Politiikka |HS seuraa

Näin puolueet vastasivat hallitustunnustelija Rinteen kysymyksiin – Lue yhteenveto kaikista vastauksista

Keskusta ja kokoomus julkaisivat pitkän listan kynnyskysymyksiä hallitukseen menolle. HS arvioi, miten puolueiden vastaukset vaikuttavat niiden asemaan hallituksen muodostamisessa.

Kokoomus

Kristillisdemokraatit

Perussuomalaiset

Rkp

Vasemmistoliitto

Näytä lisää(2 kpl)
Kaikki puolueet ovat nyt julkaisseet vastauksensa hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd) kysymyksiin. Näiden vastausten perusteella Sdp pohtii, minkä puolueiden kanssa aletaan käydä varsinaisia hallitusneuvotteluita.

Rinne kommentoi puolueiden vastauksia tiedotustilaisuudessa. Rinteen mukaan kaikki puolueet ovat yhä mukana hallituksen teossa, ja keskusteluita erityisesti talouspolitiikasta jatketaan.

Tässä puolueiden kynnyskysymykset ja HS:n arvio, miten vastaus vaikuttaa puolueen tilanteeseen mahdollisissa hallitusneuvotteluissa:

Kokoomus

Kynnyskysymykset hallitukseen:

▪️ Hallituksen on sitouduttava päätöksiin, joilla asiantuntija-arvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75 prosentin työllisyysaste. Tavoitteen saavuttamista tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa sovitaan lisätoimista.

▪️ Hallituksen tulee jatkaa julkistalouden vahvistamista ja pienentää kestävyysvajetta. Julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita tulevien haasteiden varalle.

▪️ Kokoomus pitää välttämättömänä investointeja koulutukseen, osaamiseen ja sivistykseen. Koulutusjärjestelmän uudistamista on jatkettava.

▪️ Hallituksen pitää huolehtia kestävästä kasvusta niin ympäristön, ilmaston kuin taloudenkin osalta.

▪️ Työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Yrittämisen verotusta ei tule kiristää.

▪️ Sote-palveluiden kehittäminen tulee aloittaa heti nykylainsäädännön pohjalta muun muassa hoitotakuuta kiristämällä ja palveluseteleiden käyttöä lisäämällä.Hallituksen ei tule luoda tarpeettomia hallintorakenteita.

▪️ Hallituksen on toteutettava työelämän tasa-arvoa ja työllisyyttä edistävä perhevapaauudistus.

▪️ Kokoomus ei hyväksy perustuloa tai muuten vastikkeettomuuteen perustuvaa työttömyysturvamallia.

▪️ Hallituksen on edistettävä työperäistä maahanmuuttoa Suomen kilpailukykyä parantavalla tavalla.

▪️ Hallituksen tulee ylläpitää ja vahvistaa sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota. Turvapaikkapolitiikan tiukasta linjasta on pidettävä kiinni. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on palautettava.

▪️ Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän puolestapuhuja ja kannettava globaali vastuunsa kehityskysymyksistä.

▪️ EU:ssa suomen tulee toimia aloitteellisesti yhteisiä ratkaisuja hakien.

▪️ Hallituksen tulee sitoutua huolehtimaan vuoden 2017 puolustusselonteon mukaisesta resursoinnista. Suomen tulee pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa.

Asema neuvotteluissa: Kokoomus lätkäisi pöytään kaikista pisimmän listan kynnyskysymyksiä. Listan koko voi kuitenkin hämätä, sillä monet vaatimuksista on yleisluontoisia ja mukailevat hallitustunnustelija Sdp:n linjaa. Kipukohdat ovat sote-uudistuksessa, jollaista kokoomus ei Sdp:stä poiketen varsinaisesti halua tehdä, sekä talouslinjauksissa.

Kokoomus vaatii nyt valtiovarainministeriön tapaan, että julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita. Jos työllisyysaste ei nouse tavoitellun ripeästi, kokoomus vaatiisi julkisten menojen leikkaamista. Verotuksen keinoin puolue ei julkista taloutta vahvistaisi, vaan se päinvastoin vaatii työ- ja eläketulojen verotuksen keventämistä sekä sitä, että yrittäjien verotusta ei kiristetä.

Sdp taas haluaa tehdä merkittäviä parannuksia esimerkiksi hoivaan ja eläkkeisiin, ja näitä parannuksia rahoitettaisiin esimerkiksi juuri yritysten ja niiden omistajien verotusta kiristämällä.

