Politiikka

Rajat kiinni ja radikaaleja toimia ilmaston­muutoksen pysäyttämiseksi: Katso, millaisia vaihtoehtoja löytyy politiikan laitamilta

Ensimmäisiä kansanedustajiaan havittelevat puolueet voivat saada kymmeniätuhansia ääniä. HS kysyi, millaista politiikkaa ne ajavat.

Näissä vaaleissa peräti yhdeksän eduskunnan ulkopuolella olevaa puoluetta kampanjoi saadakseen läpi ensimmäiset kansanedustajansa.

Altavastaajien määrä on kasvanut vuoden 2015 eduskuntavaaleista, jolloin puolueita oli seitsemän. Tuolloin eduskunnan ulkopuolella olleet ja sinne jääneet puolueet ja ryhmät keräsivät yhteensä yli 73 000 ääntä. Se vastasi 2,5:tä prosenttia annetuista äänistä ja oli puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2011.

Muutos 2011, Suomen työväenpuolue ja Köyhien asialla eivät tosin ole enää puoluerekisterissä, mutta niiden tilalle on tullut uusia. Eduskunnan ulkopuolisista puolueista eduskuntavaaleihin osallistuvat ensimmäistä kertaa eläinoikeuspuolue, feministinen puolue, kansalaispuolue, liberaalipuolue ja Suomen kansa ensin.

Niiden lisäksi mukana ovat piraattipuolue, Suomen kommunistinen puolue, kommunistinen työväenpuolue ja itsenäisyyspuolue.

Nykyisistä pienpuolueiden puheenjohtajista feministisen puolueen Katju Aro ja piraattipuolueen Petrus Pennanen ovat keränneet kokemusta kunnallispolitiikassa. Tämä lisää heidän mahdollisuuksiaan kerätä ääniä myös eduskuntavaaleissa, sanoo tutkimusyhtiö Kantar TNS:in tutkimusjohtaja Sakari Nurmela.

”Molemmat onnistuivat viime kerralla pääsemään läpi kuntavaaleissa, ja se oli molemmilta hyvä saavutus. Olemme kyselytutkimuksissamme selvittäneet kansanedustajaehdokkaiden houkuttelevuutta, ja feministien puheenjohtaja on mainittu aika usein. Siksi voisi ajatella, että kannatusta tulisi jonkin verran, mutta pääseekö läpi vai ei, se on toinen juttu.”

Nurmela on ollut tekemässä lukuisia HS-gallupeja. Hän kuitenkin huomauttaa, että kyselytutkimusten tulosten perusteella on vaikea arvioida pienpuolueiden kannatusta pienen otoksen vuoksi.

Eduskuntapuolueita syytetään toisinaan samankaltaisuudesta, mutta pienpuolueista ei voi sanoa samaa.

Joukossa on kaksi aatteellisesti eripuraista kommunistista puoluetta, neljä arvoliberaalia puoluetta ja kaksi vahvasti maahanmuuttovastaista puoluetta. HS:n vaalikoneen vastausten perusteella rakennetulla arvokartalla ryhmien väliin jää lisäksi yksi puolue, jolla ei ole selvää viiteryhmää.

Mainittujen pienpuolueiden ohella nykyisessä eduskunnassa istuu kolme puoluetta tai ryhmää, joilla voi gallupien perusteella olla vaikeuksia saada ehdokkaita läpi. Ne ovat siniset, tähtiliike ja Liike Nyt.

”Tämä on mielenkiintoinen asetelma, ja loppumetreilläkin voi tapahtua liikehdintää”, Nurmela sanoo.

”Olen aina sanonut poliitikoille, että loppuun asti kannattaa yrittää vakuuttaa ihmisiä.”


HS kysyi puolueiden puheenjohtajilta, millaisen muutoksen he haluaisivat nähdä Suomessa neljän seuraavan vuoden aikana ja mitä keinoja puolueet ehdottavat

Santeri Pienimäki, eläinoikeuspuolue

Eläinoikeus­puolue haluaa Suomeen kokonais­valtaisen ruoka­politiikan uudis­tuksen, joka edistää sekä ihmisten että eläinten hyvinvointia. Puolue keventäisi arvonlisäveroa kasvi­peräisissä elin­tarvikkeissa ja nostaisi sitä eläin­peräisissä. Eläin­peräisille elin­tarvikkeille pitää puolueen mukaan säätää myös erillinen haittavero.

Eläinoikeuspuolueen tärkeäksi ilmoittama tavoite on myös muuttaa maataloustukijärjestelmää ihmisille kelpaavan kasvisravinnon tuotantoa suosivaksi. Vapautuvaa peltoalaa voisi metsittää.

Puolue haluaa luopua eläinperäisen tuotannon tuista asteittain ja ylituotannon tukiostoista välittömästi. Puolue esittää, että eläintuotannolle perustetaan lopettamistuki ja luopuville eläintuottajille lainojen anteeksianto-ohjelma.

