Politiikka

Tällaisia ovat hallitusneuvotteluihin osallistuvat lobbarit: HS kävi läpi taustat ja tavoitteet

Hallitusohjelmaa sorvaavissa työryhmissä istuu toistakymmentä henkilöä, jotka työskentelevät tai ovat luottamustehtävissä jossain yrityksessä tai puolueen ulkopuolisessa järjestössä. Mukana on myös kuntapäättäjiä.

Lobbareiden rooli Suomen hallitusohjelmaneuvotteluissa on herättänyt viime päivinä laajaa keskustelua.

Minkälaisilla taustoilla neuvotteluihin osallistutaan, ja mitä tavoitteita lobbareiden taustaorganisaatiot itse ajavat?

HS kävi läpi neuvotteluihin osallistuvien lobbareiden taustat ja yritysyhteydet. Selvitimme myös heidän työnantajiensa tavoitteet hallitusohjelmaan.

Kaikki neuvottelijat osallistuvat neuvotteluihin puolueidensa, eivät työnantajiensa edustajina. Kyse on usein pitkän linjan puolueaktiiveista.

Kaiken kaikkiaan hallitusohjelmaneuvotteluihin osallistuu 23 henkilöä, jotka työskentelevät tai ovat luottamustehtävissä jossain yrityksessä tai puoluetoiminnan ulkopuolisessa järjestössä. Useimmiten kyseessä on työmarkkinajärjestö.

Näistä 23:sta yhdeksän edustaa Sdp:tä, seitsemän vasemmistoliittoa, kuusi Rkp:tä ja yksi vihreitä.

Osa henkilöistä ei istu neuvottelupöydissä, vaan he kuuluvat poliittisiin asiantuntijaryhmiin, joita konsultoidaan tarvittaessa.

Lisäksi neuvotteluissa on mukana kuntapäättäjiä.

Vihreitä edusti neuvotteluissa aiemmin myös lobbaustoimisto Milttonin osakas Elina Moisio, mutta hän luopui kritiikin jälkeen neuvottelijan tehtävästään.

Työmarkkinaryhmään kuulunut Moisio on vihreiden pitkän linjan aktiivi, joka työskenteli muun muassa ministerin erityisavustajana ja on puolueen asiantuntija koulutuspolitiikka- ja työmarkkina-asioissa.

Hallitusneuvottelujen vetäjä, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on perustellut lobbarien osallistumista neuvotteluihin sillä, että neuvotteluihin ei riitä tarpeeksi puolueessa päivätöissä olevia neuvottelijoita.

Työmarkkinajärjestöt

SAK

Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön työntekijöistä neljä on mukana hallitusneuvotteluissa.

Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi -työryhmässä istuvat SAK:n työ ja turva -osaston johtaja Saana Siekkinen sekä lakimies Anu-Tuija Lehto.

Siekkinen edustaa Sdp:tä. Hän on osallistunut Sdp:n eri työryhmien työskentelyyn 1990-luvun lopulta lähtien. Hän oli pitkään muun muassa koulutuspoliittisen työryhmän sihteerinä. Siekkinen oli Sdp:n neuvottelijana myös vuonna 2011.

Siekkinen on työvapaalla neuvottelujen ajan. Sdp:stä ei suostuttu kommentoimaan, maksaako puolue Siekkiselle korvausta.

Lehto edustaa vasemmistoliittoa. Hän on konsultoinut puoluetta työelämään liittyvässä juridiikassa useita vuosia.

Vasemmisto­liittoa edustavat myös kestävän talouden Suomi -työryhmän jäsen, SAK:n ekonomisti Patrizio Lainà, sekä kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä, joka istuu Eurooppa-politiikkaa kirjoittavassa ryhmässä.

Lainà on ollut kahdessa viime kuntavaaleissa ehdolla vasemmistoliitosta ja on hoitanut joitain puolueen luottamustoimia. Hän on myös kommentoinut joitain puolueen talouspoliittisia ehdotuksia.

Ristelä on toiminut vasemmistoliitossa noin 20 vuotta ja ollut sen ehdokkaana kunnallisvaaleissa. Hän on toiminut myös puolueen poliittisena sihteerinä sekä jäsenenä erilaisissa työryhmissä.

