Politiikka

Valtiovarain­ministeriö pimitti eduskunnalta soteen liittyvän 210 miljoonan euron ongelman

Oikeustieteilijät arvostelevat ankarasti valtiovarainministeriön virkamiesten toimintaa.

Valtiovarainministeriön virkamiesten ja eduskunnan välille on syntynyt poikkeuksellinen luottamuspula.

HS:n haastattelemien eduskunnan virkamiesten mukaan ministeriö pimitti maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisevilla hetkillä eduskunnalta olennaisia tietoja. Kertomatta jääneet tiedot olisivat voineet johtaa lainmuutoksiin, jotka olisivat estäneet uudistuksen toteutumisen aikataulussa.

Lopulta sote-uudistus kaatui, koska pääministeri Juha Sipilä (kesk) erosi.

HS:n näkemissä sähköpostiviesteissä valtiovarainministeriön virkamiehet pohtivat, huomaako eduskunta lakiesitykseen jääneitä puutteita, joissa on kyse sadoista miljoonista euroista.

Kiista kärjistyi perjantain aikana sen jälkeen kun valtiovarainministeriö julkaisi oman näkemyksensä.

HS:n uutinen aiheesta: Valtiovarainministeriön ja eduskunnan kiista sotea koskevan 210 miljoonan euron pimittämisestä kärjistyy: ”Oli ministeriön virkamiesten tiedossa”

”Puhuimme rahoituksen osalta myös lomituksesta ja kotoutuksesta. Onko sinänsä erityistä syytä olla ottamatta niitä huomioon? Onko riski, että joku eduskunnassa huomaa tuon puutteen ja koko vastineen uskottavuus kärsii?” kirjoitti yksi virkamies sähköpostissa 28. helmikuuta.

Toinen virkamies totesi: ”Jos kotoutuminen ja lomitus mainitaan, on edelleen sellainen riski, että nämäkään eivät ole ainoat, meillä ei ole varmuutta (vaikka tällä hetkellä ilmeisesti todennäköistä), ehtisikö liikennepuolen esityskään ulos [– –] En kuitenkaan uskalla taata, etteikö joku voisi sitä eduskunnassa keksiä.”

Itse asia on tekninen ja monimutkainen, mutta kiistassa on kyse merkittävästä periaatteellisesta kysymyksestä: miten pitkälle virkamies voi työssään sitoutua poliittisten tavoitteiden toteuttamiseen?

Eduskunnassa sähköpostiviestit ovat herättäneet tyrmistystä.

HS:n tietojen mukaan useat eduskunnan virkamiehet tulkitsevat viestejä siten, että valtiovarainministeriön virkamiehet ovat ajaneet hallituksen poliittista uudistusta jättämällä kertomatta tärkeitä yksityiskohtia.

Perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot.

Viestit nähnyt Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen korostaa, että eduskunnan tietojensaantioikeus on laaja. Se tarkoittaa, että tietojen on oltava oikeita ja riittäviä eikä mitään yksityiskohtia voi jättää kertomatta.

”Jos ilmenisi, että eduskuntaa on tahallisesti johdettu osittaisilla tiedoilla harhaan, asian kannalta merkittäviä tietoja olisi salattu tai sille olisi toimitettu virheellisiä tietoja, kyse olisi vakavasta ylimmän valtioelimen toimintaan kohdistuvasta luottamuspulasta.”

Luottamuspulan keskipisteessä on maatalousyrittäjien lomituksen ja maahanmuuttajien kotoutuskorvausten rahoittaminen. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta oli pyytänyt hallitukselta selvennystä siitä, miten niin sanotut kasvupalvelut rahoitetaan.

Lisätietoja tarvittiin, koska tehtäviä oli hallituksen esityksissä siirretty aikapulan vuoksi pois maakunnilta ja takaisin kunnille eikä eduskunnalle ollut enää selvää, mistä rahat näihin tulevat.

Kun valtiovarainministeriön virkamiehet laativat tästä asiasta selventävää muistiota, he huomasivat sähköpostiviestien mukaan, että esityksessä on muitakin puutteita kuin ne, joista eduskunta kysyi erikseen. Virkamiehet huomasivat, että ainakin lomituksen ja kotoutuksen rahoitus oli korjaamatta.

Maatalousyrittäjien lomituksen rahoitus olisi ollut valtiovarainministeriön arvion mukaan 140 miljoonaa euroa ja maahanmuuttajien kotouttamiskorvaukset 70 miljoonaa euroa. Lisäksi ministeriön virkamies pohti sähköpostissa, että muitakin ”häntiä” eli puutteita voi vielä löytyä.

Virkamiehet olivat sähköpostien mukaan huomanneet ongelman, mutta sitä ei lisätty hallituksen eduskunnalle antamaan vastineen täydennykseen.

Virkarikoksiin erikoistunut Turun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen pitää virkamiesten menettelyä vakavana asiana.