Katju Aro, feministinen puolue

Feministisen puolueen tärkeimmät vaaliteemat ovat inhimillinen turvallisuus, syrji­mättömyys ja ilmaston­muutos, ja puolue on listannut vaali­ohjelmassaan peräti sata aloitetta.

Puolue esittää seksuaalirikoslain kokonaisuudistusta, translain uudistamista, perustuloa ja perhevapaauudistusta tulevan hallitusohjelman rungoksi. Puolue haluaa kasvattaa pakolaiskiintiön viiteentuhanteen vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen tuhannella vuodessa, helpottaa perheenyhdistämistä ja palauttaa humanitaarisen oleskeluluvan.

Puolue haluaa edistää työllistymistä erityisesti naisten, maahanmuuttajien, osatyökykyisten, nuorten ja yli 55-vuotiaiden työmarkkina-asemaa parantamalla.

Ilmastostrategian puolue päivittäisi siten, että se osoittaa keinot 1,5 asteen tavoitteeseen pääsemiseksi ja nettopäästöjen kääntämiseksi negatiivisiksi vuoden 2030 jälkeen.

Talouskysymyksissä puolue haluaa palauttaa varallisuusveron ja kiristää pääomatuloveron progressiota.

Henri Aitakari, itsenäisyyspuolue

Itsenäisyys­puolue haluaa, että Suomessa luovutaan talous­kasvun tavoittelusta ja siirrytään kohtuuden yhteis­kuntaan, joka on mahdolli­simman omavarainen ruoan- ja energian­tuotannossa sekä raken­tamisessa ja pienteol­lisuudessa.

Perusinfrastruktuurin omistus sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen pitäisi rajata markkinoiden ulkopuolelle julkisin varoin toteutettaviksi.

Puolue esittää eroamista sekä eurosta että Euroopan unionista. Se perustelee eroa muun muassa lainsäädäntövallan palauttamisella ja ympäristösyillä. Lisäksi puolue haluaa, että Suomessa otetaan käyttöön suoran demokratian muodot, kuten kuntalaisäänestykset ja kansanäänestykset.

Itsenäisyyspuolue haluaa myös palauttaa Suomen aseman puolueettomana maana, minkä vuoksi Naton kanssa tehty niin sanottu isäntämaasopimus on sen mukaan purettava.

Sami Kilpeläinen, kansalaispuolue

Kansalais­puolueen mukaan Suomesta pitää tehdä oikeuden­mukainen ja lapsi­ystävällinen maa, jossa panostetaan työ- ja koulutus­paikkoihin sekä väestön­kasvuun erityisesti Pohjois- ja Väli-Suomessa. Palvelujen alasajo ja keskittäminen pitää puolueen mukaan lopettaa.

Puolue haluaa nostaa pienimmät eläkkeet tuhanteen euroon kuukaudessa ja turvata ihmistä lähellä olevat peruspalvelut. Puolue parantaisi perheiden asemaa ja yrittäisi oikaista kantasuomalaisten vähäisen syntyvyyden korottamalla lapsilisiä ja kotihoidon tukea.

Rajavalvonta pitää puolueen mukaan palauttaa kaikille Suomen ulkorajoille. Puolue haluaa, että laittomasti maassa oleskelevat ja rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotetaan välittömästi ja että niin sanotut pikapalautukset otetaan käyttöön.

Puolue vastustaa Nato-jäsenyyttä ja haluaa vahvistaa Suomen itsenäisyyttä purkamalla EU:n syvenevää integraatiota.

Mikko Vartiainen, kommunistinen työväenpuolue

Ktp:n mukaan verotuksen paino­pistettä pitäisi siirtää työn verotta­misesta tuotannon verottamiseen. Puolue nostaisi yrityksiltä perittävän yhteisöveron sekä pääomatuloveron 43 prosenttiin, poistaisi arvonlisäveron elintarvikkeilta, asuntorakentamisesta ja joukkoliikenteestä sekä tekisi kaikista sosiaalisista tuista verottomia.

Puolue myös muuttaisi kunnallisveron progressiiviseksi ja asettaisi kunnallisverosta vapaan tulon alarajan 14 400 euroon vuodessa.

Ktp:n mukaan Suomen pitää peruuttaa suunnitteilla olevat hävittäjäkaupat ja irtisanoa Naton kanssa solmittu isäntämaasopimus. Puolueen mukaan Suomen on liityttävä YK:n ydinaseet kieltävään yleissopimukseen sekä ryhdyttävä ajamaan Pohjolaan ja Baltiaan ydinaseetonta vyöhykettä.