Lainà, Ristelä ja Lehto ovat työvapaalla, eikä puolue maksa heille korvausta neuvottelujen ajalta.

SAK:n vaalitavoitteet ovat yhteneväisiä sekä Sdp:n että vasemmistoliiton kanssa. Järjestö haluaa muun muassa pidentää oppivelvollisuutta ja tehdä perhevapaauudistuksen.

SAK ajaa Suomeen myös mallia, jossa työttömän omavastuupäivistä eli työttömyysjakson alussa olevista korvauksettomista päivistä luovuttaisiin, karensseja lievennettäisiin, sovitellun päivärahan saamista helpotettaisiin ja työttömyysetuuksien määrää yksinkertaistettaisiin.

Lisäksi työntekijälle maksettaisiin työllistymisbonus, jos hän muuttaa työn perässä tai ottaa työtä vastaan kaukaa.

Teknologiateollisuus

Vaikutusvaltaisimman työnantajaliiton työntekijöistä yksi on mukana hallitusneuvotteluissa.

Sdp:n mandaatilla neuvottelee järjestön toimitus­johtajan neuvon­antaja ja innovaatioasioiden päällikkö Tino Aalto. Aalto kuuluu elinvoimainen Suomi -ryhmään.

Aalto on toiminut Sdp:n elinkeinopoliittisen ryhmän sihteerinä sekä kampanjapäällikkönä parissa puolueen vaalikampanjassa. Lisäksi hän on ollut aktiivinen nuorisojärjestössä.

Aalto on työvapaalla neuvottelujen ajan, eikä puolue maksa hänelle korvausta.

Teknologiateollisuus ajaa hallitusohjelmaan panostuksia osaamiseen, innovaatiorahoituksen lisäämistä ja työmarkkinoiden uudistamista.

Järjestö helpottaisi ja nopeuttaisi työperäistä maahanmuuttoa, esimerkiksi säätämällä oleskeluluvan saamiselle kuukauden maksimiajan.

Teknologiateollisuus haluaa lisätä paikallista sopimista ja muuttaa työrauhalainsäädäntöä, jotta poliittiset lakot vähenisivät.

JHLVasemmisto­liiton puolesta työ­markkinoita käsittelevässä ryhmässä neuvottelee Teija Asara-Laaksonen. Asara-Laaksonen on JHL:n toimialajohtaja sekä SAK:n hallituksen jäsen.

Asara-Laaksonen on toiminut vuosien varrella pitkään puoluehallituksen jäsenenä, ja on sen jäsen tälläkin hetkellä. Hän on muun muassa vetänyt puolueen kuntaryhmää ja työelämäryhmää, ja toiminut kuntapoliitikkona Vantaalla. Asara-Laaksonen neuvotteli vasemmistoliiton puolesta myös 2011.

Neuvottelujen ajan Asara-Laaksonen on työvapaalla, eikä puolue maksa hänelle mitään.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioita käsittelevässä ryhmässä edusti vasemmistoliittoa myös Laura Tuominen, joka on JHL:n maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioista vastaava toimitsija.

JHL:n suunnittelupäällikkö Vesa Mauriala taas toimii Sdp:n edustajana poliittisessa asiantuntijaryhmässä, jota konsultoidaan tarvittaessa.

JHL:n tavoitteet hallitusohjelmaan ovat muun muassa kolmikantaisen päätöksenteon vahvistaminen ja yritysvastuulain säätäminen.

Järjestö nostaisi myös kuntien valtionosuuksia, palauttaisi subjektiivisen päivähoito-oikeuden, nostaisi varhaiskasvatuksen henkilöstön määrää, korottaisi vanhushoivan henkilöstömitoitusta ja ottaisi sen käyttöön lisäksi kotihoidossa.

Sivistystyönantajat (Sivista)Työ­markkina­ryhmän sihteerinä toimii Sdp:n neuvottelija Jussi-Pekka Rode, joka on myös sivistystyönantajien elinkeinopoliittinen asiantuntija.

