Politiikka

Puolueet rahoittaisivat vaalilupauksiaan työllisyysasteen nousulla, mutta yksikään ei halua esittää kovia toimia

HS pyysi viittä suurinta puo­luetta selventämään, millä toimilla ne nostaisivat työllisyys­asteen 75 prosenttiin ensi vaalikaudella.

Puolueet nojaavat nyt vahvasti työllisyysasteen kasvuun.

Lähes kaikissa vaaliohjelmissa työllisyysaste eli työssä käyvien osuus työikäisistä aiotaan nostaa nykyisestä 72,5 prosentista 75 prosenttiin ensi vaalikaudella. Työllisten määrän pitäisi siis kasvaa 58 000:lla sen lisäksi, mitä valtiovarainministeriö jo nyt ennustaa.

Moni rahoittaisi vaalilupauksensa työllisyyden paranemisella veronkiristysten ja velanoton sijaan. Poikkeuksia ovat vasemmistoliitto ja jossain määrin Sdp.

Taloustieteilijät ja virkamiehet ovat suositelleet (HS 24.3.) lukuisia toimia työllisyysasteen nostamiseksi. Listalla ovat esimerkiksi työttömyysturvan leikkaaminen, työttömyysturvan ehtojen kiristäminen ja eläkeputken lyhentäminen. Näitä yksikään puolue ei kerro kannattavansa.

Monet puolueiden esittämät toimet, kuten panostukset varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja yliopistoihin sekä sosiaaliturvan uudistaminen, vaikuttavat vasta pidemmällä aikavälillä.

Epäselväksi on jäänyt, miten työllisyystavoitteeseen päästään jo lähivuosina.

HS pyysi viittä suurinta puo­luetta selventämään, millä toimilla ne nostaisivat työllisyys­asteen 75 prosenttiin ensi vaalikaudella. HS kysyi myös Nor­dean perhevapaalla olevalta ekonomistilta Olli Kärkkäiseltä, miltä keinot vaikuttavat.

Puolueilta kysyttiin kolme kysymystä:

1. Mitkä ovat keskeiset keinot työllisyyden parantamiseen?

2. Mikä on näiden toimien työllisyysvaikutus ensi vaalikauden aikana?

3. Jos työllisyysastetavoitteeseen ei olla pääsemässä, millaisia lisätoimia olette valmiita harkitsemaan?

Sdp, varapuheenjohtaja Ville Skinnari:

1. ”Perhevapaauudistus. Työ­voimapalvelujen uudistus taas puuttuu kovan rakennetyöttömyyden ytimeen.

Uusi nuorisotakuu tarkoittaa, että nuoren pitää saada kuukauden kuluessa henkilökohtaista ohjausta.

Otetaan käyttöön myös työllistymisseteli, jossa perusturvaa vastaavan osuuden saisi käyttää palkkatuen rahoitukseen. Lisäksi esitämme maksutonta toista astetta, arvonlisäveron alarajan nostoa sekä ensimmäisen työntekijän palkkausvähennystä.”

2. ”Tämä on kokonaisuus. Meillä ei ole työllisyysvaikutuksista arviota, mutta tavoitteemme on, että työllisyysaste on 2020-luvulla yli 75 prosenttia.”

3. ”Tehdään nyt ensin nämä meidän toimemme ja katsotaan, mihin ne riittävät.”

Kokoomus, sisäministeri Kai Mykkänen:

1. ”Tärkein keino on perhevapaauudistus. 2–3-vuotiaiden lasten äitien työllisyys on Ruotsissa yli 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin Suomessa.

Paikal­liseen sopi­miseen tarvitaan malli, jossa työehto­sopimusten joustojen soveltaminen olisi mahdollista myös järjestäytymättömille yrityksille. Työntekijöiden edustajana voisi olla luottamusvaltuutettu, mutta samalla palkansaajapuolen on saatava riittävä tuki neuvotteluihin.

Palkkatukeen pitäisi satsata enemmän rahaa. Se pitäisi maksaa suoraan palkanmaksun yhteydessä työntekijälle.

Osa-aikatyön tekemistä pikkulapsiperheissä tulee helpottaa. Työn verotusta pitää keventää miljardilla eurolla. Te-palveluissa tarvitaan panostuksia erityisesti pitkäaikaistyöttömien yksilölliseen valmentamiseen.”

