Politiikka    |   HS-selvitys

Sadat eduskuntaan pyrkivät olleet syytteessä rikoksista – Pienet puolueet ja perussuomalaiset erottuvat tilastoista

Puolueet ja ehdokkaat eivät vieläkään julkaise tietoja siitä, onko päättäjiksi haluavilla rikostaustaa vai ei. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) halusi taustat äänestäjien tietoon jo vuonna 2017.

Eduskuntavaaleissa on ehdolla satoja ihmisiä, jotka ovat saaneet 15 viime vuoden aikana rikossyytteen, käy ilmi HS:n tekemästä selvityksestä.

Selvityksen mukaan vuosina 2004 –2019 rikossyytteen on saanut yhteensä 318 ehdokasta, jotka pyrkivät nyt eduskuntaan. Se tarkoittaa noin 13 prosenttia ehdokkaista, joita on yhteensä 2 468.

Samassa ajassa 2004–2019 suomalaisista keskimäärin noin 15 prosenttia on saanut syytteen, joten kansanedustajaehdokkaat ovat keskimäärin hieman nuhteettomampia kuin muu väestö. Puolueiden välillä on kuitenkin suurta vaihtelua, sillä esimerkiksi perussuomalaisten ehdokkaista noin 18 prosenttia ja vihreiden ehdokkaista kaksi prosenttia on saanut syytteen.

Syytteen saaneista ehdokkaista 86 prosenttia on miehiä.

Moni ehdokas on saanut tarkastelujaksolla enemmän kuin yhden rikossyytteen. Kaikkiaan syytteitä ehdokkailla on 587 kappaletta.

Hakukoneella voit tarkastella, mistä kansanedustajaehdokkaat ovat saaneet syytteitä tammikuun 2004 ja 19. maaliskuuta 2019 välisenä aikana:HS:n selvitys kattaa kaikki Suomen käräjäoikeuksissa nostetut syytteet vuoden 2004 alusta vuoden 2019 maaliskuun puoliväliin. Tiedot syytteistä ovat peräisin käräjäoikeuksista.

Syytteet ovat laajin ehdokkaiden rikostaustasta saatavilla oleva julkinen aineisto.

Ennen syytteen nostamista rikosasian on tutkinut poliisi, joka on siirtänyt asian syyttäjälle, joka puolestaan on arvioinut, että rikosepäily ylittää syytekynnyksen. Korkean kynnyksen vuoksi syytteet antavat melko kattavan kuvan ehdokkaiden rikostaustoista, sillä Suomessa noin 95 prosenttia nostetuista syytteistä johtaa tuomioon.

Syytteiden lisäksi HS kävi käräjäoikeuksien tiedoista läpi ehdokkaille kolmena viime vuotena annetut tuomiot. HS julkaisee erillisessä jutussa niiden ehdokkaiden nimet, jotka ovat saaneet tänä aikana vähintään vuoden vankeustuomion.

HS selvitti vaaliehdokkaiden rikostaustaa ensimmäisen kerran vuoden 2017 kuntavaalien alla. Selvityksestä paljastui, että Suomen suurimmissa kaupungeissa oli ehdolla satoja rikossyytteen viiden edellisen vuoden aikana saaneita ihmisiä. Selvityksestä alkoi tuolloin laaja yhteiskunnallinen keskustelu, jossa ehdokkaiden rikostaustoja vaadittiin äänestäjien tietoon.

Esimerkiksi oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) kertoi syyskuussa 2017 aloittaneensa kaksi selvitystä, joiden tarkoituksena oli saada tiedot rikoksista äänestäjille. Hallinnollisia muutoksia ei asiassa kuitenkaan ole tehty, eikä Häkkänen vastannut HS:n yhteydenottopyyntöihin.

HS selvitti rikostaustoja nyt uudelleen, jotta selviäisi, ovatko puolueet muuttaneet omia käytäntöjään. Kävi ilmi, että ehdokaslistoilla on edelleen paljon rikossyytteen saaneita henkilöitä ja puolueiden väliset erot syytteen saaneiden määrissä ovat säilyneet.