Mahdolliseksi kolmanneksi hallituspuolueeksi povatun vihreiden kanssa vaikeasti sovitettavissa ovat ennen kaikkea kokoomuksen kynnyskysymykset sosiaaliturvasta. Vihreät haluaisi tehdä sosiaaliturvasta nykyistä vastikkeettomampaa, kokoomus taas lisätä vastikkeellisuutta. Lisäksi kokoomus ajaa tiukempaa turvapaikkapolitiikkaa kuin vihreät.

Kristillisdemokraatit

Lue kristillisdemokraattien koko vastaus täältä.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Epätodennäköistä, että osallistuisi hallitukseen, joka lähtökohtaisesti heikentää työnteon ja yrittämisen kannattavuutta, tai kaventaa perheiden valinnanvapautta lasten hoidon suhteen.

▪️ Hallituksen pitää myös panostaa vahvasti koulutukseen sekä edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Lainsäädännössä olevaa sukupuolikäsitystä ei saa muuttaa ilmoitusluonteiseen itsemääräytymiseen perustuvaksi.

▪️ Vanhustenhoidon hoitajamitoitus pitää määritellä laissa. Puolue korostaa vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisen tärkeyttä.

▪️ Hallitusneuvotteluissa puolue nostaisi pöydälle erityisesti vaalilain uudistamisen.

Mitä muuta sisältää: Vastauksissa nousevat esiin muun muassa työmarkkinoiden uudistamisen tarve, yrittäjien aseman parantaminen ja vanhempainvapaat. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on lisättävä lainsäädännöllä.

Yrittäjien sosiaaliturvaa pitää parantaa ja starttirahakautta pidentää. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista puolue helpottaisi. Puolue esittää, että 100 viimeistä ansiosidonnaista työttömyysrahapäivää voi käyttää palkkatukeen tai starttirahana. Puolue korottaisi muun muassa korottaisi omaishoidon tukea, lapsilisiä, eläkkeitä ja panostaisi vanhushoitoon.

Asema neuvotteluissa: Linjaukset vanhushoidosta, koulutuksesta ja pienituloisista menevät yhteen etenkin Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa. Sen sijaan puolueen perhevapaakäsitys on monia konservatiivisempi ja tulee aiheuttamaan hankausta. Puolue ei tule hyväksymään ratkaisuja, joilla lasten kanssa kotiin jääviä äitejä patistetaan työmarkkinoille. Kysymys translaista tulee olemaan ongelma etenkin vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa.

Verolinja taas on Sdp:n kannalta ongelma. Sdp kaavailee tiettyä kiristyksiä yritysten verotukseen, ja kristilliset ei todennäköisesti osallistu hallitukseen joka "heikentää yrittämisen kannattavuutta". Lisäksi kristilliset haluaisi joustavoittaa Suomen työmarkkinoita, eli puolue on hyvin eri linjoilla Sdp:n sekä vasemmistoliiton kanssa.

Perussuomalaiset

Lue täältä koko perussuomalaisten vastaus.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Kotimaisen teollisuuden ja pk-yritysten toimintakykyä ja työllistämismahdollisuuksia ei saa heikentää poliittisella päätöksenteolla.

▪️ Hallituksen on tunnistettava ja tunnustettava etenkin humanitaarisen maahanmuuton kielteiset vaikutukset Suomen julkiselle taloudelle ja suomalaisten turvallisuudelle ja pyrittävä määrätietoisin toimin vähentämään haitallista maahanmuuttoa.

▪️ Pieni- ja keskituloisten ihmisten arkipäivän kustannuksia ei saa nostaa vero- ja maksupolitiikalla, vaan niitä on päinvastoin pyrittävä alentamaan.

Mitä muuta sisältää: Perussuomalaisten mukaan "liika kansallinen kunnianhimo Suomessa" ei paranna globaalien tavoitteiden saavuttamista. Puolue myös vastustaa "abstrakteja prosentti- tai vuosilukutavoitteita". EU- ja Schengen -politiikassa puolue korostaa ulkorajojen tehokasta valvontaa ja sisärajatarkastuksia laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa bkt:hen puolue vastustaa. Poliisien määrää perussuomalaiset sen sijaan nostaisi. Maakuntamalli ja valinnanvapausajattelu eivät saa puolueelta kannatusta.

Asema neuvotteluissa: Perusuomalaisten kynnyskysymysten lista ei ole kovin pitkä, sillä niitä on vain kolme. Niistä kaksi liittyy epäsuorasti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen mahdollisiin kustannuksiin: kotimaisen teollisuuden toimintakykyä ei saa heikentää eikä ihmisten arkipäivän kustannuksia nostaa. Ongelmallisin saattaa silti olla vaatimus vähentää "määrätietoisin toimin haitallista maahanmuuttoa", onhan Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne puhunut paljon puolueiden erilaisista ihamiskuvista.