”Viesteistä ilmenee, että ongelma on havaittu mutta sitä ei haluta tuoda esille. Sinänsä on luonnollista, että kaikki tekevät virheitä ja kaikkia asioita ei voi huomata. Mutta kun tämä ongelma on lainvalmistelussa huomattu, se pitää ehdottomasti tuoda esille päätöksentekijöille eli eduskunnalle.”

Valtion virkamieslain mukaan virkatehtävät on suoritettava asianmukaisesti. Viljanen pitää itsestään selvänä, että eduskunnalle on kerrottava kaikki asiat. Mitään mahdollisia ongelmia ei siis voi salata esimerkiksi sillä perusteella, että ne olisivat poliittisesti kiusallisia tai estäisivät lakien säätämisen poliitikkojen toivomassa aikataulussa.

”Asianmukaista virkatehtävien hoitamista ei ole se, että havaittua ongelmaa ei tuoda esille. Yksi varteenotettava vaihtoehto on, että oikeuskansleri selvittäisi asian.”

Sähköpostiviestien vastaanottajana oli valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, joka ei ole viestien perusteella puuttunut havaittuun ongelmaan tai riskiin. Nerg oli valtiovarainministeriössä keskeisessä asemassa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa.

”Esimiesten on tietenkin lähtökohtaisesti voitava luottaa siihen, että heidän alaisinaan olevat virkamiehet hoitavat virkatehtävänsä asianmukaisesti. Se on kuitenkin vakava asia, jos viestit saanut ylemmässä asemassa virkamies ei ole puuttunut siihen, että asioita jätetään kertomatta”, Viljanen sanoo.

Alivaltiosihteeri Nerg kiistää jyrkästi, että virkamiehet olisivat tarkoituksellisesti jättäneet asioita kertomatta eduskunnalle.

”Tämä tieto [210 miljoonaa euroa] ei ollut millään tavalla relevantti [merkityksellinen], koska sosiaali- ja terveysvaliokunta ei meiltä siitä kysynyt. Meiltä kysyttiin kasvupalvelulainsäädännöstä. Myöhemmin, kun tätä nimenomaista asiaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa suullisesti kysyttiin, se myös kerrottiin.”

Valiokunnan kuulemiset ovat luottamuksellisia. HS:n haastattelemien valiokuntalähteiden mukaan 210 miljoonan euron puute ei tullut eduskunnassa ilmi. Nergin mukaan asiasta kerrottiin valiokunnan kokouksessa 6. maaliskuuta.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen on perehtynyt nimenomaan esitettyyn maakuntien rahoitukseen. Hän on ollut asiasta useita kertoja kuultavana sekä perustuslakivaliokunnassa että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Rautiainen perehtyi valtiovarainministeriön sähköpostiviesteihin. Lisäksi hän kävi läpi muistiinpanonsa ja sen, mitä eduskunnalle toimitetuissa asiakirjoissa kirjoitetaan ja on jätetty kirjoittamatta.

Perustuslakivaliokunta totesi 22. helmikuuta antamassaan lausunnossa, että rahoitusta koskevassa lainsäädännössä on kerrottava kaikki tiedot eikä niiden kertomista voi jättää mahdollisesti myöhemmin säädettävien lakien varaan.

Rautiaisen mielestä 210 miljoonaa euroa olisi pitänyt merkitä asiakirjoihin jo alun perin. Jos se olisi mainittu valiokunnan suullisessa kuulemisessa 6. maaliskuuta, valtiovarainministeriön olisi pitänyt kertoa tästä myöhemmissä kuulemisissa 7. maaliskuuta lähtien.

”Asiaa ei mainittu 7. maaliskuuta kuulemisessa, jossa olin paikalla. Valtiovarainministeriö on tietoisesti jättänyt kertomatta asioita, jotka perustuslakivaliokunta on velvoittanut sitä kertomaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.”

Aikajana: Soten viimeiset hetket

Perjantaina 22. helmikuuta perustuslakivaliokunta ehdottaa useita muutoksia maakunta- ja soteuudistusta koskeviin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksiin.

Tiistaina 26. helmikuuta valtioneuvosto antaa perustuslakivaliokunnan lausunnon takia vastineen maakunta- ja sote-esitykseen.

Keskiviikkona 27. helmikuuta sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää valtioneuvostolta muistion maakuntauudistukseen kuuluvien eri esitysten keskinäisestä suhteesta ja mahdollisista muutostarpeista.

Torstaina 28. helmikuuta valtiovarainministeriön virkamiehet pohtivat sähköpostiviesteissään, pitääkö mainittua 210 miljoonan euron kysymystä mainita eduskunnalle.

Perjantaina 1. maaliskuuta valtiovarainministeriö lähettää taustamuistion eduskunnalle. Siinä ei mainita 210 miljoonan euron kysymystä.

Tiistaina 5. maaliskuuta valtioneuvoston vastineen täydennys lähetetään eduskuntaan. Kysymystä maatalousyrittäjien lomituksesta ja kotouttamiskorvauksista ei oteta esille.

Keskiviikkona 6. maaliskuuta sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa virkamiesten ja asiantuntijoiden kuulemiset valtioneuvoston vastineen täydennyksestä.