Rode on ollut mukana Sdp:ssä vuodesta 2003 lähtien. Hän on muun muassa työskennellyt eduskuntaryhmässä, ollut ehdolla vaaleissa ja toiminut useissa puolueen työryhmissä, muun muassa koulutuspoliittisessa ryhmässä.

Rode on työvapaalla. Sdp ei suostu kommentoimaan, maksaako se Rodelle korvausta.

Sivistan hallitusohjelmatavoitteet liittyvät etenkin koulutukseen käytettävän rahan lisäämiseen.

Järjestö haluaa muun muassa nostaa tutkimus- ja kehityspanostukset neljään prosenttiin suhteessa bkt:hen sekä julkiset koulutuspanostukset 6,5 prosenttiin suhteessa bkt:hen kymmenen vuoden sisällä, ottaa käyttöön innovaatiosetelin kaikille koulutusasteille ja aikaistaa esiopetusta vuodella.

Yty

Rkp:tä edustaa työmarkkinaryhmässä Mats Nyman, joka työskentelee toiminnanjohtajana Esimiehet ja Asiantuntijat Yty:ssä. Yty on yksi Akavan jäsenliitoista. Aiemmin Nyman on toiminut muun muassa Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkönä.

Nyman on ollut muun muassa Rkp:n kuntavaaliehdokkaana.

Yty:n tavoite hallitusohjelmassa on ajaa verotuksen kokonaisuudistusta, jossa korkein rajaveroaste lasketaan 50 prosenttiin ja kulutus- sekä haittaverotusta kiristetään.

Järjestö panostaisi osaamiseen esimerkiksi nostamalla t&k-panostukset 4 prosenttiin suhteessa btk:hen, ja antamalla jokaiselle työikäiselle kolmen vuoden välein tuhannen euron osaamissetelin, jonka voisi käyttää kouluttautumiseen.

Lisäksi se esimerkiksi antaisi ammattiliitoille kanneoikeuden ja helpottaisi yrittäjille ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

Talentia

Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi -työryhmän sihteerinä toimii Laura Lindeberg, joka edustaa Sdp:tä.

Lindeberg työskentelee sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian erityisasiantuntijana. Lindeberg on toiminut muun muassa ministerin erityisavustajana.

Talentia on muiden Akavan sote-liittojen kanssa eisttänyt hallitusohjelmaan toiveita muun muassa sote-uudistukseen ja asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyen.

Pro

Sdp:n edustajana poliittisessa asiantuntijaryhmässä toimii ammattiliitto Pron asiantuntija Henrik Haapajärvi. Haapajärvi ei siis istu Säätytalolla neuvottelupöydässä, vaan häntä konsultoidaan tarpeen vaatiessa.

Haapajärvi on muun muassa osallistunut puolueen ohjelmatyöhön.

Pro ajaa hallitusohjelmaan muun muassa sitä, että paikallista sopimista uudistetaan työntekijän kannalta parempaan suuntaan. Pro haluaa myös muuttaa yt-lakia.

Muut järjestöt

Sitra

Vihreitä edustaa hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi -ryhmässä Oras Tynkkynen.

Tynkkynen työskentelee Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa Sitrassa vanhempana neuvonantajana. Sitrassa hän on erikoistunut ympäristöasioihin.

Tynkkynen on pitkän linjan vihreiden aktiivi, joka on toiminut muun muassa kansanedustajana.

Sitra ajaa hallitusohjelmaan muun muassa hiilineutraalia kiertotaloutta sekä laajaa perusturvakokeilua, jossa ovat mukana reaaliaikainen tulorekisteri ja verotus.

Ara

Asuntopolitiikkaa käsittelevässä ryhmässä neuvottelee vasemmistoliiton edustajana Jarmo Lindén, joka on asumisen rahoittamis- ja kehityskeskuksen Aran johtaja.

Ara on virasto, joka muun muassa kehittää kohtuuhintaista asumista.

Lindén on muun muassa ollut mukana vasemmistoliiton ohjelmatyössä.