Syytteiden tarkasteluväliksi valittiin 15 viime vuotta, koska kansanedustajat ovat kunnanvaltuutettuja merkittävämpiä vallankäyttäjiä. HS kysyi myös puolueiden edustajilta, mitä he tuloksista ajattelevat.

HS:n syytteistä tekemästä selvityksestä käyvät ilmi esimerkiksi seuraavat asiat:
 • Kappalemääräisesti eniten syytteitä on tähtiliikkeen ehdokkailla.
 • Suurista puolueista perussuomalaisten ehdokkaat ovat saaneet eniten rikossyytteitä.
 • Suhteellisesti eniten rikossyytteitä on Suomen kansa ensin -puolueen ehdokkailla.
 • Ehdokkaat ovat saaneet eniten syytteitä pahoinpitelyistä: 80 syytettä eli 14 prosenttia kaikista syytteistä.
 • Syytteet jakautuvat tasaisesti ympäri Suomea.

Tähtiliikkeellä eniten syytteitä

Suurin muutos edellisiin selvityksiin verrattuna on pienten puolueiden ja liikkeiden nousu syytetilastojen kärkeen.

Kappalemääräisesti eniten syytteitä ovat saaneet Paavo Väyrysen johtaman seitsemän tähden liikkeen eli tähtiliikkeen ehdokkaat. Sen 175 ehdokasta on saanut yhteensä 103 syytettä, jotka jakautuvat 38 ihmiselle. Monella ehdokkaalla on siis useita syytteitä.

Osuus tarkoittaa, että 22 prosenttia tähtiliikkeen ehdokkaista on saanut ainakin yhden syytteen. Tähtiliikkeen ehdokkaiden syytteistä yleisimpiä ovat pahoinpitelyt ja erilaiset rattijuopumukset.

Pahoinpitelysyytteitä on tähtiliikkeen ehdokkaille luettu 16, joka on yhtä suuri luku kuin perussuomalaisilla.

Tässä grafiikassa on esitetty syytteiden määrä puolueittain ja valitsijayhdistyksittäin:Rekisteröidyistä puolueista prosentuaalisesti eniten syytteen saaneita on Suomen kansa ensin -puolueessa. Sen 34 ehdokkaasta 65 prosenttia on saanut ainakin yhden rikossyytteen. Syytteitä puolueen ehdokkaat ovat saaneet 78, joista yleisimpiä ovat pahoinpitelyt ja erilaiset rattijuopumukset Paavo Väyrysen tähtiliikkeen tapaan. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on saanut syytteen kaksi Suomen kansa ensin -puolueen ehdokasta.

Puolueen puheenjohtaja Marco de Wit on saanut syytteen ja tuomion törkeästä kirjanpitorikoksesta. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi hänen viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen, koska hän oli konkurssiin asetetun Suomen Hautaustoimistot Oy:n hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana laiminlyönyt liiketapahtumien kirjaamista ja merkinnyt yhtiön kirjanpitoon suuria määriä harhaanjohtavia tietoja.

De Wit, perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja Antti Rinne (sd) ovat selvityksen ainoat puheenjohtajat, jotka ovat saaneet syytteen tai tuomion 2004–2019. Hovioikeus piti viime joulukuussa voimassa Sdp:n puheenjohtajan Rinteen sakkotuomion, jonka hän sai työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomisesta ammattiliitto Pron puheenjohtajana huhti–toukokuussa 2011. Rinne oli määrännyt työnseisauksia noudattamatta ennakkoilmoitusaikaa.

Halla-aho puolestaan sai korkeimmassa oikeudessa sakkotuomion uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Suurista perussuomalaisilla eniten syytteitä

Suurista puolueista eniten syytteitä, 61 kappaletta, on perussuomalaisten ehdokkailla. Perussuomalaisten ehdokkaista ainakin yhden syytteen on saanut 38 ehdokasta eli noin 18 prosenttia kaikista ehdokkaista. Muiden isojen puolueiden joukossa osuus on 6,5–10 prosenttia.