2. ”Tarkkaa laskelmaa emme ole lähteneet tekemään. Se olisi aika ilmaan ampumista, jos ajatellaan, että tälläkin vaalikaudella syntyi 140 000 työpaikkaa, ja jälkeenpäin tutkimuslaitokset ovat arvioineet eri lailla mikä oli hallituksen toimien ansiota. Tämä on kokonaisuus, jossa iso arvo on myös sillä, mikä on signaali. Tukeeko hallitusohjelma työntekoa, riskinottoa ja yrittämistä, vai kääntyykö se näiden verottamiseen?”

3. ”Luulen, että hallitusohjelmaan pitää asettaa jonkinlainen perälautakirjaus siitä, jos taloustilanne kehittyy odotettua huonommin. Vastuullista olisi katsoa hallituksen puoliväliriihessä toimet, joilla varmistetaan, ettemme elä lastemme ja ikäihmisten piikkiin. Ei ole järkevää asettaa nyt reunaehtoja sille, mitä kahden vuoden päästä joudutaan ehkä tekemään.”

Keskusta, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen:

1. ”Pitää päästä eteenpäin paikallisen sopimisen laajentamisessa, eli esteitä ja kieltoja on purettava. Tarkempi sisältö pitää neuvotella työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Koulutussopimusta pitää hyödyntää laajemmin. Työpaikoille tarvitaan tuhat opettajaa kouluttamaan työntekijöitä, koska meillä on paha kohtaanto-ongelma. Yrittäjävähennys pitää nostaa viidestä prosentista kahdeksaan.”

2. ”Paikal­lisesta sopi­misesta voi tulla parhaim­millaan kymmeniä­tuhansia työpaikkoja riippuen siitä, paljonko päästään eteenpäin. Mutta mahdotonta sitä on arvioida kovin tarkkaan.

Koulutussopimuksen laajentamisesta realistinen arvio on kymmeniätuhansia työpaikkoja. Jos esimerkiksi jokainen opettaja kouluttaisi 15 oppilasta, niin vaalikauden aikana päästäisiin suuruusluokkaan 30 000 työllistä.”

3. ”Silloin pitäisi katsoa, mitä voimme vielä tehdä työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Jos säästöjä olisi välttämätöntä tehdä, niin varmaan erilaisten yritystukien perkaaminen olisi yksi sellainen kohta, joka on perusteltua.”

Entä työttömyysturvan leikkaaminen?

”Puhun mieluummin uudistamisesta. Ei leikkaus ole päällimmäinen vaihtoehto, porrastus voisi olla yksi keino.”

Entä työttömyysturvan ehtojen kiristys?

”Menee jossitteluksi. Ei sitä täysin pois voi sulkea tässä vaiheessa, mutta toivottavasti kipeät päätökset saatiin jo tehtyä kuluneella vaalikaudella.”

Perussuomalaiset, poliittinen suunnittelija Riikka Purra:

1. ”Koko talous-, vero- ja ilmastopolitiikan pitää pyrkiä siihen, että Suomessa olisi ylipäänsä töitä ja yrityksillä mahdollisuus työllistää.

Sähkö­veroa pitää alentaa. Se mahdol­listaa ja parantaa etenkin vienti­teol­lisuuden toimintaedellytyksiä. Asumisen hintaa pitää laskea ja pienten ja keskisuurten yritysten työllistämistä edistää.

Osa- ja vajaatyökykyisten työllisyyttä pitää parantaa. Ennen­aikaisesti eläköityneitä on jo yli 200 000, hirvittävän moni mielenterveyssyistä.”

2. ”On täysin mahdotonta vastata tällaiseen kysymykseen. Jos nämä kaikki toteutuvat, työllisyysvaikutus tulee olemaan ihan hirmuinen.”

3. ”Emme ole valmiita harkit­semaan työttömyysturvan leikkauksia tai työttömyysturvan ehtojen kiristyksiä. Meidän pitää leikata toissijaisista toiminnoista, joista taloudellisesti massiivisin on maahanmuutto.”

Vihreät, puoluesihteeri Lasse Miettinen:

1. ”Osaavan työvoiman saatavuus on suurin pullonkaula. Panostaisimme etenkin yli 55-vuotiaiden jatkuvaan oppimiseen.

Työperäistä maahanmuuttoa pitää lisätä esimerkiksi nopeuttamalla lupakäytäntöjä, poistamalla saatavuusharkinta ja houkuttelemalla kansainvälisiä opiskelijoita jäämään Suomeen.

Maahan­muuttajien työllisyys­astetta on nostet­tava. Tarvitaan uusi kotoutumisen yhteiskuntasopimus, jonka tavoite on, että jokainen saadaan kiinni työhön.