Rkp

Lue Rkp:n koko vastaus täältä.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Keskeisiä kysymyksiä ovat Suomen avoimuus ja kansainvälisyys, kaksikielisyys, ihmisten yhdenvertaisuus, tasa-arvo, yrittäjämyönteisyys, ilmastonmuutoksen torjuminen ja hyvinvointiyhteiskunnan kehitys kestävän talouden pohjalta.

▪️ Hallituspuolueiden on sitouduttava hallitusohjelmaan koko vaalikauden ajaksi. Hallituspuolueiden välillä on vallittava luottamus.

▪️ Osallistuminen hallitukseen ratkaistaan hallitusohjelmakokonaisuuden perusteella.

Mitä muuta sisältää: Vastauksissa nousevat esille ilmastonmuutoksen torjuminen ja cleantech, oikeusvaltion periaatteiden turvaaminen, perhevapaauudistuksen tärkeys ja yrittäjien aseman edistäminen. Verotuksen painopistettä on Rkp:n mukaan siirrettävä työn ja yrittämisen verotuksesta kohti erityisesti haittaverotusta. Puolue palauttaisi subjektiivisen päivähoito-oikeuden.

Asema neuvotteluissa: Rkp on liberaali porvaripuolue, joka on monilta osin samoilla linjoilla muun muassa Sdp:n, kokoomuksen, vihreiden ja myös vasemmistoliiton kanssa. Esimerkiksi perhevapaauudistuksen ja toisen asteen opintojen suhteen Rkp ja hallitustunnusteluja vetävä Sdp ovat samalla aaltopituudella. Rkp:n verolinjaukset ovat taas hankalammin yhteen sovitettavissa Sdp:n kanssa. Sdp haluaa kiristää listaamattomien osakeyhtiöiden verotusta ja asettaa esimerkiksi ulkomaisten rahastojen sijoituksille lähdeveron. Rkp taas puhuu "yritysystävällisestä yhteiskunnasta", jossa verotuksen painopistettä tulee siirtää pois myös yrittämisen verotuksesta.

Vasemmistoliitto

Lue vasemmistoliiton koko vastaus täältä.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Hallituksen on tehtävä ihmisoikeusperustaista politiikkaa.

▪️ Perusturvaa ei saa heikentää.

▪️ Työttömyysturvan aktiivimalli on purettava.

▪️ Sote-uudistus on toteutettava, ja sen on kavennettava terveyseroja.

▪️ Ilmastopolitiikan raamit on asetettava niin, että ne ovat linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

▪️ Hallituksen on pidettävä Suomi sotilasliittojen ulkopuolella.

▪️ Työehtojen yleissitovuus on varmistettava.

Mitä muuta sisältää: Vasemmistoliiton vastauksissa korostuu eriarvoisuuden kitkeminen muun muassa sosiaalietuuksia korottamalla. Puolueen kärkitavoitteisiin kuuluu myös kunnianhimoinen palkkatasa-arvo-ohjelma, jossa linjataan erikseen matalapalkka-aloille suunnatuista korotuksista. Tuloja julkiseen talouteen vastauksissa haetaan muun muassa pääomien ja varallisuuden nykyistä tiukemmalla verotuksella.

Asema neuvotteluissa: Vasemmistoliiton tavoitteet ja kynnyskysymykset ovat lähellä hallitustunnustelija Sdp:n vastaavia. Kynnyskysymyksensä vasemmistoliitto on muotoillut niin, että ne eivät runsaslukuisuudestaan huolimatta myöskään sulje pois hallitusyhteistyötä kokoomuksen kanssa. Vasemmistoliitto näyttää toden teolla haluavan hallitukseen.

Vihreät

Lue vihreiden koko vastaus täältä.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Merkittävät lisäpanostukset köyhyyden vähentämiseen sekä koulutukseen kaikilla asteilla.

▪️ Suomen ilmastotavoitetta on kiristettävä ja luonnonsuojelua vahvistettava. Merkittäviä päästövähennystoimia ja lisäpanostuksia luonnonsuojeluun.

▪️ Ei osallistu hallitukseen, joka suhtautuu kielteisesti Suomen EU- ja eurojäsenyyteen, edistää rajojen sulkemista tai Suomen eristäytymistä kansainvälisestä yhteistyöstä YK:n, EU:n tai pohjoismaiden tasolla.