Tea Törmänen, liberaalipuolue

Liberaali­puolue haluaa, että Suomessa aletaan määrä­tietoisesti ja suunnitel­mallisesti luopua tuleville suku­polville kuuluvien resurssien kuluttamisesta. Puolueen mukaan tämä pitää ottaa huomioon niin ilmastoa ja biodiversiteettiä kuin talouttakin koskevissa asioissa.

Puolue edistäisi pikaisesti pienydinvoimaloiden perustamista vähäpäästöisenä vaihtoehtona kivihiilen, puun ja turpeen poltolle. Suojelualueiden määrää etenkin Etelä-Suomessa pitää puolueen mukaan lisätä, ja metsätaloudessa pitää luoda kannustimia korkeamman jalostusasteen tuotteiden tuottamiseen ja puurakentamiseen. Samalla metsähakesähkön tuki pitäisi lopettaa.

Liberaalipuolue haluaa myös leikata turhina pitämiään julkisia menoja, joita ovat esimerkiksi yritystuet, valtion työnvälitystoiminta ja suurimmat eläkkeet.

Petrus Pennanen, piraattipuolue

Piraatti­puolue haluaa Suomeen lisää yksilön- ja elinkeinon­vapautta, tieteeseen pohjautuvaa politiikkaa ja yhteisöllistä yhden­vertaisuutta.

Puolueen mukaan nykyinen perus­turvamalli estää vähävaraisilta työttömiltä esimerkiksi yrityksen perustamisen tai osa-aikaisen opiskelun. Ratkaisuksi se esittää automaattista perustuloa. Puolue haluaa myös yksinkertaistaa verotusjärjestelmää niin, että ansio- ja pääomatuloja sekä myyntivoittoa verotettaisiin samalla perusteella.

Puolue haluaa sarjatuotetut pienreaktorit tuottamaan ydinkaukolämpöä ja sähköä. Se haluaisi myös edistää iltaisin ja viikonloppuisin tyhjillään olevien tilojen avaamista ihmisten epäkaupalliselle ja päihteettömälle yhdessä tekemiselle.

Marco de Wit, Suomen kansa ensin

Ske haluaa vahvistaa Suomen itsenäisyyttä poliittisesti, kansallisesti, talou­dellisesti, sotilaallisesti ja kulttuurisesti, mihin se esittää muun muassa seuraavia keinoja: eroa EU:sta, eurosta ja Schengenistä, pankki­järjestelmän muutosta, Nato-yhteistyön lopettamista, Venäjä-pakotteista luopumista sekä ”islamisaation ja kulttuurimarxismin” estämistä.

Puolue haluaisi myös nopeuttaa maassa luvatta olevien palautuksia lähtömaihinsa sekä sananvapauden nimissä poistaa rikoslaista uskonrauhan rikkomisen ja kiihottamisen kansan ryhmää vastaan.

Ske:n mukaan Suomeen tulisi myös perustaa ”totuuskomissio”, joka tutkisi viranomaisten ja suuryritysten korruptiota sekä suojelisi väärinkäytösten paljastajia.

Juha-Pekka Väisänen, Suomen kommunistinen puolue

Skp:n mukaan työllisyys­politiikan tavoitteena pitäisi olla täys­työllisyys. Puolue esittää työpäivän pituuden lyhentämistä kuuteen tuntiin ansiotasoa alentamatta. Se haluaa taata vähäosaisille 1 200 euron kuukausittaisen perusturvan.

Puolue laskee, että sen ehdottamat pääomatulojen verotuksen kiristykset voisivat tuottaa vuodessa viisi miljardia euroa lisää verotuloja, joilla voisi rahoittaa muun muassa perusturvaa.

Skp haluaa peruuttaa hävittäjähankinnan ja rakentaa Suomesta rauhanosaamisen suurvallan. Puolueen mukaan hävittäjähankintaan suunnitellut noin kymmenen miljardia euroa voisi käyttää työllisyyttä edistäviin toimiin, koulutukseen, sivistykseen ja kulttuuriin. Puolustusvoimien budjetin puolue jättäisi nykytasolle.

HS ja Nyt.fi järjestävät pienpuolueiden puheenjohtajatentin Sanomatalon Mediatorilla torstaina 4. huhtikuuta klo 18.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Helsinkiläinen Mesi Kissaniitty on 14-vuotias ja elää väärän suku­puolen kehossa

  2. 2

   Antti Rintanen, 28, on jo lääkäri, neljän lapsen isä, maailman­mestari ja vaimokin tekee uraa: nyt hän paljastaa miten perheen aika riittää kaikkeen

  3. 3

   Outojen päänsärkyjen ja lihasjumien syy saattaa löytyä suusta

   Tilaajille
  4. 4

   Keskellä Helsingin kallista ja haluttua omakotialuetta on rapistunut jo vuosikausia kaksi autiotaloa, jotka omistaa sama ihminen