Perjantai 8. maaliskuuta pääministeri Juha Sipilä (kesk) jättää eronpyyntönsä tasavallan presidentti Sauli Niinistölle.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Suomen futuristisin huoltoasema tuli myyntiin – lähtöhinta 10 000 euroa

  2. 2

   Analyysi: Putous kerää nyt televisiossa historiallisen vähän katsojia, eikä se ole mikään ihme – ohjelmaa vaivaa sama ilmiö kuin koko suomalaista tv-viihdettä

  3. 3

   Maasta poistaminen keskeytettiin, kun sidottu mies rikkoi kahleensa ja yritti purra poliisia Helsinki-Vantaan lentokentällä

  4. 4

   ”Kuplapoikasairautta” poteneet lapset parannettiin hi-viruksen avulla

  5. 5

   Jussi Karppinen oli asuntokaupan vallankumouksellinen, jolla oli idea – Vain kaksi vuotta myöhemmin tuho oli lähes täydellinen

   Tilaajille
  6. 6

   Isä sai taas tuomion tyttärensä raiskauksista, vuosia sitten hänet oli tuomittu vanhempaan tyttäreen kohdistuneista seksuaalirikoksista

  7. 7

   Haagan puukotuksen uhri joutuu piiloutumaan myös entisen miehensä veljeltä – Epäilty puukottaja uhkailee naista videolla

  8. 8

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  9. 9

   Timo Soini jättää politiikan

  10. 10

   Miksi tuo komea mies on kiinnostunut minusta, mietti Tuula Visa – Nyt hän pyörittää yhden naisen etsivätoimistoa ja takoo järkeä rakastuneiden naisten päähän

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  2. 2

   Kommentti: Vasemmiston temppu näyttää, miten tähti­ehdokkailla hämätään äänestäjiä eurovaaleissa

  3. 3

   Helsingissä on jo alueita, joilla yli puolet pikku­lapsista on vieraskielisiä – Hilja Alava, 2, oppii sujuvasti somalia

  4. 4

   Tiedätkö, mitä tämä pienen pieni kolmio auton bensa­mittarissa tarkoittaa? Nerokas apuväline ilmestyi kojelautoihin 30 vuotta sitten

  5. 5

   Jussi Karppinen oli asuntokaupan vallankumouksellinen, jolla oli idea – Vain kaksi vuotta myöhemmin tuho oli lähes täydellinen

   Tilaajille
  6. 6

   Isä sai taas tuomion tyttärensä raiskauksista, vuosia sitten hänet oli tuomittu vanhempaan tyttäreen kohdistuneista seksuaalirikoksista

  7. 7

   ”Ministeri juhlii sitä, että alkoholisoitunut näpistelijä saadaan vankilaan” – Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio arvostelee Suomen kriminaalipolitiikkaa

  8. 8

   Timo Soini jättää politiikan

  9. 9

   Miksi tuo komea mies on kiinnostunut minusta, mietti Tuula Visa – Nyt hän pyörittää yhden naisen etsivätoimistoa ja takoo järkeä rakastuneiden naisten päähän

   Tilaajille
  10. 10

   Yksi kartta näyttää, kuinka raju kirkon jäsenkato on tällä vuosikymmenellä ollut: ”Ei tätä kehitystä tempuilla tai saarnoilla muuteta”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Notre Dame jälleenrakennetaan viidessä vuodessa, lupaa presidentti Macron

  2. 2

   Ääniensä näköinen Suomi on kirjava ja pohjasta paksu – HS:n erikoisartikkeli piirtää vaalituloksen kartalle

  3. 3

   Vaalitulos ratkesi äärimmäisen niukasti: Sdp suurin, vaali­päivän äänivyöry toi perus­suomalaiset lähes tasoihin – lue HS:n analyysit tuloksesta

  4. 4

   Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on nyt ”normaali osa järjestelmää”, mutta nämä vaalilähetyksessä nähdyt käsimerkit osoittavat muuta

  5. 5

   Lähetykseen kätketty gps-paikannin paljasti järjestelmällisen varastelun Postin logistiikka­keskuksessa – saaliin arvo lähes 60 000 euroa

  6. 6

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  7. 7

   Näin Ozan Yanar, Paavo Väyrynen, Touko Aalto ja muut eduskunnasta pudonneet kommentoivat tappiotaan

  8. 8

   Moni on ryhtynyt paistamaan neitsytoliivi­öljyllä, vaikka vanha tieto syöpäriskistä pätee yhä – Nämä terveysfaktat jokaisen on syytä tietää oliiviöljystä

  9. 9

   Maiju Järvisen 7-vuotias poika eristettiin luokassa muista sermeillä – Tänä keväänä hän on viimein pystynyt kertomaan, miltä opetus­suunnitelman painottama ”inkluusio” oikeasti tuntuu

   Tilaajille
  10. 10

   Long Yiru on ihaillut Kimi Räikköstä 15 vuotta – Kun kiinalaisfani vihdoin tunnusti sankarilleen rakkauttaan, vastaus oli puhdasta Räikköstä

   Tilaajille
  11. Näytä lisää