Kova

Sdp:n edustajana asuntopolitiikka-ryhmässä toimii Jouni Parkkonen, joka on voittoa tavoittelemattomien vuokrataloyhtiöiden edunvalvontajärjestön Kovan toiminnanjohtaja.

Parkkonen on toiminut puolueessa muun muassa ministerin erityisavustajana.

Eläkeläiset ry

Eurooppa-politiikkaa laativassa ryhmässä vasemmistoliittoa edustaa Jan Koskimies, joka on eläkeläisten etujärjestön toiminnanjohtaja. Koskimies on työskennellyt muun muassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä.

Folkhälsan

Yleishyödyllisen sosiaali- ja terveydenhoidon organisaation toimitusjohtaja Georg Henrik Wrede edustaa Rkp:tä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioita käsittelevässä työryhmässä.

Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar

Rkp:tä edustaa kestävän talouden Suomi -ryhmässä puolueen entinen puoluesihteeri Johan Johansson. Hän työskentelee tällä hetkellä Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar -säätiön johtajana.

Säätiö tekee kiinteistöinvestointeja edistääkseen ruotsinkielistä opetusta ja kulttuuria.

Lobbaustoimistot

Rud PedersenLobbaus­toimisto
Rud Pedersenin työn­tekijöistä yksi on paikalla Sääty­talolla. Yhtiön analyytikkona työskentelevä Matias Mäkynen istuu Sdp:n neuvottelijana oikeusvaltion kehittämisen ryhmässä.

Mäkynen on Sdp:n puoluehallituksen jäsen, Pohjanmaan piirin puheenjohtaja, Sdp:n oikeuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja ja puolueen sosiaaliturvamallin keskeinen kehittäjä.

Rud Pedersenin osakas Marcus Rantala edustaa neuvotteluissa Rkp:ta.

Rantala tosin ei ole paikalla Sääty­talolla neuvot­telemassa, koska hän kuuluu poliittiseen asiantuntijaryhmään, jonka osaamista puolueet hyödyntävät tarvittaessa.

Rantala istuu Rkp:n puoluehallituksessa. Hän on työskennellyt aikaisemmin erityisavustajana, sekä valtiosihteerinä puolustusministeriössä ja opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Sekä Mäkynen että Rantala ovat neuvottelujen ajan Rud Pedersenistä työvapaalla, eli he eivät saa yhtiöstä palkkaa.

Sdp ei suostu kommentoimaan, maksaako se Mäkyselle korvausta. Rkp ei maksa neuvottelijoilleen palkkioita.

Rud Pedersen on kansainvälinen toimisto, jonka asiakkuudet ovat pääosin piilossa. Yhtiö lobbaa Suomessa ranskalaisen Dassaultin hävittäjiä.

Talouselämä-lehti huomautti pari päivää sitten, että tanskalaismedian mukaan Rud Pedersenin Tanskan-yhtiö lobbaa Venäjän ajamaa Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta. Yhtiön mukaan sen Suomen-toiminnoilla ei ole mitään tekemistä hankkeen kanssa.

Aula Europe

EU-edunvalvontaan ja poliittiseen viestintään erikoistunut Aula työllistää Pilvi-Elina Kupiaksen, joka neuvottelee Sdp:n puolesta Eurooppa-politiikkaa muovaavassa ryhmässä.

Kupias on työskennellyt muun muassa kansanedustajan avustajana, eduskuntaryhmän EU-asiantuntijana ja Euroopan komissiossa.

HS:llä ei ole tiedossa, keitä yrityksiä ja yhteisöjä Aula edustaa.

Maataloustuottajien järjestöt

Hallitusohjelmaneuvotteluihin osallistuu Rkp:n edustajana maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton Mtk:n ruotsinkielisen sisarjärjestön Slc:n toiminnanjohtaja Jonas Laxåback.

Laxåback istuu maatalous­ryhmässä. Ryhmässä neuvottelee myös Rkp:n edustajana Slc Nylandin hallituksen puheenjohtaja Thomas Antas.

Laxåback on työskennellyt muun muassa puolueen ympäristövaliokunnassa. Antas on ollut aikanaan neljä vuotta puoluehallituksessa sekä mukana kunnallispolitiikassa Lapinjärvellä.

