   Timo Soini jättää politiikan

  7. 7

   Suomen futuristisin huoltoasema tuli myyntiin – lähtöhinta 10 000 euroa

  8. 8

   ”Ministeri juhlii sitä, että alkoholisoitunut näpistelijä saadaan vankilaan” – Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio arvostelee Suomen kriminaalipolitiikkaa

  9. 9

   Tiedätkö, mitä tämä pienen pieni kolmio auton bensa­mittarissa tarkoittaa? Nerokas apuväline ilmestyi kojelautoihin 30 vuotta sitten

  10. 10

   Miksi tuo komea mies on kiinnostunut minusta, mietti Tuula Visa – Nyt hän pyörittää yhden naisen etsivätoimistoa ja takoo järkeä rakastuneiden naisten päähän

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Notre Dame jälleenrakennetaan viidessä vuodessa, lupaa presidentti Macron

  2. 2

   Ääniensä näköinen Suomi on kirjava ja pohjasta paksu – HS:n erikoisartikkeli piirtää vaalituloksen kartalle

  3. 3

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  4. 4

   Vaalitulos ratkesi äärimmäisen niukasti: Sdp suurin, vaali­päivän äänivyöry toi perus­suomalaiset lähes tasoihin – lue HS:n analyysit tuloksesta

  5. 5

   Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on nyt ”normaali osa järjestelmää”, mutta nämä vaalilähetyksessä nähdyt käsimerkit osoittavat muuta

  6. 6

   Lähetykseen kätketty gps-paikannin paljasti järjestelmällisen varastelun Postin logistiikka­keskuksessa – saaliin arvo lähes 60 000 euroa

  7. 7

   Moni on ryhtynyt paistamaan neitsytoliivi­öljyllä, vaikka vanha tieto syöpäriskistä pätee yhä – Nämä terveysfaktat jokaisen on syytä tietää oliiviöljystä

  8. 8

   Maiju Järvisen 7-vuotias poika eristettiin luokassa muista sermeillä – Tänä keväänä hän on viimein pystynyt kertomaan, miltä opetus­suunnitelman painottama ”inkluusio” oikeasti tuntuu

   Tilaajille
  9. 9

   Näin Ozan Yanar, Paavo Väyrynen, Touko Aalto ja muut eduskunnasta pudonneet kommentoivat tappiotaan

  10. 10

   Long Yiru on ihaillut Kimi Räikköstä 15 vuotta – Kun kiinalaisfani vihdoin tunnusti sankarilleen rakkauttaan, vastaus oli puhdasta Räikköstä

   Tilaajille
  11. Näytä lisää