Turvapaikanhakuvaiheessa kaikki työnteon esteet pitäisi poistaa ensimmäisistä päivistä alkaen. Perhevapaauudistus on tärkeä etenkin maahanmuuttajanaisten työllisyyden kannalta.

Osatyökykyisten työllistymistä on edistettävä. Tällä hetkellä etenkin työkyvyttömyyseläke muodostaa todellisen kannustinloukun.”

2. ”Olemme arvioineet, että työllisyyspakettimme seurauksena työllisyysaste nousisi 75 prosenttiin.”

3. ”Sitten tarvitaan lisää ja parempia ideoita. Missään nimessä ei kannata ruveta kevyesti tekemään lisää sopeutuksia, koska kasvu on muutenkin haurasta. Mitä tulee työttömyysturvan leikkaamiseen tai sen ehtojen kiristämiseen, emme ole lähteneet siitä, että ihmisiä kyykyttämällä saadaan parempi työllisyysaste.”

Olli Kärkkäisen kommentti työllisyystavoitteesta:

”Lähtökohta tulee olemaan tosi hankala. Tällä vaalikaudella meitä auttoi globaalin talouden kasvu. Ensi vaalikaudella vetoapua ei tule vaan todennäköisesti kaikki työllisyyskasvu pitää tehdä omalla politiikalla.

En lähtisi rakenta­maan pysyviä meno­lisäyksiä sen varaan, että työllisyys­aste nousee. Jos se ei olekaan noussut, niin esimerkiksi hallituksen puolivälitarkastelussa joudutaan pohtimaan, mitä tehdä. Vaihtoehdot ovat yrittää löytää nopeasti lisää työllisyystoimia, leikata menoja, kiristää veroja tai hyväksyä velkaantumisen kasvu. Siinä vaiheessa päätösten tekeminen tulee olemaan paljon vaikeampaa.

Virkamiesraporteista saa kuvan, että helpot toimet työlli­syysasteen nostamiseksi on jo tehty. Kun suhteuttaa puolueiden esittämiä toimia työllisyystavoitteeseen, siinä vaikuttaa olevan epäsuhta. Vähintäänkin puolueiden toiveet vaikuttavat optimistisilta.”

”Nyrkkisäännön mukaan yksi prosenttiyksikkö työllisyysasteessa merkitsee noin miljardia julkisessa taloudessa. Kaikki työllisyystoimet eivät kuitenkaan ole julkisen talouden näkökulmasta samanarvoisia.

Moni puolue esittää esimerkiksi palkkatukeen ja työvoimapalveluihin liittyviä toimia. Ne voivat edistää työllisyyttä, mutta kustannukset julkiselle sektorille voivat olla suuremmat kuin hyöty, kun tukea myönnettäisiin myös niille työttömille, jotka työllistyisivät muutenkin. Toimet voivat olla sinänsä perusteltuja, mutta jakovaraa ne eivät tuo.

Paikallisen sopimisen lisäämisen on arvioitu tuovan positiivisia vaikutuksia lähinnä tuottavuuteen ja työmarkkinoiden sopeutumiskykyyn. Työllisyysvaikutuksia tulee käytännössä, jos sopiminen mahdollistaa nykyistä pienipalkkaisempien töiden luomisen. Se taas vaatisi muutoksia sosiaaliturvaan, jos ha­lutaan turvata pienipalkkaisten työntekijöiden tulotaso.

Tuloverotuksen keventäminen on yleisesti ottaen tehoton toimi työllisyyden parantamiseksi.”

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Pitkästä matematiikasta tehtiin pääsylippu korkeakouluun ja tulevaisuuden ammatteihin – Se oli virhe, sanoo kokenut matematiikan opettaja

   Tilaajille
  2. 2

   Hometalo­sairautta ei olekaan, sanoo lääke­tiede nyt – Mitä oikein tapahtui?

   Tilaajille
  3. 3

   Tiivistävätkö nämä kuvat suomalaisuuden ytimen? ”Heti voiton jälkeen siellä on tosi aavemainen tunnelma”, sanoo edelliset Leijona-fanien torijuhlat ikuistanut HS:n kuvaaja Sami Kero

  4. 4

   ”Ennen kehotin ostamaan. Enää en sitä tekisi”, sanoo Suomen johtava sisustusstailisti

  5. 5

   HS:n eurovaalikone: Etsi oma ehdokkaasi ja lue täältä kysymysten taustat

  6. 6

   Tässä ovat suosituimmat eurovaaliehdokkaat

  7. 7

   Some villiintyi Suomen MM-finaaliin johtaneesta Marko ”Mörkö” Anttilasta

  8. 8

   Lääketiede käänsi kelkkansa homesairauden suhteen – Haaskaako Suomi satoja miljoonia korjaamalla ja purkamalla rakennuksia?