Laxåback ei neuvottelujen ajan hoida Slc:n edunvalvontaa, vaan pelkästään hallinnollisia asioita. Antas jatkaa Slc Nylandin hallituksessa normaalisti neuvottelujen ajan. Rkp ei maksa neuvottelijoilleen palkkioita.

Slc tavoittelee hallitusohjelmaan muun muassa maataloustukien turvaamista EU:n budjetissa sekä maanviljelijöiden kansallista tukemista kestävämmän viljelyn edistämiseksi.

Lisäksi järjestö haluaa ruoan alkuperämerkintöjen tiukentamista, ruoan ympäristö-, eläin- ja terveysvaikutusten painottamista hankinnoissa sekä uutta eläinsuojelulakia.

Yrityskytkennät

Hallitusneuvotteluihin osallistuvilla lobbareilla ei pääsääntöisesti ole merkittäviä yrityskytkentöjä.

Viestintätoimisto Rud Petersenin osakkaalla Marcus Rantalalla on luottamustehtävä ammattikorkeakoulu Arcadan hallituksen jäsenenä.

Aiempaa taustaa Rantalalla on ruotsinkielisen pääoman Aktia-pankin hallintoneuvostossa ja Solvallan urheiluopiston Solvalla Utbildning Ab:n toimitusjohtajana. Nämä tehtävät Rantala on jo jättänyt taakseen.

SAK-johtajalla Saana Siekkisellä on hallintoneuvoston jäsenyys Sampo-ryhmää lähellä olevassa vakuutusyhtiö Kalevassa sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtajuus työeläkeyhtiö Varmassa. Sdp:n nimittämän Siekkisen luottamustoimet johtuvat hänen asemastaan SAK:ssa.

Ruotsin­kielisten Mtk:n eli Slc:n toiminnan­johtaja Jonas Laxåback on pörssiyhtiö Apetitin hallintoneuvoston jäsen. Laxåback on ollut ruokayhtiön hallintoneuvostossa vuodesta 2013.

Slc Nylandin hallituksen puheenjohtaja Thomas Antas on vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola Uudenmaan hallituksen jäsen.

Lisäys kello 18.17: Juttuun on lisätty maininta Sitrassa työskentelevästä Oras Tynkkysestä vihreiden neuvottelijana.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Hometalo­sairautta ei olekaan, sanoo lääke­tiede nyt – Mitä oikein tapahtui, kun lääke­tiede käänsi kelkkansa ja lääkärit ovat viemässä toisiaan ladon taakse?

   Tilaajille
  2. 2

   Rankkasateet aiheuttivat jättivahingot uskonnolliselle teemapuistolle, Raamatun mittojen mukaan tehty Nooan arkki kesti

  3. 3

   Suomen nuorilla on taskussaan EU-vaalien jymy-yllätys, jonka avulla voitto Ruotsista on viimein mahdollinen

  4. 4

   ”Painajainen”, ”Jalonen loi keskikentälle suon, johon Venäjä jumittui” – Venäjän media pettyi tappioon, mutta kehui Suomen joukkuetta

  5. 5

   Rikottiinko lukiot? Nuoret valitsevat nyt pitkän matematiikan pakon edessä, ja se uhkaa koulujen arkea ja huippujen menestystä

   Tilaajille
  6. 6

   Ruotsin mediassa ylistetään Suomea ja Jukka Jalosta: ”Hän on muuttanut veden viiniksi”

  7. 7

   Peukaloitu video Trumpin vastustajasta kuohuttaa Yhdysvalloissa – ”Tästä ei ole enää paluuta”, professori varoittaa manipulaatioista

  8. 8

   Seksuaalisen ahdistelun rajoja vedetään nyt tuomioistuimessa

  9. 9

   Leijonat on sulattanut monta uutta sydäntä ja pelaajista puhutaan jo etunimillä

  10. 10

   Tarjolla helppo arki keski­luokan kommuunissa: Suomeen nousee nyt kaiken­ikäisten palvelu­taloja, joiden varustelu­taso muistuttaa hotellia

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Helsingissä uskontoni on asia, jota on turvallista pilkata