Tässä grafiikassa on esitetty syytettyjen osuus puolueiden ehdokkaista:Myös kuntavaalien alla vuonna 2017 perussuomalaisten ehdokkaat johtivat syytetilastoa selvästi. Kuntapäättäjiksi valittujen selvitys tuotti saman tuloksen: rikoksesta lainvoimaisella päätöksellä tuomittujen perussuomalaisten valtuutettujen ja varavaltuutettujen osuus on yli kaksinkertainen muihin isoihin puolueisiin verrattuna.

Yleisimmät syytteet perussuomalaisten eduskuntaehdokkaiden keskuudessa ovat pahoinpitely ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Syytteitä kaikkialla Suomessa

Alueellisesti rikossyytteet jakautuvat varsin tasaisesti ympäri Suomea.

Animaatio näyttää kuinka suuri osuus kunnan ehdokkaista on ollut syytettynä:Helsingin Sanomien selvityksen syytejakaumat 2004–2019 puolueiden välillä noudattavat pääosin Iltalehden torstaina julkaisemaa selvitystä. Iltalehti selvitti eduskuntaehdokkaiden saamat tuomiot 2012–2019.

Näin puolueet vastaavat

Tähtiliike

HS:n selvityksessä syytteiden määrässä kärkeen nousseen tähtiliikkeen puoluesihteeri Seppo Hauta-aho sanoo, että osa liikkeen eduskuntaehdokkaiden rikossyytteistä oli tiedossa vaalilistoja täytettäessä.

Hauta-aho muistuttaa, että muun muassa Ilja Janitskin on ollut esillä jo julkisuudessakin.

MV-lehden perustaja Janitskin tuomittiin viime lokakuussa Helsingin käräjäoikeudessa yhden vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Hänet tuomittiin muun muassa kolmesta törkeästä kunnianloukkauksesta, kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, tekijänoikeusrikoksista sekä salassapitorikoksista.

Hauta-aho sanoo, että puolueen 103 syytettä kuulostaa ”yllättävän suurelta” luvulta. Hänen mukaansa liikkeen lähtökohta kuitenkin on, että ehdokkaaksi on kelvannut, jos on rangaistuksensa kärsinyt.

”Suomessahan lähdetään siitä, että silloin ihminen on taas nollatilanteessa.”

Perussuomalaiset

Kaksi vuotta sitten kuntavaalien yhteydessä perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ehdotti vaalilakia muutettavaksi siten, että ehdokasasetteluun saataisiin ”katumusviikko”. Ajatuksena oli, että kun ehdokaslistat on jätetty viranomaisille, niin viikon ajan sen jälkeen listoja voitaisiin muuttaa.

Tuolloin perussuomalaisilla oli kuntavaaleissa 1 126 ehdokasta, joilla oli yhteensä 151 syytettä. Nyt puolueen ehdokkailla oli yhteensä 61 syytettä.

”Ehdokasasettelusta ovat vastanneet piirihallitukset. Käsittääkseni kaikkien ehdokkaiden kanssa on käyty asiat läpi. Jos taustalta on jotain löytynyt, ne on puntaroitu piireissä tapauskohtaisesti”, Slunga-Poutsalo sanoo.

Hänen mukaansa puolueet joutuvat taustoja tarkistaessaan luottamaan pitkälti ehdokkaan omaan sanaan.

”Yllätyksiä voi aina tulla. On törmätty ihmisiin, jotka pitävät asioita joko vähäpätöisinä tai niin noloina, etteivät halua niistä kertoa.”

Hän kaipaakin tapaa, jolla puolueet voisivat helposti tarkistaa ehdokkaiksi asettautuvien taustat. ”Kuntavaalien aikana tuli ohjeistus, että rikosrekisteriote ei ole mainetodistus eikä sitä saa sellaisena käyttää. Minusta voisi kyllä sitäkin harkita.”

Kokoomus

Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen sanoo, että puolueen piirijärjestöt arvioivat tapauskohtaisesti, onko ehdokkaan vanhat synnit sovitettu vai ovatko ne niin raskaita, että estävät ehdolle asettumisen.

Kokoomuksen eduskuntaehdokkaille oli kertynyt yhteensä 27 syytettä.