  5. 5

   ”Ihmettelen Suomen hitautta, kun siellä on vain muutama kymmenen ihmistä” – järjestöjen mukaan kansain­välinen oikeus pakottaa tuomaan sekä lapset että aikuiset Suomeen Isis-leiriltä

  6. 6

   Antti Holma itkee, rakastuu ja juoruilee, ja juuri siksi sadattuhannet kuuntelevat hänen podcastiaan

   Tilaajille
  7. 7

   Maailma jännittää Trumpin ja Xin tapaamista – osa asian­tuntijoista pelkää kauppa­sodan laajenemista ja pikaista taantumaa

  8. 8

   Kun Pirkko Lahti luennoi, tila loppuu kesken ja yleisö haltioituu – psykologi laati kymmenen väitettä hyvästä elämästä, jotka jokaisen tulisi esittää itselleen

   Tilaajille
  9. 9

   Hollannin poliisi hoksasi toimisto­rakennuksen koossa risti­riidan ja löysi sala­huoneen: paljastui maan kaikkien aikojen huume­kätkö

  10. 10

   KT: Kuntien henkilöstö­kulut kasvavat 150 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus on laskenut

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kun Pirkko Lahti luennoi, tila loppuu kesken ja yleisö haltioituu – psykologi laati kymmenen väitettä hyvästä elämästä, jotka jokaisen tulisi esittää itselleen

   Tilaajille
  2. 2

   Alamäkipyöräilyn suosio kasvaa nopeasti: Espoossa laskettelukeskukseen raivattiin viisi rataa, joista helpoimman ”pystyy ajamaan Alepa-fillarilla”

  3. 3

   Iiris Suomela on ajautunut julkisuudessa vihaiseksi tasa-arvo­loukkaantujaksi, vaikka haluaa puhua veroista

  4. 4

   Hollannin poliisi hoksasi toimisto­rakennuksen koossa risti­riidan ja löysi sala­huoneen: paljastui maan kaikkien aikojen huume­kätkö

  5. 5

   Tupakointi näyttää muovaavan persoonallisuutta, eivätkä muutokset ole suotuisia

   Tilaajille
  6. 6

   Yksi juoma sai täydet viisi tähteä, kun HS testasi suomalaiset siiderit – ison panimon tekele tyrmättiin limonadimaiseksi

   Tilaajille
  7. 7

   Poliisi epäilee: Norjalais­miljardöörin vaimon sieppaus oli lavastettu, naisen uskotaan kuolleen

  8. 8

   Keskellä Helsingin kallista ja haluttua omakotialuetta on rapistunut jo vuosikausia kaksi autiotaloa, jotka omistaa sama ihminen

  9. 9

   Petteri Kontio muutti koirankopin Airbnb-asunnoksi Tapiolassa: ”Suorastaan tilava verrattuna telttaan”

  10. 10

   Anne Lister oli bisnesnainen, pistooliampuja sekä vallaton rakastaja, joka kirjoitti päiväkirjaansa: ”Aina minulla on joku tyttö mielessä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Keskellä Helsingin kallista ja haluttua omakotialuetta on rapistunut jo vuosikausia kaksi autiotaloa, jotka omistaa sama ihminen

  2. 2

   Särkynyt mieli pyrki raivoisasti eteenpäin, mutta lopulta se törmäsi seinään – Touko Aalto kertoo hetkestä, johon elämä ja ura pysähtyivät

   Tilaajille
  3. 3

   Yhdestä vahinko­vilautuksesta räjähti musiikki-ilmiö, joka hakee vertaistaan – Näin nousi ja hiipui artisti nimeltä Kikka

   Tilaajille
  4. 4

   Aamupuuro on luultua huonompi aamupala

   Tilaajille
  5. 5

   Helsinkiläis­nainen otti kuvan pyörätielle pysäköidystä poliisiautosta ja päätyi putkaan: Poliisi kadotti lomakkeen ja vapautui vastuusta

  6. 6

   Asuntolainat, palkat, säästöt, sijoitukset: Nolla­korkojen maailmasta on tulossa uusi normaali, ja se jakaa meidät voittajiin ja häviäjiin

   Tilaajille
  7. 7

   75 vuotta sitten puna-armeija hioi huippuunsa strategian, jolla Venäjä on järkyttänyt maailmaa kerta toisensa jälkeen

  8. 8

   Helsingin koillisella laidalla asuu ryhmä miehiä, jotka ovat omistaneet elämänsä siniselle jumalalle

  9. 9

   Helsingin edustalla on saari, jossa aika on pysähtynyt vuoteen 1952: ”Emme seuraa trendejä”

  10. 10

   Kun Pirkko Lahti luennoi, tila loppuu kesken ja yleisö haltioituu – psykologi laati kymmenen väitettä hyvästä elämästä, jotka jokaisen tulisi esittää itselleen

   Tilaajille
  11. Näytä lisää