▪️ Ei osallistu hallitukseen, joka ei paranna vähemmistöjen asemaa Suomessa tai suhtautuu kielteisesti ihmisoikeuksiin tai oikeusvaltioperiaatteisiin.

Mitä muuta sisältää: Vastauksissa painottuvat koulutus sekä ilmasto, ja myös alkavan EU-puheenjohtajuuskauden tärkeyttä korostetaan. Oppivelvollisuusiän vihreät korottaisi 18 vuoteen ja työikäisiä varten puolue perustaisi erityisen osaamisohjelman. Yritystukia vihreät leikkaisi vähintään miljardilla eurolla. Metsähakkuita pitäisi vihreiden mukaan vähentää.

Asema neuvotteluissa: Koulutukseen panostamisesta puolueet ovat yhtä mieltä, ja etenkin hallitustunnusteluja johtava Sdp jakaa vihreiden keinot myös köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumisesta. Eniten hankausta voi tulla ilmastotavoitteista, jotka menevät pidemmälle kuin kokoomuksella ja demareilla. Kemiin kaavailtu uusi sellutehdas asettaa vihreät hankalaan asemaan, koska puolue on vaatinut metsähakkuiden vähentämistä.

Keskusta

Lue keskustan koko vastaus täältä.

Kynnyskysymykset eli edellytykset hallitukseen menolle:

▪️ Julkinen talous pitäisi saada tasapainoon vuoteen 2023 mennessä.

▪️ Yrittäjien verotusta ei saa kiristää eikä yrittäjävähennystä perua eikä myöskään teollisuuden edellytyksiä heikentää.

▪️ Soteen on saatava 18 maakuntaa, ja maakuntien on oltava ”monialaisia”.

▪️ Vanhustenhoidon lakeja on tiukennettava.Pienimpiä eläkkeitä on korotettava, köyhiä lapsiperheitä tuettava ja perusturvaindeksin jäädytys on purettava.Maatalouden kannattavuutta on parannettava.

▪️ Turvataan puunkäytön ”maltillinen lisääminen” sekä ”kestävä metsien käyttö” ja sitoudutaan kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan.

▪️ Perhevapaauudistus pitää tehdä laajemman perhepaketin osana, eikä se saa olla heikennys nykyisestä.

▪️ Alueellisesti kattava korkeakouluverkosto on säilytettävä ja ammatillisen koulutuksen rahoitus turvattava, minkä lisäksi oppisopimuskoulutukseen pitää antaa lisärahaa.

▪️ Päätösten pitää olla koko Suomea tukevia.

Mitä muuta sisältää: Keskusta painottaa ilmastovastauksessaan puun käytön merkitystä Suomelle eikä esitä takarajaa turpeen käytölle lämmityksessä, vaan sen sijaan ”turvekomissiota” suunnittelemaan turpeelle uutta käyttöä. Puolue toistaa vaatimukset paikallisen sopimisen laajentamisesta niin, että myös liittoihin järjestäytymättömät yritykset olisivat mukana. Koulutuskysymyksissä keskusta haluaisi toisen asteen maksuttomuuden hitaasti edeten, ei kertarysäyksellä.

Asema neuvotteluissa: Pitkä kynnyskysymysten lista kertoo, että keskustalaisten hallitushalut ovat vähäiset, mutta puolue pitää yhä ovea raollaan. Keskusta neuvottelee, jos Sdp:n ensi yrityksestä muiden puolueiden kanssa ei tule mitään. Sdp:n kannalta keskustan kynnyskysymyksistä hankalin liittyy yritysten verotukseen, sillä keskusta ei halua perua yrittäjävähennystä kuten Sdp. Maakuntien määrästä keskusta ei tässä vaiheessa anna periksi.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Särkynyt mieli pyrki raivoisasti eteenpäin, mutta lopulta se törmäsi seinään – Touko Aalto kertoo hetkestä, johon elämä ja ura pysähtyivät

   Tilaajille
  2. 2

   Yksi halpalentoyhtiö kaatui, nyt koko Islannin talous sakkaa

  3. 3

   Vuonna 1970 Suomi sai lahjan, josta on vuosien varrella tullut mittaamattoman arvokas aarre

   Tilaajille
  4. 4

   Kiinan vakoojat esiintyvät kykyjenetsijöinä ja konsultteina LinkedInissä: suomalaistutkijan julkaisu kertoo, kuinka kohde koukutetaan luovuttamaan luottamuksellista tietoa

  5. 5

   Halla-aho: Perussuomalaisten nuorten avustuksen peruminen ajaa järjestön konkurssiin