Pesosen mukaan kokoomuksella on ollut suositus, jonka mukaan ehdolle ei oteta, jos käynnissä on poliisitutkinta tai syyteharkinta tai syytettä ei ole ehditty käsitellä oikeudessa.

”Pitää olla aika vakava rikos, jos ihmisestä tulee sen takia lopun ikänsä yhteiskuntakelvoton. Kun vanha rangaistus on sovitettu, usein voi jättää äänestäjien arvioitavaksi, nauttiiko ehdokas luottamusta.”

Sdp

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoo, että puolueen ehdokkaat joutuvat allekirjoittamaan sitoumuksen, jossa he vakuuttavat kertovansa muun muassa tuomioista tai menossa olevista mahdollisista rikostutkinnoista.

Rönnholmin mukaan puolueessa on pohdittu erilaisia tapoja ehdokkaaksi haluavien taustojen tarkistamiseen. ”Varma voisi olla vasta sitten, jos jokaisen taustat tarkistetaan käräjäoikeuksista.”

Sdp:n ehdokkailla syytteitä oli kertynyt yhteensä 17. ”En pysty kommentoimaan, ovatko kaikki ehdokkaat kertoneet taustoistaan.”

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen sanoo, että puolueiden on käytännössä mahdotonta selvittää ehdokkaiden taustoja syvällisesti.

”Eduskuntavaaleissa ehdokkaamme ovat tosin tuttuja jo entuudestaan, mutta kuntavaaleissa taustojen tarkistamisessa on isompi työ.”

Vasemmistoliiton ehdokkailla syytteitä oli 31. Leppäsen mukaan mahdollisista syytteistä ja tuomioista kysytään aina ennen ehdokkaaksi asettamista.

”Siinähän on äänestäjän kuluttajasuoja taustalla. On hyvä tietää, ketä äänestää.”

Keskusta

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan piirijärjestöissä on keskusteltu jokaisen ehdokkaan kanssa. ”Pyrimme varautumaan, ettei taustoista löydy mitään yllättävää.”

”Rikossyytteistä pitää sitten arvioida, ovatko ne sellaisia, että estävät ehdokkuuden. Jos joku on saanut esimerkiksi sakkorangaistuksen, katsotaan, että se on riittävä eikä vie ihmisen yhteiskuntakelpoisuutta.”

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Öisin tapahtuu kummia, ihmettelivät naiset uskonnollisessa siirto­kunnassa – paljastui hyytävä raiskausten sarja, mutta nyt paikalliset johtajat haluavat vapauttaa syylliset

  2. 2

   Kommentti: Mitä ihmettä tapahtui Madonnalle Euroviisuissa? Hirvittävä epävire vei huomiota Palestiinan lipun esittelyltä ja näppärältä Tšaikovski-lainalta

  3. 3

   Maailma tähtäimen läpi – HS:n erikoisartikkeli vie maahan, jossa rynnäkkökivääri on kodin perusvaruste

   Tilaajille
  4. 4

   Jussi Halla-ahon mielestä uhriutumisesta on tullut tavoiteltua pääomaa – piispa ei juuri haastanut poliitikkoa Kirkkopäivillä

  5. 5

   Gordon Ramsay oli oikeasti vielä pahempi kuin televisiossa, ja iltaisin Helena Puolakka itki itsensä uneen – Nyt Suomen menestynein kokki johtaa ravintolaklassikkoa aivan eri tyylillä

   Tilaajille
  6. 6

   Laukkahevonen heitti ratsastajan selästään jo lähtöportilla ja juoksi yksin kisan maaliin – nousi sosiaalisen median suosikiksi ja vapauden symboliksi

  7. 7

   Yhdysvaltojen aborttikeskustelu herätti Päivi Räsäsen: Kutsuu Suomen myöhäisiä abortteja lapsensurmiksi

  8. 8

   HS-analyysi: Itävallan videoskandaali ravistelee koko Eurooppaa: miten poliitikkoihin voi luottaa ja mikä on oikeistopopulistien suhde Venäjään?