   Tilaajille
  9. 9

   Nainen eksyi metsään Havaijilla ja löytyi suuretsintöjen jälkeen elossa 16 päivää myöhemmin

  10. 10

   Moby väitti tapailleensa nuorta Natalie Portmania, nyt laulaja esitti anteeksipyynnön muistelmateoksen paljastuksista

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Hometalo­sairautta ei olekaan, sanoo lääke­tiede nyt – Mitä oikein tapahtui?

   Tilaajille
  2. 2

   Peukaloitu video Trumpin vastustajasta kuohuttaa Yhdysvalloissa – ”Tästä ei ole enää paluuta”, professori varoittaa manipulaatioista

  3. 3

   Leijonat iski MM-kiekon loppuotteluun, tänään vastassa Kanada – ”Tuntui, että tuli tehtyä jotain hienoa”

  4. 4

   ”Painajainen”, ”Jalonen loi keskikentälle suon, johon Venäjä jumittui” – Venäjän media pettyi tappioon, mutta kehui Suomen joukkuetta

  5. 5

   Ruotsin kruunu heikkenee heikkenemistään, ja nyt kärsivällisyys on loppu myös Ruotsin suurimmilta yrityksiltä – ”Olemme maalanneet itsemme nurkkaan”

  6. 6

   Pitkästä matematiikasta tehtiin pääsylippu korkeakouluun ja tulevaisuuden ammatteihin – Se oli virhe, sanoo kokenut matematiikan opettaja

   Tilaajille
  7. 7

   Ruotsin mediassa ylistetään Suomea ja Jukka Jalosta: ”Hän on muuttanut veden viiniksi”

  8. 8

   Helsingissä uskontoni on asia, jota on turvallista pilkata

  9. 9

   Lääketiede käänsi kelkkansa homesairauden suhteen – Haaskaako Suomi satoja miljoonia korjaamalla ja purkamalla rakennuksia?

   Tilaajille
  10. 10

   HS:n eurovaalikone: Etsi oma ehdokkaasi ja lue täältä kysymysten taustat

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Emmi-Liia Sjöholm tiesi sen olevan virhe, mutta silti hän asettui laverille, raotti paitaansa ja antoi tatuoijan upottaa neulan kylkeensä – nyt hän on maksanut virheestään tuhansia euroja

   Tilaajille
  2. 2

   Tiia Forsström myy seksiä espoolaisessa omakotitalossa ja tietää, mikä monessa suomalaisessa makuuhuoneessa on pielessä

   Tilaajille
  3. 3

   Suomalaiset ovat syöneet tuhansia vuosia ruokaa, jota suolistobakteerit rakastavat yli kaiken – Tutkija löysi ruista syöneiden ulosteesta merkittävän yhdisteen

   Tilaajille
  4. 4

   Maailma tähtäimen läpi – HS:n erikoisartikkeli vie maahan, jossa rynnäkkökivääri on kodin perusvaruste

   Tilaajille
  5. 5

   Ihon ikääntymistä voi hidastaa itse, mutta kalliiden voiteiden sijaan kannattaa keskittyä tekoihin – lääkärit kertovat kolme perussääntöä, jotka ehkäisevät ryppyjä

  6. 6

   Legendaarisen laulajatähden huvila lahoaa niille sijoilleen Helsingissä – Vesivahinko turmeli taloa 2011 eikä korjauksia ole vieläkään aloitettu

  7. 7

   ”En usein kerro tarinaani, se tuntuu liian raskaalta” – HS:n erikoisartikkeli vie EU:n etelärajalle, missä koveneva maahanmuuttopolitiikka ajaa ihmisiä kadulle ja kateisiin

   Tilaajille
  8. 8

   Kommentti: Mitä ihmettä tapahtui Madonnalle Euroviisuissa? Hirvittävä epävire vei huomiota Palestiinan lipun esittelyltä ja näppärältä Tšaikovski-lainalta

  9. 9

   Gordon Ramsay oli oikeasti vielä pahempi kuin televisiossa, ja iltaisin Helena Puolakka itki itsensä uneen – Nyt Suomen menestynein kokki johtaa ravintolaklassikkoa aivan eri tyylillä

   Tilaajille
  10. 10

   Itsemurhan tehneen taitoluistelijan pari kertoi olleensa kaksi vuotta seksuaalisen hyväksi­käytön uhri: ”Sitä tapahtui minulle, ja hän satutti monia tyttöjä”

  11. Näytä lisää