  6. 6

   Suomen pääministeri oli lähempänä kuolemaa kuin on kerrottu: Lääkärit olivat kolmesti herättämässä Antti Rinnettä, ja se olisi tiennyt loppua

   Tilaajille
  7. 7

   Netflix nostaa hintojaan tänään Suomessa, katso uudet hinnat tästä

  8. 8

   Mökki tuhoutui täysin tulipalossa Naantalin edustalla sijaitsevassa saaressa

  9. 9

   Kymmenen eurooppalaista suurkaupunkia vaatii EU:lta toimia Airbnb:ta vastaan

  10. 10

   Lukijoiden karmeimmat mökki­lomat: ”Kummitäti löi turpaan”, ”Kyy hiplasi peppua”, ”Tarja ei tarjonnut ruokaa”, ”Minipossu Lyydia oli tukehtua kabanossiin”

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Särkynyt mieli pyrki raivoisasti eteenpäin, mutta lopulta se törmäsi seinään – Touko Aalto kertoo hetkestä, johon elämä ja ura pysähtyivät

   Tilaajille
  2. 2

   Vuonna 1970 Suomi sai lahjan, josta on vuosien varrella tullut mittaamattoman arvokas aarre

   Tilaajille
  3. 3

   Suomen pääministeri oli lähempänä kuolemaa kuin on kerrottu: Lääkärit olivat kolmesti herättämässä Antti Rinnettä, ja se olisi tiennyt loppua

   Tilaajille
  4. 4

   Yksi halpalentoyhtiö kaatui, nyt koko Islannin talous sakkaa

  5. 5

   Netflix nostaa hintojaan tänään Suomessa, katso uudet hinnat tästä

  6. 6

   Pitääkö Isis-leirin suomalaisia auttaa? Oikeus­tieteilijöiden mukaan vastaus on täysin selvä, terrorismi­tutkija varoittaa riskeistä

  7. 7

   Pyörälenkillä ollut triathlonisti sai häntä kolhineen autoilijan kiinni, nappasi kuvat ja teki rikosilmoituksen – törmäys tallentui videolle

  8. 8

   Halla-aho: Perussuomalaisten nuorten avustuksen peruminen ajaa järjestön konkurssiin

  9. 9

   Lukijoiden karmeimmat mökki­lomat: ”Kummitäti löi turpaan”, ”Kyy hiplasi peppua”, ”Tarja ei tarjonnut ruokaa”, ”Minipossu Lyydia oli tukehtua kabanossiin”

   Tilaajille
  10. 10

   The New York Timesin kustantaja vastaa Trumpin syytöksiin maan­petoksesta: Presidentti ylitti vaarallisen rajan

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tokmanni myy juhannustorttua, joka näyttää aivan runebergintortulta – soitimme, ja sitten paljastui jotain vielä järkyttävämpää

  2. 2

   Mummotunnelissa pariudutaan perinteisellä tyylillä

   Tilaajille
  3. 3

   Särkynyt mieli pyrki raivoisasti eteenpäin, mutta lopulta se törmäsi seinään – Touko Aalto kertoo hetkestä, johon elämä ja ura pysähtyivät

   Tilaajille
  4. 4

   JVG:n jättihitti näkyy yhä somepäivityksissä, vaikka sen sanoitus on vuosien ajan ymmärretty väärin – VilleGalle paljastaa salaisuuden Häissä-kappaleen menestyksen taustalta

   Tilaajille
  5. 5

   Psykologi Pertti Hakkarainen on kohdannut satoja raiskaajia ja sanoo, että monilla on heistä väärä käsitys – Siksi uhri ei voi tunnistaa tekijää etukäteen

   Tilaajille
  6. 6

   Nike sijoitti urheilumuoti­kauppaansa realistisen näköisen nais­malli­nuken, ja vihan, ilkeilyn ja kommentoinnin määrä kasvoi käsittämättömäksi

  7. 7

   Ennennäkemätön romahdus yhdessä Suomen parhaista lukioista: 35 opiskelupaikkaa täyttämättä, sisään jopa 7,0:n keskiarvolla

  8. 8

   Onko toivo jo mennyt? HS:n erikoisartikkeli vie Amazoniaan, missä maailman keuhkot yskivät uhkaavasti

   Tilaajille
  9. 9

   Väestöliitto jakoi ihmiset kahteen tyyppiin sen mukaan, kuinka he käyttäytyvät parisuhteessa – Testaa, kumpaan ryhmään kuulut

  10. 10

   Tyhjenevä saksalais­kaupunki houkuttelee uusia asukkaita ilmaisella asumisella: Suomalainen pariskunta tarttui tarjoukseen

   Tilaajille
  11. Näytä lisää