  2. 2

   Ruotsin kruunu heikkenee heikkenemistään, ja nyt kärsivällisyys on loppu myös Ruotsin suurimmilta yrityksiltä – ”Olemme maalanneet itsemme nurkkaan”

  3. 3

   Peukaloitu video Trumpin vastustajasta kuohuttaa Yhdysvalloissa – ”Tästä ei ole enää paluuta”, professori varoittaa manipulaatioista

  4. 4

   Intialaisia it-ammattilaisia lähetetään Suomeen halpa­työvoimaksi: Näin heitä kohdellaan täällä

   Tilaajille
  5. 5

   Leijonat iski MM-kiekon loppuotteluun, Marko Anttila ja Kevin Lankinen Suomen sankareina: ”Tuntui, että tuli tehtyä jotain hienoa”

  6. 6

   ”Luulin, että Suomi on oikeusvaltio”, sanoo Isisin kalifaattiin lähteneen ja nyt Syyriassa vankileirillä olevan suomalaisnaisen äiti

  7. 7

   Ystävyyden majatalon kyltti ihmetyttää Turun moottoritiellä: Majatalossa asuu joukko ”toipujia” ja vanha hippi, jonka mielestä on luonnotonta asua yksin

   Tilaajille
  8. 8

   ”Painajainen”, ”Jalonen loi keskikentälle suon, johon Venäjä jumittui” – Venäjän media pettyi tappioon, mutta kehui Suomen joukkuetta

  9. 9

   Joukko Isisin kalifaattiin lähteneitä suomalais­naisia joutui vanki­leirille Syyriassa, ja nyt HS kertoo, keitä he ovat

   Tilaajille
  10. 10

   Ruotsin mediassa ylistetään Suomea ja Jukka Jalosta: ”Hän on muuttanut veden viiniksi”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Emmi-Liia Sjöholm tiesi sen olevan virhe, mutta silti hän asettui laverille, raotti paitaansa ja antoi tatuoijan upottaa neulan kylkeensä – nyt hän on maksanut virheestään tuhansia euroja

   Tilaajille
  2. 2

   Tiia Forsström myy seksiä espoolaisessa omakotitalossa ja tietää, mikä monessa suomalaisessa makuuhuoneessa on pielessä

   Tilaajille
  3. 3

   Suomalaiset ovat syöneet tuhansia vuosia ruokaa, jota suolistobakteerit rakastavat yli kaiken – Tutkija löysi ruista syöneiden ulosteesta merkittävän yhdisteen

   Tilaajille
  4. 4

   Maailma tähtäimen läpi – HS:n erikoisartikkeli vie maahan, jossa rynnäkkökivääri on kodin perusvaruste

   Tilaajille
  5. 5

   Ihon ikääntymistä voi hidastaa itse, mutta kalliiden voiteiden sijaan kannattaa keskittyä tekoihin – lääkärit kertovat kolme perussääntöä, jotka ehkäisevät ryppyjä

  6. 6

   Legendaarisen laulajatähden huvila lahoaa niille sijoilleen Helsingissä – Vesivahinko turmeli taloa 2011 eikä korjauksia ole vieläkään aloitettu

  7. 7

   ”En usein kerro tarinaani, se tuntuu liian raskaalta” – HS:n erikoisartikkeli vie EU:n etelärajalle, missä koveneva maahanmuuttopolitiikka ajaa ihmisiä kadulle ja kateisiin

   Tilaajille
  8. 8

   Kommentti: Mitä ihmettä tapahtui Madonnalle Euroviisuissa? Hirvittävä epävire vei huomiota Palestiinan lipun esittelyltä ja näppärältä Tšaikovski-lainalta

  9. 9

   25 vuotta sitten muutama baari muutti koko Helsingin yöelämän, ja nyt ne kuolevat pois

  10. 10

   Gordon Ramsay oli oikeasti vielä pahempi kuin televisiossa, ja iltaisin Helena Puolakka itki itsensä uneen – Nyt Suomen menestynein kokki johtaa ravintolaklassikkoa aivan eri tyylillä

   Tilaajille
  11. Näytä lisää