  9. 9

   Madonna ja Islanti rikkoivat Euroviisujen sääntöjä: Palestiinan liput esillä suorassa lähetyksessä Tel Avivissa

  10. 10

   Leijonien ykkösvahti Kevin Lankinen tinkii rajusti palkastaan toteuttaessaan NHL-unelmaansa: ”En mieti siinä rahaa”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Maailma tähtäimen läpi – HS:n erikoisartikkeli vie maahan, jossa rynnäkkökivääri on kodin perusvaruste

   Tilaajille
  2. 2

   Gordon Ramsay oli oikeasti vielä pahempi kuin televisiossa, ja iltaisin Helena Puolakka itki itsensä uneen – Nyt Suomen menestynein kokki johtaa ravintolaklassikkoa aivan eri tyylillä

   Tilaajille
  3. 3

   Madonna ja Islanti rikkoivat Euroviisujen sääntöjä: Palestiinan liput esillä suorassa lähetyksessä Tel Avivissa

  4. 4

   Parivuotias lapsi katosi kauppareissulla äidiltään Vantaan Martinlaaksossa, ja päätyi yksin junalla Helsingin rautatieasemalle

  5. 5

   Nuori texasilais­nainen sai aikaan päätöksen, joka määritti Yhdysvaltojen abortti­kannan vuosi­kymmeniksi – ja katui sitä myöhemmin syvästi

  6. 6

   Kommentti: Mitä ihmettä tapahtui Madonnalle Euroviisuissa? Hirvittävä epävire vei huomiota Palestiinan lipun esittelyltä ja näppärältä Tšaikovski-lainalta

  7. 7

   Poliisi on selvittänyt, kuka löi Jumbon pysäköintihallissa pyöräillyttä 3-vuotiasta poikaa

  8. 8

   Isis sieppasi lapsia ja koulutti heitä julmaan ideologiaan – HS tapasi vapautettuja lapsia, jotka eivät enää tunne vanhempiaan ja kutsuvat näitä vääräuskoisiksi

   Tilaajille
  9. 9

   Kymmenet europarlamenttiin pyrkivät olleet syytettynä rikoksista

  10. 10

   ”Tästä tunteesta ei voi kirjoittaa laulua” – Alankomaat voitti Euroviisut 44 vuoden tauon jälkeen, tässä finaalin kokonaistulokset

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kirsi Hytönen on naimisissa, etsii netistä seuraa ja kertoo maksaneensa seksistä – Hän kertoo vilkkaasta seksielämästään, jotta naiset eivät häpeäisi itseään

   Tilaajille
  2. 2

   Moni tarkkailee luomiaan, mutta harva tunnistaa paljon yleisemmän ihomuutoksen – Tällainen on aurinkokeratoosi, joka altistaa ihosyövälle

  3. 3

   ”Vallassa on yksilön mieli­halujen käsittämätön palvonta” – Suomeen on kehittymässä uusi poliittinen voima, kun uskonto ja nationalismi lyövät kättä

   Tilaajille
  4. 4

   Maailma tähtäimen läpi – HS:n erikoisartikkeli vie maahan, jossa rynnäkkökivääri on kodin perusvaruste

   Tilaajille
  5. 5

   Tässä on ruokavalio, johon maapallolla on varaa: Uusi lautasmalli muuttaisi suomalaisten ruokailua radikaalisti, mutta mistään ei tarvitse luopua

   Tilaajille
  6. 6

   Aleksi elää kolmen miehen perheessä, ja nyt hän synnytti toisen vauvansa – ”Meillä on periaatteessa kaksi laitonta lasta”

   Tilaajille
  7. 7

   25 vuotta sitten muutama baari muutti koko Helsingin yöelämän, ja nyt ne kuolevat pois

  8. 8

   ”Kun hyväksyy yksinäisyytensä, ei tarvitse juosta muiden perässä” – Aura Raulo oli erikoinen lapsi, joka kasvoi ulkopuolisena ja päätyi maailman huipulle

   Tilaajille
  9. 9

   Simppeli ruutupaperi­kikka paljastaa, kannattaako halvat aurinko­lasit ostaa vai ei, sanoo professori

  10. 10

   Pariskunta osti omakoti­talon, josta paljastui myrkkyä – Korkein oikeus ratkaisi pitkään jatkuneen riidan myyjän hyväksi

  11. Näytä lisää